Kategoria: G

„GEST” Zespół teatralny

„GEST” Zespół teatralny, powstał w roku 2018 przy Szkole Podstawowej w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki. Założony został przez nauczycieli miejscowej szkoły: Bożenę Rajską, znaną z wcześniejszej działalności artystyczno-teatralnej, twórczyni zespołu Tańca i Ruchu „Baj” przy Szkole Podstawowej w Podborzu (lata 90-te) oraz Jolantę Laska, nauczycielką...

Czytaj więcej

GABA Władysław

GABA Władysław urodzony 4 maja 1914 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Anny. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do wojska, jako strzelec do formacji piechota, brał udział w obronie Warszawy wrzesień – październik 1939 i tam po kapitulacji wojsk dostał...

Czytaj więcej

GAJEK Józef ks.

GAJEK Józef ks. urodził się 20 grudnia 1886 w Buczynie w powiecie bocheńskim, syn Szymona i Marii z domu Węgrzyn. Gimnazjum kończy w Bochni w 1909 roku, następnie tarnowskie Seminarium Duchowne z wyświęceniem w 1913 roku. Pierwszą pracę wikariusza obejmuje w Kolbuszowej i Cmolasie w...

Czytaj więcej

GANCZARSKA Wanda

GANCZARSKA Wanda (z domu Krzystyniak), urodzona 24 września 1947 r. w Radomyślu Wielkim, córka Stanisława i Marii z domu Zboch. Szkołę Podstawową kończy w Radomyślu, następnie uczęszcza do I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu które kończy maturą w 1965 roku. Dalej podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na...

Czytaj więcej

GARDULSKI Ludwik Florian

GARDULSKI Ludwik Florian, urodzony 4 maja 1900 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Anieli Trybulec. Ukończył 4 klasy gimnazjum, żonaty z Heleną z domu Rymanowska, mieli trójkę dzieci. Zdał egzamin na sekretarza magistratu we Lwowie, od 12 czerwca 1929 r. rozpoczął pracę na stanowisku...

Czytaj więcej

GARDULSKI Wacław

GARDULSKI Wacław, urodzony w roku 1850 w Radomyślu, pełnił funkcję burmistrza miasta w latach 1887 – 1901. Obywatel miasta Radomyśla Wielkiego. Zmarł 13 czerwca 1905 roku, pochowany w Radomyślu Wielkim na I (starym) cmentarzu parafialnym przeznaczonym wówczas dla kupców i obywateli Radomyśla.  

Czytaj więcej

GAWĘDA Lucjan ps. „Sobota”

GAWĘDA Lucjan ps. „Sobota”, lekarz pracujący przed wojną w Radomyślu Wielkim. Podczas wojny należał do lokalnej placówki AK Radomyśl Wielki, gdzie pełnił obowiązki lekarza. Udzielał porad i opatrywał rany odniesione przez uczestników  podczas akcji. Mieszkał przy ul. Rudzkiej pod nr 32. Dalsze jego losy są...

Czytaj więcej

GAWLICKI (GARGULA) Jan ks.

GAWLICKI (GARGULA) Jan ks., urodzony 8 listopada 1867 roku w Dąbrówce k/ Nowego Sącza, syn Tomasza Garguli i Agnieszki z domu Janicz. Teologię studiował w Tarnowie i tu przyjął święcenia kapłańskie w dniu 30 czerwca 1895 r. z rąk bpa Ignacego Łobosa. Na pierwszą placówkę,...

Czytaj więcej

GIMNAZJUM PUBLICZNE w Radomyślu Wielkim

GIMNAZJUM PUBLICZNE w Radomyślu Wielkim zostało utworzone w ramach reorganizacji oświaty w Polsce wprowadzając tzw. strukturę trzystopniową, czyli po 6-cio klasowej szkole podstawowej uczniowie wstępowali do 3-letniego gimnazjum, następnie do szkoły średniej też zróżnicowanej wprowadzając np. licea 3 letnie, technika 4 letnie i szkoły zawodowe...

Czytaj więcej

GIŻA Stanisław

GIŻA Stanisław, urodzony 13 lutego 1913 r. w Wólce Duleckiej (przysiółek), obecnie Radomyśl Wielki, syn Jana i Wiktorii. Z chwilą wybuchu wojny 1 września 1939 r. zmobilizowany do 40 pp. w Gródku Jagiellońskim, skąd przemarsz z pułkiem do Lwowa i udział w jego obronie w...

Czytaj więcej