Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

CMENTARZ parafialny w Dulczy Małej

CMENTARZ parafialny w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki usytuowany jest na zachód od kościoła, na działce o powierzchni ok. 40 arów ofiarowanej przez Janinę Siembab. Jest w kształcie ściętego prostokąta, cały ogrodzony metalowym płotem z bramą wjazdową i furtką. Drogi wewnętrze i alejki wyłożone są kostką, na końcu centralnej alejki głównej umieszczony jest krzyż z białego metalu z wizerunkiem Chrystusa...

Czytaj dalej

MRÓZ Wojciech ks.

MRÓZ Wojciech ks. urodzony 15 kwietnia 1994 roku w Dębicy, syn Aleksandra i Bernadetty. Jego rodzinna miejscowość to Żarówka, tam uczęszczał do Szkoły Podstawowej i przyjął I komunię św. z rąk ks. Pawła Żurowskiego. Następny etap, to Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim. W klasie III przyjął Sakrament Bierzmowania z rąk bpa Andrzeja Jeża. Egzamin maturalny z...

Czytaj dalej

CMENTARZ parafialny w Rudzie

CMENTARZ parafialny w Rudzie gm. Radomyśl Wielki. Z chwilą ukończenia budowy kościoła parafialnego w latach 20-tych XX w. zaistniała konieczność wytyczenia miejsca pod cmentarz parafialny. Zadecydowano na placu obok kościoła z lewej strony od wejścia. Z chwilą objęcia probostwa w Rudzie przez ks. Franciszka Drozda w 1948 roku, zaraz podjął się uporządkowania cmentarza grzebalnego za środki złożone przez parafian. Cmentarz...

Czytaj dalej

CHMIEL Marek

CHMIEL Marek urodziny 25 lipca 1962 roku w Radomyślu Wielkim, syn Władysława i Krystyny z d. Cygan. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek geodezja w Krakowie, którą ukończył w 1988 roku. Pracę rozpoczął w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Ropnych w Dębicy. W latach 1990 do 1998 przez dwie kadencje był burmistrzem Radomyśla Wielkiego, od 1998 do 2006 radnym do Rady Powiatu....

Czytaj dalej

GALE BIZNESU, NOWOROCZNE SPOTKANIA

GALE BIZNESU, NOWOROCZNE SPOTKANIA w gminie Radomyśl Wielki – to już jest tradycją od dwudziestu lat, że w styczniu w okresie karnawałowym odbywają się w naszej gminie Noworoczne Spotkanie Biznesu. Na tych spotkaniach władze Gminy Radomyśl Wielki nagradzają wyróżniające się przedsiębiorstwa i lokalnych przedsiębiorców. W tym roku 2024 jest to już uroczyste 20 spotkanie biznesu. 2024 – XX Gala Biznesu, odbyła się...

Czytaj dalej

POLICJA PAŃSTWOWA, MILICJA OBYWATELSKA, POLICJA

POLICJA PAŃSTWOWA, MILICJA OBYWATELSKA, POLICJA w Radomyślu Wielkim – została utworzona na podstawie ustawy z dnia 24.VII.1919 r. Schemat zależności był następujący, Komendzie Głównej podlegały Komendy Okręgowe, np. w Krakowie, a dalej Komendy Powiatowe, m.in. w Mielcu, której podlegał Posterunek Policji Państwowej w Radomyślu i Zgórsku. Przed II wojną światową Posterunek Policji mieścił się w drewnianym budynku przy obecnej ul....

Czytaj dalej

LONCZAK Stanisław s. Michała

LONCZAK Stanisław urodzony 16 stycznia 1893 w Pniu, obecnie gm. Radomyśl Wielki, syn Michała i Agnieszki z domu Puła. Szkołę Ludową i Wydziałową ukończył w Radomyślu Wielkim i Tarnowie w 1906 roku. W latach 1912-1914 pracował, jako pracownik biurowy w Radomyślu W. Służbę wojskową odbył w latach 1914 do 1918 w armii austro-węgierskiej.  W roku 1915 został ranny w czasie...

Czytaj dalej

DUDEK Tadeusz

DUDEK Tadeusz, urodzony 7 grudnia 1921 roku w Zdziarcu, gm. Radomyśl Wielki, syn Adama i Marii z domu Krężel. Po ukończeniu 7 lat rozpoczął naukę w 4 klasowej szkole powszechnej I stopnia w Zdziarcu, którą ukończył w roku szkolnym 1932/33. Dalej pozostał w domu pomagając rodzicom w gospodarstwie, jednak nie przestał się uczyć, uczył się w domu, bo koniecznie chciał...

Czytaj dalej

SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA – medal i tytuł w gminie Radomyśl Wielki, jest to najwyższe odznaczenie cywilne ustanowione decyzją Knesetu w 1963 roku, nadawane nie-Żydom przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Yashem (Jad Waszem) na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie. Głównym zadaniem Yad Yashem  jest ocalenie od zapomnienia ludzi, którzy nieśli pomoc Żydom z narażeniem własnego życia z Holokaustu...

Czytaj dalej

GRABOWICZ Władysław Karol

GRABOWICZ Władysław Karol urodzony 5 lipca 1862 roku w Radomyślu (Wielkim), w rodzinie mieszczańskiej, syn Karola i Sabiny Jadwigi córki Szymona Brzeskiego kupca z Radomyśla, właściciela dóbr w Łączkach oraz Katarzyny z domu Sieklewska. Chrzest odbył się w kościele w Radomyślu w dniu 26 października, chrzestnymi byli hr. Władysław Romer i Antonina Ruczka. Do szkoły średniej uczęszczał w Tarnowie, maturę...

Czytaj dalej

SPOTKANIA PRZY PIECU

SPOTKANIA PRZY PIECU – pomysł tych spotkań zrodził w październiku 2022 roku. Pomysłodawcami projektu byli dyr. Szkoły Podstawowej w Rudzie Ireneusz Wołoszyn i nauczyciel informatyki, pasjonat historii Ireneusz Weryński, ich zamiarem było ożywienie działalności i promocja Domu Pamięci Regionalnej w Rudzie. To miejsce stwarzało odpowiedni nastrój i klimat do takich spotkań. Na początek zaproszono kilkanaście osób, przygotowano drobny poczęstunek z...

Czytaj dalej

SZPYRKA Adam

SZPYRKA Adam. W części biogramów zamierzamy przedstawić losy jednego pokolenia rodziny Szpyrków mieszkańców naszej gminy wywodzącej się z Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, którzy z uwagi na znaczne zniszczenia swoich gospodarstw, ich rodzinnej ziemi byli zmuszeni opuścić ojcowiznę i udać się na zachód, na tzw. Ziemie Odzyskane. Jej członkowie byli ludźmi pracowitymi i uczciwymi jednocześnie mieli swoje zainteresowania i hobby,...

Czytaj dalej

SZPYRKA Henryk

SZPYRKA Henryk urodził się 26 marca 1953 r w Ząbkowicach Śląskich, w tym czasie wszyscy płakali, bo zmarł Józef Stalin i koniecznym było okazać żal po wielkim wodzu. Jego rodzice to Stanisław ur. 09 lutego 1925 r. w Dulczy Małej (zmarł  13.10.1995 r. w Ząbkowicach Śl.) i matka Stefania z domu Zielińska ur.14 marca 1928 r. w Dulczy Małej (zmarła...

Czytaj dalej