Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

KAPLICA cmentarna w Zgórsku

KAPLICA cmentarna w Zgórsku, parafia Zgórsko, gm. Radomyśl Wielki, wybudowana w roku 1987 wg. projektu inż. arch. Klimka, staraniem ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Niemca. Stylistycznie nawiązuje do świątyni greckiej, zwieńczonej kopułą z krzyżem i lunetkami. W kaplicy odmawiane są różańce za zmarłych. Kaplica nie posiada...

Czytaj więcej

ZAJAZD WEDETA w Zgórsku

ZAJAZD WEDETA  w Zgórsku gm. Radomyśl Wielki, Firma Handlowo – Usługowa s.c. właścicielami firmy są Edward i Teresa Ukleja. Zajazd obejmuje obszar ok. 5 hektarów, większość stanowią tereny leśne, dysponuje zapleczem gastronomicznym na 350 osób i hotelowym z 11 pokojami wyposażonych w łazienki i Internet bezprzewodowy....

Czytaj więcej

RADA NARODOWA od 1973

RADA NARODOWA OD 1973 Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie uchwałą nr XVIII/57/72 z dnia 4 grudnia 1972 r., tworzy się w powiecie mieleckim z dniem 1 stycznia 1973 Miasto i Gminę Radomyśl Wielki. Rada Narodowa Miasta i Gminy (RNMiG) utworzona została z Gromadzkich Rad...

Czytaj więcej

FRANKOWICZ Wawrzyniec

FRANKOWICZ Wawrzyniec, ps. „Pług” urodzony w 1905 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, zajmował się rolnictwem. Działał w ZMW „Wici” i Stronnictwie Ludowym, w którym przed wojną w Zarządzie Powiatowym pełnił funkcję sekretarza. Był człowiekiem niezwykle ambitnym i dynamicznym w działaniu, sprawy wsi były dla...

Czytaj więcej

KAPELE LUDOWE I ORKIESTRY

KAPELE LUDOWE I ORKIESTRY na terenie miasta i gminy Radomyśl Wielki. Od dawna na terenie gminy działały pojedyncze osoby samoucy, którzy grali na różnych instrumentach. Jak były wesela lub inne uroczystości łączyli się w zespoły i razem występowali. W zależności od nazwisk organizatorów lub głównych wykonawców nazywani byli...

Czytaj więcej

JASIURKOWSKI Józef ks.

JASIURKOWSKI Józef ks. urodzony w Miliku, gminie Muszyna w pow. nowosądeckim. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie gdzie przyjął święcenia kapłańskie w roku 1982. Jako wikariusz pracował w Radomyślu Wielkim w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w latach 1982-1986, w Mielcu w parafii p.w. Matki Boskiej...

Czytaj więcej

CZUCHRO Zbigniew

CZUCHRO Zbigniew, urodzony 20 marca 1950 r. w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Edwarda i Elżbiety z domu Kozioł. Od 1974 r. należał do Klubu Honorowych Dawców Krwi im. J. Aleksandrowicza przy WSK „PZL-Mielec”. Do 2000 roku oddał 30 100 ml. krwi.

Czytaj więcej

DUDEK Kazimierz

DUDEK Kazimierz, urodzony 3 marca 1948 r. w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Ludwika i Honoraty z domu Dudek. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, z maturą 1966 r. W tym czasie jak i później działał społecznie na rzecz swojej miejscowości, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego...

Czytaj więcej

ZMARLI w gminie i mieście Radomyśl Wielki

ZMARLI w gminie i mieście Radomyśl Wielki 2016 rok  03.01.2016 r. Szach Tadeusz (1954) Dulcza Wielka;  08.01.2016 r. Ryś Mieczysław (1940) Ruda;  16.01.2016 r. Kalita Zofia (1940) Radomyśl Wielki;  19.01.2016 r. Janeczek Helena (1928) Radomyśl Wielki;  22.01.2016 r. Pachoł Maria Ewa (1927) Radomyśl Wielki;  22.01.2016...

Czytaj więcej

ZAWADZKIEGO Tadeusza (ulica)

ZAWADZKIEGO Tadeusza (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Kościuszki, niezbyt długa (91 m), pierwsza w kolejności rozdzielona na dwie części przez ul. Sobieskiego od strony ul. Firleja, bez chodników częściowo pokryta asfaltem. Zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2017 z ul. Zawadzkiego Aleksandra, działacza komunistycznego...

Czytaj więcej