Kategoria: M

3 MAJA (ulica) w Radomyślu Wielkim

3 MAJA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście, leży w wschodniej części miasta i liczy 920 mb., pokryta asfaltem bez chodników. Początek bierze od ul. Targowej na granicy z miejscowością Dąbie, przecina ul. Armii Krajowej biegnie w kier. Partyni, aby skręcić w prawo w kier. Schabowca. Przy niej znajdują się firmy: Dudek Wiesław Firma...

Czytaj dalej

M-2 samolot

M-2 samolot, sportowy, skonstruowany w Ośrodku Konstrukcji Lotniczych w WSK Mielec w latach 1957 – 1958 przez zespół konstruktorów lotniczych pod kierunkiem inż. Stanisława Jachyry. W pracach nad samolotem brali także udział inż.: Piotr Biegocki, Marian Chybicki, Kazimierz Kita, Witold Merle, Telesfor Myszka, Edward Nowicki, Jan Olenderek i Tadeusz Stępczyk. Wykonano łącznie trzy egzemplarze, pierwszy i trzeci przeznaczone do prób...

Czytaj dalej

MACH Stanisław

MACH Stanisław urodzony 23 kwietnia 1932 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Marii z domu Jaszcz. Szkołę Podstawową rozpoczął już podczas okupacji niemieckiej z małymi przerwami spowodowanymi przesiedleniem do Mielca i Tuszymy, kończy ją w 1947 r. W wieku 15 lat zostaje wcielony do oddziału Służby Polsce, pracując przy odbudowie kraju w jednostce stacjonującej w Częstochowie. Osiągając wiek poborowy...

Czytaj dalej

MACIAŁEK Monika

MACIAŁEK Monika z domu Cichoń, urodzona 10 stycznia 1993 roku w Krakowie, ale jej rodzinną miejscowością jest Podborze gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkała i uczęszczała do Szkoły Podstawowej. Maturę zdała w 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu. Od 2010 roku należy do Grupy Literackiej „Słowo”, działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, skupiającej najprawdziwszych...

Czytaj dalej

MACYK Jadwiga

MACYK Jadwiga, (z domu Wolińska), urodzona 29 września 1946 r., w Rudzie, gm. Radomyśl Wielki, córka Eugeniusza i Janiny z Rusinowskich. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego nr 26 w Mielcu (później I LO), maturę zdała w 1963 r. Podjęła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończyła w 1968 r., otrzymując tytuł magistra historii. Bezpośrednio po studiach została zatrudniona, jako...

Czytaj dalej

MADEJCZYK J. GRAWERSTWO i wyrób pieczątek

MADEJCZYK J. GRAWERSTWO i wyrób pieczątek, firma założona w 1990 r. przez Jana Madejczyka, długoletniego pracownika WSK Mielec i doświadczonego grawera. Pierwsza jej siedziba znajdowała się w wilii Rymanowskich przy ul. Sękowskiego 7, a w 2005 r. została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku przy ul. Korczaka 49B. Od początku działalności firma specjalizuje się w grawerowaniu ręcznym na maszynach konwencjonalnych oraz...

Czytaj dalej

MAGDA Ignacy

MAGDA Ignacy, urodzony 11 lutego 1926 r. w Jagodniku, gm. Cmolas w powiecie kolbuszowskim, syn Józefa i Marii z domu Bańko. Ojciec pełnił funkcję sołtysa wsi Jagodnik, matka opiekowała się licznym rodzeństwem. Ignacy miał 3 siostry i 5-u braci. Po ukończeniu Szkoły powszechnej pozostał przy rodzicach. Podczas wojny w 1942 roku, jako nieletni został wywieziony przez Niemców do obozu pracy...

Czytaj dalej

MAJ Julian dr

MAJ Julian, urodzony 7 stycznia 1907 r. w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Marii z domu Gubernat. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. St. Konarskiego w Mielcu, z maturą w 1927 r. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył w 1934 r. W czasie studiów udzielał się społecznie, m.in. w Zarządzie „Bratniaka”. Służbę wojskową odbył w Centrum...

Czytaj dalej

MAJDAŃSKI Ryszard lek. wet.

MAJDAŃSKI Ryszard, urodzony 14 listopada 1950 r., w Majdanie Nepryskim, gm. Józefów, pow. biłgorajski. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Józefowie Biłgorajskim. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1977 r. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i w Centralnym Instytucie Weterynaryjnym w Pławach. Po studiach rozpoczął pracę w Państwowych Zakładach Lecznictwa Zwierząt w Radomyślu Wielkim,...

Czytaj dalej

MALINOWSKI Jan ks.

MALINOWSKI Jan ks., urodzony 25 kwietnia 1836 roku w Trzemeśni k/Dobczyc, gm. Myślenice, syn Wojciecha i Salomei z domu Gągol. Szkołę powszechną ukończył w Myślenicach, gimnazjum niższe w Bochni, wyższe w Krakowie, studia teologiczne odbywał w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie 14 sierpnia 1862 roku z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego. Po święceniach na pierwszą placówkę, jako wikary został...

Czytaj dalej

MAŁOPOLSKI, PODKARPACKI KONKURS WIEŃCA DOŻYNKOWEGO w Radomyślu Wielkim

MAŁOPOLSKI, PODKARPACKI KONKURS WIEŃCA DOŻYNKOWEGO w Radomyślu Wielkim. I Małopolski konkurs wieńca dożynkowego po raz pierwszy został zorganizowany przez Centrum Kultury, Sportu i Promocji gm. Radomyśl Wieki wspólnie z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego z udziałem władz Gminy. Odbył się 20 września 1996 roku, zgromadził 50 wieńców dożynkowych z 8 województw południowej Polski. Jury konkursowe postanowiło przyznać 10 równorzędnych nagród głównych...

Czytaj dalej

MANIEWSKI Jan

MANIEWSKI Jan, urodzony w 20 stycznia 1908 roku w Dąbrówce Wisłockiej gm. Radomyśl Wielki, syn Jacentego i Honoraty z domu Kuzibab. Po skończeniu szkoły powszechnej zdał maturę. Był jednym z pierwszych organizatorów ZMW „Wici” na terenie powiatu mieleckiego i wiceprezesem tej organizacji przez cztery lata. Był zdecydowanym radykałem, co niejednokrotnie demonstrował to publicznie, był to pretekst dla wojewody krakowskiemu do...

Czytaj dalej

MARCZYK Bronisław ks.

MARCZYK Bronisław ks. urodzony 5 lutego 1933 roku w Zdziarcu, syn Wojciecha i Bronisławy z domu Pulak. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1953 roku. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na studia o kierunku filozoficzno-teologiczne. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1958 roku w Tarnowie. Na pierwszą posadę,...

Czytaj dalej