Kategoria: Encyklopedia

ZIOBROŃ Andrzej Marian

ZIOBROŃ Andrzej Marian, urodzony 20 marca 1943 r. w Radomyślu Wielkim, syn Wojciecha i Marii z Wolińskich. Absolwent Technikum Mechanicznego w Mielcu, które ukończył maturą i dyplomem technika-mechanika w roku 1962. W latach szkolnych był harcerzem w „XII Męskiej Drużynie Harcerskiej im Dywizjonu 303” i zajmował się modelarstwem lotniczym. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w Biurze konstrukcyjnym mieleckiej WSK, później...

Czytaj dalej

ZIOBROŃ Jan Eugeniusz

ZIOBROŃ Jan Eugeniusz, urodzony 1 stycznia 1937 r. w Tarnowie, syn Wojciecha i Marii z domu Wolińska. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Mielcu, maturę zdał w 1954 r., w latach 1954-1978 pracował w szkołach podstawowych w miejscowościach: Dulcza Wielka nauczyciel przewodnik Organizacji Harcerskiej (1954-1956), Szczytna Śląska nauczyciel (1956-1958), Słabowo pow. Mrągowo kierownik szkoły (1958-1960), Charzyno nauczyciel (1960-1962), Dzierżaniny Gm. Zakliczyn nauczyciel...

Czytaj dalej

ZIOBROŃ Józef

ZIOBROŃ Józef urodzony 13 stycznia 1918 r. w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Zygmunta i Henryki z domu Golec. Aresztowany wraz z braćmi Stanisławem i Ludwikiem za działalność w organizacji ZWZ na terenie gminy. Po tygodniowym pobycie w więzieniu w Rzeszowie, zostali przewiezieni 25 lutego 1941 r. do więzienia w Tarnowie, tam Stanisław i Ludwik zostali zwolnieni, a Józefa...

Czytaj dalej

ZIOBROŃ Maria

ZIOBROŃ Maria urodzona 21 lutego 1910 roku w Radomyślu Wielkim, córka Błażeja Wolińskiego (kupca) i Heleny z domu Wolińska. Do Szkoły Powszechnej 6-klasowej uczęszczała w Radomyślu, klasę siódmą ukończyła w klasztorze u SS Benedyktynek w Staniątkach w roku 1925. Następnie ukończyła kurs kroju i szycia systemów nauczania krojów angielskiego i francuskiego na Wyższej Uczelni Kroju i Szycia w Tarnowie w...

Czytaj dalej

ZIOBROŃ Ryszard

ZIOBROŃ Ryszard, urodzony 12 stycznia 1971 r. w Zakliczynie, syn Jana i Danuty z domu Nowak. Szkołę podstawową ukończył w Radomyślu Wielkim, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu z maturą w 1990 roku. Następnie studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, kończąc tytułem magistra w 1995 roku. Pierwszą pracę podjął w roku 1996 w Kolegium Języków Obcych w Tarnowie,...

Czytaj dalej

ZIOBROŃ Stanisław

ZIOBROŃ Stanisław ps. „Luśnia” urodzony 28 sierpnia 1921 r. w Dulczy Wielkiej, syn Zygmunta i Henryki z domu Golec. Zaprzysiężony w kwietniu 1940 r. przez ppor. Wojciecha Ziobronia z Radomyśla Wielkiego i przyjęciu pseudonimu, został przydzielony do drużyny Józefa Stopy ps. „Puk, jako szeregowy żołnierz ZWZ później AK. Początkowo pełnił funkcję łącznika pomiędzy drużynami a plutonem, którego dowódcą był plut....

Czytaj dalej

ZIOBROŃ Władysław dr hab.

ZIOBROŃ Władysław urodzony 14 września 1928 r. w Dulczy Wielkiej gm. Radomyśl Wielki, syn Zygmunta i Henryki z domu Golec, jako najmłodszy z licznej rodziny liczącej trzy córki, pięciu chłopców i dwojga rodziców. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Dulczy Wielkiej, po wyzwoleniu od 1 września 1945 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, uzyskując świadectwo...

Czytaj dalej

ZIOBROŃ Wojciech

ZIOBROŃ Wojciech ps. „Józef” urodzony 15 kwietnia 1901 r. w Dulczy Wielkiej, syn Tomasza i Agnieszki z domu Kieraś. Po ukończeniu Szkoły Ludowej w Dulczy Wielkiej, w 1915 r. rozpoczął naukę w C.K. Gimnazjum w Mielcu, (później Państwowe Gimnazjum), gdzie czynnie uczestniczył w różnych formach działalności młodzieżowej m.in. skautingu sokolim. W dniu 20 lipca 1920, po ukończeniu IV klasy zgłasza...

Czytaj dalej

ZMARLI w gminie i mieście Radomyśl Wielki (2010 – )

ZMARLI w gminie i mieście Radomyśl Wielki (2010 – ) 2018 rok STYCZEŃ 1.   04.01.2018 r. Pinkowicz Jan (1926) Radomyśl Wielki;2.   08.01.2018 r. Dykas Józef Marian (1932) Zdziarzec;3.   08.01.2018 r. Siembab Andrzej (1945) Dulcza Wielka;4.   08.01.2018 r. Tomala Tadeusz (1948) Dulcza Wielka;5.   10.01.2018 r. Żytniak Grzegorz (1974) Żarówka;6.   11.01.2018 r. Żuchowski Jan (1936) Dąbrówka Wisłocka;7.   16.01.2018 r. Krawczyk Edward (1960)...

Czytaj dalej

ŻMIJOWSKI Grzegorz

ŻMIJOWSKI Grzegorz urodzony 24 czerwca 1901 roku na Wołyniu, jego ojciec był leśniczym. Mieszkał w Stryju, tam ożenił się z radomyślanką (z Wólki Duleckiej) Zofią Ćwiek. Był zawodowym żołnierzem, gdy wybuchła wojna przez Rumunię dostaje się do Francji, gdzie u boku wojsk francuskich walczył w Szampanii, po kapitulacji Francji przedostaje się do Wielkiej Brytanii. W 1944 bierze udział w walkach...

Czytaj dalej

ŻMUDA Józef

ŻMUDA Józef, urodzony 13 lipca 1908 roku w Radomyślu Wielkim, syn Wawrzyńca i Zofii z domu Mroczek. Ukończył szkołę powszechna w Radomyślu, zajmował się rolnictwem. Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego, działał w Prezydium Samopomocy Chłopskiej, pełnił funkcję prezesa, 26 czerwca 1945 roku został delegatem do Rady Miejskiej z ramienia Samopomocy Chłopskiej, gdzie powierzono mu mandat zastępcy burmistrza miasta Stanisława Dąbrowskiego....

Czytaj dalej

ŻMUDZIŃSKI Antoni ks.

ŻMUDZIŃSKI Antoni ks. urodzony w 1778 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1805 roku w Przemyślu. Po święceniach pracował jako wikariusz w katedrze przemyskiej. Dnia 16 kwietnia 1811 roku został skierowany do Radomyśla, gdzie objął probostwo po ks. Sebastianie Mierzwińskim. Był dziekanem dekanatu radomyskiego, jak również Honorowym Kanonikiem Kapituły Przemyskiej. Zmarł w Radomyślu 6 stycznia 1862 roku, pochowany został na I-szym...

Czytaj dalej

ŻOLA Monika

ŻOLA Monika (BRZECZKOWSKA po wyjściu za mąż), urodzona 19 marca 1987 r. w Mielcu, córka Zbigniewa i Emilii z domu Śmist. Absolwentka VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie, maturę zdała w 2006 r. Treningi szermiercze rozpoczęła w październiku 1996 r. w SKS Radomyśl Wielki pod kierunkiem swojego ojca i trenera – Zbigniewa Żoli. Startując jako zawodniczka SKS Radomyśl...

Czytaj dalej