Kategoria: R

ROCZNIAK Jan

ROCZNIAK Jan urodzony 15 czerwca 1887 roku w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina. Od listopada 1918 roku służył w wojsku, w 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Dębicy. Walczył na frontach wojny polsko-ukraińskiej, a później polsko-bolszewickiej. Z chwilą zakończenia wojny osiadł w miejscowości Ułanowice...

RUDA gm. Radomyśl Wielki

RUDA, wieś druga co do wielkości po Dulczy Wielkiej w gminie Radomyśl Wielki, w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, w początkach administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 2402,71 ha z przysiółkami Ruda Górna, Ruda Dolna, Zastawie, Kolonia i Biesów...

REGIONALNA IZBA POMIĘCI w Radomyślu Wielkim

REGIONALNA IZBA PAMIĘCI w Radomyślu Wielkim. Początki powstania Izby można datować na rok 1981, gdy była przygotowywana wystawa z okazji 400-lecia nadania praw miejskich miastu Radomyśl. Z tej okazji postanowiono też wydać monografię, zadanie to, powierzono prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Radomyskiej Janowi Ziobroń. Materiały do...

RADOMYŚL WIELKI – miasto

RADOMYŚL WIELKI – siedziba miasta i gminy miejsko-wiejskiej, leży w powiecie mieleckim, woj. podkarpackim i zajmuje obszar ok.880 ha. Lokowany na prawie magdeburskim w roku 1581 ostatniego dnia stycznia, ustanowiony przez kasztelana bieckiego Mikołaja Firleja i zatwierdzony przez króla Polski Stefana Batorego. W przywileju tym,...

ROLLE Bożena

ROLLE Bożena urodzona 21 maja 1958 roku w Radomyślu Wielkim, córka Edwarda i Anny. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Radomyślu, dalszą naukę kontynuowała w tutejszej Szkole Rolniczej uzyskując średnie wykształcenie. Pierwszą pracę podejmuje w Gminnej Spółdzielni, a następnie w Zakładzie Komunalnym w Radomyślu Wielkim, przez...

RYBAK Maria s. Jakubina

RYBAK Maria s. Jakubina, z Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich, urodzona 6 stycznia 1915 roku w Obroszynie na Ukrainie pow. Gródek Jagielloński w obwodzie lwowskim, córka Jana i Zofii z domu Jakubowska. Posiadała rodzeństwo, dwóch braci Józefa ur. w 1911 i Władysława ur. w 1921, ojciec...

ROSENBLATT Edward

ROSENBLATT Edward vel Dulecki Edward Stanisław, urodzony 5 stycznia 1944 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Abrahama i Chaji z domu Garn (obecnie Lewi). Rodzice jego byli żydami i ukrywali się przed Niemcami w różnych rejonach naszej gminy, w czasie gdy miało się...

RYŚ Edward

RYŚ Edward urodzony 23 lutego 1957 roku w Radomyślu Wielkim, syn Tadeusza i Weroniki. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Mielcu, lecz zajmował się rolnictwem i hodowlą, prowadził specjalistyczną hodowlę broilerów, a także przez pewien okres i tuczników. Działacz społeczny i samorządowy, przez 5 kadencji pełnił...

RADZIEMYŚLICE, dziś Radomyśl Wielki

RADZIEMYŚLICE, Radzyemyslicze, Radziemysl, rok 1475, dziś RADOMYŚL WIELKI, osada, wieś, powiat pilzneński, parafia św. Michała, właścicielką była Anna dziedziczka de Trczyana (Trzciana), żona Jana de Radzyemyslicze.

REKORD GUINNESSA i POLSKI w Radomyślu Wielkim

REKORD GUINNESA, wywodzi się z irlandzkiej rodziny Guinness, właścicieli dużego browaru piwnego w Dublinie w XIX w. Sir Hugh Beaver dyr. generalny browaru Guinness 4 maja 1951 roku udał się na polowanie nad rzekę Slaney w Irlandii, zadając sobie pytanie o najszybszego ptaka w Europie....