Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

SZKOŁA PODSTAWOWA w Pniu

SZKOŁA PODSTAWOWA w Pniu, gm. Radomyśl Wielki. Jako najmniejsza miejscowość gminy w tamtych czasach, nie miała wielkich szans na powstanie szkoły. W sąsiednich miejscowościach szkoły zaczęły powstawać w latach 1905 – 1908, w Pniu jedna osoba umiała czytać był nim p. Płatek. Był samoukiem, ale...

Czytaj więcej

JANOVIA L.K.S. Janowiec

JANOVIA L.K.S. Janowiec, Ludowy Klub Sportowy założony został 18 grudnia 1998 roku, do ewidencji stowarzyszeń sportowych został wpisany 2 czerwca 1999 roku. Inicjatorami powstania klubu byli działacze sportowi m.in. dyr. szkoły podstawowej Wiesław Augustyn, Zdzisław Ryba, Andrzej Bajor i Eugeniusz Juzba. Powstanie klubu było wynikiem...

Czytaj więcej

WODZICKI Eliasz hr.

WODZICKI Eliasz hr. herbu Leliwa, urodzony ok. roku 1729, syn Piotra i Konstancy Dembińskiej. Naukę rozpoczął u księży pijarów, którą kontynuował we Włoszech, Francji i Niemczech. Uczył się prawa, dyplomacji i zarządzania majątkiem. Później piastował wiele funkcji i godności. Tytuł hrabiego galicyjskiego uzyskał od cesarza...

Czytaj więcej

FARON Józef

FARON Józef urodzony w grudniu 1897 roku w Łysakowie, syn Wojciecha i Franciszki. Lata młodzieńcze spędził w Radomyślu, tu ukończył dwie klasy szkoły powszechnej i terminował u szewca do 12 roku życia. Działał w radomyskim „Sokole” i wraz z grupą 12 ochotników Stałej Drużyny Sokoła...

Czytaj więcej

SKOCZOWSKI Stanisław

SKOCZOWSKI Stanisław urodzony 1897 roku w Radomyślu (Wielkim) lub w jednej z okolicznych wiosek. Działał w radomyskim „Sokole”, był studentem. Wraz z grupą, Stałą Drużyną Sokoła odszedł pod koniec sierpnia 1914 roku do Tarnowa, a następnie do Krakowa, gdzie został przydzielony do 2 Pułku Piechoty...

Czytaj więcej

BALICKI Jan Wincenty ks.

BALICKI Jan Wincenty ks., sługa boży, urodzony 19 kwietnia 1798 roku w Tarnowie, pochodził z rodziny szlacheckiej, syn Kajetana i Marianny Bartoszewskiej. Teologię zaczął studiować w sanktuarium na Stradomiu w Krakowie, po czym został skierowany na dalsze studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w roku...

Czytaj więcej

MARGOSHES Samuel

MARGOSHES Samuel pochodzenia żydowskiego, urodzony w Radomyślu (Wielkim) w roku 1887. Pisarz i dziennikarz w języku jidysz i angielskim, redaktor i przywódca syjonistyczny. W 1905 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam został wydawcą dziennika „Tag” i przewodniczącym Organizacji Syjonistów w Ameryce. Od żydowskiego Seminarium Duchownego...

Czytaj więcej

CZERNIECKI Leon ks.

CZERNIECKI Leon ks. urodzony w 1805 roku w Tarnowie, jako syn urzędnika. W tym mieście prawdopodobnie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum, teologię studiował we Lwowie i tam przyjął święcenia kapłańskie w roku 1831. W tym roku trafił do Radomyśla (Wielkiego), jako wikary i tu przebywał...

Czytaj więcej

PINKOWICZ Jan

PINKOWICZ Jan ps. „Jodła” urodzony 7 lutego 1926 r. w Hucisku Jawornickim, gmina Monaster, pow. Przeworsk, syn Józefa i Katarzyny. Szkołę powszechną ukończył w pobliskiej miejscowości Dąbie. Już, jako młody chłopak działał już w Batalionach Chłopskich w latach 1943-44, został zaprzysiężony, jako żołnierz BCh I-szej...

Czytaj więcej

DANEK Józef ks.

DANEK Józef ks., urodzony w 1792 roku w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1816 roku, po święceniach na pierwszą parafię został skierowany do Radomyśla (Wielkiego). Po roku czasu został notariuszem dekanalnym, m.in. bp Grzegorz Wojtarowicz zlecił mu zbadanie sprawy ks. proboszcza Zubrzyckiego z Rabki. W...

Czytaj więcej