Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

WOLAK Marian

WOLAK Marian, urodzony 1 maja 1957 roku w Radomyślu Wielkim, syn Ludwika i Stefanii z domu Kuta. Szkołę podstawową ukończył w Dulczy, wojsko i szkołę odbywał w Hufcu Pracy, gdzie zdobył uprawnienia spawacza i montera urządzeń kanalizacyjnych. Poprzez Austrię wyjechał w 1981 r. do USA,...

Czytaj więcej

WOSIEWICZ Feliks

WOSIEWICZ Feliks, urodzony 2 grudnia 1906 r. w Świerzowej Polskiej, jako syn Wawrzyńca i Rozalii z domu Kasza. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Świerzowej pracował w młynie w Zręcinie koło Krosna, jako praktykant w latach 1916-1919, następnie w Jaśle do 1923 gdzie ukończył 3-letnią szkołę...

Czytaj więcej

GIŻA Stanisław

GIŻA Stanisław, urodzony 13 lutego 1913 r. w Wólce Duleckiej (przysiółek), obecnie Radomyśl Wielki, syn Jana i Wiktorii. Z chwilą wybuchu wojny 1 września 1939 r. zmobilizowany do 40 pp. w Gródku Jagiellońskim, skąd przemarsz z pułkiem do Lwowa i udział w jego obronie w...

Czytaj więcej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Radomyślu Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA w Radomyślu Wielkim, pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z XVI w. kiedy szkoły były prowadzone przy kościołach. Z chwilą erygowania parafii w roku 1599, powstała przy niej szkoła, której kierownikiem był Jan Szczerba, człowiek dobry i uczciwy jak o nim pisano. Dalej nauczanie...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Wielkiej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Wielkiej, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w 1909 roku z inicjatywy ówczesnego wójta Piotra Skrzyniarza, na ogólnym zebraniu wioski. Decyzję podjęto jednomyślnie i zaraz przystąpiono do realizacji. W tym roku zakupiono wóz konny, 30 wiader, tłumnie (maty do...

Czytaj więcej

GRUSZCZYŃSKI Stanisław

GRUSZCZYŃSKI Stanisław, urodzony 5 lutego 1934 r. w Radomyślu Wielkim, syn Mieczysława i Stefanii z domu Wendykier. Rodzina Gruszczyńskich herbu Poraj, pochodziła ze szlachty wielkopolskiej, a pradziadek Stanisław, po którym przejął imię, za udział w Powstaniu Styczniowym musiał uciekać do Prus, a później do Galicji....

Czytaj więcej

KACZMARCZYK Stanisław Mieczysław ks.

KACZMARCZYK Stanisław Mieczysław ks. ps. „Zimny”, urodził się 16 grudnia 1906 r. w Stróżach k/ Zakliczyna, syn Franciszka i Marii z domu Drożdż. Po ukończeniu gimnazjum w Tarnowie w roku 1928, odbył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie w roku 1933, otrzymując święcenia kapłańskie...

Czytaj więcej

KAPLICA CMENTARNA (nowa) w Radomyślu Wielkim

KAPLICA CMENTARNA (nowa) w Radomyślu Wielkim, została wybudowana staraniem proboszcza ks. kanonika Mariana Marszałka, inwestorem kaplicy byli mieszkańcy parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim. Zlokalizowana została pomiędzy pierwszym, a drugim cmentarzem przy ul Wałowej. Projekt kaplicy opracował zespół Biura Projektowo-Budowlanego Inwest BAU z Dębicy,...

Czytaj więcej