Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

PŁAZA Józef Wawrzyniec

PŁAZA Józef Wawrzyniec urodzony 6 lutego 1900 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Wojciecha i Honoraty z domu Niedbałowska. Miał brata Stanisława, patrz opis niżej.  Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Radomyślu, po jej ukończeniu uczył się zawodu u ojca, który prowadził warsztat szewski. W roku 1918 został powołany do służby wojskowej, w czasie służby ukończył czteromiesięczną szkołę podoficerską artylerii w Toruniu...

Czytaj dalej

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście”

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście” w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki powstała w roku 2018 z inicjatywy przedszkolanek Bernadety Niemczura i Agnieszki Sabaj, pracujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dulczy Wielkiej, popartej przez dyrektor szkoły Agnieszkę Snuzik. Zaangażowały rodziców do wspólnej inicjatywy zagrania bajki swoim wychowankom, czyli 3, 4 i 5 latkom. Początki były trudne, rodzice nieśmiało podeszli do tematu, aż do...

Czytaj dalej

CHMIEL-GROMALA Sara

CHMIEL-GROMALA Sara urodzona 14 lipca 1991 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, córka Stanisława i Haliny. Jej rodzinną miejscowością jest Zdziarzec gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkali jej rodzice, a ona uczęszczała do Szkoły Podstawowej. Kolejno była absolwentką Gimnazjum nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Jej artystyczna edukacja rozpoczęła się w wieku 7 lat, gdy rodzice zapisali ją na naukę fortepianu,...

Czytaj dalej

LASOTA Michał

LASOTA Michał, urodzony 02 października 1903 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Jadwigi z domu Śmiatacz. Działający w grupie partyzantów na terenie Dulczy Małej, w listopadzie 1941 roku, przyszedł do domu odwiedzić rodzinę nie wiedząc, że dom jest obserwowany. Gdy wszedł do domu usłyszał komendę, aby wyszedł na zewnątrz i poddał się, bo wraz z całą...

Czytaj dalej

KLUB SPORTOWY „HETMAN” w Dąbrówce Wisłockiej

KLUB SPORTOWY „HETMAN” w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki. Założony w 2000 roku, przez działacza sportowego Mariusza Pierzchałę, który był jego prezesem i opiekunem. Początkowo nosił nazwę Ludowy Klub Sportowy „Modorex” i grał w dębickiej klasie „B”. Z chwilą odejścia Pierzchały w roku 2005, kierownictwo klubu przejęli Julian Górak i Stanisław Koźlik, prowadzili klub do 2007 roku, później zabrakło zawodników...

Czytaj dalej

KALITA Edward

KALITA Edward urodzony 16 marca 1913 roku w Radomyślu Wielkim, syn Piotra Ferdynanda i Marii z domu Mulowska. Miał liczne rodzeństwo, z czego 7-ro osiągnęło wiek dojrzały. W Radomyślu jego bratem był Ludwik Kalita (opisany niżej) i siostra Julia Massalska, długoletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej. Po rozpoczęciu nauki w szkole powszechnej w Radomyślu uczęszczał do gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE MOTO LEWART w Radomyślu Wielkim

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE MOTO LEWART w Radomyślu Wielkim, powstało w roku 2019 i zarejestrowane, jako stowarzyszenie zwykłe w Starostwie Powiatowym. Celem stowarzyszenia oprócz propagowania sportu motorowego jest radość ze spędzania wolnego czasu na motocyklu, ale również wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych społeczności, edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udział w akcjach charytatywnych itp. Jest to zwarta grupa elegancko wyposażona w skórzane kurtki...

Czytaj dalej

KRĘŻEL Antoni

KRĘŻEL Antoni ps. „Woźnica”, urodzony 15 lutego 1927 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina. Był zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej, składał przysięgę przed por. Józefem Bury, ps. „Mocny” z-cą dowódcy AK placówki Radomyśl Wielki obwód mielecki. Brał czynny udział we wszystkich akcjach bojowych na terenie placówki Radomyśl Wielki. Uczestniczył w przyjęciu broni po zrzucie jaki nastąpił przez samolot aliancki...

Czytaj dalej

KRZYSTYNIAK Józef

KRZYSTYNIAK Józef ps. „Rękojeść” urodzony 30 sierpnia 1913 roku w Dąbiu, syn Andrzeja i Anny. W chwili wybuchu wojny był w czynnej służbie jako szeregowy w 19 p.p. Lwów, brał udział w obronie Warszawy, walki pod Cytadela i w obrębie Warszawy. Po poddaniu Warszawy i zakończonych walkach dostał się do niewoli, w miesiącach październik – listopad przebywał w Piotrkowie Trybunalskim,...

Czytaj dalej

KALITA Ludwik

KALITA Ludwik Józef urodzony 23 sierpnia 1906 roku w Radomyślu Wielkim, syn Piotra Ferdynanda i Marii z domu Mulowska. Jako młody chłopak praktykował w zawodzie masarskim u mistrza Edwarda Babiarskiego w latach 1922 do 1925 i przed komisją zdawał egzamin z wynikiem dobrym, otrzymując tzw. Świadectwo Wyzwolenia wydane przez Stowarzyszenie Przemysłowe Zjednoczonych Rękodzielników, a to: Rzeźników, Piekarzy i Masarzy w...

Czytaj dalej

KOZIOŁ Józef

KOZIOŁ Józef, ps. „Gawron”, urodzony 28 grudnia 1914 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Stanisława. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Partyni kl. I do IV, a następne w Radomyślu klasy V do VII. Po zajęciach szkolnych pomagał w domu matce, (ojciec zginął na I wojnie światowej) i uczył się w zakładzie stolarskim w Partyni u J. Mądziela. W wieku...

Czytaj dalej

DEPTUŁA Leszek Roman

DEPTUŁA Leszek Roman urodzony 25 lutego 1953 roku w Żaganiu woj. lubuskie, syn Rocha i Marii z domu Koral. Do Mielca przyjechał, jako 3-letni chłopiec, tutaj chodził do szkoły, ukończył Liceum Ogólnokształcące im St. Konarskiego w roku 1973, studia wyższe odbył na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1978 r. podjął pracę, jako lekarz weterynarii w gminie Wadowice Górne,...

Czytaj dalej

SEKCJA SZERMIERCZA SKS Radomyśl Wielki

SEKCJA SZERMIERCZA SKS Radomyśl Wielki rozpoczęła działalność we wrześniu 1986 roku, gdy pracę w Szkole Podstawowej podjął mgr Zbigniew Żola. Wysunął on projekt utworzenia sekcji szermierczej, projekt poparł ówczesny dyrektor szkoły Edward Trybulec, przeznaczając na ten cel pewną kwotę pieniędzy. Do sekcji na początek zgłosiło się osiem dziewcząt: Weryńska Marzena, Bury Marzena, Ziomek Agata, Stachowicz Anna, Pryga Monika, Bober Małgorzata,...

Czytaj dalej