Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

KAPLICZKA p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem w Dąbrówce Wisłockiej

KAPLICZKA p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem w Dąbrówce Wisłockiej ulokowana jest w zachodniej części wioski naprzeciw remizy OSP. Skąpa informacja pochodząca z Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, mówi, że powstała w pierwszej połowie XIX w., nie podając fundatora. Cała kapliczka wykonana jest z drewna z podmurówką z pustaków, wewnątrz znajduje się mały stół służący, jako ołtarz z dwoma świecznikami i dwoma...

Czytaj dalej

KRASICKI Władysław – notariusz

KRASICKI Władysław – notariusz, działał na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1871 roku, wprowadzającej tzw. porządek notarialny. Swoją działalność prowadził w Głogowie Małopolskim w latach 1886 – 1888, w Radomyślu (Galicja) w latach 1888 – 1900, swój gabinet posiadał w wikarówce od lutego1891 roku obok kościoła. Następnie w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1901 do 1913 i w Tarnowie do...

Czytaj dalej

RAWIŃSKI Waldemar ks.

RAWIŃSKI Waldemar ks. prał. ppłk WP, urodzony 16 kwietnia 1965 roku w Limanowej, święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Jest kapłanem Diecezji Tarnowskiej. Od 1 września 1995 roku oddelegowany został do Ordynariatu Polowego WP, gdzie pełnił posługę kapłańską wśród żołnierzy w Olsztynie, Górze Kalwarii i w Warszawie na Bemowie. Od stycznia 2001 pełnił urząd proboszcza...

Czytaj dalej

TRYBOWSKI Julian Andrzej ks.

TRYBOWSKI Julian Andrzej ks. urodził się 21 listopada 1865 roku w Ciężkowicach, syn Wojciecha i Petroneli z domu Laska. Pochodził z mieszczańskiej rodziny, po ukończeniu szkoły średniej studiował teologię w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie w dniu 23 czerwca 1889 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego...

Czytaj dalej

LITWIN Józef ks.

LITWIN Józef ks. urodzony w 1930 roku w Zgórsku. Studia teologiczne ukończył w Seminarium Duchownym w Olsztynie, tam również przyjął święcenia w roku 1955. Jego misją była praca misjonarza, w tym celu został wysłany na studia misyjne do Rzymu, jednak z powodu złego stanu zdrowia, został zmuszony do powrotu do kraju. Zmarł 2 czerwca 1974 roku w Zgórsku i tutaj...

Czytaj dalej

SZANIAWSKA Zofia

SZANIAWSKA Zofia (z domu Goryl), urodzona 25 stycznia 1934 roku w Radomyślu Wielkim, córka Ludwika i Anieli z domu Osmola. Lata dziecinne spędziła w Radomyślu, ich rodzinny dom znajdował się przy ul. Rudzkiej (obecnie Armii Krajowej). Szkołę średnią Liceum Ogólnokształcące, później LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, ukończyła zdając maturę w roku 1954. Następnie studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk...

Czytaj dalej

JAROSZ Andrzej

JAROSZ Andrzej, potocznie zwanym Jędrek, urodzony 29 listopada 1902 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Antoniego i Antoniny z domu Jarosz. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, od najmłodszych lat pomagał z bratem Tadeuszem ojcu przy prowadzeniu zakładu masarskiego. Sam uzyskał Kartę rzemieślniczą na prowadzenie rzemiosła rzeźniczo-masarskiego w lipcu 1931 roku. Odnowienie karty otrzymał także podczas wojny w marcu 1942 roku od...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Ku Przyszłości” w Partyni

STOWARZYSZENIE „Ku Przyszłości” w Partyni, powstało na zebraniu założycielskim w dniu 13 stycznia 2009 roku, a w dniu 4 marca 2009 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie otrzymując nr KRS 0000324964. Od 30 listopada 2011 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Obszarem jego działań jest: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz...

Czytaj dalej

ARMIA KRAJOWA w Radomyślu Wielkim

ARMIA KRAJOWA w Radomyślu Wielkim, AK były to zakonspirowane siły zbrojne działające na terenie Polski podczas II wojny światowej. Powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) rozkazem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku. Praca konspiracyjna obejmowała przede wszystkim działalność szkoleniową, organizacyjną, drukowanie tajnej prasy, ale także działalność zbrojną jak np. akcje rozbrajanie posterunków niemieckich, zdobycie...

Czytaj dalej

GWÓŹDŹ Wiesław

GWÓŹDŹ Wiesław, urodzony 5 marca 1960 r. w Radomyślu Wielkim, syn Bolesława i Marii z domu Midura. W latach szkolnych należał do sekcji modelarskiej Aeroklubu Mieleckiego oraz trenował biegi długie w LKS Tęcza Mielec. Absolwent Technikum Mechanicznego w Mielcu z maturą w 1982 r. W 1979 r. zdobył licencję pilota szybowcowego w Aeroklubie Mieleckim. Uzyskał także  kwalifikacje skoczka spadochronowego. Od...

Czytaj dalej

FLAGA Miasta i Gminy Radomyśl Wielki

FLAGA Miasta i Gminy Radomyśl Wielki,  barwy miasta określa flaga w kolorze błękitnym w kształcie prostokątnym przy zachowaniu proporcji długości do szerokości 8 : 5, dwustronna w herbem w środku. Zatwierdzona na sesji w dniu 29 czerwca 1995 r., równocześnie z herbem. Herb – patrz opis herbu.

Czytaj dalej

GŁÓD Piotr ks.

GŁÓD Piotr ks. urodzony 3 czerwca 1965 roku w Mielcu, syn Aleksandra i Izabeli z domu Dachowska. Zdał maturę i uzyskał świadectwo dojrzałości w Mielcu w roku 1984. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Bednarczyka w dniu 2 czerwca 1990 roku, w Tarnowie. Na...

Czytaj dalej

WAL Edward ks.

WAL Edward ks. urodzony 24 września 1954 r. w Zagórzanach k. Gorlic. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bieczu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 24 maja 1979 roku. Jako neoprezbiter podjął posługę w Radomyślu Wielkim w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego (1979-1982). Kolejne etapy jego...

Czytaj dalej