Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

ENGEL Szmuel

ENGEL Szmuel pochodzenia żydowskiego, urodzony w 1852 roku Radomyślu (Wielkim), rabin i gaon (geniusz, znakomitość) tytuł honorowy przyznawany rabinom dwóch akademii talmudycznych, autor dzieł talmudycznych. Uczeń cadyka Chaima Halberstama z Nowego Sącza. Sprawował urząd rabina w Biłgoraju i Dukli następnie od roku 1886 był rabinem...

Czytaj więcej

SOKÓŁ Aleksander

SOKÓŁ Aleksander Piotr urodził się w 20 października 1891 w Radomyślu (Wielkim). Syn Mateusza i Bronisławy z domu Dydo. Zarobkował, jako szewc, działał w miejscowym gnieździe „Sokoła”. W sierpniu 1914 r. zgłosił się do służby w Legionach i przydzielono go do oddziału pionierów w 2...

Czytaj więcej

STROJNOWSKI Karol

STROJNOWSKI Karol urodzony 4 listopada 1894 w Radomyślu (Wielkim), Syn Jana, powstańca styczniowego i Tekli z domu Szlajber. Tutaj ukończył szkołę powszechną. Udał się na plac zborny „Sokoła” w Tarnowie, a następnie do Krakowa. Tam otrzymał przydział do 2 pułku piechoty Legionów i wziął udział...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Małej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w roku 1956 z inicjatywy grupy młodych aktywistów, chętnych do pracy społecznej. Jest ich duża grupa, ale wymienimy kilku np. Tadeusz Gera, Bronisław Gera, Stanisław Stopa, Stanisław Dudek, Edward Dudek, Edward Popera,...

Czytaj więcej

NOWAK Czesław Ferdynand Wawrzyniec

NOWAK Czesław Ferdynand Wawrzyniec, urodzony 14 lutego 1908 r. w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Tekli z domu Gardulska. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Gimnazjum w latach 1918-1921, następnie wstępuje do Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie w latach 1922-1927, który kończy przysięgą, nominacją...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbiu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbiu, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia na zebraniu wiejskim 15 maja 1947 roku. Do grupy założycielskiej należeli: Jan Trębacz, Ignacy Olejarz, Adam Krzystyniak i Stanisław Bartkowicz. Pierwszy sprzęt strażacki stanowiły wiadra, bosaki, tłumice, łopaty i widły, przechowywany był na...

Czytaj więcej

OSMOLA Tomasz

OSMOLA Tomasz urodzony w 28 stycznia 1894 r. w Radomyślu (Wielkim). Syn Józefa i Julii z domu Kużdżał. W Radomyślu ukończył szkołę powszechną. Potem uczył się w gimnazjum w Tarnowie, Mielcu i Wiedniu. Przed wojną pracował jako kupiec. Od 1914 r. działał w Towarzystwie Gimnastycznym...

Czytaj więcej

KLIMASZEWSKI Marian

KLIMASZEWSKI Marian Jan, urodzony w 7 stycznia 1894 r. w Radomyślu (Wielkim). Syn Michała i Natalii z domu Nowak. Dnia 27 sierpnia 1914 r. odszedł do legionów z radomyskiego Rynku wraz z plutonem dowodzonym przez Stefana Dąbrowskiego stanowiącym ochotniczą Stałą Drużyną Sokoła do Tarnowa, a...

Czytaj więcej

WIERCIAK Mieczysław

WIERCIAK Mieczysław urodził się w 14 grudnia 1897 roku w Radomyślu (Wielkim). Syn Jakuba i Eugenii z domu Gissman. Dnia 27 sierpnia 1914 roku wraz z 12 ochotnikami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, tworząc Stałą Drużynę Sokoła pod dowództwem Stefana Dąbrowskiego, wyruszył z radomyskiego Rynku na plac...

Czytaj więcej