Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE MOTO LEWART w Radomyślu Wielkim

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE MOTO LEWART w Radomyślu Wielkim, powstało w roku 2019 i zarejestrowane, jako stowarzyszenie zwykłe w Starostwie Powiatowym. Celem stowarzyszenia oprócz propagowania sportu motorowego jest radość ze spędzania wolnego czasu na motocyklu, ale również wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych społeczności, edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu...

Czytaj więcej

KRĘŻEL Antoni

KRĘŻEL Antoni ps. „Woźnica”, urodzony 15 lutego 1927 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Marcina. Był zaprzysiężonym żołnierzem Armii Krajowej, składał przysięgę przed por. Józefem Bury, ps. „Mocny” z-cą dowódcy AK placówki Radomyśl Wielki obwód mielecki. Brał czynny udział we wszystkich akcjach bojowych na...

Czytaj więcej

KRZYSTYNIAK Józef

KRZYSTYNIAK Józef ps. „Rękojeść” urodzony 30 sierpnia 1913 roku w Dąbiu, syn Andrzeja i Anny. W chwili wybuchu wojny był w czynnej służbie jako szeregowy w 19 p.p. Lwów, brał udział w obronie Warszawy, walki pod Cytadela i w obrębie Warszawy. Po poddaniu Warszawy i...

Czytaj więcej

KALITA Ludwik

KALITA Ludwik Józef urodzony 23 sierpnia 1906 roku w Radomyślu Wielkim, syn Piotra Ferdynanda i Marii z domu Mulowska. Jako młody chłopak praktykował w zawodzie masarskim u mistrza Edwarda Babiarskiego w latach 1922 do 1925 i przed komisją zdawał egzamin z wynikiem dobrym, otrzymując tzw....

Czytaj więcej

KOZIOŁ Józef

KOZIOŁ Józef, ps. „Gawron”, urodzony 28 grudnia 1914 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Stanisława. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Partyni kl. I do IV, a następne w Radomyślu klasy V do VII. Po zajęciach szkolnych pomagał w domu matce, (ojciec zginął na I...

Czytaj więcej

DEPTUŁA Leszek Roman

DEPTUŁA Leszek Roman urodzony 25 lutego 1953 roku w Żaganiu woj. lubuskie, syn Rocha i Marii z domu Koral. Do Mielca przyjechał, jako 3-letni chłopiec, tutaj chodził do szkoły, ukończył Liceum Ogólnokształcące im St. Konarskiego w roku 1973, studia wyższe odbył na Wydziale Weterynaryjnym Akademii...

Czytaj więcej

SEKCJA SZERMIERCZA SKS Radomyśl Wielki

SEKCJA SZERMIERCZA SKS Radomyśl Wielki rozpoczęła działalność we wrześniu 1986 roku, gdy pracę w Szkole Podstawowej podjął mgr Zbigniew Żola. Wysunął on projekt utworzenia sekcji szermierczej, projekt poparł ówczesny dyrektor szkoły Edward Trybulec, przeznaczając na ten cel pewną kwotę pieniędzy. Do sekcji na początek zgłosiło...

Czytaj więcej

SALZ Sam

SALZ Sam (pochodzenia żydowskiego) urodził się 12 marca 1894 w Radomyślu (Wielkim) w prowincji Galicja, Austro-Węgry. W roku 1911 mając 17 lat wyjechał do Wiednia na studia, studiował malarstwo i historię sztuki na Akademii Sztuk Pięknych. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej, po...

Czytaj więcej

STANISZEWSCY Leon i Julia

STANISZEWSCY Leon i Julia, kupiec i obywatel miasta Radomyśla Wielkiego. Byli właścicielami ziemskimi w Radomyślu, posiadali duży majątek ziemski i dom przy ul. Mieleckiej, obecnie M. Firleja. Jako małżeństwo bezdzietne, wspierali różne inicjatywy społeczne, Leon umiera wcześnie, a Julia w czerwcu 1939 roku sporządziła zapis...

Czytaj więcej

KRZYSTYNIAK Adam

KRZYSTYNIAK Adam, urodzony 24 stycznia 1909 roku w Dąbiu, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Ewy. Zamieszkały w Dąbiu i tam prawdopodobnie uczęszczał do szkoły powszechnej. W 1939 roku został powołany do służby wojskowej i brał udział w obronie Warszawy. Po jej kapitulacji wraca w...

Czytaj więcej