Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

ZIOBROŃ Józef

ZIOBROŃ Józef urodzony 13 stycznia 1918 r. w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Zygmunta i Henryki z domu Golec. Aresztowany wraz z braćmi Stanisławem i Ludwikiem za działalność w organizacji ZWZ na terenie gminy. Po tygodniowym pobycie w więzieniu w Rzeszowie, zostali przewiezieni 25 lutego 1941 r. do więzienia w Tarnowie, tam Stanisław i Ludwik zostali zwolnieni, a Józefa...

Czytaj dalej

ZIOBROŃ Stanisław

ZIOBROŃ Stanisław ps. „Luśnia” urodzony 28 sierpnia 1921 r. w Dulczy Wielkiej, syn Zygmunta i Henryki z domu Golec. Zaprzysiężony w kwietniu 1940 r. przez ppor. Wojciecha Ziobronia z Radomyśla Wielkiego i przyjęciu pseudonimu, został przydzielony do drużyny Józefa Stopy ps. „Puk, jako szeregowy żołnierz ZWZ później AK. Początkowo pełnił funkcję łącznika pomiędzy drużynami a plutonem, którego dowódcą był plut....

Czytaj dalej

DZIURZYCKI Kazimierz ks.

DZIURZYCKI (Dziura) Kazimierz ks., urodzony 9 grudnia 1883 roku w Dolinie (archidiecezja lwowska), syn Karola i Albiny (Kazimierz zmienił nazwisko). Gimnazjum ukończył w Bochni, dalej studiował filozofię, jeden rok w Krakowie, dalsze lata w Tarnowie. W Tarnowie studiował też teologię, kończąc święceniami kapłańskimi 29 czerwca 1908 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą placówkę, jako wikary i kapelan zostaje...

Czytaj dalej

MANIEWSKI Jan

MANIEWSKI Jan, urodzony w 20 stycznia 1908 roku w Dąbrówce Wisłockiej gm. Radomyśl Wielki, syn Jacentego i Honoraty z domu Kuzibab. Po skończeniu szkoły powszechnej zdał maturę. Był jednym z pierwszych organizatorów ZMW „Wici” na terenie powiatu mieleckiego i wiceprezesem tej organizacji przez cztery lata. Był zdecydowanym radykałem, co niejednokrotnie demonstrował to publicznie, był to pretekst dla wojewody krakowskiemu do...

Czytaj dalej

WĘGRZYN Józef ks.

WĘGRZYN Józef ks., urodzony 11 listopada 1900 roku w Izbiskach, parafia Zgórsko, gm. Radomyśl (Wielki), syn Piotra i Apolonii z domu Kosa. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Mielcu, dalszą naukę o kierunku teologia kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po jego ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1927 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą...

Czytaj dalej

SPYCHAJEWSKI Tomasz ks.

SPYCHAJEWSKI Tomasz ks., urodzony w roku 1740 w Mielcu. Studiował teologię w seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie – Stradomiu. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1766. Na pierwszą placówkę został skierowany do Radomyśla (Wielkiego), gdzie proboszczem był ks. Franciszek Schaff. W roku 1770 zostaje przeniesiony do Mielca, początkowo, jako prebendarz i wikary, a w latach 1782...

Czytaj dalej

DZIURZYCKI Kazimierz ks.

DZIURZYCKI (Dziura) Kazimierz ks., urodzony 9 grudnia 1883 roku w Dolinie (archidiecezja lwowska), syn Karola i Albiny (Kazimierz zmienił nazwisko). Gimnazjum ukończył w Bochni, dalej studiował filozofię, jeden rok w Krakowie, dalsze lata w Tarnowie. W Tarnowie studiował też teologię, kończąc święceniami kapłańskimi 29 czerwca 1908 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą placówkę, jako wikary i kapelan zostaje...

Czytaj dalej

ŻALA Stanisław ks.

ŻALA Stanisław ks. urodzony 11 kwietnia 1954 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Władysława i Heleny z domu Rzegocka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1969 w Podborzu, w roku 1970  wstąpił do Niższego Seminarium Księży Michalitów w Miejscu Piastowym (CSMA, michalici – Zgromadzenie św. Michała Archanioła, wspólnota kapłanów i braci zakonnych). Podczas II roku nowicjatu zdał maturę w Korespondencyjnym...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Jan ks.

ZASKALSKI Jan ks., urodzony 20 grudnia 1897 roku w Izbiskach parafia Zgórsko gm. Radomyśl (Wielki), w rodzinie rolniczej, syn Józefa i Katarzyny z domu Kozłowska. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Mielcu, dalsze studia teologiczne w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym, zakończone święceniami kapłańskimi 29 czerwca 1923 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Od 1 sierpnia 1923 pracował,...

Czytaj dalej

TAKUSKI Jakub ks.

TAKUSKI Jakub ks., urodzony 13 lipca 1867 roku w Starem Bystrem w rodzinie rolniczej, syn Jana i Joanny z domu Stramskiej. Teologię studiował w Seminarium Duchownym w Tarnowie, po jego ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 9 lipca 1893 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany 9 lipca 1893 r. do Radłowa, od grudnia 1895 do...

Czytaj dalej

GLATZ Jerzy ks.

GLATZ Jerzy ks., urodził się 22 maja 1813 roku w Podolińcu (miasteczko na Słowacji), w rodzinie mieszczańskiej, syn Jana i Marianny. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnej miejscowości, filozofię studiował w Eger i Rożnawie, teologię w Rożnawie, Lwowie i Tarnowie. W Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie 2 lutego 1838 roku z rąk bpa Franciszka Zachariasiewicza. Posługę kapłańską, jako wikary pełnił...

Czytaj dalej

OSTROWIEŃSKI Wilhelm ks.

OSTROWIEŃSKI (Magda) Wilhelm ks., urodzony 16 czerwca 1895 roku w Ostrowach Baranowskich, syn Ignacego Magdy i Agnieszki z domu Magda. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, do gimnazjum uczęszczał w Mielcu, gdzie zdał maturę w 1918 roku. Dalszą naukę kontynuował w Tarnowie w Seminarium Duchownym, które ukończył święceniami kapłańskimi 29 czerwca 1923 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą...

Czytaj dalej

„ŻAROWIACZKI” dziecięcy zespół wokalno-taneczny

„ŻAROWIACZKI” dziecięcy zespół wokalno-taneczny, powstał przy Szkole Podstawowej w Żarówce w roku 2000, jego twórcą była nauczycielka, działaczka społeczna i harcmistrz Józefa Smagacz. Zespół działał przez 8 lat, częściowo przy pomocy i współudziale lokalnej kapeli „Żarowianie”. W skład zespołu wchodziły dziewczynki i chłopcy w wieku 5 do 8 klasy, występowały na różnych uroczystościach i imprezach artystycznych lokalnych w szkole, gminie...

Czytaj dalej