Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

PLEBAN Beata Agnieszka

PLEBAN Beata Agnieszka (z domu Niemiec) urodzona 21 czerwca 1971 roku w Żołyni k/Łańcuta, córka Jana i Elżbiety. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Ukończyła studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1995 r.) oraz Zintegrowaną Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną w Tarnowskiej Szkole Wyższej (2015 r.). Od 1996 r. pracuje w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim, jako nauczyciel...

Czytaj dalej

MOŹDZIERZ Józef

MOŹDZIERZ Józef, urodzony 13 października 1900 r. w Dulczy Wielkiej, syn Pawła i Marii. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, po I wojnie światowej wyjechał do Francji do pracy jak inni mieszkańcy gminy, gdzie przebywał ok. 10 lat pracując w fabryce metalurgicznej przy wytopie ołowiu. Po powrocie na wieś założył sklepik, który zaopatrywał wioskę w artykuły spożywcze, otrzymywał również w...

Czytaj dalej

MYDLARZ Antoni

MYDLARZ Antoni urodzony 16 stycznia 1925 roku w Wólce Duleckiej obecnie włączonej w obręb Radomyśla Wielkiego, syn Józefa i Zofii. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Radomyślu, po jej ukończeniu pozostał przy rodzicach na gospodarstwie. Podczas II wojny światowej w 1942 roku został skierowany do przymusowej pracy w mieleckiej fabryce samolotów, jako pomocnik ślusarza. Po wyzwoleniu w 1945 roku wstąpił do...

Czytaj dalej

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA przy Gminnej Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim – powstała w roku 1971. W pierwszym roku opiekunką była Janina Bartnik, później Wanda Ganczarska i Zofia Kapinos. W 1973 roku spółdzielnia liczyła 216 członków, z chwilą powstania szkół gminnych, została zlikwidowana Spółdzielnia Uczniowska w Dulczy Małej, a towar wraz z gotówką przekazano spółdzielni w Radomyślu. Instruktorem spółdzielni był wówczas Władysław...

Czytaj dalej

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie

GRODZISKO średniowieczne w Zgórsku-Giełdzie – zamek był prawdopodobnie jednym punktów obronnych budowanych do XVII w. oprócz Mielca, Przecławia, Baranowa, a przede wszystkim w Rzemienia. Ślady po nieistniejącym już zamku leżą w Zgórsku, przysiółek Giełda, pomiędzy wioskami Zgórsko i Podborze w odległości ok. 300 m na wschód od drogi 984, jadąc w kierunku Podborza. Jako zamek nie jest wzmiankowany w dokumentach...

Czytaj dalej

JUSZYŃSKI Michał Hieronim ks.

JUSZYŃSKI Michał Hieronim ks. – poeta, bibliograf, historyk i kaznodzieja urodzony w roku 1760 w Gniazdowie. Studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie zdobył doktorat z filozofii, święcenia kapłańskie przyjął w 1785, przebywał na dworze prymasa M. Poniatowskiego, prowadził studia w Bibliotece Załuskich, przyjaźnił się z Józefem Maksymilianem Ossolińskim, H. Kołłątajem, T. Czackimi wieloma innymi osobistościami. W roku 1789 objął stanowisko profesora...

Czytaj dalej

CZAJA Kazimierz

CZAJA Kazimierz urodzony 4 marca 1953 r w Mielcu, syn Józefa i Karoliny z domu Wilk. Ośmioklasową szkołę podstawową ukończył w 1967 w Czerminie i kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym w Mielcu specjalność obróbka skrawaniem. Po maturze rozpoczął studia wyższe w Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Rzeszowie (później Politechnika Rzeszowska), którą ukończył w 1978 roku uzyskując dyplom mgr inż. budownictwa lądowego....

Czytaj dalej

KASPRZYK Antoni Hipolit

KASPRZYK Antoni Hipolit urodzony 26 lipca 1878 roku w Stryszowej pow. Wieliczka w rodzinie rolniczej. Szkołę powszechną ukończył w Gdowie, gimnazjum w Krakowie, Uniwersytet Wydz. lekarski również w Krakowie w 1905 roku. Praktykę odbywał na oddziałach chirurgicznych w Krakowie, Berlinie i Wiedniu, powracając znów do Krakowa, jako asystent Kliniki Chirurgicznej. Od roku 1910 do wybuchu I wojny światowej w 1914...

Czytaj dalej

GRADZIŃSKI Adam

GRADZIŃSKI Adam Ślepowron ps. „Adam” urodzony 11 grudnia 1907 roku (1902 druga data)  w Radomyślu Wielkim pow. Mielec, syn Włodzimierza i Stanisławy z domu Piotrowska. Rodzice mieli 5-ro dzieci: Adama Ślepowrona, Ludwika Andrzeja (1905), Wandę i jeszcze dwoje. Ojciec był urzędnikiem. W 1921 roku Adam rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po uzyskaniu doktoratu w 1929 roku pracował w...

Czytaj dalej

MILLER Arthur

MILLER Arthur pochodzenia polsko – żydowskiego. Jego ojciec Izydor urodził się w Radomyślu, gdzie mieszkała cała rodzina wraz matką Augustą z domu Talar. Millerowie wyjeżdżając do USA, zostawili małego Izydora u wujka w Radomyślu, gdy miał siedem lat Izydor z tabliczką na szyi, odbył samodzielnie podróż do USA, gdzie połączył się z rodziną. Tam urodził się Arthur 17 października 1915...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Tadeusz Ludwik Melchior

KOSTÓRKIEWICZ Tadeusz Ludwik Melchior urodzony w 5 stycznia 1891 roku w Rudzie gm. Radomyśl (Wielki) syn Piotra Pawła Kostórkiewicza i Anieli Grzybczyk, bratanek Szymona. Studiował medycynę, brał udział w walkach na froncie włoskim w I wojnie światowej, brak bliższych informacji. Posiadał liczne rodzeństwo:  Zofia Antonina Weiner, Eugenia Agnieszka Elżbieta Sommer,  Janina Prajer,  Andrzej Antoni Kostórkiewicz,  Stanisława Weber i Henryk Kostórkiewicz. Mieszkał w...

Czytaj dalej

WOLAK Marek

WOLAK Marek urodzony 25 listopada 1965 roku w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Bronisława i Józefy. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie ukończonego maturą. Kolejny etap to odbycie zasadniczej służby wojskowej, początkowo w Kielcach, a po szkole przeniesiony do Krakowa do Sztabu Wojewódzkiego, jako kancelarzysta. Po wojsku podjął pracę w Spółdzielni Mleczarskiej w Dębicy, jako instruktor obejmując nadzorem nasz...

Czytaj dalej

„GEST” Zespół teatralny

„GEST” Zespół teatralny, powstał w roku 2018 przy Szkole Podstawowej w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki. Założony został przez nauczycieli miejscowej szkoły: Bożenę Rajską, znaną z wcześniejszej działalności artystyczno-teatralnej, twórczyni zespołu Tańca i Ruchu „Baj” przy Szkole Podstawowej w Podborzu (lata 90-te) oraz Jolantę Laska, nauczycielką języka polskiego Zespół przygotowuje widowiska artystyczne na kanwie ważnych wydarzeń narodowo-historycznych, pierwszym widowiskiem był spektakl...

Czytaj dalej