Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Janowcu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Janowcu, gm. Radomyśl Wielki, powstała z inicjatywy grupy mieszkańców, popartej przez ówczesnego kierownika szkoły podstawowej Tadeusza Łakomego w roku 1958. Głównym powodem były pożary jakie powstawały na tym terenie, a straż gminna w Radomyślu Wielkim, przyjeżdżała z opóźnieniem. Pierwszym urządzeniem gaśniczym...

Czytaj więcej

WACH Antoni Wojciech ks.

WACH Antoni Wojciech ks., urodzony 20 maja 1852 roku w Bochni, w rodzinie górniczej, syn Wincentego i Marianny z domu Hamuda. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnej Bochni, studia teologiczne podjął w Seminarium Duchownym w Tarnowie, po jego ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Rudzie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Rudzie, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w 1918 roku z inicjatywy Karola Kostórkiewicza, syna bogatego ziemianina i fundatora miejscowego kościoła, Walentego Grądziela – kierownika Szkoły Podstawowej, Józefa Wilka – ówczesnego naczelnika Gminy Jednostkowej i wójta – Jana Dolota. Drużyna...

Czytaj więcej

TALAGA Kazimierz ks.

TALAGA Kazimierz ks. urodzony 25 grudnia 1933 roku w Tarnowie. Pochodził z parafii katedralnej w Tarnowie. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Karola Pękali w dniu 26 czerwca 1960 roku....

Czytaj więcej

CEBULA Andrzej Mikołaj ks.

CEBULA Andrzej Mikołaj ks. urodzony 16 listopada 1860 roku w Łąkcie Górnej, powiat bocheński, w rodzinie rolniczej, syn Walentego i Marianny z domu Klęsk. Gimnazjum ukończył prawdopodobnie w Bochni, studia teologiczne w Tarnowie, po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosia w...

Czytaj więcej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Radomyślu Wielkim

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Radomyślu Wielkim, już na początku lat 90-tych były dyskusje nad utworzeniem w Radomyślu Liceum Ogólnokształcącego, jednak ostateczną i pozytywną decyzję podjęła Rada Miejska na sesji w dniu 30 listopada 1993 roku z datą rozpoczęcia nauki od 1 września 1994. Bazą do działalności...

Czytaj więcej

CEBULA Jan ks.

CEBULA Jan ks. urodzony 7 września 1881 roku w Królówce, powiat bocheński, syn Franciszka i Katarzyny z domu Lipka. Absolwent Gimnazjum w Bochni z maturą w 1903 roku. Studia teologiczne rozpoczął w Tarnowie i tam przyjął święcenie kapłańskie: subdiakonatu 30 marca, diakonatu 25 maja i...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zgórsku

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zgórsku, gm. Radomyśl Wielki powstała w roku 2000, jest to najmłodsza ochotnicza straż w gminie. Jej założycielami byli: Jan Miękoś, Grzegorz Żala, Edward Żala i Stanisław Żmuda. Komendantem został Wiesław Szydło, a prezesem Grzegorz Żala, siedzibę wybrano Dom Ludowy w Podborzu....

Czytaj więcej

BUCKI Ignacy Antoni ks.

BUCKI Ignacy Antoni ks., urodzony 28 lipca 1820 roku w Barwaldzie Środkowym (Średnim), gm. Kalwaria Zebrzydowska w rodzinie rolniczej, syn Antoniego Buczki i Marianny z domu Moskal. Gimnazjum ukończył w Wadowicach, dalszą naukę podjął w Seminarium Duchownym w Tarnowie. W marcu 1846 roku musiał przerwać...

Czytaj więcej

KOŚCIÓŁ p.w. NMP Szkaplerznej w Rudzie

KOŚCIÓŁ p.w. NMP Szkaplerznej w Rudzie dekanat radomyski, gm. Radomyśl Wielki. Wioska Ruda należała do parafii Przecław, dopiero 29 czerwca 1917 roku, powołano Komitet Budowy Kościoła na czele którego stanął właściciel ziemski Szymon Kostórkiewicz oraz 12 osób w tym sołtys Józef Wilk. W dniu 12...

Czytaj więcej