Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

JAWORSKI Wacław

JAWORSKI Wacław, urodzony 8 września 1858 roku, radca CK Sądu Krajowego w Radomyślu, zmarł 27 sierpnia 1906 r., pochowany na cmentarzu parafialnym w Radomyślu Wielkim.

Czytaj dalej

KRUŻEL Alicja

KRUŻEL Alicja z domu Ciebień, urodzona 20 marca 1961 r. w Mielcu, córka Kazimierza i Albiny z domu Stec. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu, zakończonego maturą w 1981 roku. Po maturze pierwszą prace podejmuje w Przedszkolu nr 9 w Mielcu, jako wychowawczyni. W 1984 roku kończy Studium Nauczycielskie o kierunku: „Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym” w...

Czytaj dalej

PRONYSZYN Tymoteusz

PRONYSZYN Tymoteusz, urodzony w 1885 roku w Bohatkowcach, starostwo Podhajce, obwód tarnopolski na Ukrainie. Był sędzią w Sądzie Powiatowym w Sokołowie i decyzją ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1920 roku został przeniesiony z Sokołowa do Sądu w Zatorze. Następnie w latach 1927 – 1930 pełnił funkcję naczelnika Sądu Powiatowego w Radomyślu Wielkim, a z dniem 28 kwietnia 1930 r...

Czytaj dalej

KUŚNIERZ Władysław

KUŚNIERZ Władysław, sędzia. Pełnił funkcję sędziego Sądu Powiatowego (w okresie międzywojennym zwany Grodzkim) w Radomyślu Wielkim przed I wojną światową do lat 1930-tych. Od roku 1917 był delegatem wojskowym Departamentu Wojskowego NKN w Mielcu. W roku 1920 Decyzją Ministra Sprawiedliwości z funkcji sędziego został mianowany na naczelnika Sądu Powiatowego w Radomyślu VIII kl. rangi. Stanowisko to, pełnił do roku 1927. Był...

Czytaj dalej

LONCZAK Stanisław ps. „Gerwazy”

LONCZAK Stanisław ps. „Gerwazy”, urodzony dnia 8 czerwca 1914 roku w Pniu gm. Radomyśl Wielki, jako syn Wojciecha i Anny z domu Kozioł. Absolwent Gimnazjum w Dębicy. Służbę wojskową odbywał w Szkole Podchorążych w Brześciu nad Bugiem od 15 września 1935 roku. W maju 1936 r. został mianowany plutonowym podchorążym i przydzielony do 83 Pułku Strzelców Poleskich piechoty w Kobryniu. Posiadał...

Czytaj dalej

KRZYŻ drewniany przy ul. Targowej

KRZYŻ drewniany przy ul. Targowej w Radomyślu Wielkim, stoi po prawej stronie drogi idąc od Rynku na parceli J. Cichonia. Fundowany przez Józefa Cichonia w roku 1964 w miejsce starego już nadwyrężonego czasem, wykonawcą tego krzyża był Jan Persak. Obecnie stoi nowy wykonany w 2010 roku z drzewa dębowego zamocowany w metalowych szynach w cemencie. Ramiona krzyża i czubek okuty...

Czytaj dalej

KAPLICZKI PRZYDOMOWE Radomyśl Wielki

KAPLICZKI PRZYDOMOWE Radomyśl Wielki Oprócz kapliczek i krzyży przy drogach ogólnie dostępnych, są kapliczki w ogródkach przydomowych, za ogrodzeniem wewnątrz posesji nad którymi opiekę sprawują fundatorzy lub ich spadkobiercy. ul. Armii Krajowej 27 na posesji Alicji i Andrzeja Ziobroń, ustawiona przez Marię w roku 1952 jako figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej depczącej głowę węża. Początkowo sama figurka na małym postumencie,...

Czytaj dalej

FUNDACJA im. OSSOLIŃSKICH – początki

FUNDACJA im. OSSOLIŃSKICH – początki, założona 18 października 1816 roku, przez hr. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Tęczyna, jako Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie, nadając jej specjalny statut. Akt założenia fundacji przesłał Ossoliński w dniu 4 czerwca 1817 roku cesarzowi do akceptacji i zgody na zakup budynków po klasztorze sióstr karmelitanek. Na utrzymanie fundacji i wyposażenia biblioteki przeznaczył roczny dochód...

Czytaj dalej

KRZYŻ drewniany przy ul. Kościuszki

KRZYŻ drewniany przy ul. Kościuszki w Radomyślu Wielkim, stoi obok stadionu poza jego ogrodzeniem, z trzech stron otacza go siatka z frontu, niska, ozdobna metaloplastyka. Na krzyżu metalowa postać Chrystusa osłonięta półokrągłym ozdobnym daszkiem, krzyż zamocowany jest w metalowych szynach osadzonych w cemencie. Powierzchnia krzyża pokryta jest dwoma rzędami białych róż, przed krzyżem na ściętym pniaku ustawiony jest bukiet kolorowych...

Czytaj dalej

ŻALA Stanisław ks.

ŻALA Stanisław ks. urodzony 11 kwietnia 1954 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Władysława i Heleny z domu Rzegocka. W roku 1970 wstąpił do Niższego Seminarium Księży Michalitów w Miejscu Piastowym (Michalici – Zgromadzenie św. Michała Archanioła, wspólnota kapłanów i braci zakonnych). Podczas II roku nowicjatu zdał maturę w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Krośnie. W 1974...

Czytaj dalej

LITWIN Jan ks.

LITWIN Jan ks. syn Ludwika, urodzony 25 marca 1932 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki. Absolwent szkoły średniej zakończonej maturą w 1951 roku. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Olsztynie, które ukończył przyjmując święcenia kapłańskie z rąk bp Mariana Jankowskiego w dniu 24 czerwca 1956 roku. Pierwszą pracę, jako wikariusz otrzymuje w gminie Młynarze parafii p.w. św. Stanisława w Sieluniu, skąd...

Czytaj dalej

„SPRINT” LKS w Żarówce

„SPRINT” Ludowy Klub Sportowy w Żarówce, oficjalne wzmianki o Ludowym Zespole Sportowym (LZS, tak wówczas nazywał się Zespół) pojawiają się w roku 1994, który liczył 23 osoby w tym 9 dziewcząt. Sekcją wiodąca była lekkoatletyka, którą czynnie uprawiało 11 osób. Zawodnicy Ci brali udział w kilkunastu różnych turniejach, mityngach i mistrzostwach. Warto tutaj wspomnieć o I-szych miejscach w biegach na...

Czytaj dalej

„ATUT” K. S. Podborze

„ATUT” K.S. klub sportowy, piłkarski w Podborzu, gm. Radomyśl Wielki. Wg zapisków i przekazów ustnych, klub sportowy w Podborzu został założony w latach 1948-1949, a w roku 1956 został oficjalnie zarejestrowany jako Ludowy Zespół Sportowy (LZS) Podborze. Na czele klubu stanął działacz sportowy Edward Zaskalski, początkowo klub grał w klasie C, w latach 60-tych awansował do klasy B, liczył wówczas...

Czytaj dalej