Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

KLIMASZEWSKI Marian

KLIMASZEWSKI Marian Jan, urodzony w 7 stycznia 1894 r. w Radomyślu (Wielkim). Syn Michała i Natalii z domu Nowak. Dnia 27 sierpnia 1914 r. odszedł do legionów z radomyskiego Rynku wraz z plutonem dowodzonym przez Stefana Dąbrowskiego stanowiącym ochotniczą Stałą Drużyną Sokoła do Tarnowa, a następnie do Krakowa. Dalsze losy są nieznane. Miał dwoje rodzeństwa, siostrę Władysławę Antoninę po mężu...

Czytaj dalej

WIERCIAK Mieczysław

WIERCIAK Mieczysław urodził się w 14 grudnia 1897 roku w Radomyślu (Wielkim). Syn Jakuba i Eugenii z domu Gissman. Dnia 27 sierpnia 1914 roku wraz z 12 ochotnikami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, tworząc Stałą Drużynę Sokoła pod dowództwem Stefana Dąbrowskiego, wyruszył z radomyskiego Rynku na plac zborny w Tarnowie, skąd następnie udał się do Krakowa. Od czerwca 1915 służył w 2...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbrówce Wisłockiej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w 1912 roku, jej założycielami byli: Stanisław Artwik, Henryk Stec, Stanisław Podraza, Jan Socha i Władysław Mytych. Wybuch I wojny światowej zahamował jej działalność, większość młodych ludzi poszła na wojnę, dopiero w 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, reaktywowano jej działalność. W roku 1919 straż otrzymała...

Czytaj dalej

KMIECIŃSKI (PARTACZ) Franciszek ks.

KMIECIŃSKI (PARTACZ) Franciszek ks. urodzony 6 kwietnia 1874 r. w Korzeniowie, obecnie gm., Żyraków, syn Jana Partacza i Marianny z domu Groch. Szkołę powszechną ukończył w Przecławiu, Gimnazjum i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie i tam 22.07.1900 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą placówkę, jako wikary objął w parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach w latach 1900 – 1902, następnie...

Czytaj dalej

WOJTANOWSKI Jan

WOJTANOWSKI Jan, ps. „Podmuch”, urodzony 14 grudnia 1917 r. w Tuchowie, pow. Tarnów, syn Stanisława i Bronisławy z domu Sikorska. Od stycznia 1939 do lutego 1946 roku zamieszkały w Dąbrówce Wisłockiej. Tutaj w 1942 roku wstępuje do organizacji podziemnej BCH, wprowadza go prawdopodobnie Władysław Bąk ps. „Klucz” i przed nim składa przysięgę. Dowódcą oddziału był wówczas Jan Błachowicz ps. „Kropidło”,...

Czytaj dalej

DZIUBAKOWSKI Ignacy ks.

DZIUBAKOWSKI Ignacy ks. urodzony 23 sierpnia 1846 roku w Piwnicznej, syn Tomasza i Katarzyny z domu Łomnicka. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Nowym Sączu. Studiował teologię w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym, kończąc święceniami kapłańskimi 26 lipca 1874 roku z rąk bpa Józefa A. Pukalskiego. Pierwszą posadę, jako wikariusz objął w Wadowicach Górnych od 2 września 1874...

Czytaj dalej

FORTUNA Jan ks.

FORTUNA Jan ks. urodził się 6 grudnia 1889 roku w Brzesku, syn Ignacego i Marianny z domu Flak. Lata dziecięce spędził w rodzinnym miasteczku kończąc szkołę podstawową, gimnazjum w Bochni z maturą w 1908 roku. Po maturze studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i tu przyjął święcenia kapłańskie w rąk bpa Leona Wałęgi dnia 29 czerwca 1912 roku....

Czytaj dalej

RYŚ Edward

RYŚ Edward urodzony 23 lutego 1957 roku w Radomyślu Wielkim, syn Tadeusza i Weroniki. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Mielcu, lecz zajmował się rolnictwem i hodowlą, prowadził specjalistyczną hodowlę broilerów, a także przez pewien okres i tuczników. Działacz społeczny i samorządowy, przez 5 kadencji pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej. Początkowo w latach 1994 – 2002, później w latach 2006 –...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zdziarcu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, powstała w roku 1900, głównym inspiratorem jej powołania był Jan Dykas pełniący funkcję sekretarza sądu w Radomyślu Wielkim. Towarzyszył mu w tej inicjatywie Jan Kokoszka, który został naczelnikiem, a Jan Dykas – prezesem. Jednostka liczyła 20 członków i od początku energicznie działała. W 1902 roku zakupiła sikawkę czterokołową, mundury i hełmy, posiadała...

Czytaj dalej

TURZA Tomasz ks.

TURZA Tomasz ks., urodzony 21 grudnia 1818 roku w Bochni, pochodził z rodziny mieszczańskiej, syn Mateusza i Kunegundy z domu Rosołowska. Studiował filozofię i teologię w Tarnowie, po ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Wojtarowicza w dniu 11 listopada 1846 roku. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do Zdziarca gm. Radomyśl, gdzie pracował prawie 5 lat. Od...

Czytaj dalej

BRZESKI Mieczysław

BRZESKI Mieczysław, urodzony 5 kwietnia 1840 roku w Łączkach (później Brzeskich) gm. Przecław, syn Szymona i Salomei z domu Michlik rodziny ziemiańskiej. Ojciec wcześnie umiera podczas wypadków lutowych w 1846 r. Po gimnazjum ukończonym prawdopodobnie w Tarnowie, Mieczysław jest słuchaczem prawa na UJ w Krakowie w latach 1859 – 1863, angażował się w pracę społeczną i patriotyczną z młodzieżą akademicką....

Czytaj dalej

JASTRZĘBSKI Jan ks.

JASTRZĘBSKI Jan, ks. urodzony w 1745 roku. Od 1776 roku był prebendariuszem (osoba utrzymująca się z rozdziału części dochodów kościelnych) w Radomyślu. W roku 1797 był krótko wikarym w Wadowicach Górnych, po czym wrócił do Radomyśla, gdzie zmarł 4 maja 1804 roku. Na miejscowym cmentarzu nie zachowały się żadne ślady po grobowcu.

Czytaj dalej

CHRZANOWICZ Franciszek Jakub ks.

CHRZANOWICZ Franciszek Jakub ks. urodził się 24 czerwca 1875 roku w Nowym Wiśniczu, jako syn Tomasza i Agnieszki z domu Zborowska. Studiował teologię w Tarnowie i tu przyjął święcenia kapłańskie w 1900 roku z rąk kard. Jana Puzyny. Jako wikary objął pierwszą pracę w Stopnicach Królewskich od 1 września 1900 r., następne były Łączki Kucharskie od 18 kwietnia 1901, Siedlce...

Czytaj dalej