Kategoria: Encyklopedia

KOSTÓRKIEWICZ Szymon

KOSTÓRKIEWICZ Szymon, urodzony 13 października 1863 roku w Radomyślu, syn Ludwika Grzegorza i Antoniny z domu Niedbała. Ziemianin, właściciel wielkiego majątku ziemskiego liczącego 331 ha w Rudzie Górnej, który obejmował m.in. dwór, czworaki, spichlerz, stodoły. stajnie, młyn, gorzelnię dworską, piękny park z lipami, duży sad, lasy i 3 stawy, fundator kościoła w Rudzie. Gdy w połowie lat 1890-tych powstawała w...

Czytaj dalej

KOSTÓRKIEWICZ Tadeusz Ludwik Melchior

KOSTÓRKIEWICZ Tadeusz Ludwik Melchior urodzony w 5 stycznia 1891 roku w Rudzie gm. Radomyśl (Wielki) syn Piotra Pawła Kostórkiewicza i Anieli Grzybczyk, bratanek Szymona. Studiował medycynę, brał udział w walkach na froncie włoskim w I wojnie światowej, brak bliższych informacji. Posiadał liczne rodzeństwo:  Zofia Antonina Weiner, Eugenia Agnieszka Elżbieta Sommer,  Janina Prajer,  Andrzej Antoni Kostórkiewicz,  Stanisława Weber i Henryk Kostórkiewicz. Mieszkał w...

Czytaj dalej

KOSZELSKI Jan

KOSZELSKI Jan, urodzony 9 czerwca 1938 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Stanisława i Bronisławy z domu Kokoszka. W latach 1954-1966 pracował w WSK Mielec jako ślusarz-spawacz. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Mielcu i zdaniu matury w 1966 r. pracował jako technolog, a następnie kierownik Sekcji Dokumentacji Technicznej TP-2 i kierownik Drukarni Zakładowej WSK (1981-1993). Przyczynił się do wydania...

Czytaj dalej

KOTARBIŃSKI Karol

KOTARBIŃSKI Karol Władysław urodzony 31 maja 1893 roku w Radomyślu, syn Jana i Izabeli z domu Grabowicz. Student, powołany do Legionów Polskich 12 września 1914 roku, pełnił funkcję wachmistrza w 2 pułku ułanów II Brygady Legionów. Zwolnione ze służby w Krakowie 26 października lub 18 grudnia 1916 roku, jako niezdolny do wszelkiej służby. Odprawa Komendy Legionów dnia 12 marca 1917...

Czytaj dalej

KOWAL Jan ks.

KOWAL Jan ks. urodzony 12 sierpnia 1876 roku w Rudce k/Tarnowa, syn Karola i Anny z domu Witos. Ojciec był rolnikiem, mały Janek szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, do szkoły średniej poszedł do Tarnowa, tam też studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym, zakończoną święceniami kapłańskimi w dniu 25 czerwca 1901 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą parafię...

Czytaj dalej

KOZIOŁ Jacek

KOZIOŁ Jacek, urodzony 24 stycznia 1946 r. w Radomyślu Wielkim, syn Czesława i Janiny. Szkołę Podstawową ukończył w Radomyślu, następnie Gimnazjum Ogólnokształcące w Mielcu. Znany, jako działacz społeczny i samorządowy, całe życie związany był z naszym miastem. Był długoletnim dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnym Komendantem Ochotniczych Straży Pożarnych, był dobrym organizatorem wielu imprez sportowych i kulturalnych o zasięgu krajowym...

Czytaj dalej

KOZIOŁ Józef

KOZIOŁ Józef, ps. „Gawron”, urodzony 28 grudnia 1914 roku w Partyni gm. Radomyśl Wielki, syn Stanisława. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Partyni kl. I do IV, a następne w Radomyślu klasy V do VII. Po zajęciach szkolnych pomagał w domu matce, (ojciec zginął na I wojnie światowej) i uczył się w zakładzie stolarskim w Partyni u J. Mądziela. W wieku...

Czytaj dalej

KOZIOŁ Piotr

KOZIOŁ Piotr urodzony 5 czerwca 1921 roku w Izbiskach, syn Jana. W rodzinnej wiosce spędził dzieciństwo i chodził do szkoły. Podczas okupacji pomagał żołnierzom Armii Krajowej, przenosił broń w plecaku z Izbisk do Wadowic Dolnych do tamtejszej szkoły. Po wkroczeniu wojsk radzieckich został wcielony do Wojska Polskiego, było to 5 grudnia 1944 roku, jego jednostką była 8 kompania, 3 batalion,...

Czytaj dalej

KRALISZ Feliks

KRALISZ Feliks urodzony 27 października 1890 roku, syn Grzegorza i Anny.  Figuruje z tytułem dra na liście adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie, stan na dzień 1 lipca 1933 roku. Żonaty ze Stefanią z tego związku urodziła się dwójka dzieci – Krystyna i Jerzy, mieszkali w Radomyślu Wielkim. W lutym 1933 roku adwokat dr Feliks Kralisz został wybrany prezesem Towarzystwa...

Czytaj dalej

KRALISZ Krzysztof Stefan

KRALISZ Krzysztof Stefan, urodzony 10 października 1934 roku w Mielcu, syn Romana i Honoraty z domu Tomecka. Absolwent Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej im. S. Konarskiego w Mielcu ukończonej w 1952 roku. Po maturze kształcił się w Ośrodku Szkoleniowym Sanitarno-Epidemiologicznym w Krakowie do 1959 r. W latach 1957-1962 pracował w Obwodowej Przychodni Lekarskiej nr 4 w Szczecinie jako instruktor higieny, a w...

Czytaj dalej

KRASIŃSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

KRASIŃSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Dzieli ją na dwie połowy ul. Słowackiego, jedno wyjście było przewidziane do połączenia z ulicą Wałową jednak zostało zajęte pod plac dla przedszkola, drugie wyjście jest ślepe. Jest ulicą osiedlową mierzącą 180 m.b., pokryta asfaltem, bez chodników. Przy niej znajdują się domy mieszkalne, jednorodzinne, Niepubliczne Przedszkole „Radosny...

Czytaj dalej

KRASOŃ Anna

KRASOŃ Anna urodzona 19 sierpnia 1960 roku w Zgórsku, gm. Radomyśl Wielki, córka Mieczysława i Anieli. Maturę uzyskała w Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. Pierwszą pracę podejmuje, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Pniu, gm. Radomyśl Wielki w latach 1979 – 1988, początkowo, jako nauczyciel nauczania początkowego, później matematyki, awansując na dyrektora tej szkoły i pełniąc tą funkcję w latach 1989...

Czytaj dalej

KRAWCZYK Zofia

KRAWCZYK Zofia, (z domu Giermata), urodzona 3 października 1938 r., w Dąbrówce Wisłockiej, gmina Radomyśl Wielki. Córka Antoniego i Bronisławy z domu Głowacka. Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Mielcu, maturę zdała w 1958 r. i od tego roku szkolnego pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Ujściu. W 1965 r., została przeniesiona do Szkoły Podstawowej w Borowej w powiecie mieleckim. W...

Czytaj dalej