Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

JASNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JASNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 120 mb. Na całej długości jest pokryta asfaltem z chodnikami na całej długości po obydwóch stronach. Jest drogę gminną, lokalną, w centrum miasta, biegnącą od ul. Firleja do ul. Armii Krajowej....

Czytaj więcej

KĄTY (ulica) w Radomyślu Wielkim

KĄTY (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z średniej długości ulic w mieście licząca 560 mb., częściowo pokryta asfaltem, bez chodników. Stanowi drogę gminną, lokalną, jest przedłużeniem ul. Zielonej i biegnie od ul. Targowej do ul. Zasowskiej. Jej nazwa pochodzi od nazw topograficznych tzn....

Czytaj więcej

OGRODOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

OGRODOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 246 mb. Na całej długości jest pokryta asfaltem z chodnikiem na całej długości po jednej i częściowo po drugiej stronie. Jest drogę gminną, lokalną, biegnąca od ul. Targowej do ul. Piłsudskiego...

Czytaj więcej

SZKOLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

SZKOLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najkrótszych ulic w mieście licząca 43 mb. Jest na całej długości pokryta asfaltem z chodnikiem na całej długości po jednej i drugiej stronie. Jest drogę gminną, lokalną, biegnąca od ul. Rynek do ul. Ogrodowej. Nazwa jej...

Czytaj więcej

KAPLICZKA Matki Bożej w Dąbiu

Kapliczka Matki Bożej w Dąbiu (obok szkoły). Wybudowana, jako wotum dziękczynne za powrót synów z I wojny światowej przez Józefa Krężla. Wykonana w kształcie słupa o przekroju kwadratu, trójstopniowa całkowicie wykonana z cegły, z oszkloną z frontu wnęką na figurę Matki Bożej z otwieranymi drzwiczkami....

Czytaj więcej

KRÓTKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

KRÓTKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 72 mb. Jest na całej długości pokryta asfaltem z chodnikami po obu stronach, choć tym sposobem została bardzo zwężona i zimą trudno nią przejechać, gdy są zaparkowane samochody. Jest drogę gminną,...

Czytaj więcej

RYBA Piotr Teodor

RYBA Piotr Teodor urodzony 8 września 1897 r. w Łapanowie pow. Bochnia, syn Jana. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Łapanowie, ukończył Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W czasie I wojny służył w armii austriackiej, jako oficer, był dowódcą plutonu a później kompanii piechoty. Po odzyskaniu...

Czytaj więcej

ROLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ROLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 736 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą lokalną, gminną, leżącą w zachodniej części miasta, biegnącą od ul. Kościuszki w kierunku wschodnim do miejscowości...

Czytaj więcej

ZIELONA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZIELONA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 350 mb., piaszczysta w budowie z jednym domem od strony Armii Krajowej. Jest drogą lokalną, gminną biegnącą od ul. Armii Krajowej do ul. Targowej, znajduje się w wschodniej części miasta. Nazwa...

Czytaj więcej

PIEKARSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

Piekarska (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca ok. 300 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą lokalną, gminną łączącą dwie równoległe ulice Armii Krajowej i ul. Targową. Znajduje się w wschodniej...

Czytaj więcej