Kategoria: P

PACHOŁ Maria i Stanisław

PACHOŁ Maria i Stanisław, Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Zamieszkali w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. Za udzieloną pomoc żydowskiej rodzinie Birnbaum z Radomyśla Wielkiego, z narażeniem swojego życia, małżeństwo Maria i Stanisław Pachoł zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem Medalem i Dyplomem Honorowym „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, przyznanym...

Czytaj więcej

PADŁO Bolesław Jan

PADŁO Bolesław Jan urodzony 30 listopada 1914 roku (w księdze urodzeń figuruje druga poprawiona data 30 styczeń 1913 r.) w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Heleny z domu Pantera. Z zawodu handlowiec. Aresztowany w listopadzie 1942 roku i więziony w obozie KL Auschwitz nr. oboz....

Czytaj więcej

PAJĄK Michał

PAJĄK Michał urodzony 29 września 1898 r., w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Józefa i Marii z domu Krzysztofik. Pochodził z licznej rodziny, rodzice, pięciu braci i dwie siostry, utrzymującej się z niewielkiego gospodarstwa rolnego. Uczęszczał do szkoły w Zgórsku, gdzie ukończył 3 klasy Szkoły...

Czytaj więcej

PAŁYS Bronisław ks.

PAŁYS Bronisław ks. urodzony 14 kwietnia 1909 roku w Trzebnicy k/ Pacanowa, syn Franciszka i Tekli z domu Janowska. Do gimnazjum uczęszczał w Dębicy, które ukończył w 1927 roku, następnie uczęszczał do seminarium duchownego w Tarnowie, które ukończył w 1932 i przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą...

Czytaj więcej

PARADA KONNA w Żarówce

PARADA KONNA w Żarówce gm. Radomyśl W., choć w współczesnym świecie mamy coraz więcej samochodów, a coraz mniej koni, są w naszej gminie miłośnicy tych wspaniałych rumaków. Do nich należy i jest największym miłośnikiem tych zwierząt, sołtys wsi Żarówka w gm. Radomyśl Wielki Aleksander Mróz....

Czytaj więcej

PARTYNIA gm. Radomyśl Wielki

PARTYNIA wioska w gm. Radomyśl Wielki, leży nad potokiem Partyńskim w pow. mieleckim, woj. podkarpackim, wcześniej administracyjnie krakowskim, a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 886 ha i liczy ok. 1200 mieszkańców (2018). Przysiółek: Schabowiec. Początki Partyni datuje się pod koniec XVI w.,...

Czytaj więcej

PASIUT Antoni Jan ks.

PASIUT Antoni Jan ks., urodzony 31 maja 1850 roku w Starym Sączu. Gimnazjum ukończył w Starym Sączu gdzie złożył maturę. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie za rektoratu ks. Marcina Leśniaka, otrzymując święcenia kapłańskie z rąk bpa J. A. Pukalskiego. Pierwszą posadę, jako wikariusz obejmuje w...

Czytaj więcej

PASTUSZENKO-ZATOŃSKA Krystyna

PASTUSZENKO-ZATOŃSKA Krystyna, urodzona 17 czerwca 1943 r. w Radomyślu Wielkim, córka Bolesława i Stanisławy z domu Piotrowska. Szkołę Podstawową ukończyła w Radomyślu w roku 1957, następnie Liceum Ogólnokształcącego nr 27, (później I LO) w Mielcu, z maturą w roku 1961. Po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczęła...

Czytaj więcej

PIĄTEK Eugeniusz

PIĄTEK Eugeniusz urodzony 22 marca 1937 r. w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki w rodzinie rolników Jana i Zofii z domu Szpyrka. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Mielcu, specjalność „Budowa płatowców” został objęty nakazem pracy i w roku 1956 rozpoczął pracę w zakładzie WSK Mielec,...

Czytaj więcej

PIĄTEK Tadeusz

PIĄTEK Tadeusz urodzony 8 stycznia 1929 r., w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, syn Michała i Tekli z domu Cichoń, jeden z czwórki rodzeństwa. Pierwsze 4 klasy Szkoły Podstawowej kończy w rodzinnej wiosce, do dalszych klas uczęszcza w Radomyślu Wielkim. Gdy wybuchła wojna rodzina Piątków została...

Czytaj więcej