Kategoria: K

KABARA Jan

KABARA Jan urodzony 19 czerwca 1922 roku w Nagoszynie pow. Dębica, syn Piotra i Michaliny. Młodość spędził w domu przy rodzicach pomagając w pracach polowych. W 1943 roku został złapany i wywieziony do obozu. Pierwszym jego miejscem był obóz „Bondienst” w Pustkowie, gdzie przebywał od marca 1942 do października 1942, następny obóz pracy w Nowej Dębie od listopada 1942 do...

Czytaj dalej

KABAT Edward ks.

KABAT Edward ks. urodzony 10 stycznia 1950 roku w Sikorzycach, w pow. tarnowskim, syn Władysława i Marii z domu Nowak. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Sikorzycach (5 klas) i Wietrzychowicach (klasy 6 i 7), od 1964 r. uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Tarnowie (specjalność: budowa maszyn). Egzamin dojrzałości złożył w 1969 r. W tym też roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w...

Czytaj dalej

KACZMARCZYK Stanisław Mieczysław ks.

KACZMARCZYK Stanisław Mieczysław ks. ps. „Zimny”, urodził się 16 grudnia 1906 r. w Stróżach k/ Zakliczyna, syn Franciszka i Marii z domu Drożdż. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie w roku 1928, odbył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie w roku 1933, otrzymując święcenia kapłańskie 29 czerwca 1933 roku z rąk bpa Franciszka Lisowskiego. Jako wikariusz na pierwszą parafię trafił...

Czytaj dalej

KAGAN Andrzej

KAGAN Andrzej urodzony 2 maja 1965 r. w Wadowicach Dolnych, syn Stanisław i Helena z domu Jarosz. Szkołę podstawową kończy w miejscu zamieszkania, następnie Zasadniczą Szkołę Zawodową w Mielcu o specjalności mechanik samochodowy, kierowca. Pierwszą pracę podejmuje w roku 1984, w Państwowej Spółdzielni Spożywców w Mielcu, jako mechanik i kierowca. W roku 1985 zostaje powołany do wojska, do Marynarki Kutrów...

Czytaj dalej

KALEJDOSKOP – teatrzyk szkolny w Dulczy Małej

KALEJDOSKOP – teatrzyk szkolny w Dulczy Małej, początkowo miał nazywać się „Jojo”, ale ostatecznie nazwany został Kalejdoskopem, w którym zawsze coś się zmienia. Pomysłodawcą, scenarzystą i autorem tekstów była Krystyna Mądziel, nauczycielka geografii. Teatrzyk powstał w 1996 roku i liczył około 20 osób. Dzieciom niósł nie tylko dobrą zabawę, ale i przyjemność, czasem trafił się jakiś wyjazd i rodzice chodzili...

Czytaj dalej

KALICKI Stanisław ks.

KALICKI (KŁAK) Stanisław ks. urodzony 10 marca 1876 roku w Bieżanowie, syn Jana Kłaka i Magdaleny z domu Wcisło. Ukończył teologię w Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa L. Wałęgi w dniu 23 czerwca 1901 roku. Pierwszą pracę jako wikary otrzymał w Tuchowie, następnie w 1903 roku w Bolesławiu, w 1904 ze względu na zły...

Czytaj dalej

KALINOWSKI Kazimierz ks.

KALINOWSKI Kazimierz ks. urodzony 23 stycznia 1888 r. w Kuzikowie. Wyświęcony we Lwowie w 1917 r., jako kapłan archidiecezji lwowskiej. Pierwszą jego placówką była parafia w Podhajcach (1917-1919), następna w Bolechowie (1919-1921), Dunajów (1921-1923), Jeziorna (1923-1925), Gliniany (1925-1929), Skałat (1929-1931), Delatyn (1931-1935), Brzeżany (1935-1939). Od 1939 r. powrócił do rodzinnego Kuzikowa, gdzie zastępował chorego proboszcza. W 1944 r. został kapelanem...

Czytaj dalej

KALITA Antonina

KALITA Antonina (z domu Kijowska), urodzona 10 maja 1896 r. w Radomyślu Wielkim, córka Ferdynanda i Elżbiety z domu Dąbrowska. Szkołę powszechną ukończyła w Radomyślu Wielkim, w latach dziewczęcych wyjechała do Krakowa, aby się uczyć w szkole dla położnych, którą ukończyła z wynikiem celującym. Przed I wojną światową i w czasie jej trwania pracowała w Szpitalu wojskowym w Krakowie aż...

Czytaj dalej

KALITA Edward

KALITA Edward urodzony 16 marca 1913 roku w Radomyślu Wielkim, syn Piotra Ferdynanda i Marii z domu Mulowska. Miał liczne rodzeństwo, z czego 7-ro osiągnęło wiek dojrzały. W Radomyślu jego bratem był Ludwik Kalita (opisany niżej) i siostra Julia Massalska, długoletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej. Po rozpoczęciu nauki w szkole powszechnej w Radomyślu uczęszczał do gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w...

Czytaj dalej

KALITA Jan Ignacy

KALITA JAN IGNACY urodzony 18 czerwca 1897 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Piotra i Marii z domu Mulowskiej. Szkołę ludową ukończył w Radomyślu, dalszą edukację rozpoczął w C.K. Gimnazjum w Mielcu, do którego można było się dostać po ukończeniu szkoły ludowej i zdaniu egzaminu wstępnego. W gimnazjum nauka, podręczniki i obowiązkowe mundury były płatne, można było otrzymać stypendium za dobre...

Czytaj dalej

KALITA Ludwik

KALITA Ludwik Józef urodzony 23 sierpnia 1906 roku w Radomyślu Wielkim, syn Piotra Ferdynanda i Marii z domu Mulowska. Jako młody chłopak praktykował w zawodzie masarskim u mistrza Edwarda Babiarskiego w latach 1922 do 1925 i przed komisją zdawał egzamin z wynikiem dobrym, otrzymując tzw. Świadectwo Wyzwolenia wydane przez Stowarzyszenie Przemysłowe Zjednoczonych Rękodzielników, a to: Rzeźników, Piekarzy i Masarzy w...

Czytaj dalej

KALITA Maria Antonina

KALITA Maria Antonina urodziła się 10 lipca 1893 roku w Radomyślu (Wielkim), córka Piotra i Marianny z domu Wolińska. Do szkoły ludowej uczęszczała w Radomyślu, następnie do 10 kl. chodziła w Krakowie i Rzeszowie. Później była Szkoła Prywatne Seminarium Żeńskie im. św. Scholastyki w Rzeszowie, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym i celującym. Egzamin dojrzałości zdawała przed Państwową Komisją Egzaminacyjną...

Czytaj dalej

KALITA Stanisław Wawrzyniec

KALITA Stanisław Wawrzyniec urodzony 5 października 1877 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Piotra i Marianny z domu Wolińska. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej dalszą naukę kontynuował w C.k. Gimnazjum w Tarnowie w latach 1889 – 1896, następnie w C.k. wyższym Gimnazjum w Bochni w latach 1897 – 1898 kończąc maturą i uzyskaniem świadectwa dojrzałości w dniu 11 czerwca 1898 roku. Pracę...

Czytaj dalej