Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

STADNICKICH pałac, dworek

STADNICKICH pałac, dworek – zbudowany prawdopodobnie przez właścicieli zachował się do dnia dzisiejszego, budynek jednopiętrowy, bezstylowy, szczególnie niewyróżniający się. W słownikach geograficznych XIX w., opisywany jest, jako „pałac” rodziny Stadnickich. Ostatni właściciel miejscowości Ruda i Radomyśla z rodu Stadnickich Franciszek sprzedał dworek Stanisławowi i Julii (z Gardulskich) Nowakom pod koniec XIX w., którzy przez pewien czas prowadzili tam Dom Zajezdny....

Czytaj dalej

BAJOR Andrzej

BAJOR Andrzej, urodzony w 23 czerwca 1954 r. w Radomyślu Wielkim, syn Aleksandra i Józefy z domu Nowak. Miał brata bliźniaka Henryka, z którym razem ukończyli szkołę w Radomyślu, ojciec budowniczy krótko trzymał synów i nauczył ich od dzieciństwa ciężko pracować. Andrzej trafił do Rzeszowa, jako absolwent Technikum Budowlanego poszedł w ślady ojca, założyli z bratem pierwszą firmę wytwórnię lodów...

Czytaj dalej

MIERZWIŃSKI Sebastian ks.

MIERZWIŃSKI Sebastian ks. mianowany na proboszcza w Radomyślu w 1800 roku przez Floriana Amanda Janowskiego bpa z Tarnowa, poprzednią parafią był Zdziarzec, gdzie też był proboszczem. Podczas swego pobytu w Radomyślu odbudował z drewna wszystkie budynki plebańskie i gospodarcze znajdujące się na Wólce Plebańskiej, a także przypisuje się jemu rozebranie drewnianego kościółka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego na Wólce prawdopodobnie po...

Czytaj dalej

BOBROWSCY Józef i Olimpia hr.

BOBROWSCY Józef i Olimpia, herbu Jastrzębiec, hrabiowie, Józef syn Jana, Olimpia Józefa urodzona ok. roku 1810, córka, Konstantego Alberta, pana na Andrychowie oraz Inwałdzie i Barbary Siemońskiej herbu Ostoja. Rodzina mazowiecka wzięła tytuł od wsi Bobrowa w powiecie sierpskim, w początkach XVII w. Jedna gałąź tej rodziny osiedliła się w Małopolsce i otrzymała w Galicji tytuł hrabiowski, austriacki w 1800...

Czytaj dalej

AKUSZERKI, POŁOŻNE

AKUSZERKI, POŁOŻNE osoby wykształcone w zakresie położnictwa i pomagające kobietom przy prawidłowych i bezpiecznych porodach. W XIX w. i początkowych latach XX w. porody odbywały się w domach, więc osoby odbierające porody cieszyły się dużym autorytetem w tym środowisku. Zapraszane były na chrzty, a w nagłych wypadkach same były matkami chrzestnymi. W Galicji ich nazwiska były podawane w Szematyzmach, w...

Czytaj dalej

STADION SPORTOWY w Radomyślu Wielkim

STADION SPORTOWY w Radomyślu Wielkim powstał na tzw. Błoniach w roku 1931 z inicjatywy i dzięki staraniom Franciszka Gędłeka, sędziego Sądu Grodzkiego i prezesa Zarządu Związku Strzeleckiego w Radomyślu oraz Powiatowego Komendanta Przysposobienia Wojskowego przy finansowym wsparciu Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Uroczyste otwarcie stadionu odbyło się 14 maja 1931 roku w obecności ok. 3000 osób. Uroczystość rozpoczęła...

Czytaj dalej

NASZA GMINA – kwartalnik stowarzyszenia

„NASZA GMINA” – kwartalnik stowarzyszenia, czasopismo bezpłatne wydawane przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina” z siedzibą w Pniu gm. Radomyśl Wielki. Redakcję kwartalnika stanowił Zespół redakcyjny w składzie: Agnieszka Szady, Michał Niemiec, Bernadeta Spyra. Zespół się zmieniał, rozrastał, dochodziły nowe osoby: Katarzyna Hudy, Karol Szymura, Małgorzata Puła, Katarzyna Niemiec-Fijał, Agata Miodunka, Anna Tworek, Joanna Sak, Renata Szocik, Renata Dyba i inni. Wszystkie egzemplarze...

Czytaj dalej

NAPIERACZ Maria

NAPIERACZ Maria (z domu Bajger), urodzona 23 listopada 1963 roku w Radomyślu Wielkim, córka Mieczysława i Zofii z domu Dziekan. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. Po ukończeniu szkoły maturą w 1982 r. podjęła pracę, jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Podborzu, gdzie pracowała jeden rok do 1983, po czym została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Partyni, filii...

Czytaj dalej

CEBULA Jan ks.

CEBULA Jan urodzony 7 września 1881 r. w Królówce, syn Franciszka i Katarzyny z domu Lipka. Gimnazjum ukończył maturą w roku 1903, dalszą naukę kontynuował w Tarnowskim Seminarium kończąc w 1907 święceniami: subdiakonatu – 30 marca, diakonatu – 25 maja i prezbitera – 29 czerwca 1907 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany 1...

Czytaj dalej

DRZEWO ROKU 2020

DRZEWO ROKU 2020 – lipa św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki została wybrana przez społeczeństwo polskie i naszych przyjaciół zagranicą Drzewem Roku 2020. W finale 10-tej edycji konkursu ogłoszonego przez KLUB GAJA Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne w Wilkowicach, na najpiękniejsze drzewo w Polsce, jako Drzewo Roku. Głosowanie odbywało się poprzez program komputerowy na wybrane drzewo spośród blisko...

Czytaj dalej

RADOMYSKIE WIEŚCI

RADOMYSKIE WIEŚCI – gazeta informacyjna wydawana przez Urząd Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim. Pierwszy nr ukazał się w maju 1992 roku, Redakcję stanowił zespół, Redaktorem Naczelnym był burmistrz Marek Chmiel. Planowany był, jako dwumiesięcznik, ale z tym szczególnie w okresie późniejszym było różnie, liczył od 4 do 12 stron. Jako gazeta informacyjna spełniał swoją rolę, zamieszczał dane statystyczne dot....

Czytaj dalej

MAJDAŃSKI Ryszard lek. wet.

MAJDAŃSKI Ryszard, urodzony 14 listopada 1950 r., w Majdanie Nepryskim, gm. Józefów, pow. biłgorajski. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Józefowie Biłgorajskim. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie w 1977 r. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i w Centralnym Instytucie Weterynaryjnym w Pławach. Po studiach rozpoczął pracę w Państwowych Zakładach Lecznictwa Zwierząt w Radomyślu Wielkim,...

Czytaj dalej

BERNASIEWICZ Kasper ks.

BERNASIEWICZ Kasper ks. urodzony w roku 1977 w Gródku gm. Grybów w pow. nowosądeckim. Na kapłana wyświęcony został w 2002 roku, pierwsze cztery lata pracował, jako wikariusz w parafii Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach, następnie sześć lat w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach, a od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2015 był...

Czytaj dalej