Kategoria: J

JUSZYŃSKI Michał Hieronim ks.

JUSZYŃSKI Michał Hieronim ks. – poeta, bibliograf, historyk i kaznodzieja urodzony w roku 1760 w Gniazdowie. Studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie zdobył doktorat z filozofii, święcenia kapłańskie przyjął w 1785, przebywał na dworze prymasa M. Poniatowskiego, prowadził studia w Bibliotece Załuskich, przyjaźnił się z Józefem...

JAJKIEWICZ Tadeusz

JAJKIEWICZ Tadeusz ps. „Storczyk” i „Ciechan”, urodzony 13 września 1913 roku w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Zofii domu Bajorek. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej został słuchaczem Szkoły Policyjnej w Mostach Wielkich (woj. lwowskie), którą ukończył w roku 1939. Otrzymał skierowanie do pracy na terenie Śląska,...

JAJE Alina i Feliks

JAJE Alina I Feliks, właściciele firmy przetwórstwa mięsnego o nazwie „Martika – ubój i przetwórstwo mięsne”, mieszczącej się w Radomyślu Wielkim.  (Patrz hasło Martika…). Głównym motorem firmy jest energiczna p. Alina, która czuwa nad prawidłowym zarządzaniem i działaniem, czyli jest całym mózgiem firmy. Twierdzi, że...

JANOWIEC

JANOWIEC wieś w gminie Radomyśl Wielki, powiecie mieleckim, woj. podkarpackim. Położona przy trasie bezpośrednio Radomyśl – Lisia Góra – Tarnów i zajmuje powierzchnię wraz z przysiółkami Pniaki i Podlesie 880,02 ha. Należy do najmłodszych jednostek administracyjnych w gminie, powstała w roku 1947. Do tego czasu...

JENDE Paweł ks.

JENDE Paweł ks., urodzony 1 maja 1839 roku w Nowym Sączu, syn Józefa i Rozalii z domu Szmarz (rodziny czeskiej). Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście, gimnazjum w Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Teologię studiował w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa...

JACHTYL Jan ks.

JACHTYL Jan ks. urodzony 15 maja 1871 w Bolesławiu, syn Jana (młynarza) i Tekli z domu Skolnickiej. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Tarnowie zdając maturę w 1891 r., tutaj też studiował teologię zakończoną święceniami kapłańskimi 30 czerwca 1895 roku z rąk bpa...

JAROSZ Czesław

JAROSZ Czesław urodzony 17 kwietnia 1922 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, gimnazjum rozpoczął w Tarnowie. Po ukończeniu przez niego I klasy wybuchła wojna, musiał, więc przerwać naukę. Na początku września 1939 roku wyjechał do Łańcuta, do rodziny...

JAROSZ Tadeusz Błażej

JAROSZ Tadeusz Błażej ps. „Słupiec”, urodzony 20 września 1905 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny. W Radomyślu ukończył Szkołę Powszechną pomagając ojcu w warsztacie masarskim. W wieku 21 lat został powołany do służby wojskowej, służył w Podhalańskim Pułku Piechoty w Sanoku w jednostce...

JANOVIA L.K.S. Janowiec

JANOVIA L.K.S. Janowiec, Ludowy Klub Sportowy założony został 18 grudnia 1998 roku, do ewidencji stowarzyszeń sportowych został wpisany 2 czerwca 1999 roku. Inicjatorami powstania klubu byli działacze sportowi m.in. dyr. szkoły podstawowej Wiesław Augustyn, Zdzisław Ryba, Andrzej Bajor i Eugeniusz Juzba. Powstanie klubu było wynikiem...

JASTRZĘBSKI Jan ks.

JASTRZĘBSKI Jan, ks. urodzony w 1745 roku. Od 1776 roku był prebendariuszem (osoba utrzymująca się z rozdziału części dochodów kościelnych) w Radomyślu. W roku 1797 był krótko wikarym w Wadowicach Górnych, po czym wrócił do Radomyśla, gdzie zmarł 4 maja 1804 roku. Na miejscowym cmentarzu...