Kategoria: K

KMIEĆ Karol

KMIEĆ Karol ps. „Babinicz” urodzony 20 października 1900 roku w Dąbrówce Wisłockiej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Franciszki z d. Baran. Podczas II wojny światowej należał do ruchu konspiracyjnego Powiatowej Komórki Konspiracyjnej (PKK) z siedzibą w Rzemieniu od dnia 10 stycznia 1940 do momentu...

KAPLICZKA św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej

KAPLICZKA św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, przysiółek Podlesie na parceli E. Wolaka, znajduje się druga w Dulczy kapliczka św. Jana Nepomucena. W tym miejscu w XIX w. stała pierwotnie drewniana kapliczka z ludową figurą św. Jana Nepomucena wg przekazów wykonana własnoręcznie...

KLUB SZACHOWY i gier logicznych

KLUB SZACHOWY i gier logicznych przy stowarzyszeniu Nasze Miasto Radomyśl Wielki został założony w 2008 roku, nastąpiło to, po zatwierdzeniu umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie projektu. W wrześniu ogłoszono zapisy do Klubu szachowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. W dniu 4...

KRALISZ Feliks

KRALISZ Feliks urodzony 27 października 1890 roku, syn Grzegorza i Anny.  Figuruje z tytułem dra na liście adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, stan na dzień 1 lipca 1933 roku. Żonaty ze Stefanią z tego związku urodziła się dwójka dzieci – Krystyna i Jerzy, mieszkali...

KRALISZ Krzysztof Stefan

KRALISZ Krzysztof Stefan, urodzony 10 października 1934 roku w Mielcu, syn Romana i Honoraty z domu Tomecka. Absolwent Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej im. S. Konarskiego w Mielcu ukończonej w 1952 roku. Po maturze kształcił się w Ośrodku Szkoleniowym Sanitarno-Epidemiologicznym w Krakowie do 1959 r. W latach...

KURAŚ Władysław

KURAŚ Władysław ps. „Wilga”, urodzony 16 sierpnia 1914 roku w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Katarzyny z domu Baran. Rodzice prowadzili małe gospodarstwo rolne. Mając dwa lata zginął jego ojciec na froncie I wojny światowej, w wieku 7 lat poszedł do szkoły powszechnej,...

KUKLEWICZ Józef ks.

KUKLEWICZ Józef ks. urodzony 2 sierpnia 1919 roku w Radłowie pow. Tarnów, syn Franciszka i Teresy z domu Duda. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, do gimnazjum uczęszczał w Tarnowie, tam też studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym, kończąc uzyskaniem święceń kapłańskich w dniu 6...

KALITA Jan Ignacy

KALITA JAN IGNACY urodzony 18 czerwca 1897 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Piotra i Marii z domu Mulowskiej. Szkołę ludową ukończył w Radomyślu, dalszą edukację rozpoczął w C.K. Gimnazjum w Mielcu, do którego można było się dostać po ukończeniu szkoły ludowej i zdaniu egzaminu wstępnego....

KORCZYŃSKI Michał ks. bp

KORCZYŃSKI Michał ks. bp, urodzony 13 grudnia 1784 roku w Tarnowie. Tu ukończył gimnazjum i studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1808 roku, objął probostwo w Zgórsku w latach 1812 do 1818. Zaprzyjaźniony był z Józefem Maksymilianem Ossolińskim w Przybyszu, dbał o jego zbiory, porządkował...

KLUB SPORTOWY „HETMAN” w Dąbrówce Wisłockiej

KLUB SPORTOWY „HETMAN” w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki. Założony w 2000 roku, przez działacza sportowego Mariusza Pierzchałę, który był jego prezesem i opiekunem. Początkowo nosił nazwę Ludowy Klub Sportowy „Modorex” i grał w dębickiej klasie „B”. Z chwilą odejścia Pierzchały w roku 2005, kierownictwo...