Kategoria: C

CEBULA Andrzej Mikołaj ks.

CEBULA Andrzej Mikołaj ks. urodzony 16 listopada 1860 roku w Łąkcie Górnej, powiat bocheński, w rodzinie rolniczej, syn Walentego i Marianny z domu Klęsk. Gimnazjum ukończył prawdopodobnie w Bochni, studia teologiczne w Tarnowie, po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosia w dniu 22 lipca 1886 roku. Z tym dniem został powołany, jako wikary do Straszęcina, następnie...

Czytaj dalej

CEBULA Jan ks.

CEBULA Jan urodzony 7 września 1881 r. w Królówce, syn Franciszka i Katarzyny z domu Lipka. Gimnazjum ukończył maturą w roku 1903, dalszą naukę kontynuował w Tarnowskim Seminarium kończąc w 1907 święceniami: subdiakonatu – 30 marca, diakonatu – 25 maja i prezbitera – 29 czerwca 1907 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany 1...

Czytaj dalej

CETNAR Jan

CETNAR Jan, urodzony 28 października 1918 roku w Zdziarcu, gmina Radomyśl Wielki, syn Michała i Marii z domu Szufla. W czasie wojny był uczestnikiem ruchu oporu, zweryfikowanym członkiem BCH w okresie od kwietnia 1943 do sierpnia 1944 r. Po wojnie w 1951 r. ukończył kurs krawiecki i uzyskał uprawnienia Mistrza krawiectwa męskiego, nadane przez Izbę Rzemieślniczą w Krakowie. Na tej...

Czytaj dalej

CHMIEL Franciszek

CHMIEL Franciszek urodzony 2 maja 1893 (1897) roku w Radomyślu, syn Jana i Katarzyny. Uczeń gimnazjum w Tarnowie, działał w radomyskim „Sokole”. W dniu 27 sierpnia 1914 roku wraz z Stałą Drużyną Sokoła wyruszył spod figurki na Rynku do Tarnowa na plac zborny, następnie do Krakowa, gdzie został przydzielony do 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Dalsze losy są nieznane. Społeczeństwo...

Czytaj dalej

CHMIEL Marek

CHMIEL Marek urodziny 25 lipca 1962 roku w Radomyślu Wielkim, syn Władysława i Krystyny z d. Cygan. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek geodezja w Krakowie, którą ukończył w 1988 roku. Pracę rozpoczął w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Ropnych w Dębicy. W latach 1990 do 1998 przez dwie kadencje był burmistrzem Radomyśla Wielkiego, od 1998 do 2006 radnym do Rady Powiatu....

Czytaj dalej

CHMIEL-GROMALA Sara

CHMIEL-GROMALA Sara urodzona 14 lipca 1991 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, córka Stanisława i Haliny. Jej rodzinną miejscowością jest Zdziarzec gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkali jej rodzice, a ona uczęszczała do Szkoły Podstawowej. Kolejno była absolwentką Gimnazjum nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Jej artystyczna edukacja rozpoczęła się w wieku 7 lat, gdy rodzice zapisali ją na naukę fortepianu,...

Czytaj dalej

CHOPINA (ulica) w Radomyślu Wielkim

CHOPINA (ulica) w Radomyślu Wielkim, znajduje się na osiedlu pisarzy i poetów w zachodniej części miasta, posiada długość 148 m.b. Przecina ul. Słowackiego, tworząc ją ślepą z obu stron. Posiada nawierzchnię asfaltową bez chodników. Przy niej mieści się jedna firma Urszuli Juras Praktyka Pielęgniarska. Nazwę nadała Rada Miejska uchwałą z dnia 16 marca 1984 roku. Patron ulicy: Fryderyk Franciszek Chopin...

Czytaj dalej

CHÓR „CANTAMUS” w Dulczy Wielkiej

CHÓR „CANTAMUS” w Dulczy Wielkiej. Założony w 1999 roku, inicjatorem jego powstania był Józef Siembab działacz społeczny wraz z grupą kolegów. Pomysł został wsparty przez ks. wikariusza Jana Krupę (1999-2001), dyrygentem chóru został miejscowy organista Zygmunt Wojtowicz. Pierwszy występ odbył się na święta Bożego Narodzenia 1999 r. śpiewając kolędy w Dulczy Wielkiej w następnym roku przy grobie Pańskim w kościele....

Czytaj dalej

CHÓR „ECHO” w Radomyślu Wielkim

CHÓR „ECHO” w Radomyślu Wielkim. Założony w 1936 roku przez ks. wikariusza Kazimierza Muchę, który był również dyrygentem. Był to chór męski, który powstał w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Po raz pierwszy wystąpił w Boże Narodzenie 1937 r. Początkowo w małym składzie (2 tenory i 2 basy), lecz w miarę licznych koncertów przybywało nowych chórzystów, którzy swymi koncertami zyskiwali...

Czytaj dalej

CHÓR FAYER-TON w Dulczy Małej

CHÓR FAYER-TON w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki, jest to amatorski chór powstały przy Ochotniczej Straży Pożarnej w dniu 12 kwietnia 1992 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa Eugeniusza Ryby, jego zastępcy Władysława Walasa, organisty Andrzeja Laska, miejscowego działacza Józefa Stopy i ks. Stanisława Posłusznego. Pierwszym dyrygentem był Andrzej Lasek, oficjalnie chór wystąpił podczas święta Wniebowzięcia NMP w dniu 15 sierpnia...

Czytaj dalej

CHRZANOWICZ Franciszek Jakub ks.

CHRZANOWICZ Franciszek Jakub ks. urodził się 24 czerwca 1875 roku w Nowym Wiśniczu, jako syn Tomasza i Agnieszki z domu Zborowska. Studiował teologię w Tarnowie i tu przyjął święcenia kapłańskie w 1900 roku z rąk kard. Jana Puzyny. Jako wikary objął pierwszą pracę w Stopnicach Królewskich od 1 września 1900 r., następne były Łączki Kucharskie od 18 kwietnia 1901, Siedlce...

Czytaj dalej

CHRZĄSZCZEWSKI Seweryn

CHRZĄSZCZEWSKI Seweryn, urodzony 14 listopada 1848 roku w miejscowości Bursztyn na Ukrainie. W latach 80-tych XIX w. pełnił funkcje komisarza Starostwa w Horodence w obwodzie Stanisławskim i zastępcy przewodniczącego Powiatowej Komisji Szacunkowej w Horodence, pełnił funkcje komisarza w pow. ropczyckim w roku 1890. Kierownik starostwa w Mielcu w 1897 r., starosta mielecki w latach 1898-1902. W tym okresie mocno angażował...

Czytaj dalej

CHRZEŚCIJAŃSKIE ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE Oddział w Radomyślu Wielkim

CHRZEŚCIJAŃSKIE ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE Oddział w Radomyślu, pełna nazwa brzmiała Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Radomyślu Wielkim. W okresie międzywojennym związki chrześcijańskie nie były zjednoczone w jednej centrali ogólnokrajowej, działały w oparciu o centrale dzielnicowe. Pod koniec lat trzydziestych w Radomyślu Wielkim istniał Oddział Ch. Z. Z., który liczył ponad 70 członków, przewodniczącym Oddziału był Wojciech Kalita a sekretarzem...

Czytaj dalej