Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

GRZYB Michał ks.

GRZYB Michał ks. urodzony 20 sierpnia 1888 roku w Wojniczu, syn Wojciecha, rzemieślnika i Rozalii z domu Mróz. Szkołę powszechną ukończył w Wojniczu, gimnazjum w Tarnowie, tam też rozpoczął studia w Seminarium Duchownym na wydz. teologii w Tarnowie, gdzie 29 czerwca 1906 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Leona Wałęgi. Jako wikary na pierwszą posadę od 1 lipca 1906...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Piotr Paweł

KOSTÓRKIEWICZ Piotr Paweł, urodzony w 1858 roku w Rudzie, gm. Radomyśl (Wielki), syn Ludwika Konstantego i Antoniny Niedbała. Ziemianin, właściciel dworu i dużego majątku w Rudzie Dolnej liczącego ok. 140 ha. W Radomyślu na zgliszczach spalonego drewnianego dworu w roku 1900 wybudował naprzeciw kościoła stylowy dworek (przy ul Tarnowskiej, obecnie Piłsudskiego), który zachował się do dnia dzisiejszego. Wykonany z cegły...

Czytaj dalej

NAGROBEK Agnieszki Bardanowej

NAGROBEK Agnieszki Bardanowej, znajduje się na cmentarzu parafialnym w Zgórsku, postawiony w roku 1899. Postument o wysokości 190 cm, figura 110 cm. Nagrobek w kształcie postumentu z figurą Matki Bożej, ubrana w długą szatę i maforion, w rękach trzyma różaniec. Postument na schodkowej podstawie ograniczonej górą łukami. We wnęce napis: Tu spoczywa śp. / AGNIESZKA / BARDANOWA / przeżyła lat...

Czytaj dalej

ZABYTKI MIASTA I GMINY

ZABYTKI MIASTA I GMINY wpisane w rejestr Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. A. klasa zabytki nieruchome: Radomyśl Wielki Kościół pomocniczy p.w. Przemienienia Pańskiego przy ul. Rolnej (dawna Wólka Plebańska), rok budowy 1870 – 1873, nr rej. A – 519     z dnia 19.05.1991 r.; Cmentarz żydowski z pomnikiem ofiar masowych egzekucji, rok założenia I połowa  XIX w., nr rej. A – 325 ...

Czytaj dalej

GRYL Florian ks.

GRYL Florian ks. urodził się 4 maja 1864 roku w Wojniczu, jako syn Augustyna, który prowadził warsztat rymarski i Anny z domu Królikiewicz. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 15 czerwca 1890 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Pierwszy wikariat objął w czerwcu 1890 roku w Krościenku, następny krótki...

Czytaj dalej

GRODNIEWSKI (Głód) Stanisław Paweł ks.

GRODNIEWSKI (Głód) Stanisław Paweł ks. urodzony 30 kwietnia 1885 roku w Nowym Sączu, syn Pawła Głóda konduktora kolejowego i Marii z domu Miczulskiej. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył w rodzimym mieście, studia teologiczne podjął w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po ukończeniu studiów 8 września 1907 roku, przyjął święcenia kapłańskie w Odporyszowie z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą posadę od...

Czytaj dalej

GLAZOR Jacek ks.

GLAZOR Jacek (Jacenty) ks. urodzony w 15 sierpnia 1807 roku w Wielopolu Skrzyńskim w rodzinie mieszczańskiej, syn Józefa i Franciszki z domu Klimont. Gimnazjum ukończył w Rzeszowie, studia rozpoczął we Lwowie, gdzie studiował filozofię i teologię, w Tarnowie zakończył teologię, tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Zachariasiewicza. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do Radomyśla (Wielkiego) od...

Czytaj dalej

DOLOT Józef

DOLOT Józef, urodzony 17 czerwca 1919 roku w Rudzie, syn Jana i Katarzyny z domu Miśtura. Pochodził z rodziny chłopskiej, oprócz pracy na roli był działaczem społecznym i politycznym. Już przed wojną w 1939 roku odznaczał się wielkim zaangażowaniem w pracy miejscowego koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” a podczas okupacji działał w ROCH-u i BCH. Po wojnie przez 25 lat...

Czytaj dalej

KRÓL Henryk Stanisław

KRÓL Henryk Stanisław, urodzony 9 lipca 1935 r. w Wólce Duleckiej (kiedyś przysiółek, obecnie w granicach Radomyśla Wielkiego), syn Antoniego i Marii. Miał 5 sióstr on był jedynakiem. Rodzice posiadali średnie gospodarstwo rolne, ojciec przed wojną był policjantem, służył w Kownie, Krakowie i Radomyślu. Z chwilą wybuchu wojny odmówił pracy w Policji, za co został dotkliwie pobity przez ówczesnego komendanta...

Czytaj dalej

ŻARÓWKA historia wsi

 ŻARÓWKA historia wsi sięga połowy XVI wieku. Jej nazwa związana jest z osadnictwem leśnym i żarowym systemem wypalania lasów. Początkowo nazwa brzmiała Zdzar, ulegając z czasem przekształceniu w Zdziar, a następnie w Zdzarowka. Wpierw miejscowość stanowiła własność księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego. Na skutek podziału dóbr pomiędzy jego synów, w roku 1603 wieś przeszła na Janusza Ostrogskiego, jako część klucza wiewióreckiego. Wieś...

Czytaj dalej

ŻMIJOWSKI Grzegorz

ŻMIJOWSKI Grzegorz urodzony 24 czerwca 1901 roku na Wołyniu, jego ojciec był leśniczym. Mieszkał w Stryju, tam ożenił się z radomyślanką (z Wólki Duleckiej) Zofią Ćwiek. Był zawodowym żołnierzem, gdy wybuchła wojna przez Rumunię dostaje się do Francji, gdzie u boku wojsk francuskich walczył w Szampanii, po kapitulacji Francji przedostaje się do Wielkiej Brytanii. W 1944 bierze udział w walkach...

Czytaj dalej

KRUDYSZ (Jarosz) Zofia

KRUDYSZ (Jarosz) Zofia Kazimiera (z domu Rusek) urodzona 26 lutego 1921 roku w Mielcu, córka Kazimierza i Rozalii Oglińska. Po wojnie ukończyła Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Mielcu, a także policealny kurs nauczycielski. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Krośnie o kierunku biologia. W latach 1953 do 1956 uczyła i była kierowniczką Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim. Następnie wróciła do...

Czytaj dalej

CZAPELA Tomasz ks.

CZAPELA Tomasz ks., urodzony 1 grudnia 1842 roku w Nowym Sączu, syn Jana i Józefy z domu Mazurek. Pochodził z mieszczańskiej rodziny, szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnym mieście, studia teologiczne w Tarnowie zakończone święceniami kapłańskimi w dniu 31 lipca 1871 roku z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego. Na pierwszą placówkę trafił do Suchej, gdzie od 7 września 1871...

Czytaj dalej