Kategoria: Encyklopedia

KAPLICZKA św. Jana Nepomucena przy ul. Firleja

KAPLICZKA św. Jana Nepomucena przy ul. Firleja w Radomyślu, wybudowana staraniem Julii i Leona Staniszewskich około roku 1900, przy dawnej ul. Mieleckiej obok nieistniejącego już dworku fundatorów. Wykonana w stylu neogotyckim, z cegły, otynkowana, dach pokryty blachą, na rzucie prostokąta z trójbocznym zamknięciem, okna i...

Czytaj więcej

KAPLICZKA św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej

KAPLICZKA św. Jana Nepomucena w Dulczy Wielkiej, przy ul. św. Jana (nazwanej od imienia świętego) na tzw. Starej Wsi, Podlesie, kiedyś na parceli M. Drągowej, później E. Wolaka, stała tutaj kapliczka, wykonana z drewna jeszcze przed rabacją chłopską w roku 1846 z drewnianą figurką św....

Czytaj więcej

KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDOMOWE w Dulczy Wielkiej

KAPLICZKI i KRZYŻE PRZYDOMOWE W Dulczy Wielkiej Przez kapliczki i krzyże przydomowe rozumiemy elementy ustawione wewnątrz posesji (za ogrodzeniem), którymi opiekują się właściciele posesji. Przy ul. Słonecznej pod nr 9 na posesji Heleny i Jana Giża, znajduje się całkowicie metalowa przeszklona kapliczka z podświetlaną figurką...

Czytaj więcej

KAPLICZKI PRZYDOMOWE – Podborze gm. Radomyśl Wielki

KAPLICZKI PRZYDOMOWE – Podborze gm. Radomyśl Wielki  Przez określenie Kapliczki przydomowe należy rozumieć kapliczki, figurki i krzyże znajdujące się za ogrodzeniem, wewnątrz posesji. Jeżeli znajdują się przed ogrodzeniem wówczas traktowane są jako przydrożne określając drogę (skąd, – dokąd) lub ulicę przy której stoją. Domy pod:...

Czytaj więcej

KAPLICZKI PRZYDOMOWE Radomyśl Wielki

KAPLICZKI PRZYDOMOWE Radomyśl Wielki Oprócz kapliczek i krzyży przy drogach ogólnie dostępnych, są kapliczki w ogródkach przydomowych, za ogrodzeniem wewnątrz posesji nad którymi opiekują sprawują fundatorzy lub ich spadkobiercy. ul. Armii Krajowej 27 na posesji Alicji i Andrzeja Ziobroń, ustawiona przez Marię w roku 1952...

Czytaj więcej

KAPŁON Julian ks. dr

KAPŁON Julian ks. urodzony 25 maja 1936 r. w Jodłowej, syn Michała i Marii z domu Maguda. Szkołę Podstawową nr 1 i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Jodłowej, zdając maturę w 1954 roku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1954 – 1960 w Wyższym Seminarium Duchownym w...

Czytaj więcej

KAPUSTKA Karol

KAPUSTKA Karol, ps. „Płaski”, urodzony 3 marca 1914 roku w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki, syn Wojciecha i Julii z domu Baran. W wieku poborowym zostaje powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w dniu 19 marca 1936 roku, służbę odbywał w 40 p.p. C.K.M. W czasie...

Czytaj więcej

KAPUSTKA Krystyna

KAPUSTKA Krystyna (z domu Żmuda), urodzona 9 stycznia 1959 r. w Nagoszynie, gm. Żyraków, córka Bronisława i Heleny. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Wiktora w Dębicy, następnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, kierunek – biologia. Studia Podyplomowe ukończyła w Akademii Pedagogicznej w Krakowie,...

Czytaj więcej

KARAKULSKI Franciszek ks.

KARAKULSKI Franciszek ks. urodzony 25 kwietnia 1834 roku w Żołyni pow. Łancut, syn Marcina i Tekli z domu Dzierżyńska. Teologię studiował w Seminarium Duchownym w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa J.A. Pukalskiego w dniu 10 października 1857 roku. Od 13 grudnia...

Czytaj więcej

KARKUSZEWSKI Marcin ks.

KARKUSZEWSKI Marcin ks. urodzony w 1778 roku, Święcenia kapłańskie przyjął w 1803 roku, po święceniach, jako wikary pierwszą placówkę obejmuje w Radłowie pow. Tarnów parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela. W 1806 został skierowany do Radomyśla (Wielkiego), pracował tutaj przez rok, skąd w 1807 przeniesiony do...

Czytaj więcej