Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

NOTARIAT, NOTARIUSZE, ADWOKACI

NOTARIAT, NOTARIUSZE, ADWOKACI, Instytucja notariatu wywodzi się ze średniowiecznych kancelarii sądowych, prowadzących między innymi księgi i sporządzających akta dotyczące nieruchomości. Pierwszą ustawą regulującą działalność notariatu na terenie zaboru austriackiego była ustawy z 1855 i 1871 roku. W Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono Rozporządzeniem Prezydenta z dnia 27.10.1933 roku. Notariuszem mógł zostać tylko obywatel polski, który ukończył 30 lat życia, posiadał odpowiednie wykształcenie...

Czytaj dalej

GAWĘDA Lucjan ps. „Sobota”

GAWĘDA (GAWĘDO) Lucjan ps. „Sobota”, lekarz, wyznania mojżeszowego, przybył do Mielca na początku lat 1920-tych. Tu powierzono mu kierownictwo prowizorycznego szpitala epidemiologicznego, który prowadził do jego likwidacji w 1923 roku. Przyjmował pacjentów również prywatnie, jego gabinet lekarski znajdował się przy ul. Zacisze. Pracował również, jako nauczyciel kontraktowy w mieleckim gimnazjum ucząc higieny. W latach 1928-1931 pełnił funkcję prezesa Komitetu Budowy...

Czytaj dalej

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ (ZBoWiD) w RadomyśluWielkim

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ (ZBoWiD) Koło Miejsko-Gminne w Radomyślu Wielkim. Organizacja kombatancka utworzona w Polsce 2 września 1949 r. w wyniku zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie i działających od 1945 organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Później także byłych żołnierzy, organizacji zbrojnych, konspiracyjnych walczących o niepodległość Polski. W Radomyślu początki koła sięgają roku 1966, kiedy to, członek...

Czytaj dalej

TRYBULEC Jan

TRYBULEC Jan, urodzony 14 czerwca 1842 roku w Radomyślu, w obwodzie tarnowskim, syn Marcina ziemianina, człowieka bardzo dbającego o losy swojej rodziny, szczególnie dzieci, dwóch synów Józefa i Jana, obaj ukończyli studia prawnicze oraz córki, które wysyłał na nauki do Krakowa celem zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Marcin Trybulec cieszył się szacunkiem i autorytetem wśród mieszczan oraz aktywnie uczestniczył w inicjatywach społecznych...

Czytaj dalej

MEDAL „SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”

MEDAL „SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA” jest to najwyższe odznaczenie cywilne ustanowione decyzją Knesetu w 1963 roku, nadawane nie-Żydom przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem (Yad Yashem) na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie. Głównym zadaniem Jad Waszem jest ocalenie od zapomnienia ludzi, którzy nieśli pomoc Żydom z narażeniem własnego życia z Holokaustu podczas II wojny światowej. Nagrodę stanowi medal...

Czytaj dalej

PODBORZE gm. Radomyśl Wielki

PODBORZE wioska w gminie Radomyśl Wielki w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim. Kiedyś w XIX w. podział terytorialny wskazywał, że Podborze wraz z Podlesiem, Giełdą, Zgórskiem, Wilczą Wolą i Podkościelem tworzyło wspólną gminę, w innych z początku XX w. Zgórsko stanowiło przysiółek Podborza. Od roku 1933 a ściślej od 1 lipca 1934 do lat 50-tych Podborze weszło w skład gminy zbiorczej...

Czytaj dalej

KUKLEWICZ Józef ks.

KUKLEWICZ Józef ks. urodzony 2 sierpnia 1919 roku w Radłowie pow. Tarnów, syn Franciszka i Teresy z domu Duda. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, do gimnazjum uczęszczał w Tarnowie, tam też studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym, kończąc uzyskaniem święceń kapłańskich w dniu 6 stycznia 1950 roku z rąk bpa Jana Stepy. Po święceniach, jako wikary na pierwszą placówkę...

Czytaj dalej

KALITA Jan Ignacy

KALITA JAN IGNACY urodzony 18 czerwca 1897 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Piotra i Marii z domu Mulowskiej. Szkołę ludową ukończył w Radomyślu, dalszą edukację rozpoczął w C.K. Gimnazjum w Mielcu, do którego można było się dostać po ukończeniu szkoły ludowej i zdaniu egzaminu wstępnego. W gimnazjum nauka, podręczniki i obowiązkowe mundury były płatne, można było otrzymać stypendium za dobre...

Czytaj dalej

PARTYNIA gm. Radomyśl Wielki

PARTYNIA wioska w gm. Radomyśl Wielki, leży nad potokiem Partyńskim w pow. mieleckim, woj. podkarpackim, wcześniej administracyjnie krakowskim, a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 886 ha i liczy ok. 1200 mieszkańców (2018). Przysiółek: Schabowiec. Początki Partyni datuje się pod koniec XVI w., prawdopodobną datą powstania Partyni jest rok 1578, późniejszą datą jest rok, 1662 którą potwierdza rejestr...

Czytaj dalej

ZGÓRSKO gm. Radomyśl Wielki

ZGÓRSKO najstarsza wioska w gminie Radomyśl Wielki,  w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Od roku 1933 do lat 50-tych Zgórsko wchodziło w skład gminy Wadowice Górne, później w skład gromady Podborze, a od roku 1973 weszło w skład gminy Radomyśl. Zajmuje obszar 386,12 ha z przysiółkami Kwatery, Prebenda i Wilcza Wola, liczy ok. 450...

Czytaj dalej

OSSOLIŃSKI Józef Maksymilian

OSSOLIŃSKI Józef Maksymilian urodzony w roku 1748 w Woli Mieleckiej (wioska obok Mielca) w woj. sandomierskim, należącej do jego ojca Michała kasztelana czchowskiego i Anny z Szaniawskich. Oprócz Woli ojciec był właścicielem Mielca, Zgórska, Cyranki, Piątkowca, Partyni i Izbisk. Józef naukę rozpoczął w roku 1762 w Collegium Nobilium jezuitów w Warszawie, ukończył w 1771, tam poznał wielu wybitnych duchownych, poetów...

Czytaj dalej

ZDZIARZEC gm. Radomyśl Wielki

ZDZIARZEC wioska w gm. Radomyśl Wielki, pow. mieleckim, woj. podkarpackim. W okresie początkowym administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 297 ha, liczy ok. 950 mieszkańców (2018) i leży przy drodze powiatowej Radomyśl – Dębica. Nazwa Zdziarzec wykształciła się prawdopodobnie z pierwotnej nazwy Żdziar, Zdzarecz, Zdziarzecz, od staropolskiego sława „żdzar” – miejsce wypalone, osada...

Czytaj dalej

DĄBIE gm. Radomyśl Wielki

DĄBIE wioska w gminie Radomyśl Wielki, powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, wcześniej administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 1 242,70 ha z przysiółkami Zagrody, Podlesie, Pod Borem i Granica, liczy ok. 950 mieszkańców, położona jest przy trasie Radomyśl – Dębica nad Potokiem Zgórskim w południowej części gminy. Dąbie od prawie dwóch wieków było związane...

Czytaj dalej