Kategoria: L

100-LATKOWIE w gminie

100-LATKOWIE mieszkańcy gminy którzy dożyli lub przekroczyli wiek 100 lat. SKRZYNIARZ Katarzyna z domu Głowacz urodzona 7 marca 1906 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkała całe życie. Wychowała 3 synów i dwie córki, doczekała się 13 wnuczków i 14 prawnuków. Uroczystość 100-lecia obchodziła 11 marca 2006 roku w kościele parafialnym w Żarówce i w Szkole Podstawowej z udziałem...

Czytaj dalej

LASEK Józef

LASEK Józef, urodzony 21 sierpnia 1922 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Tomasza i Agnieszki z domu Kołacz. Tam ukończył Publiczną Szkołę Powszechną z wynikiem bardzo dobrym, jednak pozostaje w domu pomaga rodzicom przy gospodarstwie. Gdy wybuchła II wojna światowa, ukrywał się, ponieważ został wytypowany i wpisany na listę przeznaczonych na roboty przymusowe do Niemiec. Po wyzwoleniu naszych terenów...

Czytaj dalej

LASEK Marek ks.

LASEK Marek ks., urodzony 17 marca 1966 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Teresy z domu Pindel. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu. Maturę zdał w 1984 r., studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, ukończył w 1990 r. i otrzymał święcenia kapłańskie. Uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy z zakresu liturgii nt. Procesje eucharystyczne....

Czytaj dalej

LASEK Władysław

LASEK Władysław urodzony 18 marca 1929 roku w Dulczy Małej, syn Jana i Zofii z domu Skrzyniarz. Do szkoły podstawowej uczęszcza w Dulczy Małej i Radomyślu. Jeden z czwórki rodzeństwa, jego ojciec był inwalidą wojennym z I Wojny światowej. Władysław chroniąc się przed wywózką do Niemiec zamieszkał u siostry Stefanii na Schabowcu. W jej gospodarstwie odbywały się spotkania ruchu oporu...

Czytaj dalej

LASOTA Michał

LASOTA Michał, urodzony 02 października 1903 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Jadwigi z domu Śmiatacz. Działający w grupie partyzantów na terenie Dulczy Małej, w listopadzie 1941 roku, przyszedł do domu odwiedzić rodzinę nie wiedząc, że dom jest obserwowany. Gdy wszedł do domu usłyszał komendę, aby wyszedł na zewnątrz i poddał się, bo wraz z całą...

Czytaj dalej

LASOTA Zdzisław

LASOTA Zdzisław, urodzony 6 czerwca 1961 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Emilii z domu Midura. Jest żonaty z Teresą i mają syna Łukasza. Absolwent Liceum Ekonomicznego w Mielcu, następnie ukończył Studium Pedagogiczne – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie w 1984 roku. Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – studia magisterskie, kierunek matematyka w 1994 roku....

Czytaj dalej

LAZUR Piotr

LAZUR Piotr urodzony 5 sierpnia 1932 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina i Wiktorii. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Partyni, kończąc siódmą klasę w Podborzu gm. Radomyślu Wielkim. Pracę rozpoczął w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radomyślu Wielkim od dnia 15 października 1946 roku, stopniowo awansując od 16 lipca 1953 r. na stanowiska specjalisty do spraw produkcji i...

Czytaj dalej

LAZUROWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

LAZUROWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, brak budownictwa socjalnego w mieście powoduje że, społeczeństwo postawione jest przed faktem podziału ziemi uprawnej pod budownictwo mieszkalne. Tak powstają nowe ulice, typowym przykładem jest ulica Lazurowa. Zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/109/19 z dnia 26 listopada 2019 roku. Zlokalizowana w płn.- wsch. części miasta, biegnie od ulicy Armii Krajowej w kierunku Partyni na długości...

Czytaj dalej

LEŚNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

LEŚNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z średnich ulic w mieście licząca 935 mb., pokryta asfaltem na dłuższym odcinku z chodnikiem po lewej zakończonem przed końcem ulicy. Nazwę Leśna przyjęto od nazw topogragicznych, jest w poblizu las i kończy się w lesie. Przy niej znajduje się Plac zabaw dla dzieci i różne firmy: „DACHPRO” Usługi blacharsko-dekarskie Henryk Kokoszka, Usługi...

Czytaj dalej

LEŚNIOWSKI Józef ks.

LEŚNIOWSKI Józef, ks. urodził się 11 października 1939 roku w Szczepanowie gm. Brzesko, syn Józefa i Zofii z domu Ruman. Po ukończeniu szkoły średniej i kilkuletniej pracy zawodowej rozpoczął studia na Politechnice Krakowskiej. Jednak nie było mu dane zostać inżynierem. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 30 maja...

Czytaj dalej

LEYKO Jan Mateusz

  LEYKO Jan Mateusz urodzony 27 grudnia 1889 roku w Mielcu, syn Karola i Marii z domu Jeż. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Krakowie, w 1915 został powołany do armii austriackiej i uczestniczył w I wojnie światowej do roku 1918. Po wojnie pracował, jako nauczyciel szkolny w Przykopie, Dąbrowie, Jadownikach Mokrych, Knapach i Durdach, od 1922 pracował, jako nauczyciel kontraktowy w...

Czytaj dalej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Radomyślu Wielkim

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Radomyślu Wielkim, już na początku lat 90-tych były dyskusje nad utworzeniem w Radomyślu Liceum Ogólnokształcącego, jednak ostateczną i pozytywną decyzję podjęła Rada Miejska na sesji w dniu 30 listopada 1993 roku z datą rozpoczęcia nauki od 1 września 1994. Bazą do działalności Liceum, była Szkoła Podstawowa przy ul. Ogrodowej z planowanym jej przejściem do nowego budynku przy...

Czytaj dalej

LIGA MORSKA w Radomyślu Wielkim

LIGA MORSKA w Radomyślu Wielkim (zwana też często Morską i Kolonialną), obchody Święta Morza w Polsce mają swój początek w 1932 r., kiedy to Liga Morska, oddział w Gdyni, dnia 8 lutego tegoż roku, na zebraniu swego zarządu podjęła postanowienie „prowadzić przedstawicieli narodu nad morze, ukazywać im dalekie cele za morzem i to wszystko, co w ubiegłym roku na morzu...

Czytaj dalej