Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

DRZEWO ROKU 2020

DRZEWO ROKU 2020 – lipa św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki została wybrana przez społeczeństwo polskie i naszych przyjaciół zagranicą Drzewem Roku 2020. W finale 10-tej edycji konkursu ogłoszonego przez KLUB GAJA Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne w Wilkowicach, na najpiękniejsze drzewo w Polsce, jako Drzewo Roku. Głosowanie odbywało się poprzez program komputerowy na wybrane drzewo spośród blisko...

Czytaj dalej

RADOMYSKIE WIEŚCI

RADOMYSKIE WIEŚCI – gazeta informacyjna wydawana przez Urząd Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim. Pierwszy nr ukazał się w maju 1992 roku, Redakcję stanowił zespół, Redaktorem Naczelnym był burmistrz Marek Chmiel. Planowany był, jako dwumiesięcznik, ale z tym szczególnie w okresie późniejszym było różnie, liczył od 4 do 12 stron. Jako gazeta informacyjna spełniał swoją rolę, zamieszczał dane statystyczne dot....

Czytaj dalej

MAJDAŃSKI Ryszard lek. wet.

MAJDAŃSKI Ryszard, urodzony 14 listopada 1950 r., w Majdanie Nepryskim, gm. Józefów, pow. biłgorajski. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Józefowie Biłgorajskim. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1977 r. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i w Centralnym Instytucie Weterynaryjnym w Pławach. Po studiach rozpoczął pracę w Państwowych Zakładach Lecznictwa Zwierząt w Radomyślu Wielkim,...

Czytaj dalej

BERNASIEWICZ Kasper ks.

BERNASIEWICZ Kasper ks. urodzony w roku 1977 w Gródku gm. Grybów w pow. nowosądeckim. Na kapłana wyświęcony został w 2002 roku, pierwsze cztery lata pracował, jako wikariusz w parafii Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach, następnie sześć lat w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, a od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2015 był...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE OSZCZĘDNOŚCI i POŻYCZEK w RADOMYŚLU (Wielkim)

„STOWARZYSZENIE OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZEK w RADOMYŚLU z nieograniczoną poręką zaprotokołowane”, zostało zawiązane na podstawie kontraktów (statutów) i wpisane w rejestr z datą 25 października 1877 roku. Celem stowarzyszenia było zachęcenie do oszczędności przez ułatwienie oprocentowania i kapitalizowania dużej jak i małej gotówki oraz prowadzenie interesu pożyczkowego na wspólny rachunek członków stowarzyszenia. Dyrekcję stowarzyszenia stanowi trzech członków dyrektorów: dr Andrzej Lorentski,...

Czytaj dalej

POŁOMSKI Tadeusz Jan

POŁOMSKI Tadeusz Jan urodził się 17 lutego 1884 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki. Jego rodzice Stanisław i Maria z d. Gwiazdomorska byli nauczycielami. On sam ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie i w 1906 roku uzyskał Patent Nauczyciela szkół ludowych. Pracę nauczyciela rozpoczął w 1906 roku w Szkole Powszechnej w Żabnie (kierownikiem był jego ojciec – Stanisław). Przepracował tutaj...

Czytaj dalej

POŁOMSKI Stanisław

POŁOMSKI Stanisław urodził się 12 lutego 1853 roku w miejscowości Wielogłowy, leżącej na północ od Nowego Sącza, przy drodze nr 75, a przez bliski kontakt z Nowym Sączem, oraz przez zabudowę terenu stanowi jego przedmieścia. Nic nie wiadomo na temat jego edukacji, ale wiadomo, że pracę w szkole rozpoczął w roku 1876 od posady nauczyciela prowadzącego w ludowej szkole jednoklasowej...

Czytaj dalej

KMIEĆ Karol

KMIEĆ Karol ps. „Babinicz” urodzony 20 października 1900 roku w Dąbrówce Wisłockiej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Franciszki z d. Baran. Podczas II wojny światowej należał do ruchu konspiracyjnego Powiatowej Komórki Konspiracyjnej (PKK) z siedzibą w Rzemieniu od dnia 10 stycznia 1940 do momentu wyzwolenia. Komórka powstała z inicjatywy ludowców w listopadzie 1939 roku. Z jej inicjatywy Karol Kmieć...

Czytaj dalej

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Radomyślu Wielkim

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Radomyślu Wielkim. Pierwsza informacja o założeniu biblioteki w Radomyślu pochodzi z roku 1892, gdy Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej założyło pierwsze biblioteki w Radomyślu i Dulczy Małej. W okresie międzywojennym istniały biblioteki prowadzone poprzez organizacje np. TG „Sokół”, która posiadała zbiór liczący ok. 500 książek, funkcjonowała również Żydowska Biblioteka Narodowa, która liczyła w 1924 roku 600 tomów,...

Czytaj dalej

KAPLICZKA św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej

KAPLICZKA św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, przysiółek Podlesie na parceli E. Wolaka, znajduje się druga w Dulczy kapliczka św. Jana Nepomucena. W tym miejscu w XIX w. stała pierwotnie drewniana kapliczka z ludową figurą św. Jana Nepomucena wg przekazów wykonana własnoręcznie przez Jana Wolaka kołodzieja dworskiego hr. Raczyńskich. Jak podają przekazy ludowe za uczciwą otrzymał kawałek...

Czytaj dalej