Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

WODICZKO Stefan

WODICZKO Stefan, urodzony 20 lutego 1899 r., w Suwałkach, syn Wacława i Anny z domu Stopczyńska, jako najmłodszy z dziewięcioro rodzeństwa. Wraz z rodzicami przybył z Rosji do Polski po zakończeniu I Wojny Światowej. Ojciec jego był muzykiem i jako kapelmistrz służył w amii carskiej,...

Czytaj więcej

WNUK Ryszard

WNUK Ryszard, urodzony 17 września 1946 r. w Woli Mieleckiej pow. Mielec, syn Władysława i Teodorii z domu Indyk. Rodzice prowadzi gospodarstwo rolne w Woli Mieleckiej, ojciec dodatkowo pracował w Mielcu, jako operator pomp ciśnieniowych w przepompowni w Mielcu w MPGK. Wnukowie mieli dwoje dzieci:...

Czytaj więcej

SŁAWIŃSKI Piotr

SŁAWIŃSKI Piotr, urodzony 2 czerwca 1895 r. w Radomyślu Wielkim, syn Tomasza i Heleny z domu Naglicka. Ukończył Szkołę Powszechną w Radomyślu Wielkim. Od młodości zafascynowany był koleją i po uzyskaniu przygotowania zawodowego z dziedziny olejarstwa w Lwowie i Tarnopolu, podjął pracę w PKP. Pracował,...

Czytaj więcej

NOSAL Jan

NOSAL Jan, urodzony 30 czerwca 1904 r. w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, syn Floriana i Apolonii z domu Midura. Dzieciństwo i młode lata spędzał w Janowcu. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 16 pułku piechoty Wojska Polskiego w Tarnowie. Pełnił służbę...

Czytaj więcej

MAJ Julian dr

MAJ Julian, urodzony 7 stycznia 1907 r. w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Marii z domu Gubernat. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. St. Konarskiego w Mielcu, z maturą w 1927 r. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył w 1934 r....

Czytaj więcej

MAGDA Ignacy

MAGDA Ignacy, urodzony 11 lutego 1926 r. w Jagodniku, gm. Cmolas w powiecie kolbuszowskim, syn Józefa i Marii z domu Bańko. Ojciec pełnił funkcję sołtysa wsi Jagodnik, matka opiekowała się licznym rodzeństwem. Ignacy miał 3 siostry i 5-u braci. Po ukończeniu Szkoły powszechnej pozostał przy...

Czytaj więcej

WOLIŃSKI Krzysztof

WOLIŃSKI Krzysztof, urodzony 15 września 1943 r. w Radomyślu Wielkim, syn Tadeusza i Antoniny z domu Baran. Szkołę Podstawową kończy w rodzinnym miasteczku, dalszą naukę kontynuuje w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mielcu, specjalność tokarz, którą kończy w 1961 roku. Podejmuje pracę w WSK Mielec, jednocześnie...

Czytaj więcej

SŁOWIK Mieczysław

SŁOWIK Mieczysław, urodzony 1 lutego 1927 r. w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, syn Feliksa i Weroniki z domu Pulak. Ukończył piątą klasę szkoły powszechnej w Żarówce, kiedy wybuchła wojna. Podczas wojny został zabrany na przymusowe roboty do kopania rowów i bunkrów dla Niemców w miejscowości...

Czytaj więcej

SIEMBAB Józef (przyd. Broda)

SIEMBAB Józef (przydomek Broda), urodzony 4 marca 1945 r. na wysiedleniu w Kiełkowie, gm. Mielec, syn Józefa i Stefanii z domu Sito. Do Szkoły Podstawowej uczęszcza w Dulczy Wielkiej, a następnie kończy 3-letnią szkołę zawodową w Mielcu o specjalności ślusarz. Rozpoczyna pracę w WSK Mielec...

Czytaj więcej

RZESZUTKO Elżbieta

RZESZUTKO Elżbieta (z domu Kalita), urodzona 29 października 1926 r. w Radomyślu Wielkim, córka Franciszka i Antoniny z domu Kijowska. Szkołę Powszechną, lata dziecinne i panieńskie spędza w Radomyślu, po zakończeniu wojny wychodzi za mąż za Jana, z tego związku rodzą się dwie córki Bożena...

Czytaj więcej