Kategoria: Ś

ŚLUSARZ Andrzej ks.

ŚLUSARZ Andrzej ks. dr urodzony 20 sierpnia 1960 roku we wsi Zatoka, parafia Okulice, powiat bocheński, syn Leopolda i Władysławy z domu Waśniowska. W roku 1981 złożył egzamin dojrzałości w Technikum Budowlanym w Bochni, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął w Tarnowie święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza...

Czytaj dalej

ŚWIĘTOŃ Karol ks.

ŚWIĘTOŃ Karol ks. urodzony 14 czerwca 1907 roku w Wielopolu Skrzyńskim, syn Adama i Marii z domu Glazor. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Dębicy, jeden rok studiował w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie teologię w Seminarium Duchownym w Tarnowie, ukończone przyjęciem święceń kapłańskich 26 marca 1932 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą placówkę, jako wikary...

Czytaj dalej