Kategoria: W

WIECH Piotr Paweł

WIECH Piotr Paweł urodzony 5 czerwca 1975 roku w Radomyślu Wielkim, syn Adama i Heleny z domu Gadomska. Absolwent Technikum Elektrycznego w Mielcu z maturą w 1995 r. Następnie studia na Politechnice Rzeszowskiej na kierunku elektronika i informatyka, ukończone tytułem inżyniera w roku 2000. Kontynuował...

WOLAK Marek

WOLAK Marek urodzony 25 listopada 1965 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Bronisława i Józefy. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie ukończonego maturą. Kolejny etap to odbycie zasadniczej służby wojskowej, początkowo w Kielcach, a po szkole przeniesiony do Krakowa do Sztabu Wojewódzkiego, jako...

WOLANIN Władysław ks.

WOLANIN Władysław ks., urodzony 2 sierpnia 1883 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl, w rodzinie rolniczej, syn Tomasza i Zofii z domu Czaja. Miał siostrę Rozalię i brata Jana też księdza ur. w roku 1887. Szkołę powszechną kończy w rodzinnej wiosce, gimnazjum w Tarnowie, tutaj...

WOLANIN Jan ks.

WOLANIN Jan ks., urodzony 23 listopada 1887 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl, syn Tomasza i Zofii z domu Czaja. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej wiosce, gimnazjum w 1909 roku w Tarnowie, gdzie wstąpił do seminarium duchownego studiując teologię. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 kwietnia 1915...

WOLANIN Andrzej ks.

WOLANIN Andrzej ks. urodzony 27 listopada 1970 roku w Mielcu, syn Henryka i Teresy, rodzice mieszkali w Radomyślu Wielkim. Tutaj też Andrzej ukończył Szkołę Podstawową, do szkoły średniej uczęszczał w Mielcu, do Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego, zdając maturę w roku...

WYDARZENIA – gazeta lokalna

WYDARZENIA – gazeta lokalna, tygodnik który ukazywał się w Mielcu, Dębicy, Baranowie Sandomierskim, Kolbuszowej, Radomyślu Wielkim i ich okolicach w okresie od 27 października 2006 (pierwszy nr bezpłatny) do 3 czerwca 2008, łącznie 84 numery w nakładzie 6000 egz. Gazeta wydawana była przez „Oficynę Wydawniczą...

WĘGRZYN Józef ks.

WĘGRZYN Józef ks., urodzony 11 listopada 1900 roku w Izbiskach, parafia Zgórsko, gm. Radomyśl (Wielki), syn Piotra i Apolonii z domu Kosa. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Mielcu, dalszą naukę o kierunku teologia kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po jego...

WAWRZYN Maciej ks.

WAWRZYN (Wawrzon) Maciej ks., urodzony w roku 1781. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1806. Po święceniach pracował w Wadowicach, w 1809 został mianowany proboszczem w Witanowicach dekanat Wadowice, około roku 1815 był wikarym eksponowanym w Inwałdzie gm. Andrychów, około roku 1817 pracował, jako wikary w...

WIELIŃSKI Michał ks.

WIELIŃSKI (Waluszak) Michał ks. urodzony 24 marca 1866 roku w Trzęsówce, syn Stanisława Waluszaka i Anastazji z domu Jachura. Gimnazjum św. Jacka ukończył w Krakowie, teologię studiował w Tarnowie, kończąc święceniami kapłańskimi 21 czerwca 1892 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Po święceniach na pierwszą...

WOLIŃSKI Antoni

WOLIŃSKI Antoni, urodzony 29 grudnia 1871 r. w Radomyślu (Wielkim), syn Grzegorza i Agnieszki z domu Iwańska. Był właścicielem ziemskim i handlarzem nierogacizną jak większość kupców z Radomyśla. Pod koniec XIX w., mieszkał w Sanoku, był członkiem Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka, członkiem i działaczem sanockiego...