Historia miasta

Rok 1475, Pierwsza wzmianka o Radomyślu

RADZIEMYŚLICE, Radzyemyslicze, Radziemysl, dziś RADOMYŚL WIELKI, osada, wieś, powiat pilzneński, parafia św. Michała, właścicielką była Anna dziedziczka de Trczyana (Trzciana), żona Jana de Radzyemyslicze (materiały z archiwum na Wawelu).

Rok 1583, I Księga wójtowska

Zachowało się kilka tomów Księgi wójtowskiej Radomyśla od roku 1583, znajdują się w Centralnym Archiwum Historycznym miasta Lwowa. Niestety, pisane ręcznie, różnym charakterem pisma i są mało czytelne. Dla przykładu zamieszczam dwie pierwsze strony.

 

 

Rok 1761, oryginalny dokument Augusta III nadający miastu Radomyśl dodatkowy jarmark tygodniowy

August Trzeci z Bożey Łaski Król Polski, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflantski, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, a Dziedziczny Książe Saski  y Elektor.

Oznaymuiemy ninieyszym Listem Przywilejem naszym, wszem wobec y Każdemu zosobna Komu o tym wiedzieć należy. Iż chcąc aby Kray Państw Naszych tak koronnych iako y W.Z.Litewskich, y w nim obywatele iako nayobfitsze fortun, y dobrego mienia mieli pomnozenia, naten tedy Koniec za Instancyą Urodzonego Eliasza Wodzickiego Starosty Stopnickiego Umyśliliśmy Jarmark ieden Tygodniowy do Roku do Miasta Jego Dziedzicznego Radomyśl nazwanego w Wojewodztwie Sandomierskim, a Powiecie Pilznińskim leżącego, w Wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego zaczynamaiący się naznaczyć, iakoż ninieyszym Listem Przywilejem naszym naznaczamy, Ktory Jarmark przez Tydzień cały wiecznemi czasy odprawiać się będzie powinien, bez przeszkody iednak pobliższych Miast y Miasteczek na których to Jarmark do pomienionego Miasta Radomyśla wolno będzie wszelkiego narodu Kupcom, y innego stanu Ludziom Przekupniom przyiezdzać, tamże Towary przedawać, zamieniać Bydła rogate y nierogate przypędzać, przyprowadzać y inne sprawy uczciwe, y Kontrakty stanowić, zawierać pod wolnoscią y bespieczeństwem Prawem pospolitym przyiezdzaiącym y wyiezdzaiącym na Jarmarki warowanemi, takich tylko nie przepuszczając, ktorych y Prawa pospolitego od spotkowania z dobremi oddzielaią y onego zabraniają.

Prawo nasze Królewskie Rzeczypltey Kościoła Katolickiego Rzymskiego wcale zachowując. Na co dla lepszey wiary przy podpisie Ręki Naszey, Pieczęć Koronną przycisnąć rozkazamy.

Dam w Warszawie dnia XV miesiąca maja Roku Pańskiego MDCCLXI Panowania naszego XXVIII Roku.

August Rex

Jarmark Tygodniowy w Wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego zaczynać maiący się Miastu Radomyślowi w wojewodztwie Sandomirskim a powiecie Pilzninskim leżącemu urodzonego Eliasza Wodzickiego Starosty Stopnickiego Dziedzicznemu pozwala się.

Antoni Sikorski J.Kr. Mci

y Pieczęci Kor. Sekretarza

 

Rok 1880 Radomyśl w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego