Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

DZIEKAN Stanisław ks.

DZIEKAN Stanisław ks. urodzony 3 listopada 1948 r. w Rudzie, gm. Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Anieli z domu Kmiecik. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 26, później przemianowanego na I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Mielcu. Maturę zdał w 1966 r., studia teologiczne rozpoczął w...

Czytaj więcej

DYKAS Wawrzyniec

DYKAS Wawrzyniec, urodzony w 1900 r. w Dulczy Wielkiej, w licznej rodzinie chłopskiej jako syn Wacława i Marii. W Dulczy kończy sześcioklasową szkołę powszechną, wybucha I wojna światowa, ojciec i najstarszy brat idą na wojnę, on pozostaje w domu i przejmuje obowiązki głowy rodziny. Oprócz...

Czytaj więcej

DURLAK Karol ks.

DURLAK Karol ks., urodzony 1 czerwca 1913 roku w Stróżach gm. Grybów. Po ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie w 1936 roku. Jako wikary pierwszą jego placówką była parafia św. Wawrzyńca w Wojniczu w latach 1936-1940, następna parafia św. Kazimierza w Radgoszczy w latach 1940-1943...

Czytaj więcej

DROZD Franciszek

DROZD Franciszek ks. urodzony 29 września 1906 roku w Zagórzycach, syn Wojciecha i Marii z domu Motyka. W 1929 roku ukończył gimnazjum w Dębicy, a następnie Seminarium Duchowne w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1934 roku. Pierwszą pracę objął jako wikariusz w Lisiej Górze...

Czytaj więcej

DIESEL SERWIS

DIESEL SERWIS Andrzej Węgrzyn firma po raz pierwszy rejestrowana została w Rudzie gm. Radomyśl W., w roku 1999. Właściciel firmy Andrzej Węgrzyn rozbudował ją na własnej posesji, zakupił niezbędne maszyny, urządzenia i przyrządy, zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej w swojej specjalności tj. regeneracja i...

Czytaj więcej

DELEKTA Teresa

DELEKTA Teresa kpt. ps. „Janka”, urodziła się 23 sierpnia 1906 r. w Radomyślu Wielkim, córka Stefana i Wandy z domu Bajorek. Jej ojciec był prawdopodobnie kanclerzem sądowym w miejscowym Sądzie Grodzkim. Po wczesnej śmierci matki, Teresa wraz z siostrą wychowywały się w województwie stanisławowskim. W...

Czytaj więcej

DĄBROWSKI Stanisław

DĄBROWSKI Stanisław, urodzony 1 maja 1901 r. w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Karoliny z domu Kijowska. Przed wojną był komornikiem Sądu Grodzkiego w Radomyślu Wielkim i Żabnie. Od 1 lipca 1917 roku i w czasie wojny w latach 1943 – 1946, pracował, jako sekretarz...

Czytaj więcej

DĄBROWSKI Józef

DĄBROWSKI Józef ps. „Agaton”, urodzony 24 marca 1893 roku w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Karoliny z domu Kijowska. Szkołę Ludową kończy w Radomyślu, następnie gimnazjum z maturą w Krakowie w roku 1920. Dalsze studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Prawa i Administracji zakończone egzaminem sędziowskim...

Czytaj więcej

ĆWIK Genowefa

ĆWIK Genowefa z domu Kilian, urodzona 22 lipca 1931 roku w Pniu, gm. Radomyśl Wielki, córka Jana i Karoliny. Jej lata dziecięce przypadły na okres wojny, ukończyła zaledwie kilka klas szkoły powszechnej w Pniu. Bardzo mile wspomina nauczyciela o nazwisku Wrona, którego pewnego dnia zabrali...

Czytaj więcej

CICHOŃ Ludwik

CICHOŃ Ludwik, ps. „Zielony kapelusz” urodzony 23 sierpnia 1892 r. w Żarówce gm. Radomyśl Wielki, syn Filipa i Agnieszki z domu Pryga. To wybitna i wyróżniająca się postać w życiu społeczności wiejskiej dziewiętnastowiecznej wsi Żarówka. Pełnił funkcję pisarza przy wójcie, ponieważ wójt był niepiśmienny. Utrzymywał...

Czytaj więcej