Kategoria: R

„RYSKA” firma handlowa w Radomyślu Wielkim

„RYSKA” firma handlowa w Radomyślu Wielkim, założona w roku 1991 przez trzech wspólników, dwóch braci Ferdynanda i Zdzisława Ryba oraz Bronisława Skrzyniarza. Jest to hurtownia towarów spożywczych i przemysłowych. Początkowo mieściła się w Rynku pod tzw. „Starą Apteką”, następnie przenosiła się kilka razy na dawną...

Czytaj więcej

RADA NARODOWA MIEJSKA w Radomyślu Wielkim

RADA NARODOWA MIEJSKA w Radomyślu Wielkim (po II wojny światowej). Na podstawie Ustawy z dnia 11.09.1944 r., przeprowadzono reorganizację Rad Narodowych. W czasie wojny i zaraz po jej zakończeniu najwyższą władzą był Zarząd Miejski na czele którego stał burmistrz. Pierwszym burmistrzem w okresie okupacji mianowanym...

Czytaj więcej

RADA NARODOWA od 1973

RADA NARODOWA OD 1973 Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie uchwałą nr XVIII/57/72 z dnia 4 grudnia 1972 r., tworzy się w powiecie mieleckim z dniem 1 stycznia 1973 Miasto i Gminę Radomyśl Wielki. Rada Narodowa Miasta i Gminy (RNMiG) utworzona została z Gromadzkich Rad...

Czytaj więcej

RADGUM w Radomyślu Wielkim

„RADGUM” zakład świadczący usługi gumowe w Radomyślu Wielkim, jest spółką cywilną założoną i prowadzoną przez Włodzimierza Midurę i Ryszarda Laska. Zakład zarejestrowany został w Starostwie w Dębicy w 1998 r. i zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z ogumieniem tj. wymianą opon, wulkanizacją, wyważaniem kół, montażem,...

Czytaj więcej

RADOMYŚL WIELKI – miasto

RADOMYŚL WIELKI – siedziba miasta i gminy miejsko-wiejskiej, leży w powiecie mieleckim, woj. podkarpackim i zajmuje obszar ok.880 ha. Lokowany na prawie magdeburskim w roku 1581 ostatniego dnia stycznia, ustanowiony przez kasztelana bieckiego Mikołaja Firleja i zatwierdzony przez króla Polski Stefana Batorego. W przywileju tym,...

Czytaj więcej

REGIONALNA IZBA POMIĘCI w Radomyślu Wielkim

REGIONALNA IZBA PAMIĘCI w Radomyślu Wielkim. Początki powstania Izby można datować na rok 1981, gdy była przygotowywana wystawa z okazji 400-lecia nadania praw miejskich miastu Radomyśl. Z tej okazji postanowiono też wydać monografię, zadanie to, powierzono prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Radomyskiej Janowi Ziobroń. Materiały do...

Czytaj więcej

REKORD GUINNESSA i POLSKI w Radomyślu Wielkim

REKORD GUINNESA, wywodzi się z irlandzkiej rodziny Guinness, właścicieli dużego browaru piwnego w Dublinie w XIX w. Sir Hugh Beaver dyr. generalny browaru Guinness 4 maja 1951 roku udał się na polowanie nad rzekę Slaney w Irlandii, zadając sobie pytanie o najszybszego ptaka w Europie....

Czytaj więcej

REYMONTA (ulica) w Radomyślu Wielkim

REYMONTA (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Jest ulicą osiedlową, dzieli ją na dwie połowy ul. Kochanowskiego, jest ulicą ślepą w obydwóch kierunkach. Jej długość mierzy 177 m.b., jest pokryta asfaltem, bez chodników. Przy niej znajdują się domy mieszkalne,...

Czytaj więcej

ROLLE Bożena

ROLLE Bożena urodzona 21 maja 1958 roku w Radomyślu Wielkim, córka Edwarda i Anny. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Radomyślu, dalszą naukę kontynuowała w tutejszej Szkole Rolniczej uzyskując średnie wykształcenie. Pierwszą pracę podejmuje w Gminnej Spółdzielni, a następnie w Zakładzie Komunalnym w Radomyślu Wielkim, przez...

Czytaj więcej