Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

CMENTARZ parafialny w Żarówce

Społeczny Komitet Budowy kaplicy pod przewodnictwem Stanisława Pęczka podjął decyzję o budowie cmentarza w swojej wiosce. Dotychczas zmarli mieszkańcy Żarówki byli chowani na cmentarzu parafialnym w Zdziarcu. Miejsce pod cmentarz wymiarach 75 x 75 m. oddał mieszkaniec wioski Józef Giża. Po wyrównaniu terenu, nawiezieniu piasku...

Czytaj więcej

CICHOŃ Włodzimierz

CICHOŃ Włodzimierz urodzony 27 października 1934 r. w Żarówce gmina Radomyśl Wielki, syn Ludwika i Teofilii z domu Szczurek. Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, następnie w Zdziarcu, kończąc 7-mą klasę w Radomyślu Wielkim. Spowodowane to było trudnym okresem wojennym i powojennym, gdzie na...

Czytaj więcej

CICHOŃ Marian

urodził się 18 listopada 1940 r. w Żarówce, Gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Janiny z domu Kokoszka. Ukończył Technikum Mechaniczne w Mielcu, zdał maturę w 1959 r. Studiował na Politechnice Krakowskiej i w 1976 r. uzyskał inżyniera technologii silników spalinowych. Po krótkiej pracy w...

Czytaj więcej

CICHOŃ Jan

urodzony 10 września 1920 r. w Żarówce, gmina Radomyśl Wielki, syn Józefa i Weroniki z domu Popera. Szkołę powszechną ukończył w Żarówce. Od najmłodszych lat pasjonował się malarstwem i jako samouk wykonywał swoje pierwsze prace malarskie. W wieku 18 lat, zgłosił się do majstra malarskiego...

Czytaj więcej

CHRZEŚCIJAŃSKIE ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE

Oddział w Radomyślu, pełna nazwa brzmiała Chrześcijańskie Zjednoczenie Zawodowe Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Radomyślu Wielkim. W okresie międzywojennym związki chrześcijańskie nie były zjednoczone w jednej centrali ogólnokrajowej, działały w oparciu o centrale dzielnicowe. Pod koniec lat trzydziestych w Radomyślu Wielkim istniał Oddział Ch.Z.Z., liczył ponad...

Czytaj więcej

CHÓR „ECHO” w Radomyślu Wielkim.

CHÓR „ECHO”  w Radomyślu Wielkim, założony w 1936 roku przez ks. wikariusza Kazimierza Muchę, który był również dyrygentem. Był to chór męski, który powstał w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Po raz pierwszy wystąpił w Boże Narodzenie.Początkowo w małym składzie (2 tenory i 2 basy),...

Czytaj więcej

CHÓR „CANTAMUS” w Dulczy Wielkiej

Założony w 1999 roku, inicjatorem jego powstania był Józef Siembab działacz społeczny z grupą kolegów. Pomysł został wsparty przez ks. wikariusza Jana Krupę (1999-2001), dyrygentem chóru został miejscowy organista Zygmunt Wojtowicz. Pierwszy występ odbył się na święta Bożego Narodzenia 1999 r. śpiewając kolędy w Dulczy...

Czytaj więcej

BURY Józef ps. „Dąbal”, „Mocny”

BURY Józef ps. „Dąbal”. „Mocny”, urodzony 8.marca 1916 r. w miejscowości Pień, gm. Radomyśl Wielki, syn Karola i Apolonii z domu Bardan. Rodzice jego byli rolnikami, posiadali duże gospodarstwo rolne i liczną rodzinę – cztery córki i czterech synów. Józef po kilku podstawowych klasach gdzie...

Czytaj więcej

BRĄGIEL Józef Władysław

BRĄGIEL Józef Władysław urodzony 5 czerwca 1894 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Antoniny z domu Trybulec. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, następnie C.K. I Gimnazjum w Tarnowie zakończone maturą w czerwcu 1912 roku. Rozpoczął studia bankowości na Akademii Handlowej w Wiedniu, a w...

Czytaj więcej

BRĄGIEL Bronisław Antoni ps. „Zarzewie” i „Złom”

urodzony 13.czerwca 1896 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Antoniny z domu Trybulec. Egzamin dojrzałości zdał w szkole w Tarnowie. W 1913 jeszcze jako uczeń gimnazjum wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich. W 1914 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W maju...

Czytaj więcej