Kategoria: B

„BAJ” Zespół tańca i ruchu

„BAJ” Zespół tańca i ruchu, powstał w roku 1986 przy Szkole Podstawowej w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, dzięki staraniom młodej i energicznej nauczycielki Bożeny Rajskiej, która chciała w młodzieży rozwinąć zmysł poczucia piękna i samodzielności. Do zespołu zgłosiło się 30 uczniów, wspólnie z nauczycielką przygotowano scenariusze, choreografię i motywy muzyczne. Pierwsze występy odbywały się z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet,...

Czytaj dalej

„BAJEREK” Cukiernia,

„BAJEREK” Cukiernia w Radomyślu Wielkim, została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dnia 1 marca 1994 roku w Radomyślu Wielkim, a jej punkt sprzedaży mieścił się przy Rynku pod nr 18. W 2022 roku budynek przeznaczono do rozbiórki i cukiernia przeniosła się dalej pod nr 19, gdzie uzyskała większą powierzchnię i lepsze warunki obsługi klientów. Specjalnością Bajerka jest sernik z kokosem,...

Czytaj dalej

BABIARSKI Piotr Feliks

BABIARSKI Piotr Feliks urodzony 5 maja 1890 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Józefa i Katarzyny z domu Heller. Z zawodu był ślusarzem, aresztowany przez Niemców za działalność konspiracyjną, początkowo więziony w Gross Rosen, a od 21 maja 1943 roku w Oświęcimiu KL Auschwitz, nr obozowy 122 606, następnie 24 lutego 1945 przewieziony do KL Buchenwald nr oboz. 132 116 i umieszczony w...

Czytaj dalej

BABIŃSKI Marcin

BABIŃSKI Marcin ks. urodzony 15 stycznia 1978 r. w Tarnobrzegu, syn Mieczysława i Barbary z domu Trela. Jego dom rodzinny był w Baranowie Sandomierskim, tutaj chodził do Szkoły Podstawowej, którą kończy w 1993 roku. Następnie Gimnazjum Ogólnokształcące w Mielcu zakończone maturą w 1997 roku. Z powołania wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i otrzymuje święcenia kapłańskie w dniu 24...

Czytaj dalej

BACZYŃSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

BACZYŃSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Jedna z krótszych ulic w mieście mierząca 104 m.b., pokryta częściowo płytami żelbetonowymi, bez chodników i ślepa jak wszystkie ulice wewnętrzne na tym Osiedlu. Początek bierze od ulicy Kochanowskiego, znajdują się na niej tylko domy mieszkalne, jednorodzinne bez firm i instytucji. Nazwę ulicy nadano uchwałą Rady Miejskiej...

Czytaj dalej

BAJOR Andrzej

BAJOR Andrzej, urodzony w 23 czerwca 1954 r. w Radomyślu Wielkim, syn Aleksandra i Józefy z domu Nowak. Miał brata bliźniaka Henryka, z którym razem ukończyli szkołę w Radomyślu, ojciec budowniczy krótko trzymał synów i nauczył ich od dzieciństwa ciężko pracować. Andrzej trafił do Rzeszowa, jako absolwent Technikum Budowlanego poszedł w ślady ojca, założyli z bratem pierwszą firmę wytwórnię lodów...

Czytaj dalej

BAJOR Henryk

BAJOR Henryk, urodzony, jako bliźniak Andrzeja, o czym wcześniej wspomniano, towarzyszył bratu we wszystkich jego poczynaniach, był jego „prawą ręką” pracując, jako nadzór organizacyjny i techniczny. Brał udział we wszystkich inwestycjach i budowach kierując grupą zatrudnionych osób, jako kierownik budowy i dozór odpowiedzialny za terminowe i jakościowe wykonawstwo. Podobnie jak brat angażował się społecznie we wszystkie akcje organizowane przez firmę, szczególnie...

Czytaj dalej

BALARYN Antoni Teofil

  BALARYN Antoni Teofil ps. „Mały”, urodzony 19 stycznia 1926 r. w Radomyślu Wielkim, syn Edwarda i Karoliny z domu Marchwicka. Do szkoły powszechnej poszedł jako sześciolatek i ukończył szkołę siedmioklasową w 1939 r. w Radomyślu Wielkim. Aby uniknąć wywózki do Niemiec jako młody chłopak zatrudnił się od września 1941 roku w fabryce samolotów PZL w Mielcu, która w tym...

Czytaj dalej

BALARYN Ryszard

BALARYN Ryszard, urodzony 9 września 1947 r. w Żarach k/Żagania, syn Antoniego i Zofia z domu Woźniak. Szkołę Podstawową kończy w Radomyślu Wielkim, następnie Zasadniczą Szkołę Zawodową w Mielcu. Rozpoczyna pracę w Państwowym Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych siedzibą w Krośnie, pracując od listopada 1965 roku w oddziale w Partyni. Przed wojskiem kończy kurs samochodowy uzyskując uprawnienia kierowcy II kategorii. W kwietniu...

Czytaj dalej

BALICKI Jan Wincenty ks.

BALICKI Jan Wincenty ks., sługa boży, urodzony 19 kwietnia 1798 roku w Tarnowie, pochodził z rodziny szlacheckiej, syn Kajetana i Marianny Bartoszewskiej. Teologię zaczął studiować w sanktuarium na Stradomiu w Krakowie, po czym został skierowany na dalsze studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1818. Tam mieszkał u księży misjonarzy przy kościele św. Krzyża, po roku zwrócił się do...

Czytaj dalej

BANAŚ Jan Janusz

BANAŚ Jan Janusz, urodzony 13 stycznia 1947 r. w Kowarach, syn Jana i Wandy z domu Guła. Absolwent Technikum Mechanicznego MPC w Mielcu, egzaminy maturalne zdał w 1967 r. W latach szkolnych trenował piłkę nożną w FKS „Stal” Mielec. W 1964 r. występował w drużynie juniorów „Stali”, która zdobyła tytuł wicemistrza Polski, a następnie w latach 1965-1967 grał w rezerwowym...

Czytaj dalej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Radomyślu Wielkim

BANK SPÓŁDZIELCZY w Radomyślu Wielkim. Początki pierwszych kas oszczędzania i bankowości w Radomyślu Wielkim, możemy zlokalizować w końcu XIX w., kiedy to, powstało „Stowarzyszenie Oszczędności i Pożyczek z nieograniczoną poręką zaprotokołowane”. Początki Stowarzyszenia – patrz oddzielny opis.  Po pierwszej wojnie światowej Spółki Oszczędności i Pożyczek przekształcają się w tzw. Kasy Stefczyka. Na naszym terenie pierwsza Kasa Stefczyka powstała w Zdziarcu dnia...

Czytaj dalej

BAŃSKI Adam, notariusz

BAŃSKI Adam, notariusz, prowadził kancelarię notarialną w Strzyżowie w latach 1925 – 1933 (patrz zespół 1248 w Archiwum w Przemyślu), następnie był notariuszem w Radomyślu Wielkim od latach 1933 do 1943 r. (Nr zespołu 29/1251/0/5/126 Archiwum narodowe w Krakowie). Prowadził akta notarialne (m.in. kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, zapisy przedślubne, testamenty, protokoły legalizacji, skrypty dłużne, zapisy przedślubne, pełnomocnictwa) Zmarł 12 stycznia1943...

Czytaj dalej