Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

MARCZYK Bronisław ks.

MARCZYK Bronisław ks. urodzony 5 lutego 1933 roku w Zdziarcu, syn Wojciecha i Bronisławy z domu Pulak. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1953 roku. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na studia o kierunku filozoficzno-teologiczne. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1958 roku w Tarnowie. Na pierwszą posadę,...

Czytaj dalej

ŻOLA Monika

ŻOLA Monika (BRZECZKOWSKA po wyjściu za mąż), urodzona 19 marca 1987 r. w Mielcu, córka Zbigniewa i Emilii z domu Śmist. Absolwentka VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie, maturę zdała w 2006 r. Treningi szermiercze rozpoczęła w październiku 1996 r. w SKS Radomyśl Wielki pod kierunkiem swojego ojca i trenera – Zbigniewa Żoli. Startując jako zawodniczka SKS Radomyśl...

Czytaj dalej

SABAJ – Górska Helena

SABAJ Helena (po mężu GÓRSKA), urodzona 4 sierpnia 1960 r. w Radomyślu Wielkim, córka Tadeusza i Stanisławy z domu Bukała. Ukończyła Technikum Mechaniczne w Mielcu. Uprawianie lekkoatletyki rozpoczęła w „Stali” Mielec pod kierunkiem Piotra Surowca, specjalizując się w biegach średnich i długich. W mieleckich barwach na mistrzostwach Polski seniorów zdobyła 4 medale, w tym 2 srebrne w biegu na 5000...

Czytaj dalej

KLUB SZACHOWY i gier logicznych

KLUB SZACHOWY i gier logicznych przy stowarzyszeniu Nasze Miasto Radomyśl Wielki został założony w 2008 roku, nastąpiło to, po zatwierdzeniu umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie projektu. W wrześniu ogłoszono zapisy do Klubu szachowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. W dniu 4 listopada 2008 roku nastąpiło oficjalne otwarcie klubu z środków uzyskanych z programu Wspierania Aktywności Lokalnej...

Czytaj dalej

MODELARNIA LOTNICZA

MODELARNIA LOTNICZA założona przy stowarzyszeniu Nasze Miasto Radomyśl Wielki w 2008 roku. Pierwszy występ nastąpił 31 sierpnia na pikniku sportowo-lotniczym na stadionie sportowym na zawodach „Mały Gordon-Bennett” dla dzieci w puszczaniu gumowych balonów napełnianych gazem helem. Do balonów podczepiona była karta z danymi zawodnika. Zajęcia w modelarni rozpoczęły się 17 września w dwóch grupach, młodsza i starsza, prowadzili je uprawnieni...

Czytaj dalej

LUDOWY KLUB SPORTOWY „Plon” w Radomyślu Wielkim

LUDOWY KLUB SPORTOWY (LKS) „PLON” w Radomyślu Wielkim, powstał w 1986 roku, jako sekcja kolarska dla młodzieży przy Gminnej Spółdzielni „SCH” w Radomyślu Wielkim. Jej założycielami byli: Władysław Walas, Bogusław Zaskalski, Stanisław Lonczak i Henryk Giża, który jako pierwszy udzielał wskazówek późniejszym kolarzom. Po zgromadzeniu sprzętu w 1987 zatrudniono trenera, został nim Kazimierz Piotrowski (znany kolarz Stali Mielec). Do zespołu...

Czytaj dalej

BRZESKI Bronisław

BRZESKI Bronisław, urodzony 18 września 1843 roku we wsi Łączki (Łąki) rodzinnej posiadłości Brzeskich położonej ok. 9 km od Radomyśla Wielkiego w kier. Przecławia (nazwane później Łączki Brzeskie), syn Szymona i Salomei z domu Michlik. Pochodził z licznej rodziny ziemiańskiej. Był bratem Mieczysława (1840) notariusza i dr praw. Ojciec wcześnie umiera podczas wypadków lutowych w 1846 r. Po ukończeniu gimnazjum...

Czytaj dalej

CZUCHRO Stanisław

CZUCHRO Stanisław urodzony 19 grudnia 1949 w Dąbiu gm. Radomyśl Wielki, syn Michała i Marii z domu Szlachetka. Dąbie to jego rodzinna miejscowość gdzie mieszkał i pomagał rodzicom, bo ogólnie w tych latach na wsi panowała bieda. Mając 15-16 lat w domu w okresie zimowym zajmuje się wyrobem mioteł z gałązek brzozy, później podejmuje pracę, jako pomocnik murarza z Dębicy,...

Czytaj dalej
Zofia i Henry

BRZESKA Zofia Stefania

BRZESKA Zofia Stefania urodziła się 6 czerwca 1872 we wsi Łączki (Łąki) rodzinnej posiadłości Brzeskich położonej ok. 9 km od Radomyśla Wielkiego. Jej rodzice to Mieczysław dr prawa, uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, właściciel ziemski i Idy z domu Witski, szlachcianki. Zofia była jedną z córek dziewięciu dzieci, która dożyła dorosłości. W dzieciństwie otrzymywała ograniczoną ilość prywatnych zajęć w...

Czytaj dalej

SZAFRAN Maria

SZAFRAN Maria Józefa ps. „Rysia” córka Piotra Nowaka i Elżbiety Marii z domu Trybulec urodzona w Radomyślu Wielkim w dniu 2 marca 1921 roku. Kiedy miała roczek zmarła jej mama Elżbieta. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim biologię uzyskując tytuł magistra. Wyszła za mąż za Władysława Szafrana mgra ekonomii. Nie mieli dzieci. W latach 1945-46 ojciec Marii został aresztowany przez UB, później...

Czytaj dalej

NOWAK Kazimierz Stanisław

NOWAK Kazimierz Stanisław urodzony 3 marca 1885 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Ferdynanda i Wiktorii z domu Burgiel. Pochodził z wielodzietnej rodziny, miał braci i siostry: Franciszek Józef (1874), Józef Antoni (1876), Antonina Katarzyna i Andrzej Eugeniusz (1879), Piotr Marcin (1883) i Stanisława Teofila (1889). Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w czasie studiów zmarł ojciec wówczas z matką...

Czytaj dalej

ŻYDOWSKI KLUB SPORTOWY „MACCABI” w Radomyślu Wielkim

ŻYDOWSKI KLUB SPORTOWY „MACCABI” w Radomyślu Wielkim, założony w 1924 roku z inicjatywy czterech sympatyków piłki: Abraham Wengrzyn, Moniek Kaufman, Yechiel Brand i Jankiel Gross (Schraub). Drużyna posiadała własny stadion obecnie przy ul. Zasowskiej, zawodnikami byli: Rafael Hand, Hershel Hand, Shmuel Hand, Moniek Kaufman, Alter Koch, Zalman Storch, Itche Wind, David Pelz, Saul Mechlowicz, Kannengieser i bramkarz Jankiel Gross (Schraub). Abraham...

Czytaj dalej

ŻYDOWSKI TEATR DRAMATYCZNY Poaley-Zion w Radomyślu Wielkim

ŻYDOWSKI TEATR DRAMATYCZNY Poaley-Zion w Radomyślu Wielkim, założony został przez Naftali Kehlera z Organizacji Poaley-Syjon. Organizacja liczyła 100 członków i sympatyków, zapotrzebowanie na wiedzę było ogromne, mogła liczyć tylko na periodyki jak: gazeta partyjna „Bereiung Arbeiter Stimme”, warszawski „Moment” czy amerykańskie „Vorwarts”. Aby nie być zależny od prasy i Biblioteki Syjonistycznej, postanowiono założyć własne kółko dramatyczne, a dochód przeznaczyć na...

Czytaj dalej