Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

KAPLICZKA Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Dąbiu

Kapliczka Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Dąbiu-Zagrodach (zwaną też Matką Bożą Niepokalanie Poczętą lub Matką Bożą Różańcową). Wykonana z fundacji rodziny Olejarzów w roku 1939 i znajduje się na ich parceli. Murowana w kształcie słupa o ściętych narożach z oszkloną wnęką, kryta blachą malowaną na kolor brązowy i ustawiona na granitowym postumencie. Wewnątrz znajduje się gipsowa figurka Najświętszej Panny...

Czytaj dalej

TICHY (Tychy) Dominik Rudolf ks.

TICHY (Tychy) Dominik Rudolf ks. urodzony 8 lutego 1797 r. w Pilźnie (czeskim), tam studiował filozofię, natomiast teologię w Pradze, Linzu, Grazu i Bochni. W Bochni przyjął święcenia kapłańskie 23 kwietnia 1823 roku z rąk bpa Grzegorza Tomasza Zieglera. Na pierwszą placówkę po święceniach został skierowany do Radomyśla (Wielkiego), gdzie, jako wikary przebywał 3 lata do roku 1826 za probostwa...

Czytaj dalej

OGORZAŁEK Kazimierz ks.

OGORZAŁEK Kazimierz ks. urodzony w rodzinie rolniczej 22 lutego 1852 r. w Cieniawie, pow. nowosądecki, syn Mikołaja i Agnieszki z domu Augustyniak. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej wiosce, gimnazjum w Nowym Sączu, studia teologiczne ukończył w Tarnowie w 1875 i tam otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa. Józefa Alojzego Pukalskiego. Jako wikary na pierwszą placówkę trafia do Lanckorony, w 1876...

Czytaj dalej

ROSENBLATT Edward

ROSENBLATT Edward vel Dulecki Edward Stanisław, urodzony 5 stycznia 1944 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Abrahama i Chaji z domu Garn (obecnie Lewi). Rodzice jego byli żydami i ukrywali się przed Niemcami w różnych rejonach naszej gminy, w czasie gdy miało się urodzić dziecko, mieszkali u Polaków, małżeństwa Adama i Ludwiki Kokoszka w małym domku na skraju...

Czytaj dalej

ZASTAWSKI Mikołaj

ZASTAWSKI Mikołaj ks., urodzony w roku w roku 1745. Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1770, po święceniach na pierwszą placówkę został skierowany do Nowego Wiśnicza, gdzie pracował do kwietna 1777. Od 1785 był wikarym, a rok później administratorem w Szczurowej. Stąd w roku 1786 został skierowany do Radomyśla (Wielkiego), jako administrator, od roku 1801 pełnił urząd wikarego. Podczas jego pobytu była...

Czytaj dalej

WOLIŃSKI Antoni

WOLIŃSKI Antoni, urodzony 29 grudnia 1871 r. w Radomyślu (Wielkim), syn Grzegorza i Agnieszki z domu Iwańska. Był właścicielem ziemskim i handlarzem nierogacizną jak większość kupców z Radomyśla. Pod koniec XIX w., mieszkał w Sanoku, był członkiem Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka, członkiem i działaczem sanockiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, po 1900 jako członek wydziału i skarbnik. Działał we władzach...

Czytaj dalej

MURKOCIŃSKI Stanisław Józef, adwokat

MURKOCIŃSKI Stanisław Józef, adwokat, urodzony 1 kwietnia 1889 roku w Rzeszowie, syn Jana i Marceli z Dobrowolskich. Pochodził z licznej rodziny, ale jak pisał we wspomnieniach, czasem było trudno, ale zawsze mógł liczyć na pomoc rodzeństwa, gdy jej potrzebował. W roku 1907 ukończył renomowane gimnazjum w Rzeszowie, wcześniej prowadzone przez Zakon Ojców Pijarów, przy ul. Trzeciego Maja, obecnie nosi nazwą...

Czytaj dalej

SCHABOWSKI Józef ks.

SCHABOWSKI Józef ks., urodzony w 1752 roku. Studia teologiczne odbył prawdopodobnie w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął ok. 1777 roku. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do Radomyśla (Wielkiego) gdzie proboszczem był ks. Jan Jastrzębski. Rok później pracował w kolegiacie tarnowskiej, ok.1782 został wiceprymiceriuszem w kolegiacie tarnowskiej. W 1784 nazwany był „vicarius pertetuus” i wicekantorem. Po zorganizowaniu oficjalatu generalnego w...

Czytaj dalej

BROŻYNA Jan

BROŻYNA Jan, urodzony 15 maja 1933 roku w Skopaniu, syn Jana i Karoliny z domu Dziadzio. Po pewnym czasie rodzina przeniosła się do miejscowości Podborze gm. Radomyśl, gdzie mały Janek uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Tutaj zwrócił uwagę na jego zdolności malarskie nauczyciel Jan Jemioło, zajęcia z nauczycielem uczniowie nazywali Akademią Jemiołowską. Ks. Bronisław Pałys ze Zgórska polecił go do pomocy...

Czytaj dalej

SROCZYŃSKI Jan ks.

SROCZYŃSKI Jan ks., urodzony 5 maja 1857 roku w Ciężkowicach, w rodzinie mieszczańskiej, syn Teofila. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej parafii, gimnazjum w Nowym Sączu. Następnie studiował teologię w Tarnowie, gdzie po ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 22 czerwca 1882 roku z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego. Miesiąc później, jako wikary został skierowany na pierwszą placówkę do Radomyśla (Wielkiego), gdzie proboszczem...

Czytaj dalej

KORZEŃ Jan ks.

KORZEŃ Jan ks., urodzony 21 maja 1877 roku w Wampierzowie gm. Wadowice Górne, syn Józefa, rolnika. Po ukończeniu szkoły powszechnej i średniej studiował teologię w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie 23 czerwca 1901 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą parafię, jako wikary został skierowany do Lipnicy Murowanej, skąd po roku czasu w 1902 został przeniesiony do Radomyśla...

Czytaj dalej

SIEMBAB Władysław

SIEMBAB Władysław, urodzony 21 lutego 1914 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Marcina i Katarzyny z domu Surowiec, pochodził z rodziny chłopskiej utrzymującej się z pracy na roli. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Dulczy Małej, po jej ukończeniu pozostaje w domu i pomaga rodzicom. W roku 1937 zostaje powołany do czynnej służby wojskowej, którą odbywa w miejscowości Kołomyja...

Czytaj dalej

PILECKI Andrzej ks.

PILECKI Andrzej ks., bardzo mało zachowało się informacji o tym kapłanie. Urodzony w roku 1743, świecenia kapłańskie przyjął ok. 1770 roku. W 1778 był wikarym w Radomyślu (Wielkim) za probostwa ks. Jana Jastrzębskiego. Przebywał tutaj prawdopodobnie do czasu przybycia nowego wikariusza ks. Jana Cynglarowicza tj. do roku 1782. Później przebywał w Bolesławiu gdzie zmarł 15 stycznia 1789 roku.

Czytaj dalej