Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

MADEJCZYK J. GRAWERSTWO i wyrób pieczątek

MADEJCZYK J. GRAWERSTWO i wyrób pieczątek, firma założona w 1990 r. przez Jana Madejczyka, długoletniego pracownika WSK Mielec i doświadczonego grawera. Pierwsza jej siedziba znajdowała się w wilii Rymanowskich przy ul. Sękowskiego 7, a w 2005 r. została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy ul. Korczaka 49B. Od początku działalności firma specjalizuje się w grawerowaniu ręcznym na maszynach konwencjonalnych oraz...

Czytaj dalej

KILIAN Mieczysław

KILIAN Mieczysław ps. „Grom”, urodzony 30 stycznia 1917 r. w Partyni, gmina Radomyśl Wielki, syn Tomasza i Marii z domu Kilian (zbieżność nazwisk). Przed wybuchem wojny ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu. W kampanii wrześniowej nie brał udziału, działał w ruchu oporu ZWZ na terenie powiatu mieleckiego od marca 1940 do stycznia 1941 r., jako dowódca placówki „Roman” Radomyśl Wielki....

Czytaj dalej

JURAS-STRZELECKA Zofia

JURAS-STRZELECKA Zofia Maria (z domu Juras), urodzona 25 marca 1941 r. w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki, córka Stanisława i Anny z domu Kulig. W latach szkolnych należała do Związku Harcerstwa Polskiego. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu (później I LO im. St. Konarskiego), maturę zdała w 1958 r. Studiowała stomatologię na Akademii Medycznej w Krakowie i w 1965 r. uzyskała...

Czytaj dalej

UKLEJA Edward

UKLEJA Edward, urodzony 11 marca 1962 r. w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Marii z domu Szady. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mielcu o kierunku elektrycznym. Pierwsza pracę podejmuje w Nowej Hucie w Kombinacie im. Sędzimira, jako elektryk, gdzie przepracował ok. 11 lat. W czasie pracy w Kombinacie został honorowym dawcą krwi i uzyskał srebrną odznakę Honorowego Dawcy. Mieszkając w...

Czytaj dalej

KAPLICZKI PRZYDOMOWE – Podborze gm. Radomyśl Wielki

KAPLICZKI PRZYDOMOWE – Podborze gm. Radomyśl Wielki  Przez określenie Kapliczki przydomowe należy rozumieć kapliczki, figurki i krzyże znajdujące się za ogrodzeniem, wewnątrz posesji. Jeżeli znajdują się przed ogrodzeniem wówczas traktowane są jako przydrożne określając drogę (skąd, – dokąd) lub ulicę przy której stoją. Domy pod: nr 6 na parceli Zenona Kiliana stoi metalowy krzyż wykonany z rur z postacią Chrystusa...

Czytaj dalej

BŁ. BOJANOWSKIEGO Edmunda (ulica) w Radomyślu Wielkim

BŁ. BOJANOWSKIEGO Edmunda (ulica) w Radomyślu Wielkim na osiedlu zw. potocznie Osiedlu Księży, znajduje się w północnej części miasta po lewej stronie ul. Firleja w kier. Rynku. Biegnie od ul. Firleja do ul. Curyłły i mierzy 325 m. Nazwa nadana decyzją Rady Miejskiej z 12 sierpnia 2002 r. Ulica powstała na gruntach Sióstr Służebniczek Starowiejskich, których założycielem był bł. Edmund...

Czytaj dalej

CURYŁŁY Jana (ulica) w Radomyślu Wielkim

CURYŁŁY Jana ks. (ulica) w Radomyślu Wielkim na osiedlu zw. potocznie Osiedlu Księży, znajduje się w północnej części miasta po lewej stronie ul. Firleja w kier. Rynku. Biegnie od ul. Firleja (droga 984) do ul. Bł. Bojanowskiego Ed. i mierzy 345 m. Nazwa nadana decyzją Rady Miejskiej z 12 sierpnia 2002 r. chcąc upamiętnić postać długoletniego księdza, proboszcza i kapelana...

Czytaj dalej

KAPLICA cmentarna w Zgórsku

KAPLICA cmentarna w Zgórsku, parafia Zgórsko, gm. Radomyśl Wielki, wybudowana w roku 1987 wg. projektu inż. arch. Klimka, staraniem ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Niemca. Stylistycznie nawiązuje do świątyni greckiej, zwieńczonej kopułą z krzyżem i lunetkami. W kaplicy odmawiane są różańce za zmarłych. Kaplica nie posiada wewnątrz urządzeń chłodniczych, trumny ze zwłokami przenoszone są do oddzielnego pomieszczenia. Wokół kaplicy ułożona jest...

Czytaj dalej

ZAJAZD WEDETA w Zgórsku

ZAJAZD WEDETA  w Zgórsku gm. Radomyśl Wielki, Firma Handlowo – Usługowa s.c. właścicielami firmy są Edward i Teresa Ukleja. Zajazd obejmuje obszar ok. 5 hektarów, większość stanowią tereny leśne, dysponuje zapleczem gastronomicznym na 350 osób i hotelowym z 11 pokojami wyposażonych w łazienki i Internet bezprzewodowy. Część hotelowa może pomieścić 33 osoby. Przy Zajeździe jest zaplecze rozrywkowe dla dzieci z placem...

Czytaj dalej

RADA NARODOWA MIASTA I GMINY (od 1973 r.)

RADA NARODOWA MIASTA I GMINY (od 1973 r.) Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie uchwałą nr XVIII/57/72 z dnia 4 grudnia 1972 r., tworzy się w powiecie mieleckim z dniem 1 stycznia 1973 Miasto i Gminę Radomyśl Wielki. Rada Narodowa Miasta i Gminy (RNMiG) utworzona została z Gromadzkich Rad i Miejskiej Rady Narodowej w Radomyślu Wielkim. Liczba mieszkańców wynosiła 12 541...

Czytaj dalej

FRANKOWICZ Wawrzyniec

FRANKOWICZ Wawrzyniec, ps. „Pług” syn Stanisława i Henrietty Szęszoł urodzony w 28 lipca 1905 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, zajmował się rolnictwem. Działał w ZMW „Wici” i Stronnictwie Ludowym, w którym przed wojną w Zarządzie Powiatowym pełnił funkcję sekretarza. Był człowiekiem niezwykle ambitnym i dynamicznym w działaniu, sprawy wsi były dla niego najistotniejszym celem. W czasie okupacji należał do...

Czytaj dalej

JASIURKOWSKI Józef ks.

JASIURKOWSKI Józef ks. urodzony w Miliku, gminie Muszyna w pow. nowosądeckim. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie gdzie przyjął święcenia kapłańskie w roku 1982. Jako wikariusz pracował w Radomyślu Wielkim w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w latach 1982-1986, w Mielcu w parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w latach 1986-1989, Tarnowie Najświętszego Serca Jezusa, parafii w Rzepienniku Strzyżewskim gdzie został...

Czytaj dalej

CZUCHRO Zbigniew

CZUCHRO Zbigniew, urodzony 20 marca 1950 r. w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Edwarda i Elżbiety z domu Kozioł. Od 1974 r. należał do Klubu Honorowych Dawców Krwi im. J. Aleksandrowicza przy WSK „PZL-Mielec”. Do 2000 roku oddał 30 100 ml. krwi.

Czytaj dalej