Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

TARGOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

TARGOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z głównych i długich ulic w mieście licząca 1525 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od Rynku w kierunku wschodnim, równoległa do ul. Armii Krajowej i...

Czytaj więcej

KOPERNIKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

KOPERNIKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z bocznych ulic w mieście licząca 925 mb., z krótkim odcinkiem asfaltu, piaszczysta z częściowo ułożonymi cementowymi płytami, bez chodników. W roku 2016 wytyczona, a jej budowa przewidziana w 2017 r. Znajduje się w północnej części miasta...

Czytaj więcej

ARMII KRAJOWEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim

ARMII KRAJOWEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych i najdłuższych ulic w mieście licząca 1990 mb., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową i biegnie od Rynku w kierunku wschodnim do Przecławia i kończy...

Czytaj więcej

PIŁSUDZKIEGO J. (ulica) w Radomyślu Wielkim

PIŁSUDZKIEGO Józefa (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 1845 m., pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na południowy zachód w kierunku...

Czytaj więcej

KOŚCIUSZKI (ulica) w Radomyślu Wielkim

KOŚCIUSZKI (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najdłuższych ulic w mieście licząca 2655 m. pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Biegnie od Rynku na zachód w kierunku Dulczy Małej. Przed wojną jak i później nosiła nazwę ul. Plebańskiej, od...

Czytaj więcej

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim

FIRLEJA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z dwóch głównych ulic w mieście licząca 885 m. pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach w obrębie zabudowy. Jej przebieg pokrywa się z drogą wojewódzką 984 i biegnie od Rynku na północ w kierunku Mielca. Przed...

Czytaj więcej

SŁOWACKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

SŁOWACKIEGO Juliusza (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, zw. też Osiedlem poetów i pisarzy. Jedna z średniej długości ulic (275 m), biegnąca prawie przez środek osiedla, łączy dwie skrajne ulice Kochanowskiego i Mickiewicza i przecina cztery ulice lokalne, szkoda tylko, że projektowane bez perspektywy,...

Czytaj więcej

KOCHANOWSKIEGO Jana (ulica) w Radomyślu Wielkim

KOCHANOWSKIEGO Jana (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, zw. też Osiedlem poetów i pisarzy. Jedna z średniej długości ulic (400 m), znajdująca się w wschodniej części Osiedla, biegnie od ul. Klonowej do ul. Wałowej. Pokryta asfaltem z chodnikiem częściowo z prawej strony. Nazwę nadano...

Czytaj więcej

MICKIEWICZA Adama (ulica) w Radomyślu Wielkim

MICKIEWICZA Adama (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, zw. też Osiedlem poetów i pisarzy. Jedna z dłuższych ulic (850 m), znajdująca się w zachodniej części Osiedla, stanowi jak gdyby przedłużenie ul. Klonowej, rozpoczyna się od ostatnich domów na Klonowej do ul. Wałowej. Pokryta asfaltem...

Czytaj więcej

KILIAN Stanisław

KILIAN Stanisław, urodzony 30 kwietnia 1925 r. w Partyni, gmina Radomyśl Wielki, syn Tomasza i Bronisławy z domu Dziekan, w rodzinie rolniczej. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Gimnazjum w Mielcu, wybuch wojny powoduje jednak przerwanie nauki. Mając 17 lat, za przykładem swojego starszego...

Czytaj więcej