Kategoria: Encyklopedia

BRĄGIEL Józef Władysław

BRĄGIEL Józef Władysław urodzony 5 czerwca 1894 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Antoniny z domu Trybulec. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, następnie C.K. I Gimnazjum w Tarnowie zakończone maturą w czerwcu 1912 roku. Rozpoczął studia bankowości na Akademii Handlowej w Wiedniu, a w następnym roku 1913/14 prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wspomagany finansowo w postaci stypendium od...

Czytaj dalej

BRĄGIEL Józef Władysław

BRĄGIEL Józef Władysław urodzony 5 czerwca 1894 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Antoniny z domu Trybulec. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, następnie C.K. I Gimnazjum w Tarnowie zakończone maturą w czerwcu 1912 roku. Rozpoczął studia bankowości na Akademii Handlowej w Wiedniu, a w następnym roku 1913/14 prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wspomagany finansowo w postaci stypendium od...

Czytaj dalej

BROŻYNA Jan

BROŻYNA Jan, urodzony 15 maja 1933 roku w Skopaniu, syn Jana i Karoliny z domu Dziadzio. Po pewnym czasie rodzina przeniosła się do miejscowości Podborze gm. Radomyśl, gdzie mały Janek uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Tutaj zwrócił uwagę na jego zdolności malarskie nauczyciel Jan Jemioło, zajęcia z nauczycielem uczniowie nazywali Akademią Jemiołowską. Ks. Bronisław Pałys ze Zgórska polecił go do pomocy...

Czytaj dalej
Zofia i Henry

BRZESKA Zofia Stefania

BRZESKA Zofia Stefania urodziła się 6 czerwca 1872 we wsi Łączki (Łąki) rodzinnej posiadłości Brzeskich położonej ok. 9 km od Radomyśla Wielkiego. Jej rodzice to Mieczysław dr prawa, uczestnik powstania styczniowego w 1863 roku, właściciel ziemski i Idy z domu Witski, szlachcianki. Zofia była jedną z córek dziewięciu dzieci, która dożyła dorosłości. W dzieciństwie otrzymywała ograniczoną ilość prywatnych zajęć w...

Czytaj dalej

BRZESKI Bronisław

BRZESKI Bronisław, urodzony 18 września 1843 roku we wsi Łączki (Łąki) rodzinnej posiadłości Brzeskich położonej ok. 9 km od Radomyśla Wielkiego w kier. Przecławia (nazwane później Łączki Brzeskie), syn Szymona i Salomei z domu Michlik. Pochodził z licznej rodziny ziemiańskiej. Był bratem Mieczysława (1840) notariusza i dr praw. Ojciec wcześnie umiera podczas wypadków lutowych w 1846 r. Po ukończeniu gimnazjum...

Czytaj dalej

BRZESKI Mieczysław

BRZESKI Mieczysław, urodzony 5 kwietnia 1840 roku w Łączkach (później Brzeskich) gm. Przecław, syn Szymona i Salomei z domu Michlik rodziny ziemiańskiej. Ojciec wcześnie umiera podczas wypadków lutowych w 1846 r. Po gimnazjum ukończonym prawdopodobnie w Tarnowie, Mieczysław jest słuchaczem prawa na UJ w Krakowie w latach 1859 – 1863, angażował się w pracę społeczną i patriotyczną z młodzieżą akademicką....

Czytaj dalej

BUCKI Ignacy Antoni ks.

BUCKI Ignacy Antoni ks., urodzony 28 lipca 1820 roku w Barwaldzie Środkowym (Średnim), gm. Kalwaria Zebrzydowska w rodzinie rolniczej, syn Antoniego Buczki i Marianny z domu Moskal. Gimnazjum ukończył w Wadowicach, dalszą naukę podjął w Seminarium Duchownym w Tarnowie. W marcu 1846 roku musiał przerwać naukę i opuścić seminarium w związku z wydarzeniami politycznymi, ale po dwóch latach wrócił i...

Czytaj dalej

BURMISTRZ, wójt miasta

BURMISTRZ, wójt miasta, jednoosobowy organ wykonawczy lub przewodniczący zarządu / magistratu gminy miejskiej, wiejskiej wybieralny w wyborach powszechnych. Urząd burmistrza w Polsce pojawił się w XIII w., wraz z rozwojem samorządu miejskiego. Burmistrz był przewodniczącym rady miejskiej wybieranym przez rajców, później w prawie niemieckim był przewodniczącym rady i jednocześnie organem wykonawczym miasta. W XIX wieku nastąpiło oddzielenie funkcji burmistrza od...

Czytaj dalej

BURY Józef

BURY Józef ps. „Dąbal”, „Mocny”, urodzony 8 marca 1916 r. w miejscowości Pień, gm. Radomyśl Wielki, syn Karola i Apolonii z domu Bardan. Rodzice jego byli rolnikami, posiadali duże gospodarstwo rolne i liczną rodzinę – cztery córki i czterech synów. Józef po kilku podstawowych klasach gdzie nauczył się czytać i pisać w swojej rodzinnej wiosce, Szkołę Podstawową ukończył w Radomyślu...

Czytaj dalej

CEBULA Andrzej Mikołaj ks.

CEBULA Andrzej Mikołaj ks. urodzony 16 listopada 1860 roku w Łąkcie Górnej, powiat bocheński, w rodzinie rolniczej, syn Walentego i Marianny z domu Klęsk. Gimnazjum ukończył prawdopodobnie w Bochni, studia teologiczne w Tarnowie, po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosia w dniu 22 lipca 1886 roku. Z tym dniem został powołany, jako wikary do Straszęcina, następnie...

Czytaj dalej

CEBULA Jan ks.

CEBULA Jan urodzony 7 września 1881 r. w Królówce, syn Franciszka i Katarzyny z domu Lipka. Gimnazjum ukończył maturą w roku 1903, dalszą naukę kontynuował w Tarnowskim Seminarium kończąc w 1907 święceniami: subdiakonatu – 30 marca, diakonatu – 25 maja i prezbitera – 29 czerwca 1907 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany 1...

Czytaj dalej

CETNAR Jan

CETNAR Jan, urodzony 28 października 1918 roku w Zdziarcu, gmina Radomyśl Wielki, syn Michała i Marii z domu Szufla. W czasie wojny był uczestnikiem ruchu oporu, zweryfikowanym członkiem BCH w okresie od kwietnia 1943 do sierpnia 1944 r. Po wojnie w 1951 r. ukończył kurs krawiecki i uzyskał uprawnienia Mistrza krawiectwa męskiego, nadane przez Izbę Rzemieślniczą w Krakowie. Na tej...

Czytaj dalej