Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

CMENTARZ ROMÓW

CMENTARZ ROMÓW w lasach na granicy wioski Dąbrówka Wisłocka gm. Radomyśl i Zasów (po stronie Zasowa) znajduje się cmentarz ładnie utrzymany, ogrodzony ozdobnym łańcuchem z krzyżem w środku, małym kamiennym obeliskiem i tablicą informacyjną: MOGIŁA ZBIOROWA / 18 ROMÓW / ZAMORDOWANYCH PRZEZ / HITLEROWCÓW /...

Czytaj więcej

ŚLUSARZ Andrzej ks.

ŚLUSARZ Andrzej ks. dr urodzony 20 sierpnia 1960 roku we wsi Zatoka, parafia Okulice, powiat bocheński, syn Leopolda i Władysławy z domu Waśniowska. W roku 1981 złożył egzamin dojrzałości w Technikum Budowlanym w Bochni, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu...

Czytaj więcej

NIEWIADOMSKA-JAROSZ Beata

NIEWIADOMSKA-JAROSZ Beata, urodzona 10 marca 1978 roku w Dębicy, córka Tadeusza i Janiny z domu Skrzyniarz. Jest absolwentką Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim, gdzie w roku 1996 zdała z wyróżnieniem egzamin dojrzałości. Następnie ukończyła naukę w Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej w Tarnowie gdzie...

Czytaj więcej

TRYBULEC Edward

TRYBULEC Edward urodzony 26 lutego 1944 roku w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Wiktorii z domu Marchwicka. Tutaj spędza swoje dzieciństwo i lata szkolne uczęszczając do Szkoły Podstawowej. Następnie uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Mielcu, kończąc maturą w 1963 roku. Dalej studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej...

Czytaj więcej

KRALISZ Feliks

KRALISZ Feliks urodzony 27 października 1890 roku, syn Grzegorza i Anny.  Figuruje z tytułem dra na liście adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, stan na dzień 1 lipca 1933 roku. Żonaty ze Stefanią z tego związku urodziła się dwójka dzieci – Krystyna i Jerzy, mieszkali...

Czytaj więcej

KRALISZ Krzysztof Stefan

KRALISZ Krzysztof Stefan, urodzony 10 października 1934 roku w Mielcu, syn Romana i Honoraty z domu Tomecka. Absolwent Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej im. S. Konarskiego w Mielcu ukończonej w 1952 roku. Po maturze kształcił się w Ośrodku Szkoleniowym Sanitarno-Epidemiologicznym w Krakowie do 1959 r. W latach...

Czytaj więcej

KURAŚ Władysław

KURAŚ Władysław ps. „Wilga”, urodzony 16 sierpnia 1914 roku w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Katarzyny z domu Baran. Rodzice prowadzili małe gospodarstwo rolne. Mając dwa lata zginął jego ojciec na froncie I wojny światowej, w wieku 7 lat poszedł do szkoły powszechnej,...

Czytaj więcej

NOTARIAT, NOTARIUSZE, ADWOKACI

NOTARIAT, NOTARIUSZE, ADWOKACI, Instytucja notariatu wywodzi się ze średniowiecznych kancelarii sądowych, prowadzących między innymi księgi i sporządzających akta dotyczące nieruchomości. Pierwszą ustawą regulującą działalność notariatu na terenie zaboru austriackiego była ustawy z 1855 i 1871 roku. W Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono Rozporządzeniem Prezydenta z dnia 27.10.1933...

Czytaj więcej

GAWĘDA Lucjan ps. „Sobota”

GAWĘDA Lucjan ps. „Sobota”, lekarz pracujący przed wojną w Radomyślu Wielkim. Podczas wojny należał do lokalnej placówki AK Radomyśl Wielki, gdzie pełnił obowiązki lekarza. Udzielał porad i opatrywał rany odniesione przez uczestników  podczas akcji. Mieszkał przy ul. Rudzkiej pod nr 32. Dalsze jego losy są...

Czytaj więcej

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ (ZBoWiD) w RadomyśluWielkim

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ (ZBoWiD) Koło Miejsko-Gminne w Radomyślu Wielkim. Organizacja kombatancka utworzona w Polsce 2 września 1949 r. w wyniku zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie i działających od 1945 organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Później także byłych żołnierzy, organizacji zbrojnych,...

Czytaj więcej