Kategoria: G

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Radomyślu Wielkim

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Radomyślu Wielkim. Pierwsza informacja o założeniu biblioteki w Radomyślu pochodzi z roku 1892, gdy Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej założyło pierwsze biblioteki w Radomyślu i Dulczy Małej. W okresie międzywojennym istniały biblioteki prowadzone poprzez organizacje np. TG „Sokół”, która posiadała zbiór liczący...

GMINA ŻYDOWSKA w Radomyślu Wielkim

GMINA ŻYDOWSKA w Radomyślu Wielkim, pierwsza wzmianka na temat ludności żydowskiej na naszych terenach pojawia się w 1602 roku w dokumentach wizytacji biskupiej kościoła parafialnego, jest mowa o Żydach trudniących się pożyczaniem pieniędzy na procent. Z roku 1665 pochodzi informacja o zamieszkaniu Żydów na terenie...

GARDULSKI Andrzej Antoni

GARDULSKI Andrzej Antoni urodzony 25 maja 1883 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Wacława i Katarzyny z Rusinowskich, następnego dnia ochrzczony w kościele parafialnym w Radomyślu, rodzice chrzestni Andrzej Rusinowski i Katarzyna Wolińska. Gdzieś zagranicą lub na handlu dorobił się dużych pieniędzy, ponieważ któregoś dnia w...

GIMNAZJUM PUBLICZNE w Radomyślu Wielkim

GIMNAZJUM PUBLICZNE w Radomyślu Wielkim zostało utworzone w ramach reorganizacji oświaty w Polsce wprowadzając tzw. strukturę trzystopniową, czyli po 6-cio klasowej szkole podstawowej uczniowie wstępowali do 3-letniego gimnazjum, następnie do szkoły średniej też zróżnicowanej wprowadzając np. licea 3 letnie, technika 4 letnie i szkoły zawodowe...

GAWĘDA Lucjan ps. „Sobota”

GAWĘDA Lucjan ps. „Sobota”, lekarz pracujący przed wojną w Radomyślu Wielkim. Podczas wojny należał do lokalnej placówki AK Radomyśl Wielki, gdzie pełnił obowiązki lekarza. Udzielał porad i opatrywał rany odniesione przez uczestników  podczas akcji. Mieszkał przy ul. Rudzkiej pod nr 32. Dalsze jego losy są...

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście”

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście” w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki powstała w roku 2018 z inicjatywy przedszkolanek Bernadety Niemczura i Agnieszki Sabaj, pracujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dulczy Wielkiej, popartej przez dyrektor szkoły Agnieszkę Snuzik. Zaangażowały rodziców do wspólnej inicjatywy zagrania bajki swoim wychowankom, czyli...

GABA Władysław

GABA Władysław urodzony 4 maja 1914 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Anny. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do wojska, jako strzelec do formacji piechota, brał udział w obronie Warszawy wrzesień – październik 1939 i tam po kapitulacji wojsk dostał...

GRZECH Franciszek

GRZECH Franciszek urodzony 2 stycznia 1912 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Katarzyny. W 1934 roku odbywał służbę wojskową w 40 p.p., w 1935 pełnił wartę honorową przy tłumnie marszałka J. Piłsudskiego, po zakończeniu służby wrócił do domu, zajmował się gospodarstwem....

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie – zamek był prawdopodobnie jednym z punktów obronnych budowanych do XVII w. Ślady po nieistniejącym już zamku leżą w Zgórsku, przysiółek Giełda, pomiędzy wioskami Zgórsko i Podborze w odległości ok. 300 m na wschód od drogi 984, jadąc w kierunku Podborza....

GRADZIŃSKI Adam

GRADZIŃSKI Adam Ślepowron ps. „Adam” urodzony 11 grudnia 1907 roku (1902 druga data)  w Radomyślu Wielkim pow. Mielec, syn Włodzimierza i Stanisławy z domu Piotrowska. Rodzice mieli 5-ro dzieci: Adama Ślepowrona, Ludwika Andrzeja (1905), Wandę i jeszcze dwoje. Ojciec był urzędnikiem. W 1921 roku Adam...