Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

CZAJA Kazimierz

CZAJA Kazimierz urodzony 4 marca 1953 r w Mielcu, syn Józefa i Karoliny z domu Wilk. Ośmioklasową szkołę podstawową ukończył w 1967 w Czerminie i kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym w Mielcu specjalność obróbka skrawaniem. Po maturze rozpoczął studia wyższe w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w...

Czytaj więcej

KASPRZYK Antoni Hipolit

KASPRZYK Antoni Hipolit urodzony 26 lipca 1878 roku w Stryszowej pow. Wieliczka w rodzinie rolniczej. Szkołę powszechną ukończył w Gdowie, gimnazjum w Krakowie, Uniwersytet Wydz. lekarski również w Krakowie w 1905 roku. Praktykę odbywał na oddziałach chirurgicznych w Krakowie, Berlinie i Wiedniu, powracając znów do...

Czytaj więcej

GRADZIŃSKI Adam

GRADZIŃSKI Adam Ślepowron ps. „Adam” urodzony 11 grudnia 1907 roku (1902 druga data)  w Radomyślu Wielkim pow. Mielec, syn Włodzimierza i Stanisławy z domu Piotrowska. Rodzice mieli 5-ro dzieci: Adama Ślepowrona, Ludwika Andrzeja (1905), Wandę i jeszcze dwoje. Ojciec był urzędnikiem. W 1921 roku Adam...

Czytaj więcej

MILLER Arthur

MILLER Arthur pochodzenia polsko – żydowskiego. Jego ojciec Izydor urodził się w Radomyślu, gdzie mieszkała cała rodzina wraz matką Augustą z domu Talar. Millerowie wyjeżdżając do USA, zostawili małego Izydora u wujka w Radomyślu, gdy miał siedem lat Izydor z tabliczką na szyi, odbył samodzielnie...

Czytaj więcej

KOSTÓRKIEWICZ Tadeusz Ludwik Melchior

KOSTÓRKIEWICZ Tadeusz Ludwik Melchior urodzony w 5 stycznia 1891 roku w Rudzie gm. Radomyśl (Wielki) syn Piotra Pawła Kostórkiewicza i Anieli Grzybczyk, bratanek Szymona. Studiował medycynę, brał udział w walkach na froncie włoskim w I wojnie światowej, brak bliższych informacji. Posiadał liczne rodzeństwo:  Zofia Antonina...

Czytaj więcej

WOLAK Marek

WOLAK Marek urodzony 25 listopada 1965 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Bronisława i Józefy. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie ukończonego maturą. Kolejny etap to odbycie zasadniczej służby wojskowej, początkowo w Kielcach, a po szkole przeniesiony do Krakowa do Sztabu Wojewódzkiego, jako...

Czytaj więcej

„GEST” Zespół teatralny

„GEST” Zespół teatralny, powstał w roku 2018 przy Szkole Podstawowej w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki. Założony został przez nauczycieli miejscowej szkoły: Bożenę Rajską, znaną z wcześniejszej działalności artystyczno-teatralnej, twórczyni zespołu Tańca i Ruchu „Baj” przy Szkole Podstawowej w Podborzu (lata 90-te) oraz Jolantę Laska, nauczycielką...

Czytaj więcej

POWSTAŃCY STYCZNIOWI z terenu gminy i okolic

POWSTAŃCY STYCZNIOWI z terenu gminy i okolic, uczestnicy Powstania Styczniowego, które wybuchło z nocy z 22/23 stycznia 1863 roku, przede wszystkim na terenie zaboru rosyjskiego, ale zmobilizowało do czynu wszystkich Polaków w tym również i Galicji. Polacy aktywnie włączyli się w nurt wydarzeń wstępując ochotniczo...

Czytaj więcej

CICHOŃ Wawrzyniec

CICHOŃ Wawrzyniec urodzony 19 maja 1890 roku w Żarówce, syn Józefa i Teofili z domu Pryga. Gdy wybuchła I wojna światowa, służył w armii austriackiej w Rzeszowie, wybuch wojny zastał go w domu, gdy przyjechał na dwu tygodniowy urlop na żniwa. W potyczce 15 sierpnia...

Czytaj więcej

BARŁUG Jan s. Andrzeja

BARŁUG Jan, urodzony w roku 1900 r. w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Andrzeja i Anny z domu Wolak w rodzinie rolniczej, on sam też został rolnikiem. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Batalionów Chłopskich. Po wyzwoleniu aktywny działacz i organizator PSL (odłam Mikołajczyka)....

Czytaj więcej