Kategoria: P

PACHOŁ Maria i Stanisław

PACHOŁ Maria i Stanisław, zamieszkali w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. Za udzieloną pomoc żydowskiej rodzinie Birmbaum z Radomyśla Wielkiego, małżeństwo Maria i Stanisław Pachoł oraz ich syn Piotr, który pomagał im tym całym przedsięwzięciu, zostali odznaczeni najwyższym odznaczeniem Medalem i Dyplomem Honorowym „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, przyznanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie 25 października 2004, a wręczonym, ich synowi...

Czytaj dalej

PADŁO Bolesław Jan

PADŁO Bolesław Jan urodzony 30 listopada 1913 roku w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Heleny z domu Pantera. Z zawodu kupiec, handlowiec. Aresztowany przez Niemców w listopadzie 1942 roku i wywieziony do KL Auschwitz z nadanym nr oboz. 96069. W dniu 24 czerwca 1944 r. przeniesiony do obozu KL Buchenwald z nowym nr 61822, kilka miesięcy później 18 listopada 1944...

Czytaj dalej

PAJĄK Michał

PAJĄK Michał urodzony 29 września 1898 r., w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Józefa i Marii z domu Krzysztofik. Pochodził z licznej rodziny, rodzice, pięciu braci i dwie siostry, utrzymującej się z niewielkiego gospodarstwa rolnego. Uczęszczał do szkoły w Zgórsku, gdzie ukończył 3 klasy Szkoły ludowej, dalej nie poszedł z powodu ubóstwa rodziców, pozostał w domu i pomagał rodzicom na...

Czytaj dalej

PALUCH Ireneusz ks.

PALUCH Ireneusz ks., urodzony w Mielcu, absolwent Liceum Ekonomicznego w Mielcu, gdzie zdobył zawód technika- ekonomisty i zdał maturę, po której odbył i ukończył studia filozoficzno – teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, zdobywając tytuł magistra z zakresu teologii moralnej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. bpa Wiktora Skworca w 2000 roku....

Czytaj dalej

PAŁYS Bronisław ks.

PAŁYS Bronisław ks. urodzony 14 kwietnia 1909 roku w Trzebnicy k/ Pacanowa, syn Franciszka i Tekli z domu Janowska. Do gimnazjum uczęszczał w Dębicy, które ukończył w 1927 roku, następnie uczęszczał do seminarium duchownego w Tarnowie, które ukończył w 1932 i przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą posadę wikariusza objął w Przeczycy w latach 1932-1934, następne w Królówce 1934-1936, Dobrej 1936-1938, Szczepanowie...

Czytaj dalej

PARADA KONNA w Żarówce

PARADA KONNA w Żarówce gm. Radomyśl W., choć w współczesnym świecie mamy coraz więcej samochodów, a coraz mniej koni, są w naszej gminie miłośnicy tych wspaniałych rumaków. Do nich należy i jest największym miłośnikiem tych zwierząt, sołtys wsi Żarówka w gm. Radomyśl Wielki Aleksander Mróz. Z jego inicjatywy, radnej RM Józefy Smagacz, stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Lokalnego w Żarówce”, OSP....

Czytaj dalej

PARTYNIA gm. Radomyśl Wielki

PARTYNIA wioska w gm. Radomyśl Wielki, leży nad potokiem Partyńskim w pow. mieleckim, woj. podkarpackim, wcześniej administracyjnie krakowskim, a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 886 ha i liczy ok. 1200 mieszkańców (2018). Przysiółek: Schabowiec. Początki Partyni datuje się pod koniec XVI w., prawdopodobną datą powstania Partyni jest rok 1578, późniejszą datą jest rok, 1662 którą potwierdza rejestr...

Czytaj dalej

PASIUT Antoni Jan ks.

PASIUT Antoni Jan ks., urodzony 31 maja 1850 roku w Starym Sączu. Gimnazjum ukończył w Starym Sączu gdzie złożył maturę. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie za rektoratu ks. Marcina Leśniaka, otrzymując święcenia kapłańskie z rąk bpa J. A. Pukalskiego. Pierwszą posadę, jako wikariusz obejmuje w Łętowni gm. Jordanów, następnie Gawłuszowice 1875-1877, Łososinie Górnej 1877-1878 i Nowym Sączu 1878-1884. W roku...

Czytaj dalej

PASTUSZENKO-ZATOŃSKA Krystyna

PASTUSZENKO-ZATOŃSKA Krystyna, urodzona 17 czerwca 1943 r. w Radomyślu Wielkim, córka Bolesława i Stanisławy z domu Piotrowska. Szkołę Podstawową ukończyła w Radomyślu w roku 1957, następnie Liceum Ogólnokształcącego nr 27, (później I LO) w Mielcu, z maturą w roku 1961. Po zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim (Oddział Stomatologii) Akademii Medycznej w Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza dentysty w...

Czytaj dalej

PIĄTEK Eugeniusz

PIĄTEK Eugeniusz urodzony 22 marca 1937 r. w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki w rodzinie rolników Jana i Zofii z domu Szpyrka. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Mielcu, specjalność „Budowa płatowców” został objęty nakazem pracy i w roku 1956 rozpoczął pracę w zakładzie WSK Mielec, w biurze konstrukcyjnym, gdzie pracował, jako konstruktor zespołu napędowego samolotu An-2 do roku 1964. W...

Czytaj dalej

PIĄTEK Tadeusz

PIĄTEK Tadeusz urodzony 8 stycznia 1929 r., w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, syn Michała i Tekli z domu Cichoń, jeden z czwórki rodzeństwa. Pierwsze 4 klasy Szkoły Podstawowej kończy w rodzinnej wiosce, do dalszych klas uczęszcza w Radomyślu Wielkim. Gdy wybuchła wojna rodzina Piątków została wysiedlona i tak, uciekła poprzez Pniaki, Sieradz, Brnik do Szarwarku, gdzie zatrzymują się na ponad...

Czytaj dalej

PIĄTEK Zdzisława

PIĄTEK Zdzisława (z domu Dudek), urodzona 18 lutego 1938 r. w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, córka Kazimierza i Anny z domu Kurgan. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne w jej rodzinnej miejscowości. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, w roku 1956, rozpoczęła studia na Uniwersytecie Warszawskim równolegle studiując na dwóch wydziałach biologii i filozofii. Studia na Wydz. Biologii ukończyła w roku...

Czytaj dalej

PIEKARA Maciej

PIEKARA Maciej urodzony 17 lutego 1912 roku w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, syn Wawrzyńca i Julii z domu Wielgus. Po ukończeniu Szkoły powszechnej w 1924 roku, pozostał na gospodarstwie pomagając rodzicom. W roku 1933 stanął przed komisją wojskową w Dębicy z przeznaczeniem do odbycia zasadniczej służby wojskowej. W dniu 15 marca 1934 roku został wcielony do 40 p. p. 8...

Czytaj dalej