Kategoria: O

OSSOLIŃSKI Józef Maksymilian

OSSOLIŃSKI Józef Maksymilian urodzony w roku 1748 w Woli Mieleckiej (wioska obok Mielca) w woj. sandomierskim, należącej do jego ojca Michała kasztelana czchowskiego i Anny z Szaniawskich. Oprócz Woli ojciec był właścicielem Mielca, Zgórska, Cyranki, Piątkowca, Partyni i Izbisk. Józef naukę rozpoczął w roku 1762...

OGORZAŁEK Mieczysław

OGORZAŁEK Mieczysław ps. „Pień”, urodzony 13 marca 1925 r. w Wadowicach Górnych, pow. Mielec, syn Jana. Lata młodzieńcze spędził w domu, w lutym 1941 roku w obawie przed wywiezieniem na roboty do Niemiec, podjął pracę, jako woźny w Urzędzie Gminy Zbiorczej w Wadowicach Górnych. Do...

OLEKSIAK Władysław

OLEKSIAK Władysław, urodzony 25 kwietnia 1951 roku w Partyni, syn Jana i Julii. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Partyni, dalszą naukę podjął w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mielcu, specjalność tokarz. Szkołę ukończył z wyróżnieniem i natychmiast w 1968 przeszedł do WSK, który przejmował najlepszych uczniów....

OLMET Zakład Prod.- Usług.- Handl. w Partyni.

OLMET Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy w Partyni, właściciel Władysław Oleksiak. Firma została założona w 1993 roku przez jej właściciela, pasjonata obróbki branży metalowej, człowieka interesującego się najnowszą techniką w dziedzinie obróbki metali i konstrukcji metalowych. Jego specjalność to obróbka skrawaniem, zdobywał doświadczenie w zakładach metalowych w USA,...

OSTROWIEŃSKI Wilhelm ks.

OSTROWIEŃSKI (Magda) Wilhelm ks., urodzony 16 czerwca 1895 roku w Ostrowach Baranowskich, syn Ignacego Magdy i Agnieszki z domu Magda. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, do gimnazjum uczęszczał w Mielcu, gdzie zdał maturę w 1918 roku. Dalszą naukę kontynuował w Tarnowie w Seminarium Duchownym,...

OGORZAŁEK Kazimierz ks.

OGORZAŁEK Kazimierz ks. urodzony w rodzinie rolniczej 22 lutego 1852 r. w Cieniawie, pow. nowosądecki, syn Mikołaja i Agnieszki z domu Augustyniak. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej wiosce, gimnazjum w Nowym Sączu, studia teologiczne ukończył w Tarnowie w 1875 i tam otrzymał święcenia kapłańskie z...

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Małej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w roku 1956 z inicjatywy grupy młodych aktywistów, chętnych do pracy społecznej. Jest ich duża grupa, ale wymienimy kilku np. Tadeusz Gera, Bronisław Gera, Stanisław Stopa, Stanisław Dudek, Edward Dudek, Edward Popera,...

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbiu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbiu, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia na zebraniu wiejskim 15 maja 1947 roku. Do grupy założycielskiej należeli: Jan Trębacz, Ignacy Olejarz, Adam Krzystyniak i Stanisław Bartkowicz. Pierwszy sprzęt strażacki stanowiły wiadra, bosaki, tłumice, łopaty i widły, przechowywany był na...

OSMOLA Tomasz

OSMOLA Tomasz urodzony w 28 stycznia 1894 r. w Radomyślu (Wielkim). Syn Józefa i Julii z domu Kużdżał. W Radomyślu ukończył szkołę powszechną. Potem uczył się w gimnazjum w Tarnowie, Mielcu i Wiedniu. Przed wojną pracował jako kupiec. Od 1914 r. działał w Towarzystwie Gimnastycznym...

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbrówce Wisłockiej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w 1912 roku, jej założycielami byli: Stanisław Artwik, Henryk Stec, Stanisław Podraza, Jan Socha i Władysław Mytych. Wybuch I wojny światowej zahamował jej działalność, większość młodych ludzi poszła na wojnę, dopiero w...