Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

JACHTYL Jan ks.

JACHTYL Jan ks. urodzony 15 maja 1871 w Bolesławiu, syn Jana (młynarza) i Tekli z domu Skolnickiej. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Tarnowie zdając maturę w 1891 r., tutaj też studiował teologię zakończoną święceniami kapłańskimi 30 czerwca 1895 roku z rąk bpa...

Czytaj więcej

DOM PAMIĘCI REGIONALNEJ w Rudzie

DOM PAMIĘCI REGIONALNEJ w Rudzie, powstał przy miejscowym Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Józefa Gorlacha. Wykorzystano stary drewniany budynek po byłej szkole i dobrze go zagospodarowano. W trzech salach tematycznych zgromadzono dawne sprzęty szkolne obrazujące historię szkoły, sprzęty gospodarcze, domowe i kuchenne używane w gospodarstwie przez mieszkańców...

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Gorlacha w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Gorlacha w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie. Informacje o wsi Ruda pojawiają się wcześniej niż informacja o nadaniu praw miejskich dla Radomyśla tj. 1581 rok. Tereny te, zmieniały właścicieli, a ostatnimi była rodzina Kostórkiewiczów, właścicieli folwarku i...

Czytaj więcej

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „Piast”

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „Piast”, działa od roku 2011 na terenie gminy Radomyśl Wielki i powiatu mieleckiego. Pomysłodawcą i założycielem był Ireneusz Weryński, nauczyciel, wielki miłośnik historii, informatyk, plastyk, muzyk i fotograf, który zatrzymuje również czas na zdjęciach i taśmach filmowych. Jest też współtwórcą Domu Pamięci...

Czytaj więcej

HRUBY Andrzej ks.

HRUBY Andrzej ks., urodzony w roku 1794, święcenia kapłańskie przyjął w 1818. Rok później był prefektem gimnazjalnym w Bochni, od 4 listopada 1823 administratorem w Trzcianie, od 20 września 1824 był wikarym w Rzochowie, od kwietnia 1825 katechetą gimnazjalnym. W roku 1828 został skierowany, jako...

Czytaj więcej

KOZIOŁ Piotr

KOZIOŁ Piotr urodzony 5 czerwca 1921 roku w Izbiskach, syn Jana. W rodzinnej wiosce spędził dzieciństwo i chodził do szkoły. Podczas okupacji pomagał żołnierzom Armii Krajowej, przenosił broń w plecaku z Izbisk do Wadowic Dolnych do tamtejszej szkoły. Po wkroczeniu wojsk radzieckich został wcielony do...

Czytaj więcej

SĄD POWIATOWY, GRODZKI w Radomyślu Wielkim

SĄD POWIATOWY, GRODZKI w Radomyślu Wielkim. W roku 1873 ukazał się artykuł w krakowskim „Czasie”, informujący, że w Radomyślu nie ma Sądu, natomiast funkcjonuje we wsi Zasów, w budynkach dworskich wcześniej należących do hr. Kaczkowskich. Na skutek różnych zabiegów gminy jak i zmian wewnętrznych w...

Czytaj więcej

SZCZUREK Florian

SZCZUREK Florian, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Syn Józefa i Marianny z domu Nosal, urodzony 12 kwietnia 1893 roku w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. W swoim gospodarstwie ukrywał dwóch żydów. W styczniu 1944 roku funkcjonariusze Gestapo wraz z policją na skutek doniesienia weszli do jego mieszkania,...

Czytaj więcej

PACHOŁ Maria i Stanisław

PACHOŁ Maria i Stanisław, Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Zamieszkali w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. Za udzieloną pomoc żydowskiej rodzinie Birnbaum z Radomyśla Wielkiego, z narażeniem swojego życia, małżeństwo Maria i Stanisław Pachoł zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem Medalem i Dyplomem Honorowym „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, przyznanym...

Czytaj więcej

GRZYB Michał ks.

GRZYB Michał ks. urodzony 20 sierpnia 1888 roku w Wojniczu, syn Wojciecha, rzemieślnika i Rozalii z domu Mróz. Szkołę powszechną ukończył w Wojniczu, gimnazjum w Tarnowie, tam też rozpoczął studia w Seminarium Duchownym na wydz. teologii w Tarnowie, gdzie 29 czerwca 1906 roku przyjął święcenia...

Czytaj więcej