Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

MAJ Julian dr

MAJ Julian, urodzony 7 stycznia 1907 r. w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Marii z domu Gubernat. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. St. Konarskiego w Mielcu, z maturą w 1927 r. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył w 1934 r....

Czytaj więcej

LITWIN Stanisław

LITWIN Stanisław, urodzony 27 marca 1937 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Ludwika i Elżbiety z domu Kużdżał. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, później przemianowanego na I LO im. S. Konarskiego, maturę zdał w 1955 r. W tym samym roku został zatrudniony w WSK...

Czytaj więcej

LASEK Józef

LASEK Józef, urodzony 21 sierpnia 1922 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Tomasza i Agnieszki z domu Kołacz. Tam ukończył Publiczną Szkołę Powszechną z wynikiem bardzo dobrym, jednak pozostaje w domu pomaga rodzicom przy gospodarstwie. Gdy wybuchła II wojna światowa, ukrywał się, ponieważ został...

Czytaj więcej

KOKOSZKA Aleksander

KOKOSZKA Aleksander, ps. „Stalowy”, urodził się 16 maja 1899 r. w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Agaty z domu Popera. W miejscu urodzenia ukończył szkołę powszechną i pomagał rodzicom. Od 1921 roku odbywał dwuletnią służbę wojskową w 17 Pułku Piechoty w Rzeszowie. Po...

Czytaj więcej

KUŻDŻAŁ Anna Józefa

KUŻDŻAŁ Anna Józefa, siostra w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek). Urodzona 18 września 1963 r. w Mielcu, zamieszkała w Dulczy Małej, córka Jana i Ireny z domu Pawełczak. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dulczy i Radomyślu w 1978, zdała maturę w II Liceum im....

Czytaj więcej

JASZCZ Ludwik

JASZCZ Ludwik, ps. ”Orlik” urodzony 22 marca 1902 r. w Radomyślu Wielkim, syn Franciszka i Bronisławy z domu Kopecka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radomyślu Wielkim, szkołę średnią prawdopodobnie ukończył w Krakowie, gdzie również odbywał służbę wojskową w wojskach łączności. Następnie pełnił służbę w Policji...

Czytaj więcej

IDZIK Bronisław

IDZIK Bronisław urodzony 12 lutego 1935 r. w Małcu, gm. Radgoszcz, pow. Dąbrowa Tarnowska, syn Władysława i Marii z domu Pietras. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, kiedy wybuchła wojna przerwał naukę, dopiero po dwóch latach ukończył Szkołę Podstawową w Jamach w 1950 r....

Czytaj więcej

IDZIK Józef i Krystyna

IDZIK Józef i Krystyna, małżeństwo szczególne w gminie, jako jedyne wychowało sześciu synów, z których pięciu odbyło służbę w wojsku polskim. Józef urodzony w Małcu gm. Radgoszcz dnia 26 kwietnia 1947 roku, syn Władysława i Marii z domu, Pietras. Ukończył szkołę podstawową i przysposobienia rolniczego,...

Czytaj więcej

HERB MIASTA i GMINY Radomyśl Wielki

HERB MIASTA i GMINY Radomyśl Wielki, nazwa „herb” wywodzi się z języka niemieckiego „Erbe” znaczy dziedzictwo. Znak rozpoznawczo-bojowy ułatwiający identyfikację i rozpoznanie między sobą, pełniący rolę wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej, miasta i państwa. Początkowo na naszym terenie herb...

Czytaj więcej

GRZANKA Franciszka s.

GRZANKA Franciszka, siostra Służebnica Boża, w Zgromadzeniu ps. „Romualda”, urodzona 11 stycznia 1901 r. w Jamach, parafia Zgórsko, córka Wojciecha i Teresy z d. Dubiel, w rodzinie rolników. Kiedy miała dwa lata zmarła jej matka, piątkę dzieci wychowywał ojciec. Ukończyła kursy kroju i szycia, które...

Czytaj więcej