Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbrówce Wisłockiej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Dąbrówce Wisłockiej, gm. Radomyśl Wielki została powołana do życia w 1912 roku, jej założycielami byli: Stanisław Artwik, Henryk Stec, Stanisław Podraza, Jan Socha i Władysław Mytych. Wybuch I wojny światowej zahamował jej działalność, większość młodych ludzi poszła na wojnę, dopiero w...

Czytaj więcej

KMIECIŃSKI (PARTACZ) Franciszek ks.

KMIECIŃSKI (PARTACZ) Franciszek ks. urodzony 6 kwietnia 1874 r. w Korzeniowie, obecnie gm., Żyraków, syn Jana i Marianny z domu Groch. Gimnazjum i Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Tarnowie i tam w roku 1900 przyjął święcenia kapłańskie. Na pierwszą placówkę, jako wikary objął w Mikluszewicach...

Czytaj więcej

WOJTANOWSKI Jan

WOJTANOWSKI Jan, ps. „Podmuch”, urodzony 14 grudnia 1917 r. w Tuchowie, pow. Tarnów, syn Stanisława i Bronisławy z domu Sikorska. Od stycznia 1939 do lutego 1946 roku zamieszkały w Dąbrówce Wisłockiej. Tutaj w 1942 roku wstępuje do organizacji podziemnej BCH, wprowadza go prawdopodobnie Władysław Bąk...

Czytaj więcej

DZIUBAKOWSKI Ignacy ks.

DZIUBAKOWSKI Ignacy ks. urodzony 23 sierpnia 1846 roku w Piwnicznej, syn Tomasza i Katarzyny z domu Łomnicka. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Nowym Sączu. Studiował teologię w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym, kończąc święceniami kapłańskimi 26 lipca 1874 roku z rąk bpa...

Czytaj więcej

FORTUNA Jan ks.

FORTUNA Jan ks. urodził się 6 grudnia 1889 roku w Brzesku, syn Ignacego i Marianny z domu Flak. Lata dziecięce spędził w rodzinnym miasteczku kończąc szkołę podstawową, gimnazjum w Bochni z maturą w 1908 roku. Po maturze studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie...

Czytaj więcej

RYŚ Edward

RYŚ Edward urodzony 23 lutego 1957 roku w Radomyślu Wielkim, syn Tadeusza i Weroniki. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Mielcu, lecz zajmował się rolnictwem i hodowlą, prowadził specjalistyczną hodowlę broilerów, a także przez pewien okres i tuczników. Działacz społeczny i samorządowy, przez 5 kadencji pełnił...

Czytaj więcej

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zdziarcu

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Zdziarcu gm. Radomyśl Wielki, powstała w roku 1900, głównym inspiratorem jej powołania był Jan Dykas pełniący funkcję sekretarza sądu w Radomyślu Wielkim. Towarzyszył mu w tej inicjatywie Jan Kokoszka, który został naczelnikiem, a Jan Dykas – prezesem. Jednostka liczyła 20 członków...

Czytaj więcej

TURZA Tomasz ks.

TURZA Tomasz ks., urodzony 21 grudnia 1818 roku w Bochni, pochodził z rodziny mieszczańskiej, syn Mateusza i Kunegundy z domu Rosołowska. Studiował filozofię i teologię w Tarnowie, po ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Wojtarowicza w dniu 11 listopada 1846 roku. Na pierwszą...

Czytaj więcej

BRZESKI Mieczysław

BRZESKI Mieczysław, urodzony 5 kwietnia 1840 roku w Łączkach (później Brzeskich) gm. Przecław, syn Szymona i Salomei z domu Michlik rodziny ziemiańskiej. Ojciec wcześnie umiera podczas wypadków lutowych w 1846 r. Po gimnazjum ukończonym prawdopodobnie w Tarnowie, Mieczysław jest słuchaczem prawa na UJ w Krakowie...

Czytaj więcej

BIEG im. JACKA KOZIOŁA

BIEG im. JACKA KOZIOŁA w Radomyślu Wielkim, organizowany od 1981 r., przez Terenowe Ognisko TKKF „Szarotka” w Radomyślu Wielkim, działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury (obecnie SCKiB), którego założycielem i prezesem był działacz społeczny, Jacek Kozioł (patrz oddzielny biogram). Początkowo nazwany był Ogólnopolskim Małym Maratonem i...

Czytaj więcej