Kategoria: Encyklopedia

KOSTÓRKIEWICZ Feliks

KOSTÓRKIEWICZ Feliks, urodzony 10 maja 1901 r. w Rudzie, gm. Radomyśl Wielki, syn Szymona i Julii z Gardulskich. Feliks był dziewiątym dzieckiem licznej rodziny ziemiańskiej, miał 7 sióstr i brata Karola. Kiedy był w wieku 12-15 lat, wraz z Karolem, ojciec ich wysłał do gimnazjum w Krakowie. Wiedząc, że chłopcy niebyt garną się do nauki, dał ich na stancję do...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Franciszek ks.

KOSTÓRKIEWICZ Franciszek ks. urodzony 12 września 1850 r. w Radomyślu, syn Pawła i Marianny z domu Błach. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum i maturę zdał w Tarnowie, tutaj też rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchownym. W roku 1877 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa A. Pukalskiego. Po święceniach, jako wikary pierwszą placówką były Niepołomice, później od 29...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Karol Antoni

KOSTÓRKIEWICZ Karol Antoni, urodzony 25 lutego 1895 roku w Rudzie, gm. Radomyśl Wielki, syn Szymona i Julii z domu Gardulska. Pochodził z bogatej i licznej rodziny ziemiańskiej i licznej, miał brata Feliksa i siedem sióstr. Kiedy był w wieku 12-15 lat, wraz z Feliksem ojciec ich wysłał do gimnazjum w Krakowie. Wiedząc, że chłopcy niebyt garną się do nauki, poszukał...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Ludwik Grzegorz

KOSTÓRKIEWICZ Ludwik Grzegorz właściciel ziemski, urodzony 2 października 1826 roku w Radomyślu (Wielkim), twórca, znanego i cenionego rodu Kostórkiewiczów na terenie gminy i powiatu. Obywatel miasta Radomyśla, właściciel kilkuset hektarowego dużego majątku ziemskiego łącznie z gorzelnią parową i handlarz nierogacizną w Rudzie gm. Radomyśl. Później majątek podzielił pomiędzy synów na Rudę Górną i Dolną. Ożenił się z Antoniną z domu...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Piotr Paweł

KOSTÓRKIEWICZ Piotr Paweł, urodzony w 1858 roku w Rudzie, gm. Radomyśl (Wielki), syn Ludwika Konstantego i Antoniny Niedbała. Ziemianin, właściciel dworu i dużego majątku w Rudzie Dolnej liczącego ok. 140 ha. W Radomyślu na zgliszczach spalonego drewnianego dworu w roku 1900 wybudował naprzeciw kościoła stylowy dworek (przy ul Tarnowskiej, obecnie Piłsudskiego), który zachował się do dnia dzisiejszego. Wykonany z cegły...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Szymon

KOSTÓRKIEWICZ Szymon, urodzony 13 października 1863 roku w Radomyślu, syn Ludwika Grzegorza i Antoniny z domu Niedbała. Ziemianin, właściciel wielkiego majątku ziemskiego liczącego 331 ha w Rudzie Górnej, który obejmował m.in. dwór, czworaki, spichlerz, stodoły. stajnie, młyn, gorzelnię dworską, piękny park z lipami, duży sad, lasy i 3 stawy, fundator kościoła w Rudzie. Gdy w połowie lat 1890-tych powstawała w...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Tadeusz Ludwik Melchior

KOSTÓRKIEWICZ Tadeusz Ludwik Melchior urodzony w 5 stycznia 1891 roku w Rudzie gm. Radomyśl (Wielki) syn Piotra Pawła Kostórkiewicza i Anieli Grzybczyk, bratanek Szymona. Studiował medycynę, brał udział w walkach na froncie włoskim w I wojnie światowej, brak bliższych informacji. Posiadał liczne rodzeństwo:  Zofia Antonina Weiner, Eugenia Agnieszka Elżbieta Sommer,  Janina Prajer,  Andrzej Antoni Kostórkiewicz,  Stanisława Weber i Henryk Kostórkiewicz. Mieszkał w...

Czytaj dalej

KOSZELSKI Jan

KOSZELSKI Jan, urodzony 9 czerwca 1938 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Stanisława i Bronisławy z domu Kokoszka. W latach 1954-1966 pracował w WSK Mielec jako ślusarz-spawacz. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Mielcu i zdaniu matury w 1966 r. pracował jako technolog, a następnie kierownik Sekcji Dokumentacji Technicznej TP-2 i kierownik Drukarni Zakładowej WSK (1981-1993). Przyczynił się do wydania...

Czytaj dalej

KOTARBIŃSKI Karol

KOTARBIŃSKI Karol Władysław urodzony 31 maja 1893 roku w Radomyślu, syn Jana i Izabeli z domu Grabowicz. Student, powołany do Legionów Polskich 12 września 1914 roku, pełnił funkcję wachmistrza w 2 pułku ułanów II Brygady Legionów. Zwolnione ze służby w Krakowie 26 października lub 18 grudnia 1916 roku, jako niezdolny do wszelkiej służby. Odprawa Komendy Legionów dnia 12 marca 1917...

Czytaj dalej

KOWAL Jan ks.

KOWAL Jan ks. urodzony 12 sierpnia 1876 roku w Rudce k/Tarnowa, syn Karola i Anny z domu Witos. Ojciec był rolnikiem, mały Janek szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, do szkoły średniej poszedł do Tarnowa, tam też studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym, zakończoną święceniami kapłańskimi w dniu 25 czerwca 1901 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą parafię...

Czytaj dalej

KOZIOŁ Jacek

KOZIOŁ Jacek, urodzony 24 stycznia 1946 r. w Radomyślu Wielkim, syn Czesława i Janiny. Szkołę Podstawową ukończył w Radomyślu, następnie Gimnazjum Ogólnokształcące w Mielcu. Znany, jako działacz społeczny i samorządowy, całe życie związany był z naszym miastem. Był długoletnim dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnym Komendantem Ochotniczych Straży Pożarnych, był dobrym organizatorem wielu imprez sportowych i kulturalnych o zasięgu krajowym...

Czytaj dalej

KOZIOŁ Józef

KOZIOŁ Józef, ps. „Gawron”, urodzony 28 grudnia 1914 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Stanisława. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Partyni kl. I do IV, a następne w Radomyślu klasy V do VII. Po zajęciach szkolnych pomagał w domu matce, (ojciec zginął na I wojnie światowej) i uczył się w zakładzie stolarskim w Partyni u J. Mądziela. W wieku...

Czytaj dalej

KOZIOŁ Piotr

KOZIOŁ Piotr urodzony 5 czerwca 1921 roku w Izbiskach, syn Jana. W rodzinnej wiosce spędził dzieciństwo i chodził do szkoły. Podczas okupacji pomagał żołnierzom Armii Krajowej, przenosił broń w plecaku z Izbisk do Wadowic Dolnych do tamtejszej szkoły. Po wkroczeniu wojsk radzieckich został wcielony do Wojska Polskiego, było to 5 grudnia 1944 roku, jego jednostką była 8 kompania, 3 batalion,...

Czytaj dalej