KAPLICZKA p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem w Dąbrówce Wisłockiej