JĘDRZEJOWSKI Władysław ks.

Ks. Wladyslaw Jendrzejowski