Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

„NASZ SKLEP” w Radomyślu Wielkim

„NASZ SKLEP” w Radomyślu Wielkim, Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep SA jest stabilną i rozpoznawalną marką na krajowym rynku z korzeniami sięgającymi roku 2000. Organizatorem sieci jest spółka PSH Nasz Sklep SA, wchodząca w skład ogólnopolskiej Grupy Kapitałowej Specjał, o kapitale własnym z siedzibą w...

Czytaj więcej

STOWARZYSZENIE „Praktyczna Pani” w Dulczy Małej

STOWARZYSZENIE „Praktyczna Pani” w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki, założone na zebraniu lokalnych działaczy i zarejestrowane w KRS dnia 9 czerwca 2011 r. pod nr 0000388768. Opracowano statut i wytyczono kierunki działania stowarzyszenia. Do najważniejszych zaliczono: przekazywanie tradycji wiejskich m.in. robótki ręczne typu haftowanie, szydełkowanie,...

Czytaj więcej

STOWARZYSZENIE „Ziemia nad Potokiem” w Podborzu

STOWARZYSZENIE „Ziemia nad Potokiem” w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 13 maja 2008 roku, a w dniu 23 maja 2008 r. zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie otrzymując nr KRS 0000305743. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Zakres działalności m.in.:...

Czytaj więcej

SZAFRAŃSKI Stanisław ks.

SZAFRAŃSKI Stanisław ks. urodzony 14 kwietnia 1895 r. w Lipnicy Wielkiej. Po ukończeniu studiów teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1927. Pierwszą placówką, którą obejmuje, jako wikary jest parafia w Okulicach z cudownym obrazem Matki Bożej Okulickiej (obecnie sanktuarium) w latach 1927 – 1933, następnie...

Czytaj więcej

OLEKSIAK Władysław ks.

OLEKSIAK Władysław ks., urodzony 3 czerwca 1917 r. w Izbiskach (obecnie gmina Wadowice Górne), parafia Zgórsko, gm. Radomyśl Wielki, syn Wojciecha i Agnieszki z domu Krzyżanowska. Maturę zdał 9 maja 1939 r. W tym czasie należał do Sodalicji Mariańskiej, grupy, która na spotkaniach czytała pismo...

Czytaj więcej

OLEKSIAK Rozalia

OLEKSIAK Rozalia, urodzona 30 lipca 1941 r., w Partyni gm. Radomyśl Wielki, córka Józefa i Jadwigi z domu Kilian. Po ukończeniu szkoły podstawowej kończy szereg kursów m.in. przysposobienia rolniczego, kroju i szycia. W roku 1964 wyszła za mąż, z tego związku rodzi się córka i...

Czytaj więcej

MARTINEK Maria

MARTINEK Maria (z domu Bernacka), ps. „Atma”, urodzona 28 czerwca 1912 r. w Radomyślu Wielkim, córka Józefa i Teresy z domu Witkowska. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie w 1932 r., zostaje skierowana do pracy nauczycielskiej we Francji, Ambasada R.P. w Paryżu przydziela jej placówkę Avion Pas...

Czytaj więcej

PASTUSZENKO-ZATOŃSKA Krystyna

PASTUSZENKO-ZATOŃSKA Krystyna, urodzona 17 czerwca 1943 r. w Radomyślu Wielkim, córka Bolesława i Stanisławy z domu Piotrowska. Szkołę Podstawową ukończyła w Radomyślu w roku 1957, następnie Liceum Ogólnokształcącego nr 27, (później I LO) w Mielcu, z maturą w roku 1961. Po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczęła...

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Wielkiej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Wielkiej, wzmianki o pierwszej szkole w Dulczy Wielkiej wskazują rok 1870, inne 1878, a więc czasy zaboru austriackiego. Była to drewniana szkoła jednoklasowa wybudowana z materiału po dawnej karczmie żydowskiej. Z czasem rozbudowywana i przekształcana w dwu, trzy, cztero a później...

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Janowcu

SZKOŁA PODSTAWOWA w Janowcu, gm. Radomyśl Wielki. Do roku 1939 działała przez kilka lat, dwuklasowa szkoła publiczna, prowadzona przez siostry zakonne Służebniczki Starowiejskie. Szkoła znajdowała się wówczas w Podlesiu Żarowskim, ponieważ do 1947 r. nie było jeszcze nazwy Janowiec. Istniała także ochronka, w której naukę...

Czytaj więcej