Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

DĄBIE gm. Radomyśl Wielki

DĄBIE wioska w gminie Radomyśl Wielki, powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, wcześniej administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 1 242,70 ha z przysiółkami Zagrody, Podlesie, Pod Borem i Granica, liczy ok. 950 mieszkańców, położona jest przy trasie Radomyśl – Dębica nad Potokiem Zgórskim w południowej części gminy. Dąbie od prawie dwóch wieków było związane...

Czytaj dalej

RUDA gm. Radomyśl Wielki

RUDA, wieś druga co do wielkości po Dulczy Wielkiej w gminie Radomyśl Wielki, w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, w początkach administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 2402,71 ha z przysiółkami Ruda Górna, Ruda Dolna, Zastawie, Kolonia i Biesów (obecnie włączony w obręb miasta) i liczy ok. 1550 mieszkańców. Przepływa przez nią Potok Zgórski...

Czytaj dalej

PIEŃ gm. Radomyśl Wielki

PIEŃ gm. Radomyśl Wielki, pow. mielecki woj. podkarpackie, jest to najmniejsza miejscowość w gminie o charakterze rolniczo-hodowlanym. Powstała w XVI w. przy tzw. ”gościńcu krakowskim”, szlaku prowadzącym na zachód z doliny Wisłoki przez most lub przeprawę koło Woli Mieleckiej przez Rydzów, Zgórsko, Pień i Radomyśl, gdzie rozwidlał się na tzw. „trakt krakowski” przez Dulczę Małą, Radgoszcz i Dąbrowę Tarnowską. Bliskość...

Czytaj dalej

DULCZA MAŁA gm. Radomyśl Wielki

DULCZA MAŁA wioska w gminie Radomyśl Wielki, powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, wcześniej administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 2 004,68 ha z przysiółkami Budy, Góra, Pole, Zabagnie, Załuże, Zastawie, Zastawie – Budy i liczy ok. 900 mieszkańców. Jej rodowód łączy się z Dulczą Wielką, w księgach ziemskich pilźnieńskich z roku 1399 figuruje, jako jedna...

Czytaj dalej

DULCZA WIELKA gm. Radomyśl Wielki

DULCZA WIELKA największa wioska w gm. Radomyśl Wielki, leży nad potokiem Jamnica w pow. mieleckim, woj. podkarpackim. Wcześniej administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 2 488,25 ha i liczy ok. 1800 mieszkańców (2018). Pierwsza informacja o nazwie „Dolszcza”, Dolca pojawia się w roku 1399 w księgach ziemskich pilźnieńskich, nazwa pochodzi prawdopodobnie od Dolka wg...

Czytaj dalej

ANTRAKT -Przegląd Teatrów Szkolnych

ANTRAKT – to nazwa Przeglądu Teatrów Szkolnych, organizowanych przez Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II i Urząd Gminy w Radomyślu Wielkim. Celem przeglądu było popularyzowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, wyszukiwanie i promowanie młodych talentów, krzewienie kultury słowa i współpraca z teatrem. Inicjatorem pomysłu była Barbara Augustyn, nauczycielka jęz. polskiego, autorka kilku zbiorów wierszy i współpracujący z nią nauczyciele gimnazjum Bożena Rajska...

Czytaj dalej

SKOWROŃSKI Wiesław

SKOWROŃSKI Wiesław urodzony 18 grudnia 1945 roku w Radomyślu Wielkim, syn Zdzisława i Honoraty. Szkołę Podstawową ukończył w mieście urodzenie, następnie Technikum Mechaniczne w Mielcu ukończone w roku 1964. W tym czasie uczęszczał na kurs szybowcowy w Aeroklubie Mieleckim, po jego ukończeniu, uzyskał uprawnienia pilota szybowcowego III klasy. Następnie odbywał służbę wojskową w Jeleniej Górze w wojskach lotniczych, po powrocie...

Czytaj dalej

OGORZAŁEK Mieczysław

OGORZAŁEK Mieczysław ps. „Pień”, urodzony 13 marca 1925 r. w Wadowicach Górnych, pow. Mielec, syn Jana. Lata młodzieńcze spędził w domu, w lutym 1941 roku w obawie przed wywiezieniem na roboty do Niemiec, podjął pracę, jako woźny w Urzędzie Gminy Zbiorczej w Wadowicach Górnych. Do jego zadań m.in. należało rozwożenie wszelkich przesyłek do 10 sołtysów wsi na terenie gminy Wadowice...

Czytaj dalej

REGIONALNA IZBA POMIĘCI w Radomyślu Wielkim

REGIONALNA IZBA PAMIĘCI w Radomyślu Wielkim. Początki powstania Izby można datować na rok 1981, gdy była przygotowywana wystawa z okazji 400-lecia nadania praw miejskich miastu Radomyśl. Z tej okazji postanowiono też wydać monografię, zadanie to, powierzono prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Radomyskiej Janowi Ziobroń. Materiały do publikacji jak i wystawy zbierał wykonawca zadania, były to kwerendy w archiwach, bibliotekach i u...

Czytaj dalej

MAZUR Władysław Jan

MAZUR Władysław Jan, urodzony 20 maja 1961 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Marii z domu Grzanka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dulczy, absolwent szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Mielcu w 1979 (spec. Aparatura radiowo-telewizyjna) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących w 1981 r. (spec. Mechanik kierowca pojazdów samochodowych). Podejmuje pracę w...

Czytaj dalej

ŻMUDA Józef

ŻMUDA Józef, urodzony 13 lipca 1908 roku w Radomyślu Wielkim, syn Wawrzyńca i Zofii z domu Mroczek. Ukończył szkołę powszechna w Radomyślu, zajmował się rolnictwem. Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego, działał w Prezydium Samopomocy Chłopskiej, pełnił funkcję prezesa, 26 czerwca 1945 roku został delegatem do Rady Miejskiej z ramienia Samopomocy Chłopskiej, gdzie powierzono mu mandat zastępcy burmistrza miasta Stanisława Dąbrowskiego....

Czytaj dalej

TABLICA SOLIDARNOŚCI NSZZ RI Ziemi Radomyskiej,

TABLICA SOLIDARNOŚCI NSZZ RI Ziemi Radomyskiej, w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Gminny Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Prawo i Sprawiedliwość Ziemi Radomyskiej, postanowili uczcić swoją działalność zawieszeniem tablicy pamiątkowej na budynku nr 2 w Rynku, gdzie mieściła się siedziba związku w roku 1981. Uroczystość odbyła się 7 października 2018 roku z udziałem władz Związku „Solidarność” i Prawa...

Czytaj dalej

RADOMYŚL WIELKI – miasto

RADOMYŚL WIELKI – siedziba miasta i gminy miejsko-wiejskiej, leży w powiecie mieleckim, woj. podkarpackim i zajmuje obszar ok. 880 ha. Lokowany na prawie magdeburskim w roku 1581 ostatniego dnia stycznia, ustanowiony przez kasztelana bieckiego Mikołaja Firleja i zatwierdzony przez króla Polski Stefana Batorego. W przywileju tym, nadano dwa targi rocznie oraz targi tygodniowe, a mieszkańcom przyznano 4 lata wolności od...

Czytaj dalej