Kategoria: L

100-LATKOWIE w gminie

100-LATKOWIE mieszkańcy gminy którzy dożyli lub przekroczyli wiek 100 lat. SKRZYNIARZ Katarzyna z domu Głowacz urodzona 7 marca 1906 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkała całe życie. Wychowała 3 synów i dwie córki, doczekała się 13 wnuczków i 14 prawnuków. Uroczystość 100-lecia obchodziła...

Czytaj więcej

LASEK Józef

LASEK Józef, urodzony 21 sierpnia 1922 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Tomasza i Agnieszki z domu Kołacz. Tam ukończył Publiczną Szkołę Powszechną z wynikiem bardzo dobrym, jednak pozostaje w domu pomaga rodzicom przy gospodarstwie. Gdy wybuchła II wojna światowa, ukrywał się, ponieważ został...

Czytaj więcej

LASEK Marek ks.

LASEK Marek ks., urodzony 17 marca 1966 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Teresy z domu Pindel. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu. Maturę zdał w 1984 r., studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, ukończył w 1990 r. i...

Czytaj więcej

LASEK Władysław

LASEK Władysław urodzony 18 marca 1929 roku w Dulczy Małej, syn Jana i Zofii z domu Skrzyniarz. Do szkoły podstawowej uczęszcza w Dulczy Małej i Radomyślu. Jeden z czwórki rodzeństwa, jego ojciec był inwalidą wojennym z I Wojny światowej. Władysław chroniąc się przed wywózką do...

Czytaj więcej

LASOTA Michał

LASOTA Michał, urodzony 2 października 1903 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Jadwigi z domu Śmiatacz. Działający w grupie partyzantów na terenie Dulczy Małej, w listopadzie 1941 roku, przyszedł do domu odwiedzić rodzinę nie wiedząc, że dom jest obserwowany. Gdy wszedł...

Czytaj więcej

LASOTA Michał

LASOTA Michał, urodzony 02 października 1903 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Jadwigi z domu Śmiatacz. Działający w grupie partyzantów na terenie Dulczy Małej, w listopadzie 1941 roku, przyszedł do domu odwiedzić rodzinę nie wiedząc, że dom jest obserwowany. Gdy wszedł...

Czytaj więcej

LASOTA Zdzisław

LASOTA Zdzisław, urodzony 6 czerwca 1961 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Emilii z domu Midura. Jest żonaty z Teresą i mają syna Łukasza. Absolwent Liceum Ekonomicznego w Mielcu, następnie ukończył Studium Pedagogiczne – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie w 1984 roku. Wyższą Szkołę...

Czytaj więcej

LAZUR Piotr

LAZUR Piotr urodzony 5 sierpnia 1932 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina i Wiktorii. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Partyni, kończąc siódmą klasę w Podborzu gm. Radomyślu Wielkim. Pracę rozpoczął w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radomyślu Wielkim od dnia 15 października 1946...

Czytaj więcej

LEŚNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

LEŚNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z średnich ulic w mieście licząca 935 mb., pokryta asfaltem na dłuższym odcinku z chodnikiem po lewej zakończonem przed końcem ulicy. Nazwę Leśna przyjęto od nazw topogragicznych, jest w poblizu las i kończy się w lesie. Przy niej...

Czytaj więcej

LEŚNIOWSKI Józef ks.

LEŚNIOWSKI Józef, ks. urodził się 11 października 1939 roku w Szczepanowie gm. Brzesko, syn Józefa i Zofii z domu Ruman. Po ukończeniu szkoły średniej i kilkuletniej pracy zawodowej rozpoczął studia na Politechnice Krakowskiej. Jednak nie było mu dane zostać inżynierem. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego...

Czytaj więcej