Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

WOLIŃSKI Antoni

WOLIŃSKI Antoni, urodzony 29 grudnia 1871 r. w Radomyślu (Wielkim), syn Grzegorza i Agnieszki z domu Iwańska. Był właścicielem ziemskim i handlarzem nierogacizną jak większość kupców z Radomyśla. Pod koniec XIX w., mieszkał w Sanoku, był członkiem Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka, członkiem i działaczem sanockiego...

Czytaj więcej

MURKOCIŃSKI Stanisław Józef

MURKOCIŃSKI Stanisław Józef, adwokat, urodzony 1 kwietnia 1889 roku, działacz ludowy, dr prawa wpisany na listę adwokacką Izby Adwokackiej w Lublinie 12 kwietnia 1922 r. Prowadził kancelarie adwokacką w Sokołowie i na własną prośbę został przeniesiony 15 września 1925 r. do Radomyśla Wielkiego. Tutaj prowadził...

Czytaj więcej

SCHABOWSKI Józef ks.

SCHABOWSKI Józef ks., urodzony w 1752 roku. Studia teologiczne odbył prawdopodobnie w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął ok. 1777 roku. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do Radomyśla (Wielkiego) gdzie proboszczem był ks. Jan Jastrzębski. Rok później pracował w kolegiacie tarnowskiej, ok.1782 został wiceprymiceriuszem w...

Czytaj więcej

BROŻYNA Jan

BROŻYNA Jan, urodzony 15 maja 1933 roku w Skopaniu, syn Jana i Karoliny z domu Dziadzio. Po pewnym czasie rodzina przeniosła się do miejscowości Podborze gm. Radomyśl, gdzie mały Janek uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Tutaj zwrócił uwagę na jego zdolności malarskie nauczyciel Jan Jemioło, zajęcia...

Czytaj więcej

SROCZYŃSKI Jan ks.

SROCZYŃSKI Jan ks., urodzony 5 maja 1857 roku w Ciężkowicach, w rodzinie mieszczańskiej, syn Teofila. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej parafii, gimnazjum w Nowym Sączu. Następnie studiował teologię w Tarnowie, gdzie po ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 22 czerwca 1882 roku z rąk bpa Józefa Alojzego...

Czytaj więcej

KORZEŃ Jan ks.

KORZEŃ Jan ks., urodzony 21 maja 1877 roku w Wampierzowie gm. Wadowice Górne, syn Józefa, rolnika. Po ukończeniu szkoły powszechnej i średniej studiował teologię w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie 23 czerwca 1901 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą parafię, jako wikary...

Czytaj więcej

SIEMBAB Władysław

SIEMBAB Władysław, urodzony 21 lutego 1914 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Marcina i Katarzyny z domu Surowiec, pochodził z rodziny chłopskiej utrzymującej się z pracy na roli. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Dulczy Małej, po jej ukończeniu pozostaje w domu i pomaga...

Czytaj więcej

LASOTA Michał

LASOTA Michał, urodzony 2 października 1903 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Jana i Jadwigi z domu Śmiatacz. Działający w grupie partyzantów na terenie Dulczy Małej, w listopadzie 1941 roku, przyszedł do domu odwiedzić rodzinę nie wiedząc, że dom jest obserwowany. Gdy wszedł...

Czytaj więcej

PILECKI Andrzej ks.

PILECKI Andrzej ks., bardzo mało zachowało się informacji o tym kapłanie. Urodzony w roku 1743, świecenia kapłańskie przyjął ok. 1770 roku. W 1778 był wikarym w Radomyślu (Wielkim) za probostwa ks. Jana Jastrzębskiego. Przebywał tutaj prawdopodobnie do czasu przybycia nowego wikariusza ks. Jana Cynglarowicza tj....

Czytaj więcej

STAŃSKI Tomasz ks.

STAŃSKI Tomasz ks., urodzony 18 grudnia 1798 w Wojniczu w rodzinie mieszczańskiej, syn Andrzeja i Zofii z domu Kurek. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Tarnowie, studia na kierunku filozofia wybrał Lwów, teologię studiował we Lwowie i Bochni. W Bochni przyjął też święcenia...

Czytaj więcej