Kategoria: G

„GEST” Zespół teatralny

„GEST” Zespół teatralny, powstał w roku 2018 przy Szkole Podstawowej w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki. Założony został przez nauczycieli miejscowej szkoły: Bożenę Rajską, znaną z wcześniejszej działalności artystyczno-teatralnej, twórczyni zespołu Tańca i Ruchu „Baj” przy Szkole Podstawowej w Podborzu (lata 90-te) oraz Jolantę Laska, nauczycielką języka polskiego Zespół przygotowuje widowiska artystyczne na kanwie ważnych wydarzeń narodowo-historycznych, pierwszym widowiskiem był spektakl...

Czytaj dalej

„GEOKART” Zakład Usług Geodezyjnych

„GEOKART” Zakład Usług Geodezyjnych w Radomyślu W., powstał w grudniu 1998 roku, założycielem i właścicielem jest mgr inż. Marek Chmiel. Początkowo sprawy prowadził sam właściciel, obecnie zakład zatrudnia 3 osoby i posiada oddział w Dębicy. Firma w Radomyślu jest pod adresem ul. Kochanowskiego 10, oddział w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej 44. Wykonuje wszelkie prace na terenie powiatów mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego,...

Czytaj dalej

GABA Władysław

GABA Władysław urodzony 4 maja 1914 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Anny. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do wojska, jako strzelec do formacji piechota, brał udział w obronie Warszawy wrzesień – październik 1939 i tam po kapitulacji wojsk dostał się do niewoli niemieckiej. Jako jeniec został przewieziony transportem kolejowym do Austrii miejscowości Kreisenbruch Stalag...

Czytaj dalej

GAJEK Józef ks.

GAJEK Józef ks. urodził się 20 grudnia 1886 w Buczynie w powiecie bocheńskim, syn Szymona i Marii z domu Węgrzyn. Gimnazjum kończy w Bochni w 1909 roku, następnie tarnowskie Seminarium Duchowne z wyświęceniem w 1913 roku. Pierwszą pracę wikariusza obejmuje w Kolbuszowej i Cmolasie w latach 1913-1915, następnie w Przecławiu. Od 1918 r. pełni funkcję wikariusza ekspozytury w Rudzie, gdzie...

Czytaj dalej

GANCZARSKA Wanda

GANCZARSKA Wanda (z domu Krzystyniak), urodzona 24 września 1947 r. w Radomyślu Wielkim, córka Stanisława i Marii z domu Zboch. Szkołę Podstawową kończy w Radomyślu, następnie uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu które kończy maturą w 1965 roku. Dalej podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na Studium Nauczycielskie w Rzeszowie, później na Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, kierunek „matematyka”, którą kończy...

Czytaj dalej

GARDULSKI Andrzej Antoni

GARDULSKI Andrzej Antoni urodzony 25 maja 1883 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Wacława i Katarzyny z Rusinowskich, następnego dnia ochrzczony w kościele parafialnym w Radomyślu, rodzice chrzestni Andrzej Rusinowski i Katarzyna Wolińska. Gdzieś zagranicą lub na handlu dorobił się dużych pieniędzy, ponieważ któregoś dnia w kwietniu roku 1921 gdy w Polsce była w obiegu marka polska mocno zdewaluowana, jak podawała...

Czytaj dalej

GARDULSKI Ludwik Florian

GARDULSKI Ludwik Florian, urodzony 4 maja 1900 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Anieli Trybulec. Ukończył 4 klasy gimnazjum, żonaty z Heleną z domu Rymanowska, mieli trójkę dzieci. Zdał egzamin na sekretarza magistratu we Lwowie, od 12 czerwca 1929 r. rozpoczął pracę na stanowisku sekretarza magistratu i następnie pełnił funkcję sekretarza miejskiego w Radomyślu Wielkim. Po zakończeniu II wojny...

Czytaj dalej

GARDULSKI Wacław

GARDULSKI Wacław, urodzony w roku 1850 (a ściślej 28 grudnia 1849) w Radomyślu, syn Józefa i Julii z Kostórkiewiczów. Ojciec Andrzeja właściciela folwarku w Wojsławiu. Pełnił funkcję burmistrza miasta w latach 1887 – 1901, obywatel miasta Radomyśla. Był inicjatorem budowy nowej murowanej szkoły podstawowej, stara szkoła okazała się za ciasna i mieściła się w parterowym budynku dawnej siedziby urzędu gminnego...

Czytaj dalej

GAWĘDA Lucjan ps. „Sobota”

GAWĘDA (GAWĘDO) Lucjan ps. „Sobota”, lekarz, wyznania mojżeszowego, przybył do Mielca na początku lat 1920-tych. Tu powierzono mu kierownictwo prowizorycznego szpitala epidemiologicznego, który prowadził do jego likwidacji w 1923 roku. Przyjmował pacjentów również prywatnie, jego gabinet lekarski znajdował się przy ul. Zacisze. Pracował również, jako nauczyciel kontraktowy w mieleckim gimnazjum ucząc higieny. W latach 1928-1931 pełnił funkcję prezesa Komitetu Budowy...

Czytaj dalej

GAWLICKI (GARGULA) Jan ks.

GAWLICKI (GARGULA) Jan ks., urodzony 8 listopada 1867 roku w Dąbrówce k/ Nowego Sącza, syn Tomasza Garguli i Agnieszki z domu Janicz. Teologię studiował w Tarnowie i tu przyjął święcenia kapłańskie w dniu 30 czerwca 1895 r. z rąk bpa Ignacego Łobosa. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do Zdziarca do ks. Jakuba Krogulskiego od 1 sierpnia 1895, następnie...

Czytaj dalej

GIMNAZJUM PUBLICZNE w Radomyślu Wielkim

GIMNAZJUM PUBLICZNE w Radomyślu Wielkim zostało utworzone w ramach reorganizacji oświaty w Polsce wprowadzając tzw. strukturę trzystopniową, czyli po 6-cio klasowej szkole podstawowej uczniowie wstępowali do 3-letniego gimnazjum, następnie do szkoły średniej też zróżnicowanej wprowadzając np. licea 3 letnie, technika 4 letnie i szkoły zawodowe też okrojone. Naukę w gimnazjum rozpoczęto 1 września 1999 roku w Radomyślu, do nauki przystąpiło...

Czytaj dalej

GIŻA Stanisław

GIŻA Stanisław, urodzony 13 lutego 1913 r. w Wólce Duleckiej (przysiółek), obecnie Radomyśl Wielki, syn Jana i Wiktorii. Z chwilą wybuchu wojny 1 września 1939 r. zmobilizowany do 40 pp. w Gródku Jagiellońskim, skąd przemarsz z pułkiem do Lwowa i udział w jego obronie w kompanii por. Lewko. Po zajęciu Lwowa przez Armię Radziecką złożenie broni przez wojsko i niewola....

Czytaj dalej

GIŻA Władysław

GIŻA Władysław urodzony 6 stycznia 1952 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Teresy, rodziny rolniczej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w miejscu zamieszkania, dalszą naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mielcu specjalność ślusarz – monter, następnie Technikum Mechaniczne o specjalności Budowa płatowców. Pracę rozpoczął w WSK Mielec po swojej specjalności, jako monter płatowcowy przy budowie samolotów...

Czytaj dalej