Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

MACIAŁEK Monika

MACIAŁEK Monika z domu Cichoń, urodzona 10 stycznia 1993 roku w Krakowie, ale jej rodzinną miejscowością jest Podborze gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkała i uczęszczała do Szkoły Podstawowej. Maturę zdała w 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu. Od 2010 roku należy do Grupy Literackiej „Słowo”, działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu, skupiającej najprawdziwszych...

Czytaj dalej

PŁAZA Józef Wawrzyniec

PŁAZA Józef Wawrzyniec urodzony 6 lutego 1900 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Wojciecha i Honoraty z domu Niedbałowska. Miał brata Stanisława, patrz opis niżej.  Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Radomyślu, po jej ukończeniu uczył się zawodu u ojca, który prowadził warsztat szewski. W roku 1918 został powołany do służby wojskowej, w czasie służby ukończył czteromiesięczną szkołę podoficerską artylerii w Toruniu...

Czytaj dalej

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście”

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście” w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki powstała w roku 2018 z inicjatywy przedszkolanek Bernadety Niemczura i Agnieszki Sabaj, pracujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dulczy Wielkiej, popartej przez dyrektor szkoły Agnieszkę Snuzik. Zaangażowały rodziców do wspólnej inicjatywy zagrania bajki swoim wychowankom, czyli 3, 4 i 5 latkom. Początki były trudne, rodzice nieśmiało podeszli do tematu, aż do...

Czytaj dalej

CHMIEL-GROMALA Sara

CHMIEL-GROMALA Sara urodzona 14 lipca 1991 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, córka Stanisława i Haliny. Jej rodzinną miejscowością jest Zdziarzec gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkali jej rodzice, a ona uczęszczała do Szkoły Podstawowej. Kolejno była absolwentką Gimnazjum nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Jej artystyczna edukacja rozpoczęła się w wieku 7 lat, gdy rodzice zapisali ją na naukę fortepianu,...

Czytaj dalej

LASOTA Michał

LASOTA Michał, urodzony 02 października 1903 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Jadwigi z domu Śmiatacz. Działający w grupie partyzantów na terenie Dulczy Małej, w listopadzie 1941 roku, przyszedł do domu odwiedzić rodzinę nie wiedząc, że dom jest obserwowany. Gdy wszedł do domu usłyszał komendę, aby wyszedł na zewnątrz i poddał się, bo wraz z całą...

Czytaj dalej

KLUB SPORTOWY „HETMAN” w Dąbrówce Wisłockiej

KLUB SPORTOWY „HETMAN” w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki. Założony w 2000 roku, przez działacza sportowego Mariusza Pierzchałę, który był jego prezesem i opiekunem. Początkowo nosił nazwę Ludowy Klub Sportowy „Modorex” i grał w dębickiej klasie „B”. Z chwilą odejścia Pierzchały w roku 2005, kierownictwo klubu przejęli Julian Górak i Stanisław Koźlik, prowadzili klub do 2007 roku, później zabrakło zawodników...

Czytaj dalej

KALITA Edward

KALITA Edward urodzony 16 marca 1913 roku w Radomyślu Wielkim, syn Piotra Ferdynanda i Marii z domu Mulowska. Miał liczne rodzeństwo, z czego 7-ro osiągnęło wiek dojrzały. W Radomyślu jego bratem był Ludwik Kalita (opisany niżej) i siostra Julia Massalska, długoletnia nauczycielka w Szkole Podstawowej. Po rozpoczęciu nauki w szkole powszechnej w Radomyślu uczęszczał do gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE MOTO LEWART w Radomyślu Wielkim

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE MOTO LEWART w Radomyślu Wielkim, powstało w roku 2019 i zarejestrowane, jako stowarzyszenie zwykłe w Starostwie Powiatowym. Celem stowarzyszenia oprócz propagowania sportu motorowego jest radość ze spędzania wolnego czasu na motocyklu, ale również wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych społeczności, edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udział w akcjach charytatywnych itp. Jest to zwarta grupa elegancko wyposażona w skórzane kurtki...

Czytaj dalej

KRĘŻEL Antoni

KRĘŻEL Antoni ps. „Woźnica”, urodzony 15 lutego 1927 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina. Był zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej, składał przysięgę przed por. Józefem Bury, ps. „Mocny” z-cą dowódcy AK placówki Radomyśl Wielki obwód mielecki. Brał czynny udział we wszystkich akcjach bojowych na terenie placówki Radomyśl Wielki. Uczestniczył w przyjęciu broni po zrzucie jaki nastąpił przez samolot aliancki...

Czytaj dalej

KRZYSTYNIAK Józef

KRZYSTYNIAK Józef ps. „Rękojeść” urodzony 30 sierpnia 1913 roku w Dąbiu, syn Andrzeja i Anny. W chwili wybuchu wojny był w czynnej służbie jako szeregowy w 19 p.p. Lwów, brał udział w obronie Warszawy, walki pod Cytadela i w obrębie Warszawy. Po poddaniu Warszawy i zakończonych walkach dostał się do niewoli, w miesiącach październik – listopad przebywał w Piotrkowie Trybunalskim,...

Czytaj dalej

KALITA Ludwik

KALITA Ludwik Józef urodzony 23 sierpnia 1906 roku w Radomyślu Wielkim, syn Piotra Ferdynanda i Marii z domu Mulowska. Jako młody chłopak praktykował w zawodzie masarskim u mistrza Edwarda Babiarskiego w latach 1922 do 1925 i przed komisją zdawał egzamin z wynikiem dobrym, otrzymując tzw. Świadectwo Wyzwolenia wydane przez Stowarzyszenie Przemysłowe Zjednoczonych Rękodzielników, a to: Rzeźników, Piekarzy i Masarzy w...

Czytaj dalej

KOZIOŁ Józef

KOZIOŁ Józef, ps. „Gawron”, urodzony 28 grudnia 1914 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Stanisława. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Partyni kl. I do IV, a następne w Radomyślu klasy V do VII. Po zajęciach szkolnych pomagał w domu matce, (ojciec zginął na I wojnie światowej) i uczył się w zakładzie stolarskim w Partyni u J. Mądziela. W wieku...

Czytaj dalej

DEPTUŁA Leszek Roman

DEPTUŁA Leszek Roman urodzony 25 lutego 1953 roku w Żaganiu woj. lubuskie, syn Rocha i Marii z domu Koral. Do Mielca przyjechał, jako 3-letni chłopiec, tutaj chodził do szkoły, ukończył Liceum Ogólnokształcące im St. Konarskiego w roku 1973, studia wyższe odbył na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1978 r. podjął pracę, jako lekarz weterynarii w gminie Wadowice Górne,...

Czytaj dalej