Kategoria: L

LIS Paweł

LIS Paweł urodzony 3 lutego 1949 roku w Knapach w pow. tarnobrzeskim, syn Wojciecha i Marii. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Mielcu z maturą w roku 1968. Od najmłodszych lat kochał muzykę, występował w szkolnej orkiestrze i zespole estradowym „Syrenka”. Jako nauczyciel muzyki trafił do Radomyśla...

LUDOWY KLUB SPORTOWY „Plon” w Radomyślu Wielkim

LUDOWY KLUB SPORTOWY (LKS) „PLON” w Radomyślu Wielkim, powstał w 1986 roku, jako sekcja kolarska dla młodzieży przy Gminnej Spółdzielni „SCH” w Radomyślu Wielkim. Jej założycielami byli: Władysław Walas, Bogusław Zaskalski, Stanisław Lonczak i Henryk Giża, który jako pierwszy udzielał wskazówek późniejszym kolarzom. Po zgromadzeniu...

LASOTA Michał

LASOTA Michał, urodzony 02 października 1903 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Jadwigi z domu Śmiatacz. Działający w grupie partyzantów na terenie Dulczy Małej, w listopadzie 1941 roku, przyszedł do domu odwiedzić rodzinę nie wiedząc, że dom jest obserwowany. Gdy wszedł...

LEYKO Jan Mateusz

  LEYKO Jan Mateusz urodzony 27 grudnia 1889 roku w Mielcu, syn Karola i Marii z domu Jeż. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Krakowie, w 1915 został powołany do armii austriackiej i uczestniczył w I wojnie światowej do roku 1918. Po wojnie pracował, jako nauczyciel szkolny...

LAZUR Piotr

LAZUR Piotr urodzony 5 sierpnia 1932 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina i Wiktorii. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Partyni, kończąc siódmą klasę w Podborzu gm. Radomyślu Wielkim. Pracę rozpoczął w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radomyślu Wielkim od dnia 15 października 1946...

100-LATKOWIE w gminie

100-LATKOWIE mieszkańcy gminy którzy dożyli lub przekroczyli wiek 100 lat. SKRZYNIARZ Katarzyna z domu Głowacz urodzona 7 marca 1906 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkała całe życie. Wychowała 3 synów i dwie córki, doczekała się 13 wnuczków i 14 prawnuków. Uroczystość 100-lecia obchodziła...

LONCZAK Ludwik

LONCZAK Ludwik urodził się 11 października 1884 r. w miejscowości Pień, gm. Radomyśl (Wielki), syn Michała i Agnieszki z domu Puła. Do szkoły ludowej uczęszczał w Radomyślu, później uzyskał wykształcenie średnie. W latach 1905-1909 służył w armii austriackiej, w 1914 został zmobilizowany i brał udział...

LITWORA Piotr ks.

LITWORA Piotr ks., urodzony w rodzinie rolniczej 21 czerwca 1857 roku w Bagnicy (parafia Dąbrowa Tarnowska), syn Marcina i Heleny z domu Guzik. Gimnazjum ze zdaną maturą oraz dalszą naukę kontynuował w Tarnowie w Seminarium Duchownym, kończąc je święceniami kapłańskimi 25 lipca 1881 roku z...

LASOTA Michał

LASOTA Michał, urodzony 2 października 1903 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Jadwigi z domu Śmiatacz. Działający w grupie partyzantów na terenie Dulczy Małej, w listopadzie 1941 roku, przyszedł do domu odwiedzić rodzinę nie wiedząc, że dom jest obserwowany. Gdy wszedł...

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Radomyślu Wielkim

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Radomyślu Wielkim, już na początku lat 90-tych były dyskusje nad utworzeniem w Radomyślu Liceum Ogólnokształcącego, jednak ostateczną i pozytywną decyzję podjęła Rada Miejska na sesji w dniu 30 listopada 1993 roku z datą rozpoczęcia nauki od 1 września 1994. Bazą do działalności...