Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

REGIONALNA IZBA POMIĘCI w Radomyślu Wielkim

REGIONALNA IZBA PAMIĘCI w Radomyślu Wielkim. Początki powstania Izby można datować na rok 1981, gdy była przygotowywana wystawa z okazji 400-lecia nadania praw miejskich miastu Radomyśl. Z tej okazji postanowiono też wydać monografię, zadanie to, powierzono prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Radomyskiej Janowi Ziobroń. Materiały do...

Czytaj więcej

MAZUR Władysław Jan

MAZUR Władysław Jan, urodzony 20 maja 1961 roku w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, syn Jana i Marii z domu Grzanka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Dulczy, absolwent szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Mielcu w 1979 (spec. Aparatura radiowo-telewizyjna) i Zasadniczej...

Czytaj więcej

ŻMUDA Józef

ŻMUDA Józef, urodzony 13 lipca 1908 roku w Radomyślu Wielkim, syn Wawrzyńca i Zofii z domu Mroczek. Ukończył szkołę powszechna w Radomyślu, zajmował się rolnictwem. Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego, działał w Prezydium Samopomocy Chłopskiej, pełnił funkcję prezesa, 26 czerwca 1945 roku został delegatem do...

Czytaj więcej

TABLICA SOLIDARNOŚCI NSZZ RI Ziemi Radomyskiej,

TABLICA SOLIDARNOŚCI NSZZ RI Ziemi Radomyskiej, w setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Gminny Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” oraz Prawo i Sprawiedliwość Ziemi Radomyskiej, postanowili uczcić swoją działalność zawieszeniem tablicy pamiątkowej na budynku nr 2 w Rynku, gdzie mieściła się siedziba związku w roku...

Czytaj więcej

RADOMYŚL WIELKI – miasto

RADOMYŚL WIELKI – siedziba miasta i gminy miejsko-wiejskiej, leży w powiecie mieleckim, woj. podkarpackim i zajmuje obszar ok.880 ha. Lokowany na prawie magdeburskim w roku 1581 ostatniego dnia stycznia, ustanowiony przez kasztelana bieckiego Mikołaja Firleja i zatwierdzony przez króla Polski Stefana Batorego. W przywileju tym,...

Czytaj więcej

KORCZYŃSKI Michał ks. bp

KORCZYŃSKI Michał ks. bp, urodzony 13 grudnia 1784 roku w Tarnowie. Tu ukończył gimnazjum i studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1808 roku, objął probostwo w Zgórsku w latach 1812 do 1818. Zaprzyjaźniony był z Józefem Maksymilianem Ossolińskim w Przybyszu, dbał o jego zbiory, porządkował...

Czytaj więcej

MACIAŁEK Monika

MACIAŁEK Monika z domu Cichoń, urodzona 10 stycznia 1993 roku w Krakowie, ale jej rodzinną miejscowością jest Podborze gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkała i uczęszczała do Szkoły Podstawowej. Maturę zdała w 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu. Od 2010 roku należy do Grupy...

Czytaj więcej

PŁAZA Józef Wawrzyniec

PŁAZA Józef Wawrzyniec urodzony 6 lutego 1900 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Wojciecha i Honoraty z domu Niedbałowska. Miał brata Stanisława, patrz opis niżej.  Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Radomyślu, po jej ukończeniu uczył się zawodu u ojca, który prowadził warsztat szewski. W roku 1918...

Czytaj więcej

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście”

GRUPA TEATRALNA „Drugie Podejście” w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki powstała w roku 2018 z inicjatywy przedszkolanek Bernadety Niemczura i Agnieszki Sabaj, pracujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dulczy Wielkiej, popartej przez dyrektor szkoły Agnieszkę Snuzik. Zaangażowały rodziców do wspólnej inicjatywy zagrania bajki swoim wychowankom, czyli...

Czytaj więcej

CHMIEL-GROMALA Sara

CHMIEL-GROMALA Sara urodzona 14 lipca 1991 roku w Dąbrowie Tarnowskiej, córka Stanisława i Haliny. Jej rodzinną miejscowością jest Zdziarzec gm. Radomyśl Wielki, gdzie mieszkali jej rodzice, a ona uczęszczała do Szkoły Podstawowej. Kolejno była absolwentką Gimnazjum nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy. Jej...

Czytaj więcej