Kategoria: F

FARON Józef

FARON Józef urodzony w grudniu 1897 roku w Łysakowie pow. Mielec, syn Wojciecha i Franciszki. Lata młodzieńcze spędził w Radomyślu, tu ukończył dwie klasy szkoły powszechnej i terminował u szewca do 12 roku życia. Działał w radomyskim „Sokole” i wraz z grupą 12 ochotników Stałej Drużyny Sokoła odszedł w dniu 27 sierpnia 1914 roku do Tarnowa. W Krakowie został wcielony...

Czytaj dalej

FIGIEL Jan ks.

FIGIEL JAN ks. urodził się 31 stycznia 1858 roku w Wojakowej, gm. Porąbka Iwkowska syn Michała i Teresy z domu Stach w rodzinie rolniczej. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie i tutaj przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa I. Łobosia w dniu 20 lipca 1887 roku. Od dnia następnego po święceniach pracował już, jako wikary w Cerekwi, gm. Bochnia, od 8...

Czytaj dalej

FIGURA Matki Bożej Niepokalanej w Partyni

FIGURA Matki Bożej Niepokalanej w Partyni, została ufundowana przez mieszkańców Partyni, o czym świadczy napis na podstawie postumentu „FUNDACYA OBYWATELI GMINY PARTYNIA 1907”, poniżej nazwisko wykonawcy z Mielca, M. Swół. Skupiona postać Maryi w biało-niebieskim płaszczu, depcząca węża. Figura stoi na wysokim gzymsowanym postumencie, ustawionym na dwustopniowej podstawie wykonanej z płyt granitowych. Postać osłonięta jest ozdobnym metalowym daszkiem. Pod nią...

Czytaj dalej

FIGURA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Dulczy Wielkiej

FIGURA Matki Bożej Niepokalanie Poczętej (zwaną też Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej lub Matką Boską Różańcową) w Dulczy Wielkiej. W czasie uroczystości obchodzenia 50 rocznicy ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii przez papieża Piusa IX. Proboszcz parafii Zdziarzec ks. Jakub Krogulski pochodzący z Tuchowa, wielki miłośnik Matki Bożej podczas jednego z kazań proponuje zakup trzech figur Panny Marii Niepokalanie...

Czytaj dalej

FIGURA Matki Bożej Różańcowej. MB z Lourdes

FIGURA Matki Bożej Różańcowej (zwana też Najświętszą Marią Panną Niepokalanie Poczętą lub MB z Lourdes) w Radomyślu na Rynku. Stoi ona na miejscu pierwszej drewnianej figury Matki Bożej z Lourdes, postawionej przez społeczeństwo radomyskie, mającej na celu upamiętnić powstanie styczniowe i jego ofiary. Znajdowała się przy stawie, który był w tym miejscu. Od strony zachodniej widniał na niej napis: „Na...

Czytaj dalej

FIGURA Matki Bożej w Zgórsku

FIGURA (posąg) Matki Bożej z Dzieciątkiem w Zgórsku gm. Radomyśl W. Kamienna figura Matki Bożej trzymającej na ręku dzieciątko została postawiona w roku 1908 przez parafian na parceli B. Żala, Początkowo ogrodzona metalowym białym płotkiem, później przy budowie chodnika została wydzielona na małym placu wyłożonym kostką w pasie przydrogowym do Podborza. Figura przedstawia postać Matki Bożej w koronie depczącą głowę...

Czytaj dalej

FIGURA Najświętszej Panny Marii w Żarówce

FIGURA Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej (zwana też Matką Bożą Różańcową) w Żarówce. W latach 1890-1900 dwaj bracia Jan i Wacław Puła wyznaczają kawałek swojego gruntu pod budowę kościoła w Żarówce, jak podają przekazy ustne w tym celu Wacław Puła jako pielgrzym odbywa pieszą wędrówkę do Rzymu, celem akceptacji budowy kościoła, jednak z nieznanych przyczyn, nie dochodzi do jego budowy....

Czytaj dalej

FIGURA Najświętszej Panny Marii w Zdziarcu

FIGURA Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki. Kamienna figura Matki Bożej postawiona staraniem ówczesnego wójta wsi Zdziarzec Jana Dykasa w roku 1905. Figura ustawiona jest na neogotyckim, gzymsowanym postumencie z parą kolumienek osłonięta metalowym, ozdobnym daszkiem. Pomiędzy kolumnami pod ozdobnym łukiem umieszczono napis: MATKO / NIEPOKALANA / Módl się / za nami! / pod przerywnikiem cd...

Czytaj dalej

FIGURKA KAMIENNA KRZYŻA w Dulczy Wielkiej

FIGURKA KAMIENNA KRZYŻA w Dulczy Wielkiej. Na rozstaju dróg na Poręby i Podlesie na parceli rodziny Giżów, stoi kamienna figurka krzyża wzniesiona z fundacji Jana i Ewy Wolaków w 1905 roku. Szczytem figurki jest kamienny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem pod małym, półokrągłym, metalowym daszkiem, stojący na uskokowym postumencie. Pod nim przymocowana jest granitowa tabliczka z napisem: FUNDATOROWIE / JAN I...

Czytaj dalej

FIRLEJ Mikołaj

FIRLEJ Mikołaj herbu Lewart, jego data urodzenia jest nieznana, najstarszy syn Jana, marszałka wielkiego koronnego i Zofii Bonerówny, kasztelanki sądeckiej. Był przedstawicielem wielkiego rodu szlacheckiego, pełniąc szereg wysokich stanowisk. Wychowany w kalwinizmie ze strony ojca, przeszedł później na katolicyzm pod wpływem matki. Był posłem na Sejmy z województwa lubelskiego w roku 1570 i krakowskiego w 1572 roku. W czasie bezkrólewia...

Czytaj dalej

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 885 m. pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na północ w kierunku Mielca. Pierwotnie nosiła nazwę ul. Zgórskiej i tak figurowała w dokumentach kupna-sprzedaży z roku 1894. Przed wojną...

Czytaj dalej

FLAGA Miasta i Gminy Radomyśl Wielki

FLAGA Miasta i Gminy Radomyśl Wielki,  barwy miasta określa flaga w kolorze błękitnym w kształcie prostokątnym przy zachowaniu proporcji długości do szerokości 8 : 5, dwustronna w herbem w środku. Zatwierdzona na sesji w dniu 29 czerwca 1995 r., równocześnie z herbem. Herb – patrz opis herbu.

Czytaj dalej

FORTUNA Jan ks.

FORTUNA Jan ks. urodził się 6 grudnia 1889 roku w Brzesku, syn Ignacego i Marianny z domu Flak. Lata dziecięce spędził w rodzinnym miasteczku kończąc szkołę podstawową, gimnazjum w Bochni z maturą w 1908 roku. Po maturze studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i tu przyjął święcenia kapłańskie w rąk bpa Leona Wałęgi dnia 29 czerwca 1912 roku....

Czytaj dalej