Kategoria: J

JACHTYL Jan ks.

JACHTYL Jan ks. urodzony 15 maja 1871 w Bolesławiu, syn Jana (młynarza) i Tekli z domu Skolnickiej. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Tarnowie zdając maturę w 1891 r., tutaj też studiował teologię zakończoną święceniami kapłańskimi 30 czerwca 1895 roku z rąk bpa...

Czytaj więcej

JAJE Alina i Feliks

JAJE Alina I Feliks, właściciele firmy przetwórstwa mięsnego o nazwie „Martika – ubój i przetwórstwo mięsne”, mieszczącej się w Radomyślu Wielkim.  (Patrz hasło Martika…). Głównym motorem firmy jest energiczna p. Alina, która czuwa nad prawidłowym zarządzaniem i działaniem, czyli jest całym mózgiem firmy. Twierdzi, że...

Czytaj więcej

JAJKIEWICZ Tadeusz

JAJKIEWICZ Tadeusz ps. „Storczyk” i „Ciechan”, urodzony 13 września 1913 roku w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Zofii domu Bajorek. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej został słuchaczem Szkoły Policyjnej w Mostach Wielkich (woj. lwowskie), którą ukończył w roku 1939. Otrzymał skierowanie do pracy na terenie Śląska,...

Czytaj więcej

JANOVIA L.K.S. Janowiec

JANOVIA L.K.S. Janowiec, Ludowy Klub Sportowy założony został 18 grudnia 1998 roku, do ewidencji stowarzyszeń sportowych został wpisany 2 czerwca 1999 roku. Inicjatorami powstania klubu byli działacze sportowi m.in. dyr. szkoły podstawowej Wiesław Augustyn, Zdzisław Ryba, Andrzej Bajor i Eugeniusz Juzba. Powstanie klubu było wynikiem...

Czytaj więcej

JANOWIEC

JANOWIEC wieś w gminie Radomyśl Wielki, powiecie mieleckim, woj. podkarpackim. Położona przy trasie bezpośrednio Radomyśl – Lisia Góra – Tarnów i zajmuje powierzchnię wraz z przysiółkami Pniaki i Podlesie 880,02 ha. Należy do najmłodszych jednostek administracyjnych w gminie, powstała w roku 1947. Do tego czasu...

Czytaj więcej

JAROŃSKA Maria

JAROŃSKA Maria (z domu Jarosz), urodzona 11 sierpnia 1945 roku w Radomyślu Wielkim, córka Tadeusza i Zofii z domu Trybulec. Ojciec przed wojną prowadził z bratem Andrzejem Zakład masarski, po wojnie pracował krótko w Starostwie w Mielcu, później był kierownikiem Kasy Spółdzielczej w Radomyślu Wielkim,...

Czytaj więcej

JAROSZ Antoni

JAROSZ Antoni urodzony 5 stycznia 1868 r. w Radomyślu Wielkim, syn Szymona i Tekli z domu Kuroś. W Radomyślu ukończył Szkołę Ludową, dalszą naukę pobierał w Kołomyi w zawodzie masarskim, gdzie uzyskał dyplom czeladnika. W Radomyślu był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej, współzałożycielem i...

Czytaj więcej

JAROSZ Czesław

JAROSZ Czesław urodzony 17 kwietnia 1922 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, gimnazjum rozpoczął w Tarnowie. Po ukończeniu przez niego I klasy wybuchła wojna, musiał, więc przerwać naukę. Na początku września 1939 roku wyjechał do Łańcuta, do rodziny...

Czytaj więcej

JAROSZ Piotr

JAROSZ Piotr urodzony 11 grudnia 1913 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Marii z domu Kopecka. Do Szkoły Powszechnej 7-klasowej uczęszczał w Radomyślu Wielkim, której kierownikiem był Stanisław Kamuda, nauczycielami wówczas byli Julia Masalska, Maria Kalita, Maria Mulowska, następnie uczęszczał do 3-letniej Szkoły Przemysłowej...

Czytaj więcej

JAROSZ Stanisław

JAROSZ Stanisław, ps. „Ciechan” urodzony 3 marca 1912 roku w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny z domu Wolińskiej. Szkołę powszechną ukończył w miejscu urodzenia, dalszą naukę kontynuował w gimnazjum w Krakowie a później w Łańcucie, gdzie zdał maturę w 1931 roku. Po maturze rozpoczął...

Czytaj więcej