Kategoria: Encyklopedia

BIELAT Józef

BIELAT Józef, urodzony 18 września 1908 roku w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki, syn Jacentego i Marii. Po ciężkich latach I wojny światowej działał społecznie, organizował Ochotniczą Straż Pożarną w Dulczy Wielkiej i z wyboru został jej prezesem. Przystąpił do budowy Remizy strażackiej we wsi, organizował młodzież i skupiał ją wokół OSP. Jako druga jednostka w gminie Radomyśl Wielki, uczestniczy...

Czytaj dalej

BIELAT Julia

BIELAT Julia (z domu Szczurek) urodzona 15 kwietnia 1937 r. w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. Córka Floriana, najmłodsza z rodzeństwa, miała pięciu starszych braci: Do Szkoły Podstawowej uczęszczała w Janowcu, zwanym wcześniej Podlesie Jastrzębskie i do Żarówki. Z jej wspomnień wynika, że w ich domu znajdującym się przy lesie, ukrywało się dwóch żydów, braci pochodzących z Janowca, nazywali się Szwarc, (jeden...

Czytaj dalej

BIENIAGA Józef ks.

BIENIAGA Józef ks., urodzony w roku 1781, święcenia kapłańskie przyjął w 1804. Nie są znane jego pierwsze placówki, do Radomyśla (Wielkiego) przybył, jako wikary w 1813 roku, skąd został skierowany do Gręboszowa, gdzie przebywał do roku 1825. W tym roku został skierowany na proboszcza do Zgórska, gdzie pracował do końca życia. Zmarł 14 stycznia 1852 roku i tam zastał pochowany.

Czytaj dalej

BIEŚ Stanisław

BIEŚ Stanisław, pallotyn, urodzony 8 września 1960 roku w Radomyślu Wielkim, syn Edwarda i Heleny z domu Bełza. Jego rodzinny dom był w Łączkach Brzeskich gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej. Dalszą naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mielcu w zawodzie elektromontera, którą ukończył w roku 1978. W swojej parafii był ministrantem i lektorem. W wrześniu tego roku wstąpił do...

Czytaj dalej

BIK Kazimierz

BIK Kazimierz urodzony 17 czerwca 1961 r., w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Janiny z domu Dudek. Absolwent Technikum Mechanicznego Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, maturę zdał w 1981 r. Następnie studiował na Wydziale Transportu, Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując tytuł magistra inżyniera w 1986 r. W latach 1988-1993 pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polmozbyt” w Mielcu,...

Czytaj dalej

BIK Stanisław

BIK Stanisław urodzony 16 grudnia 1959 r., w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Janiny z domu Dudek. Absolwent Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Mielcu, kończąc maturą w 1980 r. W latach 1977 do 1993 pracował w WSK „PZL-Mielec”, pracując głównie na Wydziale Głównego Automatyka w Zakładzie Utrzymania Ruchu, obsługując urządzenia teletechniczne i teletransmisyjne Centrali Telefonicznej. W...

Czytaj dalej

BIK Zdzisław

BIK Zdzisław, urodzony 11 lutego 1964 r., w Dąbrówce Wisłockiej gm. Radomyśl Wielki, syn Józefa i Janiny z domu Dudek. Absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu, maturę zdał w 1984 r. Rozpoczął studia na Wydziale Transportu Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kończąc z tytułem magistra ekonomii w 1986 r. Od tego roku założył i prowadził własną firmę KARBON. W 2001 r....

Czytaj dalej

BŁ. BOJANOWSKIEGO Edmunda (ulica) w Radomyślu Wielkim

BŁ. BOJANOWSKIEGO Edmunda (ulica) w Radomyślu Wielkim na osiedlu zw. potocznie Osiedlu Księży, znajduje się w północnej części miasta po lewej stronie ul. Firleja w kier. Rynku. Biegnie od ul. Firleja do ul. Curyłły i mierzy 325 m. Nazwa nadana decyzją Rady Miejskiej z 12 sierpnia 2002 r. Ulica powstała na gruntach Sióstr Służebniczek Starowiejskich, których założycielem był bł. Edmund...

Czytaj dalej

BOBROWSCY Józef i Olimpia hr.

BOBROWSCY Józef i Olimpia, herbu Jastrzębiec, hrabiowie, Józef syn Jana, Olimpia Józefa urodzona ok. roku 1810, córka, Konstantego Alberta, pana na Andrychowie oraz Inwałdzie i Barbary Siemońskiej herbu Ostoja. Rodzina mazowiecka wzięła tytuł od wsi Bobrowa w powiecie sierpskim, w początkach XVII w. Jedna gałąź tej rodziny osiedliła się w Małopolsce i otrzymała w Galicji tytuł hrabiowski, austriacki w 1800...

Czytaj dalej

BOCZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

BOCZNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, położona w centrum miasta, biegnie od Rynku do ulicy Nowej i liczy 120 m.b. Jest pokryta asfaltem i posiada chodnik z jednej i częściowo z drugiej od strony Rynku. Nie zabudowana z dwoma domami i pamiątkowym krzyżem ustawionym przy skrzyżowaniu z ulicą Nową. Nazwa pochodzi od jej lokalizacji w południowo-zachodniej części Rynku (z boku). Zatwierdzono...

Czytaj dalej

BOGACZ Eugeniusz

BOGACZ Eugeniusz, ps. „Orzeł”, urodzony 4 kwietnia 1921 r. w Dulczy Małej, gmina Radomyśl Wielki, syn Franciszka i Wiktorii z domu Bardan. Szkołę powszechną ukończył w Dulczy i pozostał przy rodzicach do wybuchu wojny, pomagając w gospodarstwie rolnym. W tym czasie należał do młodzieżowej organizacji „Wici”. W okresie okupacji wstąpił do partyzantki, tajnej organizacji AK działającej w tamtejszych lasach. Po...

Czytaj dalej

BRĄGIEL Bronisław Antoni ppłk.

BRĄGIEL Bronisław Antoni ps. „Zarzewie” i „Złom” urodzony 13.czerwca 1896 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Antoniny z domu Trybulec.Egzamin dojrzałości zdał w szkole w Tarnowie. W 1913 jeszcze jako uczeń gimnazjum wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich. W 1914 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W maju 1915 otrzymał przydział do austriackiego 57 Pułku Piechoty. Wojenną...

Czytaj dalej

BRĄGIEL Józef Władysław

BRĄGIEL Józef Władysław urodzony 5 czerwca 1894 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Antoniny z domu Trybulec. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, następnie C.K. I Gimnazjum w Tarnowie zakończone maturą w czerwcu 1912 roku. Rozpoczął studia bankowości na Akademii Handlowej w Wiedniu, a w następnym roku 1913/14 prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wspomagany finansowo w postaci stypendium od...

Czytaj dalej