Kategoria: Z

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ (ZBoWiD) w RadomyśluWielkim

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ (ZBoWiD) Koło Miejsko-Gminne w Radomyślu Wielkim. Organizacja kombatancka utworzona w Polsce 2 września 1949 r. w wyniku zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie i działających od 1945 organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Później także byłych żołnierzy, organizacji zbrojnych,...

ZGÓRSKO gm. Radomyśl Wielki

ZGÓRSKO najstarsza wioska w gminie Radomyśl Wielki,  w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Od roku 1933 do lat 50-tych Zgórsko wchodziło w skład gminy Wadowice Górne, później w skład gromady Podborze, a od roku 1973 weszło w skład gminy...

ZDZIARZEC gm. Radomyśl Wielki

ZDZIARZEC wioska w gm. Radomyśl Wielki, pow. mieleckim, woj. podkarpackim. W okresie początkowym administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 297 ha, liczy ok. 950 mieszkańców (2018) i leży przy drodze powiatowej Radomyśl – Dębica. Nazwa Zdziarzec wykształciła się...

ZIOBROŃ Maria

ZIOBROŃ Maria urodzona 21 lutego 1910 roku w Radomyślu Wielkim, córka Błażeja Wolińskiego (kupca) i Heleny z domu Wolińska. Do Szkoły Powszechnej 6-klasowej uczęszczała w Radomyślu, klasę siódmą ukończyła w klasztorze u SS Benedyktynek w Staniątkach w roku 1925. Następnie ukończyła kurs kroju i szycia...

ZGINĘLI ZA ŻYDÓW

ZGINĘLI ZA ŻYDÓW. Wielu Polaków mieszkańców naszego miasta i gminy zaginęło, zostali rozstrzelani lub wywiezieni do obozów koncentracyjnych za pomoc lub ukrywanie żydów. Poniżej podajemy potwierdzone przykłady tego poświęcenia. Siembab Julian i Władysława, małżeństwo zamieszkałe w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, rozstrzelani w lipcu 1943...

ZIOBROŃ Józef

ZIOBROŃ Józef urodzony 13 stycznia 1918 r. w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Zygmunta i Henryki z domu Golec. Aresztowany wraz z braćmi Stanisławem i Ludwikiem za działalność w organizacji ZWZ na terenie gminy. Po tygodniowym pobycie w więzieniu w Rzeszowie, zostali przewiezieni 25...

ZIOBROŃ Stanisław

ZIOBROŃ Stanisław ps. „Luśnia” urodzony 28 sierpnia 1921 r. w Dulczy Wielkiej, syn Zygmunta i Henryki z domu Golec. Zaprzysiężony w kwietniu 1940 r. przez ppor. Wojciecha Ziobronia z Radomyśla Wielkiego i przyjęciu pseudonimu, został przydzielony do drużyny Józefa Stopy ps. „Puk, jako szeregowy żołnierz...

ZASKALSKI Jan ks.

ZASKALSKI Jan ks., urodzony 20 grudnia 1897 roku w Izbiskach parafia Zgórsko gm. Radomyśl (Wielki), w rodzinie rolniczej, syn Józefa i Katarzyny z domu Kozłowska. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Mielcu, dalsze studia teologiczne w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym, zakończone święceniami...

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Radomyślu Wielkim

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Radomyślu Wielkim – aktualnie mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki 2. Początki szkoły sięgają roku 1977, kiedy to zrealizowano pomysł powstania w mieście szkoły ponadpodstawowej. Od 1 września 1977 roku zaczęła istnieć szkoła o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Brniu, filia...

ZASŁAWSKI Mikołaj

ZASŁAWSKI Mikołaj ks., urodzony w roku w roku 1745. Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1770, po święceniach na pierwszą placówkę został skierowany do Nowego Wiśnicza, gdzie pracował do kwietna 1777. Od 1785 był wikarym, a rok później administratorem w Szczurowej. Stąd w roku 1786 został skierowany...