Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w gminie Radomyśl Wielki

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w gminie Radomyśl Wielki, powstają z inicjatywy ich założycieli osób prywatnych, działające na rzecz wybranego interesu (tematu, grupy ludzi, młodzieży itp.) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku tzn. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. W gminie Radomyśl Wielki...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Radomyślu Wielkim

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Radomyślu Wielkim. Po nadaniu praw miejskich przez króla Stefana Batorego dnia 31 stycznia 1581 w roku, nic nie wiadomo było o organizacji działań gaśniczych mieście, choć pożary były zmorą małego drewnianego miasteczka o gęstej zabudowie. Pierwsze informacje o dwóch dużych pożarach...

Czytaj więcej

PIKUL Helena

PIKUL Helena (z domu Ziobroń) urodzona 27 listopada 1930 r. w Radomyślu Wielkim, córka Wojciecha i Marii z domu Wolińska, pracownika poczty w Radomyślu. W 1936 roku rodzice przeprowadzają się do Tarnowa, gdzie ojciec obejmuje urząd Naczelnika poczty, Helena uczęszcza tam do Szkoły Podstawowej im....

Czytaj więcej

RYBA Mieczysław ks.

RYBA Mieczysław ks. urodzony 23 grudnia 1928 r. w Ciężkowicach, syn Andrzeja i Marii z domu Kułaś. Po ukończeniu gimnazjum i Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1955 roku z rąk bpa Karola Pękali. Jak wspominał, od najmłodszych lat czuł wielką...

Czytaj więcej

MATULA Zbigniew

Matula Zbigniew ps. „Radomyśl”, urodził się 26 lutego 1917 roku w Radomyślu Wielkim, (wówczas powiat tarnowski), syn Eugeniusza i Jadwigi z Tomaszewskich. Ojciec, długoletni burmistrz miasta, właściciel apteki i fabryki produkującej środki farmaceutyczne, (m.in. dzięki jego staraniom miasto otrzymało przydomek „Wielki”, nadany przez Sejm Galicyjski...

Czytaj więcej

MERMEL Henryk Antoni pil.

MERMEL Henryk Antoni, urodzony 9 marca 1916 r. w Jaśle, syn Antoniego i Emmy z domu Potmeshil (z pochodzenia Czeszka). Ród Mermelów, z których pochodził Henryk, wywodził się z Francji. Jeden z członków rodu pomagał powstańcom w czasie Powstania Styczniowego. Ranny na terenie Polski, pozostał...

Czytaj więcej

MAZURKIEWICZ Stanisław

MAZURKIEWICZ Stanisław ps. „Zydroń”, „Żbik”, urodzony 29 sierpnia 1901 r. w Radomyślu Wielkim, jako syn Jana i Eleonory z domu Kuś. Ojciec był kapitanem w wojsku austriackim, później pełnił funkcję urzędnika w Sądzie Powiatowym w Radomyślu Wielkim. Szkołę powszechną i dwa lata szkoły przemysłowej ukończył...

Czytaj więcej

MIĘKOŚ Eugeniusz dr hab.

MIĘKOŚ Eugeniusz urodzony 10 grudnia 1935 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Józefa i Apolonii z domu Maziarz, wychowany wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Lata dziecięce przypadły na okres II wojny światowej, która ciężko doświadczyła Podborze i ziemię radomyską. Jako dziecko był świadkiem pacyfikacji rodzinnej miejscowości...

Czytaj więcej

RYBIŃSKI Józef

 RYBIŃSKI Józef, urodzony 18 marca 1951 r. w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, syn Adama i Zofii z domu Paliga. W wieku czterech lat umiera mu ojciec, a matka z niewielkiego gospodarstwa musi wychować czwórkę dzieci i dać im wykształcenie. Józef do szkoły podstawowej uczęszcza w...

Czytaj więcej

POMNIK bohaterom poległym w walce 1939-1944

POMNIK bohaterom poległym w walce 1939-1944 w Radomyślu Wielkim. Z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego w roku 1966, społeczeństwo miasta postawiło obelisk bohaterskim mieszkańcom, którzy polegli w walce z najeźdźcą hitlerowskim o wyzwolenie miasta i okolic. Pomnik składał się z 5-ciu bloków cementowych ustawionych jeden nad...

Czytaj więcej