Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

STOWARZYSZENIE „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”

STOWARZYSZENIE „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” powstało w roku 2008 na zebraniu założycielskim w dniu 2 czerwca, w którym uczestniczyło 22 osoby. Opracowano statut i nakreślono kierunki działania m.in. podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości, ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom społecznym, ochrony i upowszechniania praw kobiet, wspieranie rozwoju edukacji, krajoznawstwa i wypoczynku młodzieży i osób starszych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrona...

Czytaj dalej

POMNIK OFIAR RABACJI CHŁOPSKIEJ z 1846 r.

POMNIK OFIAR RABACJI CHŁOPSKIEJ z 1846 r. w Zgórsku, postawiony w roku 1867 przez rodzinę Broniewskich która tym sposobem chciała uczcić pamięć zamordowanego Teodora Broniewskiego, kuratora ekonomicznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jego dwóch braci. Na wielostopniowej podstawie ustawiona wysoka kolumna grecka zwieńczona urną nakrytą w połowie imitacją tkaniny. Całość ogrodzona metalowym ogrodzeniem 2 x 2 m, wspartym na czterech...

Czytaj dalej

CHMIEL Franciszek

CHMIEL Franciszek urodzony 2 maja 1893 (1897) roku w Radomyślu, syn Jana i Katarzyny. Uczeń gimnazjum w Tarnowie, działał w radomyskim „Sokole”. W dniu 27 sierpnia 1914 roku wraz z Stałą Drużyną Sokoła wyruszył spod figurki na Rynku do Tarnowa na plac zborny, następnie do Krakowa, gdzie został przydzielony do 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Dalsze losy są nieznane. Społeczeństwo...

Czytaj dalej

CYNGLAROWICZ Jan ks.

CYNGLAROWICZ Jan ks. urodził się w roku 1754, święcenia kapłańskie przyjął w 1782 roku. Po święceniach na pierwszą parafię, jako wikary trafił do Radomyśla. Następnie w roku 1784 pracował, jako kaznodzieja i kapelan kościoła św. Anny w Jaśle, a w 1792 został tam administratorem. Kolejną parafią była Harklowa, gdzie został proboszczem. 14 lipca 1797 r. został przeniesiony na probostwo do...

Czytaj dalej

KARAKULSKI Franciszek ks.

KARAKULSKI Franciszek ks. urodzony 25 kwietnia 1834 roku w Żołyni pow. Łancut, syn Marcina i Tekli z domu Dzierżyńska. Teologię studiował w Seminarium Duchownym w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa J.A. Pukalskiego w dniu 10 października 1857 roku. Od 13 grudnia 1857 roku pracował, jako wikary na pierwszej placówce w Dąbrowie Tarnowskiej, od 31 maja 1858...

Czytaj dalej

DĄBROWSKI Stefan Franciszek

DĄBROWSKI Stefan Franciszek urodzony 10 grudnia 1890 roku w Radomyślu, syn Józefa i Karoliny z domu Kijowska. Lata szkolne spędził przy rodzicach w Radomyślu uczęszczając do Szkoły Powszechnej, a następnie pracując jako biuralista w Sądzie Powiatowym w Radomyślu u notariusza Jana Glasera, adwokata Sylwestra Richtera, adwokata Józefa Borowicza w Nowym Targu, adwokata Stanisława Sosnowskiego w Dynowie, Urzędzie Skarbowym w Radomyślu...

Czytaj dalej

KOTARBIŃSKI Karol

KOTARBIŃSKI Karol Władysław urodzony 31 maja 1893 roku w Radomyślu, syn Jana i Izabeli z domu Grabowicz. Student, powołany do Legionów Polskich 12 września 1914 roku, pełnił funkcję wachmistrza w 2 pułku ułanów II Brygady Legionów. Zwolnione ze służby w Krakowie 26 października lub 18 grudnia 1916 roku, jako niezdolny do wszelkiej służby. Odprawa Komendy Legionów dnia 12 marca 1917...

Czytaj dalej

PŁAZA Stanisław

PŁAZA Stanisław urodzony 22 maja 1896 roku w Radomyślu, syn Wojciecha i Honoraty z domu Niedbałowska. Szkołę Powszechną ukończył w Radomyślu i jedną klasę gimnazjalną w Mielcu, działając w tym czasie w skautingu. Odbył praktykę kancelaryjną w mieleckim Sądzie Powiatowym. W Radomyślu działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, należał do Stałej Drużyny Sokoła (SDS) i wraz z grupą ochotników do legionów...

Czytaj dalej

FIGIEL Jan ks.

FIGIEL JAN ks. urodził się 31 stycznia 1858 roku w Wojakowej, gm. Porąbka Iwkowska syn Michała i Teresy z domu Stach w rodzinie rolniczej. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie i tutaj przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa I. Łobosia w dniu 20 lipca 1887 roku. Od dnia następnego po święceniach pracował już, jako wikary w Cerekwi, gm. Bochnia, od 8...

Czytaj dalej

WODZIŃSKI Ernest ks.

WODZIŃSKI Ernest ks. urodzony 6 grudnia 1818 roku w Nowym Wiśniczu, syn Józefa (urzędnika). Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum prawdopodobnie w Bochni. Filozofię studiował w Przemyślu, teologię w Tarnowie i Wiedniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1843 roku, prawdopodobnie w Tarnowie z rąk bpa J. Wojtarowicza. Po święceniach, jako wikary pierwszą placówkę obejmuje w Bochni, dwa lata później 1845...

Czytaj dalej

DĄBROWSKI Michał ks.

DĄBROWSKI Michał ks. urodzony 25 września 1890 roku w Starym Sączu, syn Wincentego i Elżbiety z domu Glińska. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum z maturą w 1909 w Nowym Sączu i rozpoczął studia teologiczne w Tarnowie, zakończone przyjęciem święceń kapłańskich z rąk bpa L. Wałęgi w dniu 30 czerwca 1913 roku. Pierwszą pracę wikariusza obejmuje od 1 sierpnia...

Czytaj dalej

LASEK Marek ks.

LASEK Marek ks., urodzony 17 marca 1966 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Teresy z domu Pindel. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Mielcu. Maturę zdał w 1984 r., studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, ukończył w 1990 r. i otrzymał święcenia kapłańskie. Uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy z zakresu liturgii nt. Procesje eucharystyczne....

Czytaj dalej

KALICKI Stanisław ks.

KALICKI (KŁAK) Stanisław ks. urodzony 10 marca 1876 roku w Bieżanowie, syn Jana Kłaka i Magdaleny z domu Wcisło. Ukończył teologię w Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa L. Wałęgi w dniu 23 czerwca 1901 roku. Pierwszą pracę jako wikary otrzymał w Tuchowie, następnie w 1903 roku w Bolesławiu, w 1904 ze względu na zły...

Czytaj dalej