Stowarzyszenie Nasze Miasto Radomyśl Wielki Encyklopedia

BRZESKI Szymon

BRZESKI Szymon urodzony w roku 1791, syn Jakuba i Agnieszki z domu Ogiela. Zajmował się głównie handlem, ale także hodował i sprzedawał bydło. Był kupcem, który działał w Radomyślu, ale i był właścicielem majątku ziemskiego w Łączkach (które później od nazwiska właścicieli nazwano Łączki Brzeskie), który zakupił od Marcelego Brzeskiego. Rogacizna głównie byki, które hodował były rasowe, wysokiej klasy i...

Czytaj dalej

PRZYBYSZEWSKI Andrzej

PRZYBYSZEWSKI Andrzej, urodzony 29 listopada 1960 r. w Kazimierzy Wielkiej, miasto powiatowe w woj. świętokrzyskim, syn Stanisława i Ireny z domu Duszczyk. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kazimierzy Wielkiej z maturą w 1979 r. Studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie i w 1986 r. uzyskał tytuł magistra (temat pracy magisterskiej Działalność cichociemnych w Krakowskim Okręgu Armii...

Czytaj dalej

KAPLICZKA MB Niepokalanie Poczętej w Rudzie

KAPLICZKA MB Niepokalanie Poczętej w Rudzie gm. Radomyśl Wielki ulokowana jest obok Szkoły Podstawowej w kierunku Dąbrówki Wisłockiej. Wybudowana w roku 1900 przez Wawrzyńca Machnika, a więc należy do najstarszych obiektów sakralnych w Rudzie. Zbudowana na planie prostokąta z cegły, pierwotnym materiałem też była cegła, ale kryta była gontem i papą, co nie zapewniało jej długiej egzystencji. Nowy właściciel S....

Czytaj dalej

KAPLICZKA Matki Bożej z Dzieciątkiem w Rudzie

KAPLICZKA Matki Bożej z Dzieciątkiem w Rudzie gm. Radomyśl Wieki ulokowana jest przy drodze Radomyśl-Przecław po lewej stronie. Wzniesiona ok roku 1880 z fundacji Macieja Piekary i stanowi najstarszy obiekt sztuki sakralnej na terenie Rudy. Konstrukcji drewnianej w kształcie prostokąta, oszalowana deskami, dach pokryty blachą falistą. Do wnętrza prowadzą wąskie niskie drzwi do połowy przeszklone. U góry nad małym drewnianym...

Czytaj dalej

Lipowski Konstanty dr

LIPOWSKI Konstanty notariusz, urodzony w Szczucinie w 1840 roku, syn Konstantego Wawrzyńca Hipolita i Laury Magdaleny z Chwaliogów. Maturę zdał w Gimnazjum św. Anny w Krakowie w 1859 roku, doktor prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Notariusz c. k. w Zasowie 1874 – 1878, później kolejno w Radomyślu w latach 1879 – 1887, Krzeszowicach 1888 – 1911 i Krakowie. Przyczynił się do...

Czytaj dalej

KAPLICZKA p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem w Dąbrówce Wisłockiej

KAPLICZKA p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem w Dąbrówce Wisłockiej ulokowana jest w zachodniej części wioski naprzeciw remizy OSP. Skąpa informacja pochodząca z Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, mówi, że powstała w pierwszej połowie XIX w., nie podając fundatora. Cała kapliczka wykonana jest z drewna z podmurówką z pustaków, wewnątrz znajduje się mały stół służący, jako ołtarz z dwoma świecznikami i dwoma...

Czytaj dalej

KRASICKI Władysław – notariusz

KRASICKI Władysław – notariusz, działał na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1871 roku, wprowadzającej tzw. porządek notarialny. Swoją działalność prowadził w Głogowie Małopolskim w latach 1886 – 1888, w Radomyślu (Galicja) w latach 1888 – 1900, swój gabinet posiadał w wikarówce od lutego1891 roku obok kościoła. Następnie w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 1901 do 1913 i w Tarnowie do...

Czytaj dalej

RAWIŃSKI Waldemar ks.

RAWIŃSKI Waldemar ks. prał. ppłk WP, urodzony 16 kwietnia 1965 roku w Limanowej, święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Jest kapłanem Diecezji Tarnowskiej. Od 1 września 1995 roku oddelegowany został do Ordynariatu Polowego WP, gdzie pełnił posługę kapłańską wśród żołnierzy w Olsztynie, Górze Kalwarii i w Warszawie na Bemowie. Od stycznia 2001 pełnił urząd proboszcza...

Czytaj dalej

TRYBOWSKI Julian Andrzej ks.

TRYBOWSKI Julian Andrzej ks. urodził się 21 listopada 1865 roku w Ciężkowicach, syn Wojciecha i Petroneli z domu Laska. Pochodził z mieszczańskiej rodziny, po ukończeniu szkoły średniej studiował teologię w Tarnowie i tam przyjął święcenia kapłańskie w dniu 23 czerwca 1889 roku z rąk bpa Ignacego Łobosia. Na pierwszą placówkę, jako wikary został skierowany do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego...

Czytaj dalej

LITWIN Józef ks.

LITWIN Józef ks. urodzony w 1930 roku w Zgórsku. Studia teologiczne ukończył w Seminarium Duchownym w Olsztynie, tam również przyjął święcenia w roku 1955. Jego misją była praca misjonarza, w tym celu został wysłany na studia misyjne do Rzymu, jednak z powodu złego stanu zdrowia, został zmuszony do powrotu do kraju. Zmarł 2 czerwca 1974 roku w Zgórsku i tutaj...

Czytaj dalej

SZANIAWSKA Zofia

SZANIAWSKA Zofia (z domu Goryl), urodzona 25 stycznia 1934 roku w Radomyślu Wielkim, córka Ludwika i Anieli z domu Osmola. Lata dziecinne spędziła w Radomyślu, ich rodzinny dom znajdował się przy ul. Rudzkiej (obecnie Armii Krajowej). Szkołę średnią Liceum Ogólnokształcące, później LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, ukończyła zdając maturę w roku 1954. Następnie studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk...

Czytaj dalej

JAROSZ Andrzej

JAROSZ Andrzej, potocznie zwanym Jędrek, urodzony 29 listopada 1902 roku w Radomyślu (Wielkim), syn Antoniego i Antoniny z domu Jarosz. Szkołę powszechną ukończył w Radomyślu, od najmłodszych lat pomagał z bratem Tadeuszem ojcu przy prowadzeniu zakładu masarskiego. Sam uzyskał Kartę rzemieślniczą na prowadzenie rzemiosła rzeźniczo-masarskiego w lipcu 1931 roku. Odnowienie karty otrzymał także podczas wojny w marcu 1942 roku od...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Ku Przyszłości” w Partyni

STOWARZYSZENIE „Ku Przyszłości” w Partyni, powstało na zebraniu założycielskim w dniu 13 stycznia 2009 roku, a w dniu 4 marca 2009 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie otrzymując nr KRS 0000324964. Od 30 listopada 2011 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Obszarem jego działań jest: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz...

Czytaj dalej