Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

CHRZĄSZCZEWSKI Seweryn

CHRZĄSZCZEWSKI Seweryn, urodzony 14 listopada 1848 roku w miejscowości Bursztyn na Ukrainie. W latach 80-tych XIX w. pełnił funkcje komisarza Starostwa w Horodence w obwodzie Stanisławskim i zastępcy przewodniczącego Powiatowej Komisji Szacunkowej w Horodence, pełnił funkcje komisarza w pow. ropczyckim w roku 1890. Kierownik starostwa...

Czytaj więcej

WIECH Piotr Paweł

WIECH Piotr Paweł urodzony 5 czerwca 1975 roku w Radomyślu Wielkim, syn Adama i Heleny z domu Gadomska. Absolwent Technikum Elektrycznego w Mielcu z maturą w 1995 r. Następnie studia na Politechnice Rzeszowskiej na kierunku elektronika i informatyka, ukończone tytułem inżyniera w roku 2000. Kontynuował...

Czytaj więcej

MARCZYK Bronisław ks.

MARCZYK Bronisław ks. urodzony 5 lutego 1933 roku w Zdziarcu, syn Wojciecha i Bronisławy z domu Pulak. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1953 roku. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na studia o kierunku filozoficzno-teologiczne. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z...

Czytaj więcej

ŻOLA Monika

ŻOLA Monika (BRZECZKOWSKA po wyjściu za mąż), urodzona 19 marca 1987 r. w Mielcu, córka Zbigniewa i Emilii z domu Śmist. Absolwentka VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie, maturę zdała w 2006 r. Treningi szermiercze rozpoczęła w październiku 1996 r. w SKS Radomyśl...

Czytaj więcej

SABAJ – Górska Helena

SABAJ Helena (po mężu GÓRSKA), urodzona 4 sierpnia 1960 r. w Radomyślu Wielkim, córka Tadeusza i Stanisławy z domu Bukała. Ukończyła Technikum Mechaniczne w Mielcu. Uprawianie lekkoatletyki rozpoczęła w „Stali” Mielec pod kierunkiem Piotra Surowca, specjalizując się w biegach średnich i długich. W mieleckich barwach...

Czytaj więcej

KLUB SZACHOWY i gier logicznych

KLUB SZACHOWY i gier logicznych przy stowarzyszeniu Nasze Miasto Radomyśl Wielki został założony w 2008 roku, nastąpiło to, po zatwierdzeniu umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie projektu. W wrześniu ogłoszono zapisy do Klubu szachowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. W dniu 4...

Czytaj więcej

MODELARNIA LOTNICZA

MODELARNIA LOTNICZA założona przy stowarzyszeniu Nasze Miasto Radomyśl Wielki w 2008 roku. Pierwszy występ nastąpił 31 sierpnia na pikniku sportowo-lotniczym na stadionie sportowym na zawodach „Mały Gordon-Bennett” dla dzieci w puszczaniu gumowych balonów napełnianych gazem helem. Do balonów podczepiona była karta z danymi zawodnika. Zajęcia...

Czytaj więcej

LUDOWY KLUB SPORTOWY „Plon” w Radomyślu Wielkim

LUDOWY KLUB SPORTOWY (LKS) „PLON” w Radomyślu Wielkim, powstał w 1986 roku, jako sekcja kolarska dla młodzieży przy Gminnej Spółdzielni „SCH” w Radomyślu Wielkim. Jej założycielami byli: Władysław Walas, Bogusław Zaskalski, Stanisław Lonczak i Henryk Giża, który jako pierwszy udzielał wskazówek późniejszym kolarzom. Po zgromadzeniu...

Czytaj więcej

BRZESKI Bronisław

BRZESKI Bronisław, urodzony 18 września 1843 roku we wsi Łączki (Łąki) rodzinnej posiadłości Brzeskich położonej ok. 9 km od Radomyśla Wielkiego w kier. Przecławia (nazwane później Łączki Brzeskie), syn Szymona i Salomei z domu Michlik. Pochodził z licznej rodziny ziemiańskiej. Był bratem Mieczysława (1840) notariusza...

Czytaj więcej

CZUCHRO Stanisław

CZUCHRO Stanisław urodzony 19 grudnia 1949 w Dąbiu gm. Radomyśl Wielki, syn Michała i Marii z domu Szlachetka. Dąbie to jego rodzinna miejscowość gdzie mieszkał i pomagał rodzicom, bo ogólnie w tych latach na wsi panowała bieda. Mając 15-16 lat w domu w okresie zimowym...

Czytaj więcej