Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

3 MAJA (ulica) w Radomyślu Wielkim

3 MAJA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście, leży w wschodniej części miasta i liczy 920 mb., pokryta asfaltem bez chodników. Początek bierze od ul. Targowej na granicy z miejscowością Dąbie, przecina ul. Armii Krajowej biegnie w kier. Partyni,...

Czytaj więcej

TARGOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

TARGOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z głównych i długich ulic w mieście licząca 1525 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od Rynku w kierunku wschodnim, równoległa do ul. Armii Krajowej i...

Czytaj więcej

KOPERNIKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

KOPERNIKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście licząca 925 mb., z krótkim odcinkiem asfaltu, piaszczysta z częściowo ułożonymi cementowymi płytami, bez chodników. W roku 2016 wytyczona, a jej budowa przewidziana w 2017 r. Znajduje się w północnej części miasta...

Czytaj więcej

ARMII KRAJOWEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim

ARMII KRAJOWEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych i najdłuższych ulic w mieście licząca 1990 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od Rynku w kierunku wschodnim do Przecławia i kończy...

Czytaj więcej

PIŁSUDZKIEGO J. (ulica) w Radomyślu Wielkim

PIŁSUDZKIEGO Józefa (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 1845 m., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na południowy zachód w kierunku...

Czytaj więcej

KOŚCIUSZKI (ulica) w Radomyślu Wielkim

KOŚCIUSZKI (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najdłuższych ulic w mieście licząca 2655 m. pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Biegnie od Rynku na zachód w kierunku Dulczy Małej. Przed wojną jak i później nosiła nazwę ul. Plebańskiej, od...

Czytaj więcej

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 885 m. pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na północ w kierunku Mielca. Przed...

Czytaj więcej

SŁOWACKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

SŁOWACKIEGO Juliusza (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, zw. też Osiedlem poetów i pisarzy. Jedna z średniej długości ulic (275 m), biegnąca prawie przez środek osiedla, łączy dwie skrajne ulice Kochanowskiego i Mickiewicza i przecina cztery ulice lokalne, szkoda tylko, że projektowane bez perspektywy,...

Czytaj więcej

KOCHANOWSKIEGO Jana (ulica) w Radomyślu Wielkim

KOCHANOWSKIEGO Jana (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, zw. też Osiedlem poetów i pisarzy. Jedna z średniej długości ulic (400 m), znajdująca się w wschodniej części Osiedla, biegnie od ul. Klonowej do ul. Wałowej. Pokryta asfaltem z chodnikiem częściowo z prawej strony. Nazwę nadano...

Czytaj więcej

MICKIEWICZA Adama (ulica) w Radomyślu Wielkim

MICKIEWICZA Adama (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, zw. też Osiedlem poetów i pisarzy. Jedna z dłuższych ulic (850 m), znajdująca się w zachodniej części Osiedla, stanowi jak gdyby przedłużenie ul. Klonowej, rozpoczyna się od ostatnich domów na Klonowej do ul. Wałowej. Pokryta asfaltem...

Czytaj więcej