Kategoria: W

WACH Antoni Wojciech ks.

WACH Antoni Wojciech ks., urodzony 20 maja 1852 roku w Bochni, w rodzinie górniczej, syn Wincentego i Marianny z domu Hamuda. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnej Bochni, studia teologiczne podjął w Seminarium Duchownym w Tarnowie, po jego ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa...

Czytaj więcej

WACŁAWSKA STEFANIA

WACŁAWSKA Stefania (z domu Kopacz), urodzona 30 sierpnia 1935 r. w Radomyślu Wielkim, córka Kazimierza i Marii z domu Babiec. Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Sanoku zdając maturę w 1954 roku. Następnie Studium Nauczycielskie o kierunku historia z wychowaniem muzycznym w roku 1956. W tym roku...

Czytaj więcej

WACŁAWSKI Henryk

WACŁAWSKI Henryk, urodzony 24 stycznia 1944 r. w Radomyślu Wielkim, syn Andrzeja i Ireny z domu Ganczarska. Szkołę Podstawową kończy w miejscu urodzenia, następnie Zasadniczą Szkołę Zawodową w Mielcu o specjalności tokarz. W Krakowie zdaje egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Kuratorium Okręgu Szkolnego uzyskując dyplom...

Czytaj więcej

WAŁOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

WAŁOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z głównych i najdłuższych ulic w mieście licząca 1665 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od ul. Piłsudskiego w kierunku zachodnim do Dąbrowy Tarnowskiej z możliwością...

Czytaj więcej

WARZECHA Aleksander

WARZECHA Aleksander, urodzony w 1916 r. w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. Wybuch wojny w 1939 roku zastał go w czynnej służbie 3 Pułku Strzelców Podhalańskich z tego faktu brał udział w walkach tego pułku od Pszczyny do linii Sanu. Następnie dostał się do niewoli niemieckiej,...

Czytaj więcej

WARZECHA Damian ks.

WARZECHA Damian ks. urodzony 8 czerwca 1988 roku w Brzesku, syn Jerzego i Bożeny z domu Kolarz. Do Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Bochni, maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego. Studia rozpoczął w Wyższym Seminarium Duchownym w...

Czytaj więcej

WAWRZYN Maciej ks.

WAWRZYN (Wawrzon) Maciej ks., urodzony w roku 1781. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1806. Po święceniach pracował w Wadowicach, w 1809 został mianowany proboszczem w Witanowicach dekanat Wadowice, około roku 1815 był wikarym eksponowanym w Inwałdzie gm. Andrychów, około roku 1817 pracował, jako wikary w...

Czytaj więcej

WĘGRZYN Andrzej

WĘGRZYN Andrzej, urodzony 14 listopada 1960 roku w Radomyślu Wielkim, syn Tadeusz i Stanisławy z domu Krężel. Szkołę podstawową ukończył w Dąbiu następnie absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności mechanik samochodowy, kolejno ukończył Technikum Samochodowe w Tarnobrzegu. Twierdzi, że zawsze podobał mu się zawód kierowcy...

Czytaj więcej

WĘGRZYN Józef ks.

WĘGRZYN Józef ks., urodzony 11 listopada 1900 roku w Izbiskach, parafia Zgórsko, gm. Radomyśl (Wielki), syn Piotra i Apolonii z domu Kosa. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Mielcu, dalszą naukę o kierunku teologia kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po jego...

Czytaj więcej

WERYŃSKI Wojciech

WERYŃSKI Wojciech, urodzony 16 stycznia 1898 roku w Partyni, gmina Radomyśl Wielki, syn Piotra i Anny z domu Fijołek. Ukończył C.K. Gimnazjum Państwowe w Mielcu, zdając maturę w 1918 roku. Ukończył studia prawnicze, uzyskują tytuł doktora prawa. Pracował, jako sędzia Sądu Grodzkiego w Wadowicach. Od...

Czytaj więcej