Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

JAROSZ Andrzej

JAROSZ Andrzej, potocznie zwanym Jędrek, urodzony 29 listopada 1902 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Antoniego i Antoniny z domu Jarosz. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, od najmłodszych lat pomagał z bratem Tadeuszem ojcu przy prowadzeniu zakładu masarskiego. Sam uzyskał Kartę rzemieślniczą na prowadzenie rzemiosła rzeźniczo-masarskiego w lipcu 1931 roku. Odnowienie karty otrzymał także podczas wojny w marcu 1942 roku od...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Ku Przyszłości” w Partyni

STOWARZYSZENIE „Ku Przyszłości” w Partyni, powstało na zebraniu założycielskim w dniu 13 stycznia 2009 roku, a w dniu 4 marca 2009 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie otrzymując nr KRS 0000324964. Od 30 listopada 2011 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Obszarem jego działań jest: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz...

Czytaj dalej

ARMIA KRAJOWA w Radomyślu Wielkim

ARMIA KRAJOWA w Radomyślu Wielkim, AK były to zakonspirowane siły zbrojne działające na terenie Polski podczas II wojny światowej. Powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) rozkazem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku. Praca konspiracyjna obejmowała przede wszystkim działalność szkoleniową, organizacyjną, drukowanie tajnej prasy, ale także działalność zbrojną jak np. akcje rozbrajanie posterunków niemieckich, zdobycie...

Czytaj dalej

GWÓŹDŹ Wiesław

GWÓŹDŹ Wiesław, urodzony 5 marca 1960 r. w Radomyślu Wielkim, syn Bolesława i Marii z domu Midura. W latach szkolnych należał do sekcji modelarskiej Aeroklubu Mieleckiego oraz trenował biegi długie w LKS Tęcza Mielec. Absolwent Technikum Mechanicznego w Mielcu z maturą w 1982 r. W 1979 r. zdobył licencję pilota szybowcowego w Aeroklubie Mieleckim. Uzyskał także  kwalifikacje skoczka spadochronowego. Od...

Czytaj dalej

FLAGA Miasta i Gminy Radomyśl Wielki

FLAGA Miasta i Gminy Radomyśl Wielki,  barwy miasta określa flaga w kolorze błękitnym w kształcie prostokątnym przy zachowaniu proporcji długości do szerokości 8 : 5, dwustronna w herbem w środku. Zatwierdzona na sesji w dniu 29 czerwca 1995 r., równocześnie z herbem. Herb – patrz opis herbu.

Czytaj dalej

GŁÓD Piotr ks.

GŁÓD Piotr ks. urodzony 3 czerwca 1965 roku w Mielcu, syn Aleksandra i Izabeli z domu Dachowska. Zdał maturę i uzyskał świadectwo dojrzałości w Mielcu w roku 1984. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Bednarczyka w dniu 2 czerwca 1990 roku, w Tarnowie. Na...

Czytaj dalej

WAL Edward ks.

WAL Edward ks. urodzony 24 września 1954 r. w Zagórzanach k. Gorlic. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bieczu, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 24 maja 1979 roku. Jako neoprezbiter podjął posługę w Radomyślu Wielkim w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego (1979-1982). Kolejne etapy jego...

Czytaj dalej

PALUCH Ireneusz ks.

PALUCH Ireneusz ks., urodzony w Mielcu, absolwent Liceum Ekonomicznego w Mielcu, gdzie zdobył zawód technika- ekonomisty i zdał maturę, po której odbył i ukończył studia filozoficzno – teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, zdobywając tytuł magistra z zakresu teologii moralnej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. bpa Wiktora Skworca w 2000 roku....

Czytaj dalej

GMINNE i MIEJSKIE RADY NARODOWE w gminie Radomyśl Wielki.

GMINNE i MIEJSKIE RADY NARODOWE w gminie Radomyśl Wielki. W XIX w., nasze tereny należały do Galicji i były pod zaborem austriackim, w którym od roku 1866 obowiązywała ustawa gminna, która wprowadzała samorząd terytorialny, gminy. Do jej obowiązków własnych należały sprawy majątku gminnego i jego zarządzania, sieć dróg lokalnych, szkół wiejskich, pomocy społecznej, bezpieczeństwa w gminie i nadzoru nad miarami...

Czytaj dalej

GROMADA Radomyśl Wielki

GROMADA Radomyśl Wielki – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972. Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN), jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej w dniu 25 września 1954, na mocy tej ustawy powiat mielecki podzielono na dwa miasta Mielec i Radomyśl Wielki i 40 gromad, które...

Czytaj dalej

BAJOR Henryk

BAJOR Henryk, urodzony, jako bliźniak Andrzeja, o czym wcześniej wspomniano, towarzyszył bratu we wszystkich jego poczynaniach, był jego „prawą ręką” pracując, jako nadzór organizacyjny i techniczny. Brał udział we wszystkich inwestycjach i budowach kierując grupą zatrudnionych osób, jako kierownik budowy i dozór odpowiedzialny za terminowe i jakościowe wykonawstwo. Podobnie jak brat angażował się społecznie we wszystkie akcje organizowane przez firmę, szczególnie...

Czytaj dalej

STADNICKICH pałac, dworek

STADNICKICH pałac, dworek – zbudowany prawdopodobnie przez właścicieli zachował się do dnia dzisiejszego, budynek jednopiętrowy, bezstylowy, szczególnie niewyróżniający się. W słownikach geograficznych XIX w., opisywany jest, jako „pałac” rodziny Stadnickich. Ostatni właściciel miejscowości Ruda i Radomyśla z rodu Stadnickich Franciszek sprzedał dworek Stanisławowi i Julii (z Gardulskich) Nowakom pod koniec XIX w., którzy przez pewien czas prowadzili tam Dom Zajezdny....

Czytaj dalej

BAJOR Andrzej

BAJOR Andrzej, urodzony w 23 czerwca 1954 r. w Radomyślu Wielkim, syn Aleksandra i Józefy z domu Nowak. Miał brata bliźniaka Henryka, z którym razem ukończyli szkołę w Radomyślu, ojciec budowniczy krótko trzymał synów i nauczył ich od dzieciństwa ciężko pracować. Andrzej trafił do Rzeszowa, jako absolwent Technikum Budowlanego poszedł w ślady ojca, założyli z bratem pierwszą firmę wytwórnię lodów...

Czytaj dalej