Kategoria: R

„RYSKA” firma handlowa w Radomyślu Wielkim

„RYSKA” firma handlowa w Radomyślu Wielkim, założona w roku 1991 przez trzech wspólników, dwóch braci Ferdynanda i Zdzisława Ryba oraz Bronisława Skrzyniarza. Jest to hurtownia towarów spożywczych i przemysłowych. Początkowo mieściła się w Rynku pod tzw. „Starą Apteką”, następnie przenosiła się kilka razy na dawną ul. Tarnowską. Gdy na terenie bazy handlowej przy ul. Wałowej nadarzyła się okazja wykupić magazyn...

Czytaj dalej

RADA NARODOWA MIASTA I GMINY (od 1973 r.)

RADA NARODOWA MIASTA I GMINY (od 1973 r.) Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie uchwałą nr XVIII/57/72 z dnia 4 grudnia 1972 r., tworzy się w powiecie mieleckim z dniem 1 stycznia 1973 Miasto i Gminę Radomyśl Wielki. Rada Narodowa Miasta i Gminy (RNMiG) utworzona została z Gromadzkich Rad i Miejskiej Rady Narodowej w Radomyślu Wielkim. Liczba mieszkańców wynosiła 12 541...

Czytaj dalej

RADA NARODOWA MIEJSKA w Radomyślu Wielkim (po II wojnie światowej)

RADA NARODOWA MIEJSKA w Radomyślu Wielkim (po II wojny światowej). Na podstawie Ustawy z dnia 11.09.1944 r., przeprowadzono reorganizację Rad Narodowych. W czasie wojny i zaraz po jej zakończeniu najwyższą władzą był Zarząd Miejski na czele którego stał burmistrz. Pierwszym burmistrzem w okresie okupacji mianowanym przez Starostę Powiatu Mieleckiego Jerzego Lubosa był Stefan Wodiczko, pełnił on tą funkcję od dnia...

Czytaj dalej

RADGUM w Radomyślu Wielkim

„RADGUM” zakład świadczący usługi gumowe w Radomyślu Wielkim, jest spółką cywilną założoną i prowadzoną przez Włodzimierza Midurę i Ryszarda Laska. Zakład zarejestrowany został w Starostwie w Dębicy w 1998 r. i zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z ogumieniem tj. wymianą opon, wulkanizacją, wyważaniem kół, montażem, demontażem i przeglądami ogumienia. Punkt świadczy usługi w zakresie samochodów osobowych, maszyn i ciągników rolniczych,...

Czytaj dalej

RADOMYSKIE WIEŚCI

RADOMYSKIE WIEŚCI – gazeta informacyjna wydawana przez Urząd Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim. Pierwszy nr ukazał się w maju 1992 roku, Redakcję stanowił zespół, Redaktorem Naczelnym był burmistrz Marek Chmiel. Planowany był, jako dwumiesięcznik, ale z tym szczególnie w okresie późniejszym było różnie, liczył od 4 do 12 stron. Jako gazeta informacyjna spełniał swoją rolę, zamieszczał dane statystyczne dot....

Czytaj dalej

RADOMYŚL WIELKI – miasto

RADOMYŚL WIELKI – siedziba miasta i gminy miejsko-wiejskiej, leży w powiecie mieleckim, woj. podkarpackim i zajmuje obszar ok. 880 ha. Lokowany na prawie magdeburskim w roku 1581 ostatniego dnia stycznia, ustanowiony przez kasztelana bieckiego Mikołaja Firleja i zatwierdzony przez króla Polski Stefana Batorego. W przywileju tym, nadano dwa targi rocznie oraz targi tygodniowe, a mieszkańcom przyznano 4 lata wolności od...

Czytaj dalej

RAWIŃSKI Waldemar ks.

RAWIŃSKI Waldemar ks. prał. ppłk WP, urodzony 16 kwietnia 1965 roku w Limanowej, święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Jest kapłanem Diecezji Tarnowskiej. Od 1 września 1995 roku oddelegowany został do Ordynariatu Polowego WP, gdzie pełnił posługę kapłańską wśród żołnierzy w Olsztynie, Górze Kalwarii i w Warszawie na Bemowie. Od stycznia 2001 pełnił urząd proboszcza...

Czytaj dalej

REGIONALNA IZBA POMIĘCI w Radomyślu Wielkim

REGIONALNA IZBA PAMIĘCI w Radomyślu Wielkim. Początki powstania Izby można datować na rok 1981, gdy była przygotowywana wystawa z okazji 400-lecia nadania praw miejskich miastu Radomyśl. Z tej okazji postanowiono też wydać monografię, zadanie to, powierzono prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Radomyskiej Janowi Ziobroń. Materiały do publikacji jak i wystawy zbierał wykonawca zadania, były to kwerendy w archiwach, bibliotekach i u...

Czytaj dalej

REKORD GUINNESSA i POLSKI w Radomyślu Wielkim

REKORD GUINNESA, wywodzi się z irlandzkiej rodziny Guinness, właścicieli dużego browaru piwnego w Dublinie w XIX w. Sir Hugh Beaver dyr. generalny browaru Guinness 4 maja 1951 roku udał się na polowanie nad rzekę Slaney w Irlandii, zadając sobie pytanie o najszybszego ptaka w Europie. Stwierdził, że na to pytanie jak i na wiele innych zadawanych w irlandzkich i brytyjskich...

Czytaj dalej

REYMONTA (ulica) w Radomyślu Wielkim

REYMONTA (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Jest ulicą osiedlową, dzieli ją na dwie połowy ul. Kochanowskiego, jest ulicą ślepą w obydwóch kierunkach. Jej długość mierzy 177 m.b., jest pokryta asfaltem, bez chodników. Przy niej znajdują się domy mieszkalne, jednorodzinne, oraz zarejestrowane firmy: Gabinet Kosmetyczny PRESTIŻ Skiba Katarzyna i INSTAL Józef Krzysztofik. Nazwę ulicy...

Czytaj dalej

ROCZNIAK Jan

ROCZNIAK Jan urodzony 15 czerwca 1887 roku w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina. Od listopada 1918 roku służył w wojsku, w 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Dębicy. Walczył na frontach wojny polsko-ukraińskiej, a później polsko-bolszewickiej. Z chwilą zakończenia wojny osiadł w miejscowości Ułanowice k/ Równego na Wołyniu w roku 1921, gdzie osiedliła się większość ułanów z 9 pułku....

Czytaj dalej

ROLLE Bożena

ROLLE Bożena urodzona 21 maja 1958 roku w Radomyślu Wielkim, córka Edwarda i Anny. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Radomyślu, dalszą naukę kontynuowała w tutejszej Szkole Rolniczej uzyskując średnie wykształcenie. Pierwszą pracę podejmuje w Gminnej Spółdzielni, a następnie w Zakładzie Komunalnym w Radomyślu Wielkim, przez kilka lat zatrudniona jest w dębickim „Iglopolu” Sp.z.o.o. na placówce w Podborzu gm. Radomyśl, skąd...

Czytaj dalej