Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

GRZECH Franciszek

GRZECH Franciszek urodzony 2 stycznia 1912 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Katarzyny. W 1934 roku odbywał służbę wojskową w 40 p.p., w 1935 pełnił wartę honorową przy tłumnie marszałka J. Piłsudskiego, po zakończeniu służby wrócił do domu, zajmował się gospodarstwem....

100-LATKOWIE w gminie

100-LATKOWIE mieszkańcy gminy którzy dożyli lub przekroczyli wiek 100 lat. SKRZYNIARZ Katarzyna z domu Głowacz urodzona 7 marca 1906 roku w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkała całe życie. Wychowała 3 synów i dwie córki, doczekała się 13 wnuczków i 14 prawnuków. Uroczystość 100-lecia obchodziła...

PLEBAN Beata Agnieszka

PLEBAN Beata Agnieszka (z domu Niemiec) urodzona 21 czerwca 1971 roku w Żołyni k/Łańcuta, córka Jana i Elżbiety. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1995 r.) oraz Zintegrowaną Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną w Tarnowskiej Szkole Wyższej (2015 r.). Od...

MOŹDZIERZ Józef

MOŹDZIERZ Józef, urodzony 13 października 1900 r. w Dulczy Wielkiej, syn Pawła i Marii. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, po I wojnie światowej wyjechał do Francji do pracy jak inni mieszkańcy gminy, gdzie przebywał ok. 10 lat pracując w fabryce metalurgicznej przy wytopie ołowiu....

MYDLARZ Antoni

MYDLARZ Antoni urodzony 16 stycznia 1925 roku w Wólce Duleckiej obecnie włączonej w obręb Radomyśla Wielkiego, syn Józefa i Zofii. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Radomyślu, po jej ukończeniu pozostał przy rodzicach na gospodarstwie. Podczas II wojny światowej w 1942 roku został skierowany do przymusowej...

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA przy Gminnej Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim – powstała w roku 1971. W pierwszym roku opiekunką była Janina Bartnik, później Wanda Ganczarska i Zofia Kapinos. W 1973 roku spółdzielnia liczyła 216 członków, z chwilą powstania szkół gminnych, została zlikwidowana Spółdzielnia Uczniowska w Dulczy...

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie – zamek był prawdopodobnie jednym z punktów obronnych budowanych do XVII w. Ślady po nieistniejącym już zamku leżą w Zgórsku, przysiółek Giełda, pomiędzy wioskami Zgórsko i Podborze w odległości ok. 300 m na wschód od drogi 984, jadąc w kierunku Podborza....

JUSZYŃSKI Michał Hieronim ks.

JUSZYŃSKI Michał Hieronim ks. – poeta, bibliograf, historyk i kaznodzieja urodzony w roku 1760 w Gniazdowie. Studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie zdobył doktorat z filozofii, święcenia kapłańskie przyjął w 1785, przebywał na dworze prymasa M. Poniatowskiego, prowadził studia w Bibliotece Załuskich, przyjaźnił się z Józefem...

CZAJA Kazimierz

CZAJA Kazimierz urodzony 4 marca 1953 r w Mielcu, syn Józefa i Karoliny z domu Wilk. Ośmioklasową szkołę podstawową ukończył w 1967 w Czerminie i kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym w Mielcu specjalność obróbka skrawaniem. Po maturze rozpoczął studia wyższe w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w...

KASPRZYK Antoni Hipolit

KASPRZYK Antoni Hipolit urodzony 26 lipca 1878 roku w Stryszowej pow. Wieliczka w rodzinie rolniczej. Szkołę powszechną ukończył w Gdowie, gimnazjum w Krakowie, Uniwersytet Wydz. lekarski również w Krakowie w 1905 roku. Praktykę odbywał na oddziałach chirurgicznych w Krakowie, Berlinie i Wiedniu, powracając znów do...