Sprawy ogólne

Drogi Czytelniku

Przypominamy o naszej stałej bardzo ważnej akcji jaką prowadzimy od początku założenia stowarzyszenia, a mianowicie zachowanie historii naszej Małej Ojczyzny. Jednym z zadań statutowych jest pkt 22 który brzmi: Zbieranie dokumentów i pamiątek o charakterze historycznym oraz promowanie osób szczególnie zasłużonych dla miasta i gminy. Część pierwszą tego hasła realizujemy w postaci dokumentowania w postaci zdjęć z imprez, uroczystości lokalnych, religijnych i patriotycznych odbywających się w mieście i gminie, skanowanie artykułów ukazujących się w prasie lokalnej oraz zdjęć udostępnianych przez naszych czytelników i sympatyków stowarzyszenia.

Część druga naszego hasła znalazła realizację w naszej internetowej Encyklopedii miasta i gminy, o której możesz poczytać niżej.
W okresie początkowym naszej działalności materiały gromadziliśmy w naszym Archiwum elektronicznym, jednak obecnie, gdy dochodzimy już do 50 tyś. plików zachodzi konieczność znacznego rozbudowania archiwum, nazwaliśmy go Cyfrowym Archiwum Historii i Tradycji lokalnej miasta i gminy Radomyśl Wielki. Zamierzamy skanować wszystkie dokumenty dotyczące Radomyśla znajdujące się w archiwach w Polsce i poza nią, np. w Lwowie. Oczywiście jest to kosztowne przedsięwzięcie tym bardziej, że wszystkie prace wykonywane są społecznie i traktowane jako hobby. Zamierzamy nasze archiwum stopniowo udostępniać na stronie internetowej w miarę uzyskania wolnego miejsca na witrynie.
Zachęcam wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy interesują się naszą lokalną historią, do nawiązania współpracy z stowarzyszeniem „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”
Zapraszamy także osoby, które posiadają cenne dokumenty, fotografie, pamiętniki bądź inne źródła będące świadectwem historii naszej gminy, aby nawiązały z nami kontakt i wyraziły zgodę na digitalizację celem ich zachowania dla przyszłych pokoleń.
Zapraszamy osoby które wykonują zdjęcia na różnych uroczystościach o podzielenie się z nami, my nie jesteśmy w stanie być wszędzie, a celem archiwum jest posiadanie w miarę możliwości całego materiału w jednym miejscu, tym miejscem będzie archiwum cyfrowe.
Mile będą widziane stare czarno-białe zdjęcia z różnych uroczystości w tym i rodzinnych, można sobie zastrzec prawa do ich publikacji, oznaczyć je znakiem lub określić swoje wymagania, co do przekazanego materiału. Osobiste, rodzinne zdjęcia nie będą publikowane bez zgody właściciela, jedynie będą w archiwum służyć do opisywania wydarzeń i osób w nich biorących.
Redakcja skanuje również błony fotograficzne małoobrazkowe w postaci cyfrowej do komputera.

Szukamy także osób starszych, które chcą podzielić się historią swojego życia wplecioną w historię naszego regionu. Prosimy o kontakt mailowy andrzejziobron@wp.pl bądź telefoniczny pod numerem 662 102 758 Andrzej Ziobroń.

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia swojego biogramu w powstającej Encyklopedii Radomyśla i gminy, opracowywanej przez Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki.
Zalecany zakres materiału:
1. Data i miejsce urodzenia;
2. Imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki;
3. Zawód, ewentualne zajęcia rodziców (wg. uznania);
4. Przebieg nauki, ukończone szkoły, dyplomy, kursy, specjalizacje, tytuły naukowe;
5. Rozpoczęcie i przebieg pracy zawodowej, zajmowane stanowiska, zmiany w zatrudnieniu, awanse, sukcesy; (własny biznes, firmę podać: rodzaj, specjalizację, zatrudnienie, wielkość);
6. Małżeństwo, imię i nazwisko panieńskie żony, imiona dzieci, ewentualnie ich osiągnięcia (wg. uznania);
7. Radny, sołtys, początek i którą kadencja, funkcja w Radzie, osiągnięcia podczas pełnienia funkcji np. udział w budowie mostu, stadionu, szkoły itp.
8. Nagrody i wyróżnienia, posiadane dyplomy, odznaczenia resortowe i państwowe, inne.

Zakres może być rozszerzony i uzupełniony wg uznania piszącego, który chciałby napisać o sobie czy rodzinie coś więcej. Redakcja zastrzega sobie jednak dokonywanie pewnych skrótów, poprawek i uzupełnień, jak również pomoc w pisaniu. Prosimy również o dołączenie zdjęcia (formatu do dowodu, legitymacji lub większe) w miarę aktualnego.

Dane można doręczyć osobiście lub wysyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” ul. Matuli 3, 39-310 Radomyśl Wielki, emailem na adres: andrzejziobron@wp.pl, lub zgłaszać telefonicznie do spotkania z redakcją tel. 662 102 758.
Andrzej Ziobroń
Redaktor