Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

GLATZ Jerzy ks.

GLATZ Jerzy ks., urodził się 22 maja 1813 roku w Podolińcu (miasteczko na Słowacji), w rodzinie mieszczańskiej, syn Jana i Marianny. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnej miejscowości, filozofię studiował w Eger i Rożnawie, teologię w Rożnawie, Lwowie i Tarnowie. W Tarnowie przyjął święcenia...

Czytaj więcej

OSTROWIEŃSKI Wilhelm ks.

OSTROWIEŃSKI (Magda) Wilhelm ks., urodzony 16 czerwca 1895 roku w Ostrowach Baranowskich, syn Ignacego Magdy i Agnieszki z domu Magda. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, do gimnazjum uczęszczał w Mielcu, gdzie zdał maturę w 1918 roku. Dalszą naukę kontynuował w Tarnowie w Seminarium Duchownym,...

Czytaj więcej

„ŻAROWIACZKI” dziecięcy zespół wokalno-taneczny

„ŻAROWIACZKI” dziecięcy zespół wokalno-taneczny, powstał przy Szkole Podstawowej w Żarówce w roku 2000, jego twórcą była nauczycielka, działaczka społeczna i harcmistrz Józefa Smagacz. Zespół działał przez 8 lat, częściowo przy pomocy i współudziale lokalnej kapeli „Żarowianie”. W skład zespołu wchodziły dziewczynki i chłopcy w wieku...

Czytaj więcej

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI NMP w Radomyślu Wielkim

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI NMP Niepokalanie Poczętej w Radomyślu Wielkim. Zgromadzenie ogólne zostało założone przez Edmunda Bojanowskiego 3 maja 1850 roku i szybko rozpowszechniło się na całą Polskę. W Radomyślu inicjatorem powstania Zgromadzenia Sióstr był ks. proboszcz Franciszek Łukasiński. On był też fundatorem pierwszego budynku, ogrodu i...

Czytaj więcej

ŁAŚ Bartłomiej ks.

ŁAŚ Bartłomiej ks., urodzony 21 sierpnia 1857 roku w Odrowążu, w rodzinie rolniczej, syn Józefa i Reginy z domu Miętus. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Wadowicach, dalszą naukę kontynuował w Tarnowie, studiując teologię. Studia teologiczne ukończył święceniami kapłańskimi 18 lipca 1883 roku...

Czytaj więcej

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Radomyślu Wielkim

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Radomyślu Wielkim – aktualnie mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki 2. Początki szkoły sięgają roku 1977, kiedy to zrealizowano pomysł powstania w mieście szkoły ponadpodstawowej. Od 1 września 1977 roku zaczęła istnieć szkoła o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Brniu, filia...

Czytaj więcej

WAWRZYN Maciej ks.

WAWRZYN (Wawrzon) Maciej ks., urodzony w roku 1781. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1806. Po święceniach pracował w Wadowicach, w 1809 został mianowany proboszczem w Witanowicach dekanat Wadowice, około roku 1815 był wikarym eksponowanym w Inwałdzie gm. Andrychów, około roku 1817 pracował, jako wikary w...

Czytaj więcej

WIELIŃSKI Michał ks.

WIELIŃSKI (Waluszak) Michał ks. urodzony 24 marca 1866 roku w Trzęsówce, syn Stanisława Waluszaka i Anastazji z domu Jachura. Gimnazjum św. Jacka ukończył w Krakowie, teologię studiował w Tarnowie, kończąc święceniami kapłańskimi 21 czerwca 1892 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Po święceniach na pierwszą...

Czytaj więcej

SIEWIERSKI Michał ks.

SIEWIERSKI Michał ks. urodzony 14 listopada 1856 w Rzochowie, syn Jana i Rozalii z domu Kistka. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Tarnowie i tam rozpoczął studia teologiczne zakończone święceniami kapłańskimi w dniu 29 czerwca 1880 roku, z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego....

Czytaj więcej

MROCZKOWSKI Marcin ks.

MROCZKOWSKI Marcin ks. urodzony w 1734 roku. W 1770 był wikarym w Radomyślu (Wielkim), za proboszcza ks. Franciszka Schaffa i ks. Protazego Łozowskiego. W roku 1777 został proboszczem w Jastrząbce Starej, bardzo przysłużył się dla tej parafii, uporządkował sprawy beneficjalne i kancelarię. Podczas jego kadencji...

Czytaj więcej