Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

ŻMIJOWSKI Grzegorz

ŻMIJOWSKI Grzegorz urodzony 24 czerwca 1901 roku na Wołyniu, jego ojciec był leśniczym. Mieszkał w Stryju, tam ożenił się z radomyślanką (z Wólki Duleckiej) Zofią Ćwiek. Był zawodowym żołnierzem, gdy wybuchła wojna przez Rumunię dostaje się do Francji, gdzie u boku wojsk francuskich walczył w...

Czytaj więcej

KRUDYSZ (Jarosz) Zofia

KRUDYSZ (Jarosz) Zofia Kazimiera (z domu Rusek) urodzona 26 lutego 1921 roku w Mielcu, córka Kazimierza i Rozalii Oglińska. Po wojnie ukończyła Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego w Mielcu, a także policealny kurs nauczycielski. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Krośnie o kierunku biologia. W latach...

Czytaj więcej

CZAPELA Tomasz ks.

CZAPELA Tomasz ks., urodzony 1 grudnia 1842 roku w Nowym Sączu, syn Jana i Józefy z domu Mazurek. Pochodził z mieszczańskiej rodziny, szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnym mieście, studia teologiczne w Tarnowie zakończone święceniami kapłańskimi w dniu 31 lipca 1871 roku z rąk...

Czytaj więcej

CHWEYTOWICZ Tomasz ks.

CHWEYTOWICZ (Chwajtowicz) Tomasz ks. w latach 1793 – 1796 był kapelanem lokalnym w drewnianym kościółku p.w. św. Barbary w Nagoszynie, w 1799 wikarym w Dąbrowie Tarnowskiej i rektorem kościoła w Radgoszczy. Od roku 1805 był wikarym w Padwi, w 1807 administratorem w Słupcu. Do Radomyśla...

Czytaj więcej

KOSTÓRKIEWICZ Ludwik Grzegorz

KOSTÓRKIEWICZ Ludwik Grzegorz właściciel ziemski, urodzony 2 października 1826 roku w Radomyślu (Wielkim), twórca, znanego i cenionego rodu Kostórkiewiczów na terenie gminy i powiatu. Obywatel miasta Radomyśla, właściciel kilkuset hektarowego dużego majątku ziemskiego łącznie z gorzelnią parową i handlarz nierogacizną w Rudzie gm. Radomyśl. Później...

Czytaj więcej

JAROSZ Czesław

JAROSZ Czesław urodzony 17 kwietnia 1922 r. w Radomyślu Wielkim, syn Antoniego i Antoniny. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, gimnazjum rozpoczął w Tarnowie. Po ukończeniu przez niego I klasy wybuchła wojna, musiał, więc przerwać naukę. Na początku września 1939 roku wyjechał do Łańcuta, do rodziny...

Czytaj więcej

„AKCENT” zespół taneczny

„AKCENT” zespół taneczny, utworzony przy Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim, składający się uczniów Gimnazjum Publicznego. Zespół działał w latach 80-tych (2004-2008). W skład zespołu wchodzili: Katarzyna Litwin, Anna Kużdżał, Maciej Wolanin, Jolanta Trybulec, Sylwia Popielarz, Agnieszka Szczurek i Monika Sabaj. Występowali na...

Czytaj więcej

MIKLEWICZ Wojciech ks.

MIKLEWICZ (Miłkiewicz) Wojciech ks. urodzony w roku 1734 w Mielcu. Nauki pobierał w zakonie pijarów w Rzeszowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1760. Od 27 sierpnia 1770 roku był proboszczem w Zgórsku. Jemu się przypisuje dokończenie budowy obecnego kościoła, który rozpoczął ks. Jan Sokulski. Za jego...

Czytaj więcej

PŁASZEWSKI Władysław Czesław

PŁASZEWSKI Władysław Czesław legionista, urodzony 10 października 1894 roku w Dąbrówce Wisłockiej wówczas parafia Zasów, obecnie gm. Radomyśl Wielki, syn Henryka nauczyciela i Bronisławy z domu Barszczewska. Z zawodu piekarz, zgłosił się do służby w Legionach 16 sierpnia 1914 roku. Jako ochotnik wybrał służbę w piechocie,...

Czytaj więcej