Kategoria: A

„AKCENT” zespół taneczny

„AKCENT” zespół taneczny, utworzony przy Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim, składający się uczniów Gimnazjum Publicznego. Zespół działał w latach 80-tych (2004-2008). W skład zespołu wchodzili: Katarzyna Litwin, Anna Kużdżał, Maciej Wolanin, Jolanta Trybulec, Sylwia Popielarz, Agnieszka Szczurek i Monika Sabaj. Występowali na różnych okolicznościowych imprezach organizowanych na terenie gminy, a także na Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych...

Czytaj dalej

„ATUT” K. S. Podborze

„ATUT” K.S. klub sportowy, piłkarski w Podborzu, gm. Radomyśl Wielki. Wg zapisków i przekazów ustnych, klub sportowy w Podborzu został założony w latach 1948-1949, a w roku 1956 został oficjalnie zarejestrowany jako Ludowy Zespół Sportowy (LZS) Podborze. Na czele klubu stanął działacz sportowy Edward Zaskalski, początkowo klub grał w klasie C, w latach 60-tych awansował do klasy B, liczył wówczas...

Czytaj dalej

ADAMUS Eugeniusz Kazimierz

ADAMUS Eugeniusz Kazimierz, urodzony 2 listopada 1913 r. w Krzemienicy pow. Mielec, syn Stefana i Anny z domu Gacek. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, maturę zdał w 1931 r. Należał do najzdolniejszych uczniów okresu międzywojennego. Ukończył Akademię Medyczną w Krakowie i otrzymał tytuł doktora medycyny. W czasie studiów pełnił funkcję skarbnika Akademickiego Koła Mielczan w Krakowie. Pracował...

Czytaj dalej

AKACJOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

AKACJOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście licząca ok. 995 m.b., pokryta asfaltem bez chodników, znajdująca się w płd.-wsch. części miasta na tzw. „Kątach”. Początek bierze od ul. Kąty i kończy się na drodze zw. „Zagrodami” należącej do wioski Dąbie. Jest ulicą lokalną, gminną niezbyt gęsto zabudowaną, ale malowniczo położoną z jednym zakładem hodowlanym....

Czytaj dalej

AKUSZERKI, POŁOŻNE

AKUSZERKI, POŁOŻNE osoby wykształcone w zakresie położnictwa i pomagające kobietom przy prawidłowych i bezpiecznych porodach. W XIX w. i początkowych latach XX w. porody odbywały się w domach, więc osoby odbierające porody cieszyły się dużym autorytetem w tym środowisku. Zapraszane były na chrzty, a w nagłych wypadkach same były matkami chrzestnymi. W Galicji ich nazwiska były podawane w Szematyzmach, w...

Czytaj dalej

ANTRAKT -Przegląd Teatrów Szkolnych

ANTRAKT – to nazwa Przeglądu Teatrów Szkolnych, organizowanych przez Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II i Urząd Gminy w Radomyślu Wielkim. Celem przeglądu było popularyzowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, wyszukiwanie i promowanie młodych talentów, krzewienie kultury słowa i współpraca z teatrem. Inicjatorem pomysłu była Barbara Augustyn, nauczycielka jęz. polskiego, autorka kilku zbiorów wierszy i współpracujący z nią nauczyciele gimnazjum Bożena Rajska...

Czytaj dalej

APPEL-BRAND Klara

APPEL-BRAND Klara pochodzenia żydowskiego mieszkanka Radomyśla Wielkiego, właścicielka apteki mieszczącej się w byłym budynku Eugeniusza Matuli w Rynku. W dniu 7 września 1939 roku przed wejściem Niemców do Radomyśla gościła w swoim domu pułkownika Stanisława Maczka ze sztabem 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Dowódcę wraz ze sztabem ugościła wystawnym obiadem na radomyskim Rynku. Pomogła również w zakwaterowaniu żołnierzy. Podczas zagłady mieszkańców...

Czytaj dalej

ARMATA Władysław

ARMATA Władysław, urodzony 7 grudnia 1899 roku w Stobiernej pow. rzeszowski, syn Józefa i Wiktorii z domu Bulsza. Od roku 1910 uczęszczał do c.k. Państwowego Gimnazjum Cesarza Franciszka Józefa w Dębicy, będąc w VII klasie w roku szkolnym, 1917/18 jako poddany cesarza Franciszka Józefa, został wcielony do armii austriackiej i walczył na froncie włoskim, gdzie dostał się do niewoli. Po...

Czytaj dalej

ARMIA KRAJOWA w Radomyślu Wielkim

ARMIA KRAJOWA w Radomyślu Wielkim, AK były to zakonspirowane siły zbrojne działające na terenie Polski podczas II wojny światowej. Powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) rozkazem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku. Praca konspiracyjna obejmowała przede wszystkim działalność szkoleniową, organizacyjną, drukowanie tajnej prasy, ale także działalność zbrojną jak np. akcje rozbrajanie posterunków niemieckich, zdobycie...

Czytaj dalej

ARMII KRAJOWEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim

ARMII KRAJOWEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych i najdłuższych ulic w mieście licząca 1990 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od Rynku w kierunku wschodnim do Przecławia i kończy się na granicy w miejscowością Ruda. Jej przebieg jest nietypowy, przecina ul. 3 Maja i...

Czytaj dalej

AUGUSTYNIAK Stanisław ks.

AUGUSTYNIAK Stanisław ks., urodzony 12 listopada 1830 roku w Szczawie parafia Kamienica w pow. sądeckim, syn Tomasza i Katarzyny z domu Brzęczek. Szkołę powszechną ukończył w Myślenicach, gimnazjum w Nowym Sączu, Seminarium Duchowne w Tarnowie, gdzie studiował filozofię i teologię. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie z rąk Józefa A. Pukalskiego w dniu 10 sierpnia 1855 roku. Od 1 września...

Czytaj dalej