Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

WAL Edward ks.

WAL Edward ks. urodzony 24 września 1954 r. w Zagórzanach k. Gorlic. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bieczu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 24 maja 1979 roku. Jako neoprezbiter podjął posługę w Radomyślu Wielkim w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego (1979-1982). Kolejne etapy jego...

Czytaj dalej

PALUCH Ireneusz ks.

PALUCH Ireneusz ks., urodzony w Mielcu, absolwent Liceum Ekonomicznego w Mielcu, gdzie zdobył zawód technika- ekonomisty i zdał maturę, po której odbył i ukończył studia filozoficzno – teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, zdobywając tytuł magistra z zakresu teologii moralnej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. bpa Wiktora Skworca w 2000 roku....

Czytaj dalej

GMINNE i MIEJSKIE RADY NARODOWE w gminie Radomyśl Wielki.

GMINNE i MIEJSKIE RADY NARODOWE w gminie Radomyśl Wielki. W XIX w., nasze tereny należały do Galicji i były pod zaborem austriackim, w którym od roku 1866 obowiązywała ustawa gminna, która wprowadzała samorząd terytorialny, gminy. Do jej obowiązków własnych należały sprawy majątku gminnego i jego zarządzania, sieć dróg lokalnych, szkół wiejskich, pomocy społecznej, bezpieczeństwa w gminie i nadzoru nad miarami...

Czytaj dalej

GROMADA Radomyśl Wielki

GROMADA Radomyśl Wielki – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972. Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN), jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej w dniu 25 września 1954, na mocy tej ustawy powiat mielecki podzielono na dwa miasta Mielec i Radomyśl Wielki i 40 gromad, które...

Czytaj dalej

BAJOR Henryk

BAJOR Henryk, urodzony, jako bliźniak Andrzeja, o czym wcześniej wspomniano, towarzyszył bratu we wszystkich jego poczynaniach, był jego „prawą ręką” pracując, jako nadzór organizacyjny i techniczny. Brał udział we wszystkich inwestycjach i budowach kierując grupą zatrudnionych osób, jako kierownik budowy i dozór odpowiedzialny za terminowe i jakościowe wykonawstwo. Podobnie jak brat angażował się społecznie we wszystkie akcje organizowane przez firmę, szczególnie...

Czytaj dalej

DIECEZJA RADOMYSKA

DIECEZJA RADOMYSKA – jednostka administracyjna w kościele katolickim obejmująca kilka parafii podlegająca biskupowi. W skład diecezji radomyskiej wchodzą następujące parafie: Dąbrówka Wisłocka – Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Kazimierza; Dulcza Mała – Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; Dulcza Wielka – Parafia Trójcy Przenajświętszej; Jamy Wielkie – Parafia św. Augustyna; Janowiec – Parafia św. Jana Chrzciciela; Radomyśl Wielki –...

Czytaj dalej

STADNICKICH pałac, dworek

STADNICKICH pałac, dworek – zbudowany prawdopodobnie przez właścicieli zachował się do dnia dzisiejszego, budynek jednopiętrowy, bezstylowy, szczególnie niewyróżniający się. W słownikach geograficznych XIX w., opisywany jest, jako „pałac” rodziny Stadnickich. Ostatni właściciel miejscowości Ruda i Radomyśla z rodu Stadnickich Franciszek sprzedał dworek Stanisławowi i Julii (z Gardulskich) Nowakom pod koniec XIX w., którzy przez pewien czas prowadzili tam Dom Zajezdny....

Czytaj dalej

BAJOR Andrzej

BAJOR Andrzej, urodzony w 23 czerwca 1954 r. w Radomyślu Wielkim, syn Aleksandra i Józefy z domu Nowak. Miał brata bliźniaka Henryka, z którym razem ukończyli szkołę w Radomyślu, ojciec budowniczy krótko trzymał synów i nauczył ich od dzieciństwa ciężko pracować. Andrzej trafił do Rzeszowa, jako absolwent Technikum Budowlanego poszedł w ślady ojca, założyli z bratem pierwszą firmę wytwórnię lodów...

Czytaj dalej

MIERZWIŃSKI Sebastian ks.

MIERZWIŃSKI Sebastian ks. mianowany na proboszcza w Radomyślu w 1800 roku przez Floriana Amanda Janowskiego bpa z Tarnowa, poprzednią parafią był Zdziarzec, gdzie też był proboszczem. Podczas swego pobytu w Radomyślu odbudował z drewna wszystkie budynki plebańskie i gospodarcze znajdujące się na Wólce Plebańskiej, a także przypisuje się jemu rozebranie drewnianego kościółka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego na Wólce prawdopodobnie po...

Czytaj dalej

BOBROWSCY Józef i Olimpia hr.

BOBROWSCY Józef i Olimpia, herbu Jastrzębiec, hrabiowie, Józef syn Jana, Olimpia Józefa urodzona ok. roku 1810, córka, Konstantego Alberta, pana na Andrychowie oraz Inwałdzie i Barbary Siemońskiej herbu Ostoja. Rodzina mazowiecka wzięła tytuł od wsi Bobrowa w powiecie sierpskim, w początkach XVII w. Jedna gałąź tej rodziny osiedliła się w Małopolsce i otrzymała w Galicji tytuł hrabiowski, austriacki w 1800...

Czytaj dalej

AKUSZERKI, POŁOŻNE

AKUSZERKI, POŁOŻNE osoby wykształcone w zakresie położnictwa i pomagające kobietom przy prawidłowych i bezpiecznych porodach. W XIX w. i początkowych latach XX w. porody odbywały się w domach, więc osoby odbierające porody cieszyły się dużym autorytetem w tym środowisku. Zapraszane były na chrzty, a w nagłych wypadkach same były matkami chrzestnymi. W Galicji ich nazwiska były podawane w Szematyzmach, w...

Czytaj dalej

STADION SPORTOWY w Radomyślu Wielkim

STADION SPORTOWY w Radomyślu Wielkim powstał na tzw. Błoniach w roku 1931 z inicjatywy i dzięki staraniom Franciszka Gędłeka, sędziego Sądu Grodzkiego i prezesa Zarządu Związku Strzeleckiego w Radomyślu oraz Powiatowego Komendanta Przysposobienia Wojskowego przy finansowym wsparciu Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Uroczyste otwarcie stadionu odbyło się 14 maja 1931 roku w obecności ok. 3000 osób. Uroczystość rozpoczęła...

Czytaj dalej

NASZA GMINA – kwartalnik stowarzyszenia

„NASZA GMINA” – kwartalnik stowarzyszenia, czasopismo bezpłatne wydawane przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina” z siedzibą w Pniu gm. Radomyśl Wielki. Redakcję kwartalnika stanowił Zespół redakcyjny w składzie: Agnieszka Szady, Michał Niemiec, Bernadeta Spyra. Zespół się zmieniał, rozrastał, dochodziły nowe osoby: Katarzyna Hudy, Karol Szymura, Małgorzata Puła, Katarzyna Niemiec-Fijał, Agata Miodunka, Anna Tworek, Joanna Sak, Renata Szocik, Renata Dyba i inni. Wszystkie egzemplarze...

Czytaj dalej