Kategoria: N

„NASZ SKLEP” w Radomyślu Wielkim

„NASZ SKLEP” w Radomyślu Wielkim, Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep SA jest stabilną i rozpoznawalną marką na krajowym rynku z korzeniami sięgającymi roku 2000. Organizatorem sieci jest spółka PSH Nasz Sklep SA, wchodząca w skład ogólnopolskiej Grupy Kapitałowej Specjał, o kapitale własnym z siedzibą w...

Czytaj więcej

NAGROBEK Agnieszki Bardanowej

NAGROBEK Agnieszki Bardanowej, znajduje się na cmentarzu parafialnym w Zgórsku, postawiony w roku 1899. Postument o wysokości 190 cm, figura 110 cm. Nagrobek w kształcie postumentu z figurą Matki Bożej, ubrana w długą szatę i maforion, w rękach trzyma różaniec. Postument na schodkowej podstawie ograniczonej...

Czytaj więcej

NAGROBEK rodziny Tabaka

NAGROBEK rodziny Tabaka, znajduje się na cmentarzu parafialnym w Zgórsku, naprzeciw kaplicy cmentarnej, postawiony został w roku 2000. Na wysokiej kolumnie greckiej stoi naturalnej wielkości posąg Chrystusa ubrany w szatę zarzuconą przez lewe ramię z prawą ręką uniesioną do góry, a w lewej trzymający krzyż....

Czytaj więcej

NEMETY Antoni Józef ks.

NEMETY Antoni Józef ks. urodzony w roku 1749 r., wcześniej nie wiadomo gdzie pracował, do Radomyśla (Wielkiego), jako wikariusz trafił 1805 roku i tutaj zmarł 13 sierpnia 1806 roku. Pochowany na miejscowym cmentarzu, lecz jego grób się nie zachował.

Czytaj więcej

NEUSTADT Melach

NEUSTADT Melach, pochodzenia żydowskiego urodzony w Radomyślu Wielkim, jeden z przywódców Poalej Syjon (żydowska partia socjalistyczno–syjonistyczna działająca w Polsce w latach 1906–1950) w Polsce, podczas I wojny światowej więziony w Rosji, w czasie II wojny organizator pomocy dla żydów z Polski i Litwy w rosyjskich...

Czytaj więcej

NIEMIEC Andrzej ks.,

NIEMIEC Andrzej ks., urodzony w rodzinie rolniczej 2 lutego 1849 roku w Szynwałdzie gm. Skrzyszów, syn Franciszka i Marianny z domu Usarz. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum z maturą w Tarnowie, gdzie też studiował teologię w Seminarium Duchownym, kończąc święceniami kapłańskimi 14 lipca...

Czytaj więcej

NIEMIEC Stanisław ks.

NIEMIEC Stanisław ks., urodzony 9 stycznia 1943 roku w Szerzynach, powiecie tarnowskim. Syn Jana i Marii z domu Zawała. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu i Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 roku i jako młody wikariusz rozpoczął swoją pierwszą posługę w Czarnej...

Czytaj więcej

NOSAL Jan

NOSAL Jan, urodzony 30 czerwca 1904 r. w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, syn Floriana i Apolonii z domu Midura. Dzieciństwo i młode lata spędzał w Janowcu. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 16 pułku piechoty Wojska Polskiego w Tarnowie. Pełnił służbę...

Czytaj więcej

NOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

NOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest ulicą lokalną łącząca ulice Kościuszki z ul. Klonową, jej długość wynosi 292 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach. Była to jedna z pierwszych ulic budowanych po wojnie w mieście i dlatego nazwana została Nowa. Przy niej znajdują...

Czytaj więcej

NOWAK Czesław Ferdynand Wawrzyniec

NOWAK Czesław Ferdynand Wawrzyniec, urodzony 14 lutego 1908 r. w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Tekli z domu Gardulska. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Gimnazjum w latach 1918-1921, następnie wstępuje do Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie w latach 1922-1927, który kończy przysięgą, nominacją...

Czytaj więcej