Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

TOPOLOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

TOPOLOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica jest krótka, ślepa jak większość ulic na osiedlach, mierzy ok. 93 m.b. Początek bierze od ul. Jarzębinowej i kończy się w polach. Nazwa jest przyrodnicza...

Czytaj więcej

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

JARZĘBINOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim, na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica mierzy ok. 162 m.b. Początek bierze od ul. Klonowej i kończy na ul. Topolowej, przecinając ulicę Różaną. Nazwa jest przyrodnicza pochodzi od zasadzonych tam drzewek...

Czytaj więcej

RADA NARODOWA MIEJSKA w Radomyślu Wielkim

RADA NARODOWA MIEJSKA w Radomyślu Wielkim (po II wojny światowej). Na podstawie Ustawy z dnia 11.09.1944 r., przeprowadzono reorganizację Rad Narodowych. W czasie wojny i zaraz po jej zakończeniu najwyższą władzą był Zarząd Miejski na czele którego stał burmistrz. Pierwszym burmistrzem w okresie okupacji mianowanym...

Czytaj więcej

GMINNE RADY NARODOWE w gminie Radomyśl Wielki

GMINNE RADY NARODOWE w gminie Radomyśl Wielki W XIX w. nasze tereny należały do Galicji i były pod zaborem austriackim w którym od roku 1866 obowiązywała ustawa gminna, która wprowadzała samorząd terytorialny, gminy. Do jej obowiązków własnych należały sprawy majątku gminnego i jego zarządzania, dróg...

Czytaj więcej

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” w Radomyślu Wielkim. Generalnie pierwsze towarzystwo powstało w 1867 we Lwowie, po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 powstał Polski Związek Sokoli. W Radomyślu Towarzystwo Gimnastyczne Sokół powstało w 1908 roku z inicjatywy bogatego mieszczanina Ludwika Kostórkiewicza i sędziego Władysława Kuśnierza. Pierwszym prezesem...

Czytaj więcej

CMENTARZ choleryczny w Żarówce

CMENTARZ choleryczny w Żarówce, gm. Radomyśl Wielki. Jest to trzeci po Zgórsku i Dulczy Małej w naszej gminie cmentarz ofiar straszliwej epidemii cholery, jaka nawiedziła te tereny w roku 1873. Staraniem radnej Józefy Smagacz, pomocy sołtysa Aleksandra Mroza i wielu ofiarnych mieszkańców Żarówki udało się...

Czytaj więcej

KRZYŻ przy ul. Armii Krajowej

KRZYŻ przy ul. Armii Krajowej w Radomyślu Wielkim. Pierwszy drewniany krzyż postawiony został w 1900 r. na parceli O. Chmury fundacji Ludwika Chmury. Wykonawcami tego krzyża byli: Ludwik Chmura, Jan Rusin i Ludwik Krawiec. Na krzyżu zawisła metalowa postać Chrystusa osłonięta metalowym daszkiem, całość ogrodzona...

Czytaj więcej

KLONOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

KLONOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic położonych przed Osiedlem Wola. Ulica mierzy ok. 458 m.b., swój początek bierze od ul. Piłsudskiego i kończy się przed Gimnazjum, przechodząc w ulicę Mickiewicza. Nazwę wzięła od klonów posadzonych przy...

Czytaj więcej

DĘBOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim

DĘBOWA (ulica) w Radomyślu Wielkim na osiedlu drzew i kwiatów, jak można nazwać kilka ulic od ul. Klonowej i Jarzębinowej przed Osiedlem Wola. Na mapach zaznaczona jest jako boczna od ulicy Jarzębinowej, ale praktycznie nie istnieje, chociaż projektant przewidywał, że będzie ulica, jednak nie ma...

Czytaj więcej

DĄBROWSKIEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim

DĄBROWSKIEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Jedna z najkrótszych ulic w mieście mierząca 78 m.b., pokryta asfaltem, bez chodników i ślepa jak wszystkie ulice wewnętrzne na tym Osiedlu. Początek bierze od ulicy Kochanowskiego, znajdują się na niej tylko...

Czytaj więcej