Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA przy Gminnej Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim – powstała w roku 1971. W pierwszym roku opiekunką była Janina Bartnik, później Wanda Ganczarska i Zofia Kapinos. W 1973 roku spółdzielnia liczyła 216 członków, z chwilą powstania szkół gminnych, została zlikwidowana Spółdzielnia Uczniowska w Dulczy...

Czytaj więcej

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie – zamek był prawdopodobnie jednym z punktów obronnych budowanych do XVII w. Ślady po nieistniejącym już zamku leżą w Zgórsku, przysiółek Giełda, pomiędzy wioskami Zgórsko i Podborze w odległości ok. 300 m na wschód od drogi 984, jadąc w kierunku Podborza....

Czytaj więcej

JUSZYŃSKI Michał Hieronim ks.

JUSZYŃSKI Michał Hieronim ks. – poeta, bibliograf, historyk i kaznodzieja urodzony w roku 1760 w Gniazdowie. Studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie zdobył doktorat z filozofii, święcenia kapłańskie przyjął w 1785, przebywał na dworze prymasa M. Poniatowskiego, prowadził studia w Bibliotece Załuskich, przyjaźnił się z Józefem...

Czytaj więcej

CZAJA Kazimierz

CZAJA Kazimierz urodzony 4 marca 1953 r w Mielcu, syn Józefa i Karoliny z domu Wilk. Ośmioklasową szkołę podstawową ukończył w 1967 w Czerminie i kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym w Mielcu specjalność obróbka skrawaniem. Po maturze rozpoczął studia wyższe w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w...

Czytaj więcej

KASPRZYK Antoni Hipolit

KASPRZYK Antoni Hipolit urodzony 26 lipca 1878 roku w Stryszowej pow. Wieliczka w rodzinie rolniczej. Szkołę powszechną ukończył w Gdowie, gimnazjum w Krakowie, Uniwersytet Wydz. lekarski również w Krakowie w 1905 roku. Praktykę odbywał na oddziałach chirurgicznych w Krakowie, Berlinie i Wiedniu, powracając znów do...

Czytaj więcej

GRADZIŃSKI Adam

GRADZIŃSKI Adam Ślepowron ps. „Adam” urodzony 11 grudnia 1907 roku (1902 druga data)  w Radomyślu Wielkim pow. Mielec, syn Włodzimierza i Stanisławy z domu Piotrowska. Rodzice mieli 5-ro dzieci: Adama Ślepowrona, Ludwika Andrzeja (1905), Wandę i jeszcze dwoje. Ojciec był urzędnikiem. W 1921 roku Adam...

Czytaj więcej

MILLER Arthur

MILLER Arthur pochodzenia polsko – żydowskiego. Jego ojciec Izydor urodził się w Radomyślu, gdzie mieszkała cała rodzina wraz matką Augustą z domu Talar. Millerowie wyjeżdżając do USA, zostawili małego Izydora u wujka w Radomyślu, gdy miał siedem lat Izydor z tabliczką na szyi, odbył samodzielnie...

Czytaj więcej

KOSTÓRKIEWICZ Tadeusz Ludwik Melchior

KOSTÓRKIEWICZ Tadeusz Ludwik Melchior urodzony w 5 stycznia 1891 roku w Rudzie gm. Radomyśl (Wielki) syn Piotra Pawła Kostórkiewicza i Anieli Grzybczyk, bratanek Szymona. Studiował medycynę, brał udział w walkach na froncie włoskim w I wojnie światowej, brak bliższych informacji. Posiadał liczne rodzeństwo:  Zofia Antonina...

Czytaj więcej

WOLAK Marek

WOLAK Marek urodzony 25 listopada 1965 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Bronisława i Józefy. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie ukończonego maturą. Kolejny etap to odbycie zasadniczej służby wojskowej, początkowo w Kielcach, a po szkole przeniesiony do Krakowa do Sztabu Wojewódzkiego, jako...

Czytaj więcej

„GEST” Zespół teatralny

„GEST” Zespół teatralny, powstał w roku 2018 przy Szkole Podstawowej w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki. Założony został przez nauczycieli miejscowej szkoły: Bożenę Rajską, znaną z wcześniejszej działalności artystyczno-teatralnej, twórczyni zespołu Tańca i Ruchu „Baj” przy Szkole Podstawowej w Podborzu (lata 90-te) oraz Jolantę Laska, nauczycielką...

Czytaj więcej