Kategoria: S

„SPRINT” LKS w Żarówce

„SPRINT” Ludowy Klub Sportowy w Żarówce, oficjalne wzmianki o Ludowym Zespole Sportowym (LZS, tak wówczas nazywał się Zespół) pojawiają się w roku 1994, który liczył 23 osoby w tym 9 dziewcząt. Sekcją wiodąca była lekkoatletyka, którą czynnie uprawiało 11 osób. Zawodnicy Ci brali udział w kilkunastu różnych turniejach, mityngach i mistrzostwach. Warto tutaj wspomnieć o I-szych miejscach w biegach na...

Czytaj dalej

SABAJ – Górska Helena

SABAJ Helena (po mężu GÓRSKA), urodzona 4 sierpnia 1960 r. w Radomyślu Wielkim, córka Tadeusza i Stanisławy z domu Bukała. Ukończyła Technikum Mechaniczne w Mielcu. Uprawianie lekkoatletyki rozpoczęła w „Stali” Mielec pod kierunkiem Piotra Surowca, specjalizując się w biegach średnich i długich. W mieleckich barwach na mistrzostwach Polski seniorów zdobyła 4 medale, w tym 2 srebrne w biegu na 5000...

Czytaj dalej

SABAJ Helena

SABAJ Helena urodzona 4 sierpnia 1960 roku w Radomyślu Wielkim, córka Tadeusza i Stanisławy z domu Bukała. Ukończyła Technikum Mechaniczne w Mielcu. Uprawianie lekkoatletyki rozpoczęła w „Stali” Mielec pod kierunkiem instruktora Piotra Surowca. Polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach średniodystansowych i długich. Wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, była zawodniczką Stali Mielec. Na mistrzostwach Polski seniorów w mieleckich barwach zdobyła 4 medale,...

Czytaj dalej

SĄD POWIATOWY, GRODZKI w Radomyślu Wielkim

SĄD POWIATOWY, GRODZKI w Radomyślu Wielkim. W roku 1873 ukazał się artykuł w krakowskim „Czasie”, informujący, że w Radomyślu nie ma Sądu, natomiast funkcjonuje we wsi Zasów, w budynkach dworskich wcześniej należących do hr. Kaczkowskich. Na skutek różnych zabiegów gminy jak i zmian wewnętrznych w obwodzie sądowniczym Tarnowa, nastąpiło przeniesienie sądu z Zasowa do Radomyśla oficjalnie od dnia 1 września...

Czytaj dalej

SALZ Sam

SALZ Sam (pochodzenia żydowskiego) urodził się 12 marca 1894 w Radomyślu (Wielkim) w prowincji Galicja, Austro-Węgry. W roku 1911 mając 17 lat wyjechał do Wiednia na studia, studiował malarstwo i historię sztuki na Akademii Sztuk Pięknych. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej, po jej zakończeniu wyjechał do Paryża celem kontynuowania studiów. Wkrótce jednak porzucił studia i zajął się...

Czytaj dalej

SCHAB Adam Marcin

SCHAB Adam Marcin, urodzony 2 lutego 1922 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina i Elżbiety. Szkołę powszechną 4-klasową ukończył w Podborzu, pozostając z rodzicami na gospodarstwie. Z chwilą zbliżania się frontu 29 listopada 1944 zostaje zmobilizowany i wcielony do 2 pułku zapasowego w Rzeszowie do służb administracyjno-gospodarczych. 15 Grudnia 1944 przydzielony do 29 pp. baterii artyleryjskiej kal. 76...

Czytaj dalej

SCHABOWSKI Józef ks.

SCHABOWSKI Józef ks., urodzony w 1752 roku. Studia teologiczne odbył prawdopodobnie w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął ok. 1777 roku. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do Radomyśla (Wielkiego) gdzie proboszczem był ks. Jan Jastrzębski. Rok później pracował w kolegiacie tarnowskiej, ok.1782 został wiceprymiceriuszem w kolegiacie tarnowskiej. W 1784 nazwany był „vicarius pertetuus” i wicekantorem. Po zorganizowaniu oficjalatu generalnego w...

Czytaj dalej

SCHOLA PARAFIALNA w Radomyślu Wielkim

SCHOLA PARAFIALNA w Radomyślu Wielkim powstała w marcu 2014 roku przy parafii Przemienienia Pańskiego. Pomysł zorganizowania scholi parafialnej zrodził się w czasie rozmowy podczas wizyty duszpasterskiej ks. Tomasza Krawca u Piotra Masłyka – nauczyciela muzyki i dyrygenta chóru ”Echo”. Podstawowym celem powstania scholi była muzyczna oprawa liturgii niedzielnych i świątecznych Mszy św. Chodziło również o przygotowanie grupy śpiewających dzieci, aby...

Czytaj dalej

SEKCJA SZERMIERCZA SKS Radomyśl Wielki

SEKCJA SZERMIERCZA SKS Radomyśl Wielki rozpoczęła działalność we wrześniu 1986 roku, gdy pracę w Szkole Podstawowej podjął mgr Zbigniew Żola. Wysunął on projekt utworzenia sekcji szermierczej, projekt poparł ówczesny dyrektor szkoły Edward Trybulec, przeznaczając na ten cel pewną kwotę pieniędzy. Do sekcji na początek zgłosiło się osiem dziewcząt: Weryńska Marzena, Bury Marzena, Ziomek Agata, Stachowicz Anna, Pryga Monika, Bober Małgorzata,...

Czytaj dalej

SEKUŁA Adam ks.

SEKUŁA Adam ks., urodzony 10 grudnia 1913 roku w Nawojowej, pow. nowosądeckim, syn Konstantego i Genowefy z domu Poręba. Gimnazjum ukończył w Nowym Sączu, teologię studiował w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa F. Lisowskiego w dniu 29 czerwca 1938 roku. Pierwszą jego parafią jako wikary z dniem 1 sierpnia 1938 roku był Radomyśl Wielki, gdzie proboszczem był...

Czytaj dalej

SERAFIN Ryszard ks.

SERAFIN Ryszard ks., urodzony 6 maja 1967 roku w parafii Gnojnik woj. Małopolskie. W roku 1986 po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Następnie ukończył studia w 1992 r. na Papieskiej Akademii Teologicznej na Wydz. Teologicznym, uzyskując tytuł magistra. W tym roku otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Życińskiego i pierwszą służbę, jako wikariusz, podejmuje...

Czytaj dalej

SIEMBAB Józef (przyd. Broda)

SIEMBAB Józef (przydomek Broda), urodzony 4 marca 1945 r. na wysiedleniu w Kiełkowie, gm. Mielec, syn Józefa i Stefanii z domu Sito. Do Szkoły Podstawowej uczęszcza w Dulczy Wielkiej, a następnie kończy 3-letnią szkołę zawodową w Mielcu o specjalności ślusarz. Rozpoczyna pracę w WSK Mielec na wydz. 31 odbywając staż, na propozycję wstąpienia do partii i odmowy pozwolenia uczęszczania do...

Czytaj dalej

SIEMBAB Władysław

SIEMBAB Władysław, urodzony 21 lutego 1914 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Marcina i Katarzyny z domu Surowiec, pochodził z rodziny chłopskiej utrzymującej się z pracy na roli. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Dulczy Małej, po jej ukończeniu pozostaje w domu i pomaga rodzicom. W roku 1937 zostaje powołany do czynnej służby wojskowej, którą odbywa w miejscowości Kołomyja...

Czytaj dalej