Kategoria: T

TRYBULEC Edward

TRYBULEC Edward urodzony 26 lutego 1944 roku w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Wiktorii z domu Marchwicka. Tutaj spędza swoje dzieciństwo i lata szkolne uczęszczając do Szkoły Podstawowej. Następnie uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Mielcu, kończąc maturą w 1963 roku. Dalej studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej...

TRYBULEC Jan

TRYBULEC Jan, urodzony 14 czerwca 1842 roku w Radomyślu, w obwodzie tarnowskim, syn Marcina ziemianina, człowieka bardzo dbającego o losy swojej rodziny, szczególnie dzieci, dwóch synów Józefa i Jana, obaj ukończyli studia prawnicze oraz córki, które wysyłał na nauki do Krakowa celem zdobycia odpowiedniego wykształcenia....

TABLICA SOLIDARNOŚCI NSZZ RI Ziemi Radomyskiej,

TABLICA SOLIDARNOŚCI NSZZ RI Ziemi Radomyskiej, w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Gminny Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Prawo i Sprawiedliwość Ziemi Radomyskiej, postanowili uczcić swoją działalność zawieszeniem tablicy pamiątkowej na budynku nr 2 w Rynku, gdzie mieściła się siedziba związku w roku...

TERLIKIEWICZ Jerzy i Wanda

TERLIKIEWICZ Jerzy, urodzony w 1889 roku w Brześciu Litewskim, syn Jana i Bogumiły z Koncewiczów. Ukończył Szkołę Rolniczą w Czernichowie, a następnie studia rolnicze we Lwowie. Pracę zawodową rozpoczął w roku, 1920 jako zarządca majątku Ostrów hr. Karola Jana Lanckorońskiego w powiecie Komarno, gdzie pracował...

TAKUSKI Jakub ks.

TAKUSKI Jakub ks., urodzony 13 lipca 1867 roku w Starem Bystrem w rodzinie rolniczej, syn Jana i Joanny z domu Stramskiej. Teologię studiował w Seminarium Duchownym w Tarnowie, po jego ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 9 lipca 1893 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Na pierwszą...

TICHY (Tychy) Dominik Rudolf ks.

TICHY (Tychy) Dominik Rudolf ks. urodzony 8 lutego 1797 r. w Pilźnie (czeskim), tam studiował filozofię, natomiast teologię w Pradze, Linzu, Grazu i Bochni. W Bochni przyjął święcenia kapłańskie 23 kwietnia 1823 roku z rąk bpa Grzegorza Tomasza Zieglera. Na pierwszą placówkę po święceniach został...

TURZA Tomasz ks.

TURZA Tomasz ks., urodzony 21 grudnia 1818 roku w Bochni, pochodził z rodziny mieszczańskiej, syn Mateusza i Kunegundy z domu Rosołowska. Studiował filozofię i teologię w Tarnowie, po ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Wojtarowicza w dniu 11 listopada 1846 roku. Na pierwszą...

TALAGA Kazimierz ks.

TALAGA Kazimierz ks. urodzony 25 grudnia 1933 roku w Tarnowie. Pochodził z parafii katedralnej w Tarnowie. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Karola Pękali w dniu 26 czerwca 1960 roku....

TWARDOWSKI Kajetan ks.

TWARDOWSKI Kajetan ks., urodził się w 1755 roku. Święcenia kapłańskie przyjął ok., 1780 jako paulin. W roku 1787 zwrócił się do władz kościelnych o przyjęcie do diecezji tarnowskiej. W 1789 był wikarym w Skrzyszowie. Oskarżony o nadużywanie alkoholu odprawił rekolekcje w klasztorze reformatorów we Lwowie....

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim, powstało w 1908 roku, z inicjatywy bogatego mieszczanina, kupca Ludwika Kostórkiewicza oraz sędziego miejscowego sądu – Władysława Kuśnierza. Początkowo liczyło ok. 50 osób, wywodzących się głównie spośród miejscowej inteligencji i mieszczan. Na specjalnie zwołanym zebraniu organizacyjnym zawiązano Gniazdo Sokole...