Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

ZAJĄC Kazimierz ks.

ZAJĄC Kazimierz ks. urodził się 13 grudnia 1921 r. w Miechowie, w województwie kieleckim, jako syn Michała i Julii z domu Kuczek. Z powodu choroby ojca rodzina przeniosła się ze Śląska gdzie ojciec był naczelnikiem Izby Skarbowej w Tarnowskich Górach do Ciężkowic, rodzinnej miejscowości matki....

Czytaj więcej

ŁOMNICKI Tadeusz

ŁOMNICKI Tadeusz, urodzony 18 lipca 1927 r. w Podhajcach k/Lwowa, syn Mariana – urzędnika pocztowego i Jadwigi – nauczycielki z Kleinbergerów. Rodzina Łomnickich w związku z służbowymi przenosinami trafia w latach 1933-36 do Radomyśla Wielkiego, gdzie ojciec obejmuje stanowisko naczelnika poczty. Rodzina zamieszkuje w budynku...

Czytaj więcej

ŁUKASIŃSKI Franciszek ks.

ŁUKASIŃSKI Franciszek ks. urodzony 13 września 1862 r. w Wrzępi, gm. Szczurowa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1889 roku z rąk biskupa J. Łobosa. Jako wikary pracował w Ujanowicach (1888), Barcicach (1890), Czerminie (1891-1893), Łososinie Dolnej (1893-1894), ponownie wraca do Ujanowic jako wikary, a następnie administrator...

Czytaj więcej

PILCH LUDWIK ks.

PILCH Ludwik ks. urodzony 6 sierpnia 1883 r. w Bielczy, syn Stanisława i Agnieszki z domu Wolnik. Po ukończeniu tarnowskiego gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1910 roku. Pierwszą pracę wikariusza pełnił w Królówce (w pow. bocheńskim) w latach...

Czytaj więcej

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI RADOMYSKIEJ

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI RADOMYSKIEJ w Radomyślu Wielkim, powstało 22 grudnia 1985 roku i zostało zarejestrowane w Referacie Społeczno-Administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Radomyślu Wielkim, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami. W dniu 17 lutego 1989 roku Sąd Wojewódzki w Tarnowie dokonał wpisu do rejestru sądowego...

Czytaj więcej

SZPITAL (Dom ubogich) w Radomyślu

SZPITAL (Dom ubogich) w Radomyślu wzmianki podają, że istniał już przed rokiem 1608, stanowił przytułek dla ludzi starych, kalek i ubogich, nie pełniąc typowych funkcji leczenia. Jego mieszkańcy żyli wyłącznie z jałmużny. Po kilku latach opiekę nad nimi roztoczyło rozwijające się w Radomyślu zgromadzenie Braci...

Czytaj więcej

STOWARZYSZENIE „Zgórsko Aktywna Wieś” w Podborzu

STOWARZYSZENIE „Zgórsko Aktywna Wieś” w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 26 stycznia 2008, a w dniu 13 marca 2008 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie otrzymując nr KRS 0000301065. Obszarem jego działalności statutowej jest m.in. podtrzymywanie tradycji...

Czytaj więcej

SIPIOR Władysław ks.

SIPIOR Władysław ks. urodzony 5 września 1955 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, syn Karola i Teresy z domu Pikul. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Radgoszczy, którą ukończył w 1970 roku Od dzieciństwa wykazywał zainteresowania religią, do I Komunii Świętej poszedł w I klasie, nieco później został...

Czytaj więcej

RUSINOWSKI Ferdynand dr

RUSINOWSKI Ferdynand dr, urodził się 9 sierpnia 1882 r., w Radomyślu Wielkim, syn Franciszka i Marii z domu Stano. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radomyślu, po ukończeniu, której wstąpił do I Gimnazjum Klasycznego w Tarnowie, kończąc go egzaminem dojrzałości w 1906 roku. Po dwumiesięcznej służbie...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Żarówce

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Żarówce, gm. Radomyśl Wielki powstała w 1954 roku na zebraniu mieszkańców do działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Pierwszymi ochotnikami, którzy zgłosili się na zebraniu organizacyjnym byli: Stefan Krawczyk, Antoni Kawa, Stanisław Kryczka, Władysław Jasina, Jan Michoński, Józef Słowik, Józef Cichoń, Stanisław...

Czytaj więcej