Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

ŻMUDZIŃSKI Antoni ks.

ŻMUDZIŃSKI Antoni ks. urodzony w 1778 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1805 roku w Przemyślu. Po święceniach pracował jako wikariusz w katedrze przemyskiej. Dnia 16 kwietnia 1811 roku został skierowany do Radomyśla, gdzie objął probostwo po ks. Sebastianie Mierzwińskim. Był dziekanem dekanatu radomyskiego, jak również Honorowym Kanonikiem Kapituły Przemyskiej. Zmarł w Radomyślu 6 stycznia 1862 roku, pochowany został na I-szym...

Czytaj dalej

PRYGA Stanisław

PRYGA Stanisław, urodzony 18 września 1931 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Katarzyny. Ukończył szkołę powszechną i kurs przysposobienia rolniczego, pozostając w domu do pomocy w gospodarstwie na roli. Ożeniony z Rozalią Frankowicz doczekali się czwórki dzieci: Zofii, Zygmunta, Stanisława i Janusza. W roku, 1958 gdy z funkcji sołtysa Żarówki zrezygnował Franciszek Puła, cała wieś jednogłośnie wybrała...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Franciszek ks.

KOSTÓRKIEWICZ Franciszek ks. urodzony 12 września 1850 r. w Radomyślu, syn Pawła i Marianny z domu Błach. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum i maturę zdał w Tarnowie, tutaj też rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym. W roku 1877 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa A. Pukalskiego. Po święceniach, jako wikary pierwszą placówką były Niepołomice, później od 29...

Czytaj dalej

SNUZIK Aleksandra

SNUZIK Aleksandra urodzona 20 czerwca 2000 roku w Tarnowie, córka Piotra i Agnieszki z domu Grzych. Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego oraz I kl. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II kończy w Radomyślu Wielkim. II i III kl. gimnazjum kończy w Niepublicznym Gimnazjum w Mielcu, dodatkowo w tym czasie uczęszcza na zajęcia z biologii, chemii, jęz. angielskiego i polskiego...

Czytaj dalej

DĄB PAMIĘCI

DĄB PAMIĘCI, ogólnopolska akcja posadzenia 21 857 dębów na 70-lecie obchodów Zbrodni Katyńskiej, czyli jeden dąb na jedno nazwisko z listy katyńskiej, ofiar pomordowanych przez NKWD w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie i innych miejscach. Akcja prowadzona od roku 2008 początkowo pod Honorowym Patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W naszym mieście pierwsze dęby posadzono 13 kwietnia 2010 na terenie Gimnazjum Publicznego im. Jana...

Czytaj dalej

ZACISZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZACISZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to nadana nazwa nowej ulicy położonej w płd.-wsch. części miasta, biegnącej od ul. Zasowskiej w prawo w kierunku Zdziarca o długości ok. 870 m. Ulica jest w budowie bez nawierzchni asfaltowej i chodników. Nazwę wybrali sami mieszkańcy tej ulicy, przy której powstają nowe działki i domy. Ostatecznie nazwę ulicy zatwierdziła Rada Miasta na posiedzeniu...

Czytaj dalej

DZIURZYCKI (Dziura) Kazimierz ks.

DZIURZYCKI (Dziura) Kazimierz ks., urodzony 9 grudnia 1883 roku w Dolinie, okręg lwowski, syn Karola Albiny z domu Konieczka. Miał brata Adama i troje z innego rodzeństwa. Gimnazjum ukończył w Bochni, a następnie seminarium w Tarnowie gdzie przyjął święcenia kapłańskie w 1908 roku. Był wikariuszem i kapelanem w domu generalnym sióstr służebniczek w Dębicy, a od lutego 1911 roku wikarym...

Czytaj dalej

FIRLEJ Mikołaj

FIRLEJ Mikołaj herbu Lewart, jego data urodzenia jest nieznana, najstarszy syn Jana, marszałka wielkiego koronnego i Zofii Bonerówny, kasztelanki sądeckiej. Był przedstawicielem wielkiego rodu szlacheckiego, pełniąc szereg wysokich stanowisk. Wychowany w kalwinizmie ze strony ojca, przeszedł później na katolicyzm pod wpływem matki. Był posłem na Sejmy z województwa lubelskiego w roku 1570 i krakowskiego w 1572 roku. W czasie bezkrólewia...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Karol Antoni

KOSTÓRKIEWICZ Karol Antoni, urodzony 25 lutego 1895 roku w Rudzie, gm. Radomyśl Wielki, syn Szymona i Julii z domu Gardulska. Pochodził z bogatej i licznej rodziny ziemiańskiej i licznej, miał brata Feliksa i siedem sióstr. Kiedy był w wieku 12-15 lat, wraz z Feliksem ojciec ich wysłał do gimnazjum w Krakowie. Wiedząc, że chłopcy niebyt garną się do nauki, poszukał...

Czytaj dalej

KUCZ Tadeusz Karol

KUCZ Tadeusz Karol, urodzony 22 lipca 1886 roku w Krakowie, syn Zygfryda (uczestnika powstania 1863 r.) i Eleonory z Uznańskich. Rodzina była pięcioosobowa, żona Ludwika, dwie córki, starsza Krystyna, młodsza Wiesława i syn Tadeusz. W roku 1908 ukończył II Wyższą Szkołę Realną w Krakowie i po zdaniu matury, rozpoczął studia w Akademii Weterynarii we Lwowie w latach 1908 -1913. Już...

Czytaj dalej

KOŚCIÓŁEK FILIALNY (pomocniczy) p.w. Przemienienia Pańskiego i NMP w Radomyślu Wielkim

KOŚCIÓŁEK FILIALNY (pomocniczy) Przemienienia Pańskiego i NMP w Radomyślu Wielkim (pierwotnie zwany na Wólce Plebańskiej). Stanął w miejscu drewnianego kościółka, wybudowanego w roku 1783, który służył do 1800 roku księżom i mieszkańcom przed oddaniem kościoła w Radomyślu. Obecny kościółek został zbudowany w latach 1870-1873 staraniem bogatego ziemianina Piotra Kostórkiewicza. obywateli miasta Ignacego Kality, Teodora Wacławskiego, Dybowskiego, Klosa, Józefa Trybulca, Julii...

Czytaj dalej

ZBOCH Tadeusz

ZBOCH Tadeusz, urodzony 6 lutego 1969 roku w Mielcu, syn Jana i Marii z domu Kasprzak. Mieszkał w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne. Funkcję radnego pełnił przez siedem lat (2010-2017). W swojej ostatniej kadencji pracował w Komisjach: Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Jako radny był bardzo aktywny,...

Czytaj dalej