Kategoria: F

FARON Józef

FARON Józef urodzony w grudniu 1897 roku w Łysakowie, syn Wojciecha i Franciszki. Lata młodzieńcze spędził w Radomyślu, tu ukończył dwie klasy szkoły powszechnej i terminował u szewca do 12 roku życia. Działał w radomyskim „Sokole” i wraz z grupą 12 ochotników Stałej Drużyny Sokoła...

FORTUNA Jan ks.

FORTUNA Jan ks. urodził się 6 grudnia 1889 roku w Brzesku, syn Ignacego i Marianny z domu Flak. Lata dziecięce spędził w rodzinnym miasteczku kończąc szkołę podstawową, gimnazjum w Bochni z maturą w 1908 roku. Po maturze studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie...

FIGIEL Jan ks.

FIGIEL JAN ks. urodził się 31 stycznia 1858 roku w Wojakowej, gm. Porąbka Iwkowska syn Michała i Teresy z domu Stach w rodzinie rolniczej. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie i tutaj przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa I. Łobosia w dniu 20 lipca 1887 roku....

FIRLEJ Mikołaj

FIRLEJ Mikołaj herbu Lewart, jego data urodzenia jest nieznana, najstarszy syn Jana, marszałka wielkiego koronnego i Zofii Bonerówny. Był przedstawicielem wielkiego rodu szlacheckiego, pełniąc szereg wysokich stanowisk. Wychowany w kalwinizmie ze strony ojca, przeszedł później na katolicyzm pod wpływem matki. Był posłem na Sejmy z...

FUNDACJA im. OSSOLIŃSKICH – początki

FUNDACJA im. OSSOLIŃSKICH – początki, założona 18 października 1816 roku, przez hr. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego z Tęczyna, jako Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie, nadając jej specjalny statut. Akt założenia fundacji przesłał Ossoliński w dniu 4 czerwca 1817 roku cesarzowi do akceptacji i zgody na...

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 885 m. pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na północ w kierunku Mielca. Przed...

FRANKOWICZ Wawrzyniec

FRANKOWICZ Wawrzyniec, ps. „Pług” urodzony w 1905 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, zajmował się rolnictwem. Działał w ZMW „Wici” i Stronnictwie Ludowym, w którym przed wojną w Zarządzie Powiatowym pełnił funkcję sekretarza. Był człowiekiem niezwykle ambitnym i dynamicznym w działaniu, sprawy wsi były dla...

FIGURA Matki Bożej Różańcowej. MB z Lourdes

FIGURA Matki Bożej Różańcowej (zwana też Najświętszą Marią Panną Niepokalanie Poczętą lub MB z Lourdes) w Radomyślu na Rynku. Stoi ona na miejscu pierwszej drewnianej figury Matki Bożej z Lourdes, postawionej przez społeczeństwo radomyskie, mającej na celu upamiętnić powstanie styczniowe i jego ofiary. Znajdowała się...

FIGURKA KAMIENNA KRZYŻA w Dulczy Wielkiej

FIGURKA KAMIENNA KRZYŻA w Dulczy Wielkiej. Na rozstaju dróg na Poręby i Podlesie na parceli rodziny Giżów, stoi kamienna figurka krzyża wzniesiona z fundacji Jana i Ewy Wolaków w 1905 roku. Szczytem figurki jest kamienny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem pod małym, półokrągłym, metalowym daszkiem, stojący...

FIGURA Najświętszej Panny Marii w Zdziarcu

FIGURA Najświętszej Panny Marii Niepokalanie Poczętej w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki. Kamienna figura Matki Bożej postawiona staraniem ówczesnego wójta wsi Zdziarzec Jana Dykasa w roku 1905. Figura ustawiona jest na neogotyckim, gzymsowanym postumencie z parą kolumienek osłonięta metalowym, ozdobnym daszkiem. Pomiędzy kolumnami pod ozdobnym łukiem...