Kategoria: Ł

ŁAŚ Bartłomiej ks.

ŁAŚ Bartłomiej ks., urodzony 21 sierpnia 1857 roku w Odrowążu, w rodzinie rolniczej, syn Józefa i Reginy z domu Miętus. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Wadowicach, dalszą naukę kontynuował w Tarnowie, studiując teologię. Studia teologiczne ukończył święceniami kapłańskimi 18 lipca 1883 roku z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego. Na pierwszą placówkę jako wikary został skierowany do Sidziny...

Czytaj dalej

ŁOMNICKI Tadeusz

ŁOMNICKI Tadeusz, urodzony 18 lipca 1927 r. w Podhajcach k/Lwowa, syn Mariana – urzędnika pocztowego i Jadwigi – nauczycielki z Kleinbergerów. Rodzina Łomnickich w związku z służbowymi przenosinami trafia w latach 1933-36 do Radomyśla Wielkiego, gdzie ojciec obejmuje stanowisko naczelnika poczty. Rodzina zamieszkuje w budynku poczty, która mieściła się w dworku Kostórkiewiczów przy ul. Tarnowskiej, obecnie J. Piłsudskiego pod nr...

Czytaj dalej

ŁOMNIEWSKI Leon Kazimierz

    ŁOMNIEWSKI Leon Kazimierz, urodzony 22 lutego 1907 r. w Radomyślu, syn Jana i Janiny z domu Kryplewska. Był absolwentem Gimnazjum w Dębicy z maturą w 1925 roku. Studiował geografię z geologią na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując stopień doktora filozofii w roku 1930, w dziale geografii na podstawie pracy „Zjawiska i okres lodowy w prawym dorzeczu górnej Wisły”....

Czytaj dalej

ŁUBIEŃSKI Konstanty

ŁUBIEŃSKI Konstanty, ps. „Zbigniew”, „Ignacy”, „Marcin” i „Sosna”, urodzony 21 marca 1910 r. w Zasowie, pow. Dębica, syn Tadeusza i Marii. Miał jeszcze czterech braci: Witolda, Tadeusza, Henryka i Alfreda oraz siostrę Marię. Była to znana i zacna rodzina hrabiowska od lat zamieszkała w Zasowie. Oni to pierwsi na tym terenie wprowadzili uprawę drzewek owocowych i szkółkę z różami. Konstanty...

Czytaj dalej

ŁUKA Anna

ŁUKA Anna, imię zakonne. „Emiliana”, siostra w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, urodzona 10 lipca 1968 roku w Ząbkowicach Śląskich, zamieszkała w Dulczy Małej, córka Stanisława i Władysławy z domu Smagacz, najstarsza z czworga rodzeństwa. Szkołę Podstawową kończy w Dulczy Małej i Radomyślu, następnie w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mielcu zdobywa dyplom czeladnika w zawodzie ciastkarz-cukiernik. W dniu 21...

Czytaj dalej

ŁUKASIŃSKI Franciszek ks.

ŁUKASIŃSKI Franciszek ks. urodzony 13 września 1862 r. w Wrzępi, gm. Szczurowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1889 roku z rąk biskupa J. Łobosa. Jako wikary pracował w Ujanowicach (1889-1890), Barcicach (1890-1891), Czerminie (1891-1892), Jakubkowicach (1892-1894), Łososinie Dolnej (1893-1894), ponownie wraca do Ujanowic, jako wikary, a następnie administrator (1894-1895), Lipnicy Murowanej (1895) i Ochotnicy wikariusz expozyt (1895-1898). W latach 1898 do...

Czytaj dalej