Kategoria: Encyklopedia

JANOVIA L.K.S. Janowiec

JANOVIA L.K.S. Janowiec, Ludowy Klub Sportowy założony został 18 grudnia 1998 roku, do ewidencji stowarzyszeń sportowych został wpisany 2 czerwca 1999 roku. Inicjatorami powstania klubu byli działacze sportowi m.in. dyr. szkoły podstawowej Wiesław Augustyn, Zdzisław Ryba, Andrzej Bajor i Eugeniusz Juzba. Powstanie klubu było wynikiem zainteresowania młodzieży sportem, a szczególnie piłką nożną na terenie miejscowości Janowiec. Wybrano zarząd na czele,...

Czytaj dalej

JANOWIEC gm. Radomyśl Wielki

JANOWIEC wieś w gminie Radomyśl Wielki, powiecie mieleckim, woj. podkarpackim. Położona przy trasie bezpośrednio Radomyśl – Lisia Góra – Tarnów i zajmuje powierzchnię wraz z przysiółkami Pniaki i Podlesie 880,02 ha. Należy do najmłodszych jednostek administracyjnych w gminie, powstała w roku 1947. Do tego czasu funkcjonowała w dwóch strukturach, jako Podlesie Żarowskie stanowiące przysiółek Żarówki i części drugiej Janowiec przysiółek...

Czytaj dalej

JAROŃSKA Maria

JAROŃSKA Maria (z domu Jarosz), urodzona 11 sierpnia 1945 roku w Radomyślu Wielkim, córka Tadeusza i Zofii z domu Trybulec. Ojciec przed wojną prowadził z bratem Andrzejem Zakład masarski, po wojnie pracował krótko w Starostwie w Mielcu, później był kierownikiem Kasy Spółdzielczej w Radomyślu Wielkim, matka prowadziła dom, udzielała się społecznie i amatorsko malowała. Maria jest absolwentką Liceum Pedagogicznego w...

Czytaj dalej

JAROSZ Andrzej

JAROSZ Andrzej, potocznie zwanym Jędrek, urodzony 29 listopada 1902 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Antoniego i Antoniny z domu Jarosz. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, od najmłodszych lat pomagał z bratem Tadeuszem ojcu przy prowadzeniu zakładu masarskiego. Sam uzyskał Kartę rzemieślniczą na prowadzenie rzemiosła rzeźniczo-masarskiego w lipcu 1931 roku. Odnowienie karty otrzymał także podczas wojny w marcu 1942 roku od...

Czytaj dalej

JAROSZ Antoni

JAROSZ Antoni urodzony 5 stycznia 1868 r. w Radomyślu Wielkim, syn Szymona i Tekli z domu Kuroś. W Radomyślu ukończył Szkołę Ludową, dalszą naukę pobierał w Kołomyi w zawodzie masarskim, gdzie uzyskał dyplom czeladnika. W Radomyślu był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej, współzałożycielem i działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W latach 20-tych sprawował urząd burmistrza miasta, przez długi czas pełnił...

Czytaj dalej

JAROSZ Czesław

JAROSZ Czesław urodzony 17 kwietnia 1922 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, gimnazjum rozpoczął w Tarnowie. Po ukończeniu przez niego I klasy wybuchła wojna, musiał, więc przerwać naukę. Na początku września 1939 roku wyjechał do Łańcuta, do rodziny Dąbrowskich, gdzie szwagier Józef Dąbrowski był sędzią. Kiedy sędziowie wraz z innymi uciekinierami ewakuowali się...

Czytaj dalej

JAROSZ Piotr

JAROSZ Piotr urodzony 11 grudnia 1913 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Marii z domu Kopecka. Do Szkoły Powszechnej 7-klasowej uczęszczał w Radomyślu Wielkim, której kierownikiem był Stanisław Kamuda, nauczycielami wówczas byli Julia Masalska, Maria Kalita, Maria Mulowska, następnie uczęszczał do 3-letniej Szkoły Przemysłowej w Radomyślu Wielkim, gdzie uczyło się różnych praktycznych przedmiotów np. księgowości, rachunków, kaligrafii i przedmiotów...

Czytaj dalej

JAROSZ Stanisław

JAROSZ Stanisław, ps. „Ciechan” urodzony 3 marca 1912 roku w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny z domu Wolińskiej. Szkołę powszechną ukończył w miejscu urodzenia, dalszą naukę kontynuował w gimnazjum w Krakowie a później w Łańcucie, gdzie zdał maturę w 1931 roku. Po maturze rozpoczął studia na Wydz. Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kończąc obroną pracy magisterskiej w 1936 roku. Swoją pierwszą...

Czytaj dalej

JAROSZ Tadeusz Błażej

JAROSZ Tadeusz Błażej ps. „Słupiec”, urodzony 20 września 1905 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny. W Radomyślu ukończył Szkołę Powszechną pomagając ojcu w warsztacie masarskim. W wieku 21 lat został powołany do służby wojskowej, służył w Podhalańskim Pułku Piechoty w Sanoku w jednostce łączności. Po powrocie z wojska w roku 1928 dalej razem z ojcem prowadzili zakład masarski,...

Czytaj dalej

JAROSZ Władysław

JAROSZ Władysław urodzony 24 listopada 1899 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny z domu Wolińska. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, dalszą edukację kontynuował w gimnazjum w Tarnowie. W ostatnim roku nauki w gimnazjum (1917 r.) zostaje powołany do wojska austriackiego. Był tzw. „jednoroczniakiem” – po roku służby został oficerem i wysłany na front, tam dostał się do niewoli...

Czytaj dalej

JAROSZ Władysław ks.

JAROSZ Władysław ks. urodzony 4 kwietnia 1904 r. w Radomyślu Wielkim, syn Piotra i Ludwiki z domu Wysockiej. Po ukończeniu gimnazjum i Seminarium Duchownego w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął 1929 roku. W latach 1929-1932 pracował jako wikary w Bolesławiu (w pow. olkuskim), 1932-1936 w Nowym Sączu, a od 1936 trafia do Rudy gm. Radomyśl, gdzie pełni funkcję proboszcza do 1948 roku....

Czytaj dalej

JAROSZYŃSKA Monika

JAROSZYŃSKA Monika (z domu Kopacz), urodzona 9 sierpnia 1978 r. w Radomyślu Wielkim, córka Stanisława i Krystyny z domy Trela. Absolwentka Liceum Ekonomicznego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Dąbrowie Tarnowskiej. Maturę zdała w 1997r., studia na Politechnice Częstochowskiej o kierunku zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie jednostkami publicznymi i samorządowymi, ukończyła w 2002 r. z tytułem magistra. Równocześnie w 2002...

Czytaj dalej

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica mierzy ok. 162 m.b. Początek bierze od ul. Klonowej i kończy na ul. Topolowej, przecinając ulicę Różaną. Nazwa jest przyrodnicza pochodzi od zasadzonych tam drzewek jarzębiny. Znajdują się tam tylko domy mieszkalne, jednorodzinne bez firm i instytucji, natomiast jest przy...

Czytaj dalej