Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

JURAS Paweł

JURAS Paweł urodzony 13 marca 1990 r. w Mielcu, syn Romana i Magdaleny z domu Wolińskiej, absolwent Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Radomyślu Wielkim (2003), Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim (2006) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Radomyślu...

Czytaj więcej

JAROSZ Stanisław

JAROSZ Stanisław, ps. „Ciechan” urodzony 3 marca 1912 roku w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny z domu Wolińskiej. Szkołę powszechną ukończył w miejscu urodzenia, dalszą naukę kontynuował w gimnazjum w Krakowie a później w Łańcucie, gdzie zdał maturę w 1931 roku. Po maturze rozpoczął...

Czytaj więcej

JAROSZ Antoni

JAROSZ Antoni urodzony 5 stycznia 1868 r. w Radomyślu Wielkim, syn Szymona i Tekli z domu Kuroś. W Radomyślu ukończył Szkołę Ludową, dalszą naukę pobierał w Kołomyi w zawodzie masarz, gdzie uzyskał dyplom czeladnika. W Radomyślu był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej, współzałożycielem i...

Czytaj więcej

JANIEC Stanisław brat „Maciej”

JANIEC Stanisław „Maciej”, brat zakonny św. Maksymiliana, urodzony w 1902 r. w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, syn Filipa i Tekli z domu Pryga. Pochodził z licznej chłopskiej rodziny, do szkoły powszechnej nie uczęszczał, ponieważ nie było w wiosce szkoły, sam nauczył się czytać, pisać i...

Czytaj więcej

JURAS Aleksander

JURAS Aleksander, urodzony 25 lutego 1939 r. w Dulczy Małej, syn Stanisława i Anny z domu Kulig. Naukę szkolną rozpoczął w Niemczech w wieku 5 lat. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 26 w Mielcu, maturę zdał w 1955 r. Rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej,...

Czytaj więcej

HONOROWY OBYWATEL Miasta i Gminy Radomyśl Wielki

HONOROWY OBYWATEL Miasta i Gminy Radomyśl Wielki, tytuł Honorowego obywatela miasta i gminy nadaje Rada Miejska specjalnym aktem dla osób szczególnie zasłużonych wywodzących się z ziemi radomyskiej. Ignacy Jeż ks. bp, został pierwszym po wojnie Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Radomyśl Wielki. Rada Miejska nadała...

Czytaj więcej

GRZECH Maria Weronika

GRZECH Maria Weronika, z domu Bajor, urodzona 30 maja 1940 r. w Janowcu gm. Radomyśl Wielki, córka Stanisława i Katarzyny z domu Cichoń. Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Tarnowie. Po maturze w 1959 r. podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Nagoszynie-Woli w pow. Dębickim, a w...

Czytaj więcej

GÓRSKA Helena

Górska Helena z domu Sabaj, urodzona 4 sierpnia 1960 r. w Radomyślu Wielkim, córka Tadeusza i Stanisławy z domu Bukała. Ukończyła Technikum Mechaniczne w Mielcu. Uprawianie lekkoatletyki rozpoczęła w „Stali” Mielec, pod kierunkiem Piotra Surowca, specjalizowała się w biegach średnich i długich. W barwach mieleckiej...

Czytaj więcej

GOLD Mosze

GOLD Mosze pochodzenia żydowskiego, urodzony w 1909 r. w Radomyślu Wielkim. Organizator młodzieżowego ruchu partii Agudat Izrael, działacz Paolej Agudat Izrael, korespondent „Dos Jidisze Tagbllat”, w którym humorystycznie opisywał życie miasteczka. We wrześniu 1939 roku uciekł przed Niemcami do Lwowa, jednak po pewnym czasie powrócił...

Czytaj więcej

GMINA i miasto Radomyśl Wielki

GMINA i miasto Radomyśl Wielki, została utworzona decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, z dnia 1 stycznia 1973 roku. Położona jest w zachodniej części województwa podkarpackiego w powiecie Mielec. Powierzchnia gminy liczy 159,84 km kw. i na dzień 31.12 2015 r. posiadała 14172 mieszkańców. W...

Czytaj więcej