Kategoria: O

OBELISK upamiętniający wydarzenia z kwietnia 1943

OBELISK upamiętniający wydarzenia z kwietnia 1943 w miejscowości Podborze gm. Radomyśl Wielki. Dla upamiętnienia faktu, jaki miał miejsce w dniu 23 kwietnia 1943 r., w miejscowości Podborze, a mianowicie spalenia przez Gestapo 23 budynków mieszkalnych i gospodarczych w odwecie za ukrywanie rodziny żydowskiej Szymona Siekfieta, społeczeństwo postanowiło ufundować pomnik-obelisk. Obelisk symbolizuje fragmenty kominów spalonego budynku. Wykonany jest z cegły klinkierowej...

Czytaj dalej

OBROŃCY WARSZAWY z naszej gminy

OBROŃCY WARSZAWY z naszej gminy, przed wojną wielu mieszkańców naszej gminy służyło w 40 Pułku Piechoty we Lwowie. Gdy rozpoczęła się II wojna światowa 1 września 1939 roku, w tym dniu wieczorem 40 Pułk Piechoty został załadowany na pociąg specjalny i skierowany do obrony Warszawy. Transport przybył na miejsce 2 września o godz. 4,00 rano na dworzec Warszawa – Wschodnia...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbiu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbiu, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia na zebraniu wiejskim 15 maja 1947 roku. Do grupy założycielskiej należeli: Jan Trębacz, Ignacy Olejarz, Adam Krzystyniak i Stanisław Bartkowicz. Pierwszy sprzęt strażacki stanowiły wiadra, bosaki, tłumice, łopaty i widły, przechowywany był na prywatnej posesji Jana Trębacza w wybudowanej do tego celu prowizorycznej drewnianej szopie. Później pozyskano węże...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbrówce Wisłockiej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w 1912 roku, jej założycielami byli: Stanisław Artwik, Henryk Stec, Stanisław Podraza, Jan Socha i Władysław Mytych. Wybuch I wojny światowej zahamował jej działalność, większość młodych ludzi poszła na wojnę, dopiero w 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, reaktywowano jej działalność. W roku 1919 straż otrzymała...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Małej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w roku 1956 z inicjatywy grupy młodych aktywistów, chętnych do pracy społecznej. Jest ich duża grupa, ale wymienimy kilku np. Tadeusz Gera, Bronisław Gera, Stanisław Stopa, Stanisław Dudek, Edward Dudek, Edward Popera, Emil Kulpa, Franciszek Kulpa, Marcin Szeliga, Stanisław Schab, Stanisław Ptak, Jan Juras i Jan Kos....

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Wielkiej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Wielkiej, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w 1909 roku z inicjatywy ówczesnego wójta Piotra Skrzyniarza, na ogólnym zebraniu wioski. Decyzję podjęto jednomyślnie i zaraz przystąpiono do realizacji. W tym roku zakupiono wóz konny, 30 wiader, tłumnie (maty do tłumienia ognia), bosaki, osaki i część hełmów bojowych. Wybrano najlepsze konie we wsi u gospodarza...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Janowcu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Janowcu, gm. Radomyśl Wielki, powstała z inicjatywy grupy mieszkańców, popartej przez ówczesnego kierownika szkoły podstawowej Tadeusza Łakomego w roku 1958. Głównym powodem były pożary jakie powstawały na tym terenie, a straż gminna w Radomyślu Wielkim, przyjeżdżała z opóźnieniem. Pierwszym urządzeniem gaśniczym była motopompa M-400, którą strażacy otrzymali z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Mielcu. Do pożarów...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Partyni

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Partyni, gm. Radomyśl Wielki. Pierwsze próby utworzenia straży pożarnej podjął w roku 1954 ówczesny sołtys Wacław Kilian. Przez kilka lat próby realizacji tego pomysłu nie przyniosły skutku, dopiero w roku 1961 wybrano zarząd, na czele, którego stanął prezes Fryderyk Mądziel i naczelnik Józef Dziekan. Pierwszy sprzęt motopompę PO-3 i węże gaśnicze otrzymano w 1965, przechowywano je...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Pniu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Pniu, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w 1961 roku z inicjatywy działaczy Michała Lonczaka, Franciszka Sito i Franciszka Kozioła. Początkowo mieściła się w pomieszczeniach udostępnionych przez Kółko Rolnicze w Pniu. Jej druhowie uczestniczyli we wszystkich akcjach ratowniczych: powodzie (lata 1962 i 1966), rekordowych opadach śniegu (lata 1963 i 1964), a także w miejscowych czynach...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Podborzu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Podborzu, gm. Radomyśl Wielki. Pierwsze próby powołania Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej zostały podjęte na początku XX w. W 1902 roku grupa ośmiu założycieli z wójtem Janem Sierosławskim wystąpiła do c.k. Namiestnictwa we Lwowie o zgodę na zawiązanie stowarzyszenia. Jak wynika z dokumentów jednostka już posiadała podstawowy sprzęt w tym i mundury, działała do wybuchu I wojny...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Radomyślu Wielkim

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Radomyślu Wielkim. Po nadaniu praw miejskich przez króla Stefana Batorego dnia 31 stycznia 1581 w roku, nic nie wiadomo było o organizacji działań gaśniczych mieście, choć pożary były zmorą małego drewnianego miasteczka o gęstej zabudowie. Pierwsze informacje o dwóch dużych pożarach podaje Dziennik Polski z roku 1871 gdzie spaliło się pół miasta, a wcześniej spłonął drewniany...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Rudzie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Rudzie, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w 1918 roku z inicjatywy Karola Kostórkiewicza, syna bogatego ziemianina i fundatora miejscowego kościoła Szymona Kostórkiewicza, Walentego Grądziela – kierownika Szkoły Podstawowej, Józefa Wilka – ówczesnego naczelnika Gminy Jednostkowej i wójta – Jana Dolota. Drużyna liczyła 14 druhów, ich pierwszym komendantem był Andrzej Zboch. Już od początku istnienia...

Czytaj dalej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Żarówce

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Żarówce, gm. Radomyśl Wielki powstała w 1954 roku na zebraniu mieszkańców do działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Pierwszymi ochotnikami, którzy zgłosili się na zebraniu organizacyjnym byli: Stefan Krawczyk, Antoni Kawa, Stanisław Kryczka, Władysław Jasina, Jan Michoński, Józef Słowik, Józef Cichoń, Stanisław Szczurek, Józef Pryga i Antoni Jasina. Na zebraniu wybrano Prezesa, którym został Antoni Kawa i...

Czytaj dalej