Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

KRZYŻ betonowy w Dulczy Wielkiej

KRZYŻ betonowy w Dulczy Wielkiej. Jadąc drogą powiatową w kierunku Dąbrowy Tarnowskiej, za zabudowaniami po lewej stronie drogi, stoi betonowy krzyż, wykonany, jako dwustopniowy z metalowym wizerunkiem Chrystusa osłoniętym metalowym, półokrągłym daszkiem. Na dolnej grubszej części umieszczono napis: RK 1927 / O JEZU / MIEJ...

Czytaj więcej

TRYBULEC Czesław

TRYBULEC Czesław, urodzony 6 maja 1921 r. w Radomyślu Wielkim, syn Błażeja i Katarzyny z domu Czułkowska. W Radomyślu ukończył 7 kl. Szkoły powszechnej i 3 kl. Szkoły zawodowej w zawodzie wyuczonym szewc. 29 listopada 1944 roku staje przed komisją wojskową i zostaje skierowany do...

Czytaj więcej

KAPLICZKA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej

KAPLICZKA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Dąbiu-Podlesiu (zwaną też Najświętszą Panną Marią Niepokalanie Poczętą lub Matką Boską Różańcową). Wykonana została w roku 1966 w kształcie wielobocznego słupa z oszkloną wnęką i stoi na parceli S. Sabaja. Wewnątrz znajduje się gipsowa figurka Najświętszej Panny Marii Niepokalanie...

Czytaj więcej

POLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

POLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 605 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą lokalną, gminną biegnącą od ul. Targowej w kierunku południowym do ul. Zasowskiej. Jej nazwa pochodzi od...

Czytaj więcej

ZASOWSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZASOWSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najdłuższych ulic w mieście licząca 1545 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową biegnącą od ul. Józefa Piłsudskiego w kierunku południowo-wschodnim do Zasowa i dalej do Dębicy. Jej...

Czytaj więcej

3 MAJA (ulica) w Radomyślu Wielkim

3 MAJA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście, leży w wschodniej części miasta i liczy 920 mb., pokryta asfaltem bez chodników. Początek bierze od ul. Targowej na granicy z miejscowością Dąbie, przecina ul. Armii Krajowej biegnie w kier. Partyni,...

Czytaj więcej

TARGOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

TARGOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z głównych i długich ulic w mieście licząca 1525 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od Rynku w kierunku wschodnim, równoległa do ul. Armii Krajowej i...

Czytaj więcej

KOPERNIKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

KOPERNIKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście licząca 925 mb., z krótkim odcinkiem asfaltu, piaszczysta z częściowo ułożonymi cementowymi płytami, bez chodników. W roku 2016 wytyczona, a jej budowa przewidziana w 2017 r. Znajduje się w północnej części miasta...

Czytaj więcej

ARMII KRAJOWEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim

ARMII KRAJOWEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych i najdłuższych ulic w mieście licząca 1990 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od Rynku w kierunku wschodnim do Przecławia i kończy...

Czytaj więcej

PIŁSUDZKIEGO J. (ulica) w Radomyślu Wielkim

PIŁSUDZKIEGO Józefa (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 1845 m., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na południowy zachód w kierunku...

Czytaj więcej