Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

NOTARIAT, NOTARIUSZE, ADWOKACI

NOTARIAT, NOTARIUSZE, ADWOKACI, Instytucja notariatu wywodzi się ze średniowiecznych kancelarii sądowych, prowadzących między innymi księgi i sporządzających akta dotyczące nieruchomości. Pierwszą ustawą regulującą działalność notariatu na terenie zaboru austriackiego była ustawy z 1855 i 1871 roku. W Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono Rozporządzeniem Prezydenta z dnia 27.10.1933...

GAWĘDA Lucjan ps. „Sobota”

GAWĘDA Lucjan ps. „Sobota”, lekarz pracujący przed wojną w Radomyślu Wielkim. Podczas wojny należał do lokalnej placówki AK Radomyśl Wielki, gdzie pełnił obowiązki lekarza. Udzielał porad i opatrywał rany odniesione przez uczestników  podczas akcji. Mieszkał przy ul. Rudzkiej pod nr 32. Dalsze jego losy są...

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ (ZBoWiD) w RadomyśluWielkim

ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW o WOLNOŚĆ i DEMOKRACJĘ (ZBoWiD) Koło Miejsko-Gminne w Radomyślu Wielkim. Organizacja kombatancka utworzona w Polsce 2 września 1949 r. w wyniku zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie i działających od 1945 organizacji kombatantów i więźniów obozów hitlerowskich. Później także byłych żołnierzy, organizacji zbrojnych,...

TRYBULEC Jan

TRYBULEC Jan, urodzony 14 czerwca 1842 roku w Radomyślu, w obwodzie tarnowskim, syn Marcina ziemianina, człowieka bardzo dbającego o losy swojej rodziny, szczególnie dzieci, dwóch synów Józefa i Jana, obaj ukończyli studia prawnicze oraz córki, które wysyłał na nauki do Krakowa celem zdobycia odpowiedniego wykształcenia....

MEDAL „SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA”

MEDAL „SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA” jest to najwyższe odznaczenie cywilne ustanowione decyzją Knesetu w 1963 roku, nadawane nie-Żydom przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem (Yad Yashem) na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie. Głównym zadaniem Jad Waszem jest ocalenie od zapomnienia ludzi, którzy nieśli...

PODBORZE gm. Radomyśl Wielki

PODBORZE wioska w gminie Radomyśl Wielki w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim. Kiedyś w XIX w. podział terytorialny wskazywał, że Podborze wraz z Podlesiem, Giełdą, Zgórskiem, Wilczą Wolą i Podkościelem tworzyło wspólną gminę, w innych z początku XX w. Zgórsko stanowiło przysiółek Podborza. Od roku 1933...

KUKLEWICZ Józef ks.

KUKLEWICZ Józef ks. urodzony 2 sierpnia 1919 roku w Radłowie pow. Tarnów, syn Franciszka i Teresy z domu Duda. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, do gimnazjum uczęszczał w Tarnowie, tam też studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym, kończąc uzyskaniem święceń kapłańskich w dniu 6...

KALITA Jan Ignacy

KALITA JAN IGNACY urodzony 18 czerwca 1897 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Piotra i Marii z domu Mulowskiej. Szkołę ludową ukończył w Radomyślu, dalszą edukację rozpoczął w C.K. Gimnazjum w Mielcu, do którego można było się dostać po ukończeniu szkoły ludowej i zdaniu egzaminu wstępnego....

PARTYNIA gm. Radomyśl Wielki

PARTYNIA wioska w gm. Radomyśl Wielki, leży nad potokiem Partyńskim w pow. mieleckim, woj. podkarpackim, wcześniej administracyjnie krakowskim, a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 886 ha i liczy ok. 1200 mieszkańców (2018). Przysiółek: Schabowiec. Początki Partyni datuje się pod koniec XVI w.,...

ZGÓRSKO gm. Radomyśl Wielki

ZGÓRSKO najstarsza wioska w gminie Radomyśl Wielki,  w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Od roku 1933 do lat 50-tych Zgórsko wchodziło w skład gminy Wadowice Górne, później w skład gromady Podborze, a od roku 1973 weszło w skład gminy...