Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

NAGROBEK rodziny Tabaka

NAGROBEK rodziny Tabaka, znajduje się na cmentarzu parafialnym w Zgórsku, naprzeciw kaplicy cmentarnej, postawiony został w roku 2000. Na wysokiej kolumnie greckiej stoi naturalnej wielkości posąg Chrystusa ubrany w szatę zarzuconą przez lewe ramię z prawą ręką uniesioną do góry, a w lewej trzymający krzyż....

Czytaj więcej

KRZYŻ METALOWY Z RZEŹBAMI w Partyni

KRZYŻ METALOWY Z RZEŹBAMI w Partyni stoi przy drodze 984 przed Potokiem Zgórskim. Pierwszy drewniany z XIX w. postawiony jak większość krzyży w tym czasie z wdzięczności za ustąpienie choroby cholery, która nawiedziła te strony. Krzyż postawił niemiecki osadnik Baum, który mieszkał na Pniu, krzyż...

Czytaj więcej

GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz

GRUSZCZYŃSKI Eugeniusz, urodzony 16 listopada 1908 roku w Radomyślu Wielkim, syn Ignacego i Marii z domu Kijowskiej. W okresie międzywojennym działał w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej, gdzie był sztandarowym miejscowego koła. Ożenił się z Cecylią z domu Rusinowską, która prowadziła sklep w Rynku z artykułami...

Czytaj więcej

WOLANIN Andrzej ks.

WOLANIN Andrzej ks. urodzony 27 listopada 1970 roku w Mielcu, syn Henryka i Teresy, rodzice mieszkali w Radomyślu Wielkim. Tutaj też Andrzej ukończył Szkołę Podstawową, do szkoły średniej uczęszczał w Mielcu, do Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół im. Prof. Janusza Groszkowskiego, zdając maturę w roku...

Czytaj więcej

KRZYŻ na tzw. Pańskich Polach w Żarówce

KRZYŻ  na tzw. Pańskich Polach w Żarówce w pobliżu nieistniejącego już dworu, stoi cementowy krzyż, postawiony w miejsce drewnianego z roku 1846. Upamiętnia on tragedię ludzką z czasów „rabacji chłopskiej”, kiedy to grupa, a właściwie banda chłopów zatrzymała powóz wiozący uciekinierów pochodzenia szlacheckiego 9 osób w...

Czytaj więcej

KRZYŻ w Rudzie przy drodze do Łączek Brzeskich

KRZYŻ w Rudzie przy drodze do Łączek Brzeskich na posesji Adama Działo. Pierwszy krzyż stał w tym miejscu w parku przy drodze w majątku właściciela wsi, Szymona Kostórkiewicza przed II wojną światową. Na drewnianym krzyżu zakończonym łukami, wisiała postać Chrystusa osłonięta blaszanym ozdobnym daszkiem. W...

Czytaj więcej

HAMERSCY rodzina

HAMERSCY rodzina, repatrianci ze wschodu Polacy, którzy zdecydowali się wrócić do Polski w 1945 roku. Ojciec Tadeusz urodzony w 1891 roku w Schodnicy, okręg drohobycki, matka Maria ur. w 1909 r., w Starym Samborze obwód lwowski. Początkowo zostali skierowani do Mielca, gdzie po krótkim pobycie...

Czytaj więcej

KASPRZYK Włodzimierz Adam

KASPRZYK Włodzimierz Adam, urodzony 20 sierpnia 1912 roku w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego Hipolita i Marii z domu Fuchs. Ojciec był lekarzem prowadził własną praktykę lekarską w Radomyślu w latach 1910-1914 do wybuchu I wojny światowej, dodatkowo zatrudniony był przy Sądzie Powiatowym w Radomyślu, jako...

Czytaj więcej

LONCZAK Ludwik

LONCZAK Ludwik urodził się 11 października 1884 r. w miejscowości Pień, gm. Radomyśl (Wielki), syn Michała i Agnieszki z domu Puła. Do szkoły ludowej uczęszczał w Radomyślu, później uzyskał wykształcenie średnie. W latach 1905-1909 służył w armii austriackiej, w 1914 został zmobilizowany i brał udział...

Czytaj więcej

ARMATA Władysław

ARMATA Władysław, urodzony 7 grudnia 1899 roku w Stobiernej pow. rzeszowski, syn Józefa i Wiktorii z domu Bulsza. Od roku 1910 uczęszczał do c.k. Państwowego Gimnazjum Cesarza Franciszka Józefa w Dębicy, będąc w VII klasie w roku szkolnym, 1917/18 jako poddany cesarza Franciszka Józefa, został...

Czytaj więcej