Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

LIS Paweł

LIS Paweł urodzony 3 lutego 1949 roku w Knapach w pow. tarnobrzeskim, syn Wojciecha i Marii. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Mielcu z maturą w roku 1968. Od najmłodszych lat kochał muzykę, występował w szkolnej orkiestrze i zespole estradowym „Syrenka”. Jako nauczyciel muzyki trafił do Radomyśla...

CHRZĄSZCZEWSKI Seweryn

CHRZĄSZCZEWSKI Seweryn, urodzony 14 listopada 1848 roku w miejscowości Bursztyn na Ukrainie. W latach 80-tych XIX w. pełnił funkcje komisarza Starostwa w Horodence w obwodzie Stanisławskim i zastępcy przewodniczącego Powiatowej Komisji Szacunkowej w Horodence, pełnił funkcje komisarza w pow. ropczyckim w roku 1890. Kierownik starostwa...

WIECH Piotr Paweł

WIECH Piotr Paweł urodzony 5 czerwca 1975 roku w Radomyślu Wielkim, syn Adama i Heleny z domu Gadomska. Absolwent Technikum Elektrycznego w Mielcu z maturą w 1995 r. Następnie studia na Politechnice Rzeszowskiej na kierunku elektronika i informatyka, ukończone tytułem inżyniera w roku 2000. Kontynuował...

MARCZYK Bronisław ks.

MARCZYK Bronisław ks. urodzony 5 lutego 1933 roku w Zdziarcu, syn Wojciecha i Bronisławy z domu Pulak. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1953 roku. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie na studia o kierunku filozoficzno-teologiczne. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie z...

ŻOLA Monika

ŻOLA Monika (BRZECZKOWSKA po wyjściu za mąż), urodzona 19 marca 1987 r. w Mielcu, córka Zbigniewa i Emilii z domu Śmist. Absolwentka VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie, maturę zdała w 2006 r. Treningi szermiercze rozpoczęła w październiku 1996 r. w SKS Radomyśl...

SABAJ – Górska Helena

SABAJ Helena (po mężu GÓRSKA), urodzona 4 sierpnia 1960 r. w Radomyślu Wielkim, córka Tadeusza i Stanisławy z domu Bukała. Ukończyła Technikum Mechaniczne w Mielcu. Uprawianie lekkoatletyki rozpoczęła w „Stali” Mielec pod kierunkiem Piotra Surowca, specjalizując się w biegach średnich i długich. W mieleckich barwach...

KLUB SZACHOWY i gier logicznych

KLUB SZACHOWY i gier logicznych przy stowarzyszeniu Nasze Miasto Radomyśl Wielki został założony w 2008 roku, nastąpiło to, po zatwierdzeniu umowy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie projektu. W wrześniu ogłoszono zapisy do Klubu szachowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. W dniu 4...

MODELARNIA LOTNICZA

MODELARNIA LOTNICZA założona przy stowarzyszeniu Nasze Miasto Radomyśl Wielki w 2008 roku. Pierwszy występ nastąpił 31 sierpnia na pikniku sportowo-lotniczym na stadionie sportowym na zawodach „Mały Gordon-Bennett” dla dzieci w puszczaniu gumowych balonów napełnianych gazem helem. Do balonów podczepiona była karta z danymi zawodnika. Zajęcia...

LUDOWY KLUB SPORTOWY „Plon” w Radomyślu Wielkim

LUDOWY KLUB SPORTOWY (LKS) „PLON” w Radomyślu Wielkim, powstał w 1986 roku, jako sekcja kolarska dla młodzieży przy Gminnej Spółdzielni „SCH” w Radomyślu Wielkim. Jej założycielami byli: Władysław Walas, Bogusław Zaskalski, Stanisław Lonczak i Henryk Giża, który jako pierwszy udzielał wskazówek późniejszym kolarzom. Po zgromadzeniu...

BRZESKI Bronisław

BRZESKI Bronisław, urodzony 18 września 1843 roku we wsi Łączki (Łąki) rodzinnej posiadłości Brzeskich położonej ok. 9 km od Radomyśla Wielkiego w kier. Przecławia (nazwane później Łączki Brzeskie), syn Szymona i Salomei z domu Michlik. Pochodził z licznej rodziny ziemiańskiej. Był bratem Mieczysława (1840) notariusza...