Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

MROCZKOWSKI Marcin ks.

MROCZKOWSKI Marcin ks. urodzony w 1734 roku. W 1770 był wikarym w Radomyślu (Wielkim), za proboszcza ks. Franciszka Schaffa i ks. Protazego Łozowskiego. W roku 1777 został proboszczem w Jastrząbce Starej, bardzo przysłużył się dla tej parafii, uporządkował sprawy beneficjalne i kancelarię. Podczas jego kadencji...

BEDNARZ Franciszek ks.

BEDNARZ Franciszek ks., urodzony 10 grudnia 1911 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Andrzeja i Weroniki z domu Schab. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Mielcu, zdając maturę w 1934 roku. Podjął studia teologiczne w Tarnowie, zakończone święceniami kapłańskimi z rąk bpa...

PROKOPEK Jan ks.

PROKOPEK Jan ks., urodzony 23 marca 1866 roku w Borzęcinie, syn Mikołaja i Franciszki z domu Duciłowskiej. Po ukończeniu gimnazjum studiował teologię w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosa 1 lipca 1894 roku. Na pierwszą placówkę, jako wikary zostaje skierowany...

JENDE Paweł ks.

JENDE Paweł ks., urodzony 1 maja 1839 roku w Nowym Sączu, syn Józefa i Rozalii z domu Szmarz (rodziny czeskiej). Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście, gimnazjum w Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie. Teologię studiował w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa...

DZIEWOŃSKI Michał

DZIEWOŃSKI Michał sędzia, ukończył prawo na Uniwersytecie Krakowskim i decyzją Prezydenta Sądu Krajowego Wyższego w Krakowie z dnia 2 października 1889 roku, został skierowany na praktykę sądową w CK Sądzie Powiatowym w Wieliczce. W dniu 3 marca 1890 roku został mianowany auskultantem (praktykantem) przy sądzie...

MIĘTUS Maciej ks.

MIĘTUS Maciej ks., urodzony 4 lutego 1846 r. w Czarnym Dunajcu, w rodzinie rolniczej, syn Wincentego a i Kunegundy z domu Łaś. Gimnazjum ukończył w Krakowie, teologię studiował w Tarnowie i po zakończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rak bpa Józefa Alojzego Pukalskiego w dniu 30...

KAPLICZKA Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Dąbiu

Kapliczka Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Dąbiu-Zagrodach (zwaną też Matką Bożą Niepokalanie Poczętą lub Matką Bożą Różańcową). Wykonana z fundacji rodziny Olejarzów w roku 1939 i znajduje się na ich parceli. Murowana w kształcie słupa o ściętych narożach z oszkloną wnęką, kryta blachą malowaną...

TICHY (Tychy) Dominik Rudolf ks.

TICHY (Tychy) Dominik Rudolf ks. urodzony 8 lutego 1797 r. w Pilźnie (czeskim), tam studiował filozofię, natomiast teologię w Pradze, Linzu, Grazu i Bochni. W Bochni przyjął święcenia kapłańskie 23 kwietnia 1823 roku z rąk bpa Grzegorza Tomasza Zieglera. Na pierwszą placówkę po święceniach został...

OGORZAŁEK Kazimierz ks.

OGORZAŁEK Kazimierz ks. urodzony w rodzinie rolniczej 22 lutego 1852 r. w Cieniawie, pow. nowosądecki, syn Mikołaja i Agnieszki z domu Augustyniak. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej wiosce, gimnazjum w Nowym Sączu, studia teologiczne ukończył w Tarnowie w 1875 i tam otrzymał święcenia kapłańskie z...

ROSENBLATT Edward

ROSENBLATT Edward vel Dulecki Edward Stanisław, urodzony 5 stycznia 1944 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Abrahama i Chaji z domu Garn (obecnie Lewi). Rodzice jego byli żydami i ukrywali się przed Niemcami w różnych rejonach naszej gminy, w czasie gdy miało się...