Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

GIMNAZJUM PUBLICZNE w Radomyślu Wielkim

GIMNAZJUM PUBLICZNE w Radomyślu Wielkim zostało utworzone w ramach reorganizacji oświaty w Polsce wprowadzając tzw. strukturę trzystopniową, czyli po 6-cio klasowej szkole podstawowej uczniowie wstępowali do 3-letniego gimnazjum, następnie do szkoły średniej też zróżnicowanej wprowadzając np. licea 3 letnie, technika 4 letnie i szkoły zawodowe też okrojone. Naukę w gimnazjum rozpoczęto 1 września 1999 roku w Radomyślu, do nauki przystąpiło...

Czytaj dalej

NOWAK Elżbieta Maria

NOWAK Elżbieta Maria z domu Trybulec urodzona 15 lipca 1890 roku w Radomyślu (jeszcze nie Wielkim), córka Tomasza i Marianny z domu Kostórkiewicz. Kiedy zmarli jej rodzice i została sierotą, zaopiekował się nią i wychowywał jej stryj notariusz. Ukończyła Żeńskie Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie. W wieku 19 lat wyszła za mąż za Piotra Marcina Nowaka, syna Ferdynanda i Wiktorii z...

Czytaj dalej

BANAŚ Jan Janusz

BANAŚ Jan Janusz, urodzony 13 stycznia 1947 r. w Kowarach, syn Jana i Wandy z domu Guła. Absolwent Technikum Mechanicznego MPC w Mielcu, egzaminy maturalne zdał w 1967 r. W latach szkolnych trenował piłkę nożną w FKS „Stal” Mielec. W 1964 r. występował w drużynie juniorów „Stali”, która zdobyła tytuł wicemistrza Polski, a następnie w latach 1965-1967 grał w rezerwowym...

Czytaj dalej

STOPA Czesław

STOPA Czesław urodzony 9 kwietnia 1956 roku w Radomyślu Wielkim, syn Zygmunta i Władysławy. Posiadał wykształcenie rolnicze, w roku 1998 wraz z żoną Kazimierą założyli Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Czesław Stopa. Informacje o zakładzie – patrz oddzielny opis. Czesław był działaczem społecznym i gospodarczym, jako przedsiębiorca branży mięsnej sponsorował wiele uroczystości organizowanych przez organizacje społeczne jak i samorząd lokalny, np....

Czytaj dalej

CHYTROŚ Antonina Katarzyna

CHYTROŚ Antonina Katarzyna córka Ferdynanda Nowaka i Wiktorii z domu Burgiel. Urodzona 13 listopada 1879 roku w Radomyślu (jeszcze nie był Wielkim), zawarła związek małżeński 26 listopada 1895 z Janem Wodyńskim, urodzonym 24 czerwca 1862 w Dębowcu – mgrem farmacji, synem Grzegorza Wodyńskiego i Anny Rytnerskiej, zamieszkałych w Dynowie. Po śmierci męża, ponownie wyszła za mąż za Stanisława Chytrosia, z...

Czytaj dalej

STANOSZ Paweł

STANOSZ Paweł urodzony 31 maja 1985 roku w Dębicy, syn Jana i Teresy. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swojej rodzinnej miejscowości Starej Jastrząbce w powiecie dębickim, następnie do Technikum Telekomunikacyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 w Dębicy. Od najmłodszych lat jego głównym zainteresowaniem była muzyka. Jednak swoją edukację muzyczną rozpoczął dosyć późno. Po zdaniu matury w 2005 roku rozpoczął...

Czytaj dalej

CMENTARZ ROMÓW

CMENTARZ ROMÓW w lasach na granicy wioski Dąbrówka Wisłocka gm. Radomyśl i Zasów (po stronie Zasowa) znajduje się cmentarz ładnie utrzymany, ogrodzony ozdobnym łańcuchem z krzyżem w środku, małym kamiennym obeliskiem i tablicą informacyjną: MOGIŁA ZBIOROWA / 18 ROMÓW / ZAMORDOWANYCH PRZEZ / HITLEROWCÓW / W 1944 ROKU. Ten obelisk i uporządkowanie terenu należy zawdzięczać mieszkańcom Zasowa, którzy dbają o...

Czytaj dalej

ŚLUSARZ Andrzej ks.

ŚLUSARZ Andrzej ks. dr urodzony 20 sierpnia 1960 roku we wsi Zatoka, parafia Okulice, powiat bocheński, syn Leopolda i Władysławy z domu Waśniowska. W roku 1981 złożył egzamin dojrzałości w Technikum Budowlanym w Bochni, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął w Tarnowie święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza...

Czytaj dalej

NIEWIADOMSKA-JAROSZ Beata

NIEWIADOMSKA-JAROSZ Beata, urodzona 10 marca 1978 roku w Dębicy, córka Tadeusza i Janiny z domu Skrzyniarz. Jest absolwentką Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim, gdzie w roku 1996 zdała z wyróżnieniem egzamin dojrzałości. Następnie ukończyła naukę w Medycznym Studium Zawodowym im. Hanny Chrzanowskiej w Tarnowie gdzie w roku 1999 uzyskała tytuł położnej dyplomowanej. W latach 2003-2005 podjęła trud dalszego kształcenia podyplomowego...

Czytaj dalej

TRYBULEC Edward

TRYBULEC Edward urodzony 26 lutego 1944 roku w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Wiktorii z domu Marchwicka. Tutaj spędza swoje dzieciństwo i lata szkolne uczęszczając do Szkoły Podstawowej. Następnie uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Mielcu, kończąc maturą w 1963 roku. Dalej studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej Wydz. Ceramiczny w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera w roku 1969. Przez kilka lat pracuje...

Czytaj dalej

KRALISZ Feliks

KRALISZ Feliks urodzony 27 października 1890 roku, syn Grzegorza i Anny.  Figuruje z tytułem dra na liście adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, stan na dzień 1 lipca 1933 roku. Żonaty ze Stefanią z tego związku urodziła się dwójka dzieci – Krystyna i Jerzy, mieszkali w Radomyślu Wielkim. W lutym 1933 roku adwokat dr Feliks Kralisz został wybrany prezesem Towarzystwa...

Czytaj dalej

KRALISZ Krzysztof Stefan

KRALISZ Krzysztof Stefan, urodzony 10 października 1934 roku w Mielcu, syn Romana i Honoraty z domu Tomecka. Absolwent Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej im. S. Konarskiego w Mielcu ukończonej w 1952 roku. Po maturze kształcił się w Ośrodku Szkoleniowym Sanitarno-Epidemiologicznym w Krakowie do 1959 r. W latach 1957-1962 pracował w Obwodowej Przychodni Lekarskiej nr 4 w Szczecinie jako instruktor higieny, a w...

Czytaj dalej

KURAŚ Władysław

KURAŚ Władysław ps. „Wilga”, urodzony 16 sierpnia 1914 roku w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Katarzyny z domu Baran. Rodzice prowadzili małe gospodarstwo rolne. Mając dwa lata zginął jego ojciec na froncie I wojny światowej, w wieku 7 lat poszedł do szkoły powszechnej, kończąc 4-klasową szkołę w roku 1925 w Zdziarcu. W marcu 1937 roku zostaje powołany do...

Czytaj dalej