Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

BARTOSZEWSKI Andrzej ks.

BARTOSZEWSKI Andrzej ks., urodzony w roku 1869 w Radymnie, w rodzinie mieszczańskiej, syn Mateusza. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie i tam 1 lipca 1894 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosia. Pierwszą pracę jako wikary podjął 15 lipca 1894 r. w Skrzyszowie, a...

Czytaj więcej

MIERZEJEWSKI Franciszek

MIERZEJEWSKI Franciszek herbu ”Szeliga”, syn Marcyana i Anny Leszczyńskiej herbu „Belina”. Dokładna data urodzenia Franciszka nie jest znana, zakłada się, że urodził się pomiędzy rokiem 1654 a 1658, miał jeszcze siostrę. Posiadał tytuł cześnika inflanckiego. Ród Mierzejewskich związanych z naszymi terenami rozpoczyna się od Jana,...

Czytaj więcej

BARTOSZEWICZ Benedykt Konrad ks.

BARTOSZEWICZ (Bartosiewicz) Benedykt Konrad, urodzony w roku 1774, święcenia kapłańskie przyjął w 1797. Początkowo prawdopodobne przebywał w konwencie bernardyńskim. W 1799 na prośbę proboszcza z Muszyny ks. Wolińskiego został wikarym w Radomyślu (Wielkim) w roku 1806, w 1814 w Nowym Wiśniczu, od października 1815 w...

Czytaj więcej

KALEJDOSKOP – teatrzyk szkolny w Dulczy Małej

KALEJDOSKOP – teatrzyk szkolny w Dulczy Małej, początkowo miał nazywać się „Jojo”, ale ostatecznie nazwany został Kalejdoskopem, w którym zawsze coś się zmienia. Pomysłodawcą, scenarzystą i autorem tekstów była Krystyna Mądziel, nauczycielka geografii. Teatrzyk powstał w 1996 roku i liczył około 20 osób. Dzieciom niósł...

Czytaj więcej

KOKOSZKA Wojciech

KOKOSZKA Wojciech, urodzony 12 maja 1890 roku w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Agaty z domu Popera. Miał trzech braci: Józefa, Aleksandra, (ojca znanego w naszym środowisku dr med. Józefa Kokoszki) i Władysława oraz dwie siostry Marię i Bronisławę. 18 września 1914 roku...

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Małej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Małej to jedna z najstarszych szkół na terenie gminy Radomyśl Wielki. Jej początki sięgają czasów zaboru austriackiego. W Szematyźmie Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1875 r., jest wymieniona, jako szkoła pospolita z nieobsadzonym etatem, ludowa, jednoklasowa,...

Czytaj więcej

KAŁUSKI Seweryn ks.

KAŁUSKI Seweryn ks. urodzony 27 października 1804 roku, w Olszanie (parafia Czarny Potok), pochodził z rodziny szlacheckiej, syn Kaspra i Anny Mieszkowskiej. Studiował filozofię w Koszycach, a teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa J. Potockiego w dniu 26...

Czytaj więcej

KARKUSZEWSKI Marcin ks.

KARKUSZEWSKI Marcin ks. urodzony w 1778 roku, Święcenia kapłańskie przyjął w 1803 roku, po święceniach, jako wikary pierwszą placówkę obejmuje w Radłowie pow. Tarnów parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela. W 1806 został skierowany do Radomyśla (Wielkiego), pracował tutaj przez rok, skąd w 1807 przeniesiony do...

Czytaj więcej

MARSZAŁEK Marian ks.

MARSZAŁEK Marian ks. urodzony 12 kwietnia 1946 roku w Brzezinach k/Ropczyc, dekanat Wielopole Skrzyńskie. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, dalej było Liceum Ogólnokształcące w Dębicy zakończone egzaminem dojrzałości, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, o kierunku studiów filozoficzno-teologicznych. Po jego ukończeniu...

Czytaj więcej

MUCHA Kazimierz ks.

MUCHA Kazimierz ks. urodził się 1 kwietnia 1908 roku w Mszance dekanat tarnowski, syn Leona i Katarzyny z domu Gubała. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum z maturą w Gorlicach w 1930 roku. Dalszą naukę studia teologiczne wybrał w Tarnowie, które ukończył święceniami kapłańskimi...

Czytaj więcej