Kategoria: Encyklopedia

JAROSZ Antoni

JAROSZ Antoni urodzony 5 stycznia 1868 r. w Radomyślu Wielkim, syn Szymona i Tekli z domu Kuroś. W Radomyślu ukończył Szkołę Ludową, dalszą naukę pobierał w Kołomyi w zawodzie masarskim, gdzie uzyskał dyplom czeladnika. W Radomyślu był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej, współzałożycielem i działaczem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W latach 20-tych sprawował urząd burmistrza miasta, przez długi czas pełnił...

Czytaj dalej

JAROSZ Czesław

JAROSZ Czesław urodzony 17 kwietnia 1922 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, gimnazjum rozpoczął w Tarnowie. Po ukończeniu przez niego I klasy wybuchła wojna, musiał, więc przerwać naukę. Na początku września 1939 roku wyjechał do Łańcuta, do rodziny Dąbrowskich, gdzie szwagier Józef Dąbrowski był sędzią. Kiedy sędziowie wraz z innymi uciekinierami ewakuowali się...

Czytaj dalej

JAROSZ Piotr

JAROSZ Piotr urodzony 11 grudnia 1913 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Marii z domu Kopecka. Do Szkoły Powszechnej 7-klasowej uczęszczał w Radomyślu Wielkim, której kierownikiem był Stanisław Kamuda, nauczycielami wówczas byli Julia Masalska, Maria Kalita, Maria Mulowska, następnie uczęszczał do 3-letniej Szkoły Przemysłowej w Radomyślu Wielkim, gdzie uczyło się różnych praktycznych przedmiotów np. księgowości, rachunków, kaligrafii i przedmiotów...

Czytaj dalej

JAROSZ Stanisław

JAROSZ Stanisław, ps. „Ciechan” urodzony 3 marca 1912 roku w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny z domu Wolińskiej. Szkołę powszechną ukończył w miejscu urodzenia, dalszą naukę kontynuował w gimnazjum w Krakowie a później w Łańcucie, gdzie zdał maturę w 1931 roku. Po maturze rozpoczął studia na Wydz. Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kończąc obroną pracy magisterskiej w 1936 roku. Swoją pierwszą...

Czytaj dalej

JAROSZ Tadeusz Błażej

JAROSZ Tadeusz Błażej ps. „Słupiec”, urodzony 20 września 1905 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny. W Radomyślu ukończył Szkołę Powszechną pomagając ojcu w warsztacie masarskim. W wieku 21 lat został powołany do służby wojskowej, służył w Podhalańskim Pułku Piechoty w Sanoku w jednostce łączności. Po powrocie z wojska w roku 1928 dalej razem z ojcem prowadzili zakład masarski,...

Czytaj dalej

JAROSZ Władysław

JAROSZ Władysław urodzony 24 listopada 1899 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny z domu Wolińska. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, dalszą edukację kontynuował w gimnazjum w Tarnowie. W ostatnim roku nauki w gimnazjum (1917 r.) zostaje powołany do wojska austriackiego. Był tzw. „jednoroczniakiem” – po roku służby został oficerem i wysłany na front, tam dostał się do niewoli...

Czytaj dalej

JAROSZ Władysław ks.

JAROSZ Władysław ks. urodzony 4 kwietnia 1904 r. w Radomyślu Wielkim, syn Piotra i Ludwiki z domu Wysockiej. Po ukończeniu gimnazjum i Seminarium Duchownego w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął 1929 roku. W latach 1929-1932 pracował jako wikary w Bolesławiu (w pow. olkuskim), 1932-1936 w Nowym Sączu, a od 1936 trafia do Rudy gm. Radomyśl, gdzie pełni funkcję proboszcza do 1948 roku....

Czytaj dalej

JAROSZYŃSKA Monika

JAROSZYŃSKA Monika (z domu Kopacz), urodzona 9 sierpnia 1978 r. w Radomyślu Wielkim, córka Stanisława i Krystyny z domy Trela. Absolwentka Liceum Ekonomicznego w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Dąbrowie Tarnowskiej. Maturę zdała w 1997r., studia na Politechnice Częstochowskiej o kierunku zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie jednostkami publicznymi i samorządowymi, ukończyła w 2002 r. z tytułem magistra. Równocześnie w 2002...

Czytaj dalej

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica mierzy ok. 162 m.b. Początek bierze od ul. Klonowej i kończy na ul. Topolowej, przecinając ulicę Różaną. Nazwa jest przyrodnicza pochodzi od zasadzonych tam drzewek jarzębiny. Znajdują się tam tylko domy mieszkalne, jednorodzinne bez firm i instytucji, natomiast jest przy...

Czytaj dalej

JASIURKOWSKI Józef ks.

JASIURKOWSKI Józef ks. urodzony w Miliku, gminie Muszyna w pow. nowosądeckim. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie gdzie przyjął święcenia kapłańskie w roku 1982. Jako wikariusz pracował w Radomyślu Wielkim w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w latach 1982-1986, w Mielcu w parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w latach 1986-1989, Tarnowie Najświętszego Serca Jezusa, parafii w Rzepienniku Strzyżewskim gdzie został...

Czytaj dalej

JASNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JASNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 120 mb. Na całej długości jest pokryta asfaltem z chodnikami na całej długości po obydwóch stronach. Jest drogę gminną, lokalną, w centrum miasta, biegnącą od ul. Firleja do ul. Armii Krajowej. W 1/3 długości rozdziela się na dwie odnogi okrążając budynek Dworca Komunikacji Autobusowej. Jej nazwa...

Czytaj dalej

JASTRZĘBSKI Jan ks.

JASTRZĘBSKI Jan, ks. urodzony w 1745 roku. Od 1776 roku był prebendariuszem (osoba utrzymująca się z rozdziału części dochodów kościelnych) w Radomyślu. W roku 1797 był krótko wikarym w Wadowicach Górnych, po czym wrócił do Radomyśla, gdzie zmarł 4 maja 1804 roku. Na miejscowym cmentarzu nie zachowały się żadne ślady po grobowcu.

Czytaj dalej

JASZCZ Ludwik

JASZCZ Ludwik, ps. ”Orlik” urodzony 22 marca 1902 r. w Radomyślu Wielkim, syn Franciszka i Bronisławy z domu Kopecka. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Radomyślu Wielkim, szkołę średnią prawdopodobnie ukończył w Krakowie, gdzie również odbywał służbę wojskową w wojskach łączności. Następnie pełnił służbę w Policji Państwowej w Krakowie, tam ożeni się z Zofią w 1932 roku, gdzie mieszkają do wojny....

Czytaj dalej