Kategoria: N

„NASZ SKLEP” w Radomyślu Wielkim

„NASZ SKLEP” w Radomyślu Wielkim, Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep SA jest stabilną i rozpoznawalną marką na krajowym rynku z korzeniami sięgającymi roku 2000. Organizatorem sieci jest spółka PSH Nasz Sklep SA, wchodząca w skład ogólnopolskiej Grupy Kapitałowej Specjał, o kapitale własnym z siedzibą w Warszawie. PSH Nasz Sklep SA liczy obecnie ponad 2300 sklepów i obejmuje swoim zasięgiem 11...

Czytaj dalej

NAGROBEK Agnieszki Bardanowej

NAGROBEK Agnieszki Bardanowej, znajduje się na cmentarzu parafialnym w Zgórsku, postawiony w roku 1899. Postument o wysokości 190 cm, figura 110 cm. Nagrobek w kształcie postumentu z figurą Matki Bożej, ubrana w długą szatę i maforion, w rękach trzyma różaniec. Postument na schodkowej podstawie ograniczonej górą łukami. We wnęce napis: Tu spoczywa śp. / AGNIESZKA / BARDANOWA / przeżyła lat...

Czytaj dalej

NAGROBEK rodziny Tabaka

NAGROBEK rodziny Tabaka, znajduje się na cmentarzu parafialnym w Zgórsku, naprzeciw kaplicy cmentarnej, postawiony został w roku 2000. Na wysokiej kolumnie greckiej stoi naturalnej wielkości posąg Chrystusa ubrany w szatę zarzuconą przez lewe ramię z prawą ręką uniesioną do góry, a w lewej trzymający krzyż. Kolumna ustawiona jest na betonowym, kwadratowym postumencie z wyrytym rokiem 2000, całość stanowi najwyższy nagrobek...

Czytaj dalej

NAPIERACZ Maria

NAPIERACZ Maria (z domu Bajger), urodzona 23 listopada 1963 roku w Radomyślu Wielkim, córka Mieczysława i Zofii z domu Dziekan. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. Po ukończeniu szkoły maturą w 1982 r. podjęła pracę, jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Podborzu, gdzie pracowała jeden rok do 1983, po czym została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Partyni, filii...

Czytaj dalej

NASZA GMINA – kwartalnik stowarzyszenia

„NASZA GMINA” – kwartalnik stowarzyszenia, czasopismo bezpłatne wydawane przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina” z siedzibą w Pniu gm. Radomyśl Wielki. Redakcję kwartalnika stanowił Zespół redakcyjny w składzie: Agnieszka Szady, Michał Niemiec, Bernadeta Spyra. Zespół się zmieniał, rozrastał, dochodziły nowe osoby: Katarzyna Hudy, Karol Szymura, Małgorzata Puła, Katarzyna Niemiec-Fijał, Agata Miodunka, Anna Tworek, Joanna Sak, Renata Szocik, Renata Dyba i inni. Wszystkie egzemplarze...

Czytaj dalej

NEMETY Antoni Józef ks.

NEMETY Antoni Józef ks. urodzony w roku 1749 r., wcześniej nie wiadomo gdzie pracował, do Radomyśla (Wielkiego), jako wikariusz trafił 1805 roku i tutaj zmarł 13 sierpnia 1806 roku. Pochowany na miejscowym cmentarzu, lecz jego grób się nie zachował.

Czytaj dalej

NEUSTADT Melach

NEUSTADT Melach, pochodzenia żydowskiego urodzony w Radomyślu Wielkim, jeden z przywódców Poalej Syjon (żydowska partia socjalistyczno–syjonistyczna działająca w Polsce w latach 1906–1950) w Polsce, podczas I wojny światowej więziony w Rosji, w czasie II wojny organizator pomocy dla żydów z Polski i Litwy w rosyjskich obozach pracy, kołchozach i na Syberii. Po wojnie Sekretarz Generalny Światowej Konfederacji Poalej Syjon. Autor...

Czytaj dalej

NIEMIEC Andrzej ks.,

NIEMIEC Andrzej ks., urodzony w rodzinie rolniczej 2 lutego 1849 roku w Szynwałdzie gm. Skrzyszów, syn Franciszka i Marianny z domu Usarz. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum z maturą w Tarnowie, gdzie też studiował teologię w Seminarium Duchownym, kończąc święceniami kapłańskimi 14 lipca 1872 roku z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego. Pierwsze dwa tygodnie od 16 sierpnia do...

Czytaj dalej

NIEMIEC Stanisław ks.

NIEMIEC Stanisław ks., urodzony 9 stycznia 1943 roku w Szerzynach, powiecie tarnowskim. Syn Jana i Marii z domu Zawała. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu i Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 roku i jako młody wikariusz rozpoczął swoją pierwszą posługę w Czarnej Sędziszowskiej (1966-1969), następnie Straszęcinie (1969-1971), Mogilno (1971-1973) skąd trafił do naszej gminy do parafii p.w....

Czytaj dalej

NIEWIADOMSKA-JAROSZ Beata

NIEWIADOMSKA-JAROSZ Beata, urodzona 10 marca 1978 roku w Dębicy, córka Tadeusza i Janiny z domu Skrzyniarz. Jest absolwentką Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim, gdzie w roku 1996 zdała z wyróżnieniem egzamin dojrzałości. Następnie ukończyła naukę w Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej w Tarnowie gdzie w roku 1999 uzyskała tytuł położnej dyplomowanej. W latach 2003-2005 podjęła trud dalszego kształcenia podyplomowego...

Czytaj dalej

NOSAL Jan

NOSAL Jan, urodzony 30 czerwca 1904 r. w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, syn Floriana i Apolonii z domu Midura. Dzieciństwo i młode lata spędzał w Janowcu. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 16 pułku piechoty Wojska Polskiego w Tarnowie. Pełnił służbę wartowniczą przy obiekcie wojskowym razem z plutonowym WP Sikorą, po zajęciu Tarnowa przez Niemców i...

Czytaj dalej

NOTARIAT, NOTARIUSZE, ADWOKACI

NOTARIAT, NOTARIUSZE, ADWOKACI, Instytucja notariatu wywodzi się ze średniowiecznych kancelarii sądowych, prowadzących między innymi księgi i sporządzających akta dotyczące nieruchomości. Pierwszą ustawą regulującą działalność notariatu na terenie zaboru austriackiego była ustawy z 1855 i 1871 roku. W Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono Rozporządzeniem Prezydenta z dnia 27.10.1933 roku. Notariuszem mógł zostać tylko obywatel polski, który ukończył 30 lat życia, posiadał odpowiednie wykształcenie...

Czytaj dalej

NOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

NOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest ulicą lokalną łącząca ulice Kościuszki z ul. Klonową, jej długość wynosi 292 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach. Była to jedna z pierwszych ulic budowanych po wojnie w mieście i dlatego nazwana została Nowa. Przy niej znajdują się dwa duże centra handlowe, Delikatesy Centrum i Biedronka, Stacja benzynowa oraz firmy „Beata” Firma...

Czytaj dalej