Kategoria: Encyklopedia

ZAWADZKIEGO Tadeusza (ulica)

ZAWADZKIEGO Tadeusza (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Kościuszki, niezbyt długa (91 m), pierwsza w kolejności rozdzielona na dwie części przez ul. Sobieskiego od strony ul. Firleja, bez chodników częściowo pokryta asfaltem. Zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2017 z ul. Zawadzkiego Aleksandra, działacza komunistycznego i Przew. Rady Państwa na Zawadzkiego Tadeusza, żołnierza AK ps. Zośka, który zginął 20 sierpnia...

Czytaj dalej

ZAWILIŃSKI Zygmunt Maksymilian Tadeusz ks.

ZAWILIŃSKI Zygmunt Maksymilian Tadeusz ks., urodzony 2 października 1874 roku w Siedliskach Bogusz, pow. dębicki. Syn Jana (organisty) i Marii z domu Michalska. Po ukończeniu gimnazjum studiował teologię w Tarnowie i tam 29 czerwca 1899 roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosia. Na pierwszą placówkę, jako wikary zostaje skierowany do Radomyśla (Wielkiego), gdzie proboszczem był ks. Feliks Kuczkowski....

Czytaj dalej

ZBOCH Tadeusz

ZBOCH Tadeusz, urodzony 6 lutego 1969 roku w Mielcu, syn Jana i Marii z domu Kasprzak. Mieszkał w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne. Funkcję radnego pełnił przez siedem lat (2010-2017). W swojej ostatniej kadencji pracował w Komisjach: Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Jako radny był bardzo aktywny,...

Czytaj dalej

ZDZIARZEC gm. Radomyśl Wielki

ZDZIARZEC wioska w gm. Radomyśl Wielki, pow. mieleckim, woj. podkarpackim. W okresie początkowym administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 297 ha, liczy ok. 950 mieszkańców (2018) i leży przy drodze powiatowej Radomyśl – Dębica. Nazwa Zdziarzec wykształciła się prawdopodobnie z pierwotnej nazwy Żdziar, Zdzarecz, Zdziarzecz, od staropolskiego sława „żdzar” – miejsce wypalone, osada...

Czytaj dalej

ŻEROMSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

ŻEROMSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim, znajduje się na osiedlu WOLA, osiedlu pisarzy i poetów w zachodniej części miasta, jest uliczką osiedlową krótką, liczącą zaledwie 85 m.b. Początek bierze od ul. Słowackiego, jest uliczką ślepą. Posiada nawierzchnię asfaltową bez chodników. Znajdują się tam domy mieszkalne, jednorodzinne oraz zarejestrowana firma, Dyjak Zygmunt Firma Usługowa „DOMPOSZ”. Nazwę ulicy nadała Rada Miejska uchwałą z...

Czytaj dalej

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Radomyślu Wielkim

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Radomyślu Wielkim – aktualnie mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki 2. Początki szkoły sięgają roku 1977, kiedy to zrealizowano pomysł powstania w mieście szkoły ponadpodstawowej. Od 1 września 1977 roku zaczęła istnieć szkoła o nazwie Zespół Szkół Rolniczych w Brniu, filia w Radomyślu Wielkim. Inicjatorem jej powstania był nauczyciel, aktywny działacz społeczny, Jan Ziobroń, znajdujący zrozumienie...

Czytaj dalej

ZGINĘLI ZA ŻYDÓW

ZGINĘLI ZA ŻYDÓW. Wielu Polaków mieszkańców naszego miasta i gminy zaginęło, zostali rozstrzelani lub wywiezieni do obozów koncentracyjnych za pomoc lub ukrywanie żydów. Poniżej podajemy potwierdzone przykłady tego poświęcenia. Siembab Julian i Władysława, małżeństwo zamieszkałe w Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki, rozstrzelani w lipcu 1943 roku przez gestapowca Thormayera; Szocik Józef, mieszkaniec Dulczy Małej gm. Radomyśl Wielki zastrzelony w lipcu...

Czytaj dalej

ZGÓRSKO gm. Radomyśl Wielki

ZGÓRSKO najstarsza wioska w gminie Radomyśl Wielki,  w powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Od roku 1933 do lat 50-tych Zgórsko wchodziło w skład gminy Wadowice Górne, później w skład gromady Podborze, a od roku 1973 weszło w skład gminy Radomyśl. Zajmuje obszar 386,12 ha z przysiółkami Kwatery, Prebenda i Wilcza Wola, liczy ok. 450...

Czytaj dalej

ZIĘBA Marian

ZIĘBA Marian, urodzony 2 lutego 1937 roku w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Marii z domu Midura. Szkołę powszechną rozpoczyna w Radomyślu a kończy w Nowej Hucie, gdzie pracował na wydziale walcowni blach, później w P.M.E. „Elektrobudowa” Katowice. Tam przepracował 12 lat na różnych budowach np. Tarnów, Stalowa Wola, Myczkowce, Solina, gdzie budowali rozdzielnie wysokiego i niskiego napięcia, wymieniali kable...

Czytaj dalej

ZIELONA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZIELONA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 350 mb., piaszczysta w budowie z jednym domem od strony Armii Krajowej. Jest drogą lokalną, gminną biegnącą od ul. Armii Krajowej do ul. Targowej, znajduje się w wschodniej części miasta. Nazwa jej wywodzi się od nazw topograficznych, znajduje się tam dużo łąk i terenów ornych, stąd...

Czytaj dalej

ZIELONKA Józef ks.

ZIELONKA Józef ks. urodzony 23 lutego 1843 roku w Starym Sączu, syn Antoniego i Teresy z domu Dąbrowska. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnym mieście, studia teologiczne podjął w Tarnowie i tam 30 lipca 1871 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego. Od 16 sierpnia 1871 roku rozpoczął pracę, jako wikary w Dobrej, od 5 sierpnia...

Czytaj dalej

ZIEMIA RADOMYSKA – gazeta lokalna

ZIEMIA RADOMYSKA – gazeta lokalna, miesięcznik wydawany w Radomyślu Wielkim od września 1990 r. nr 1. Początkowo Redakcję stanowił zespół: Wiesław Augustyn, Andrzej Przybyszewski, Bożena Weryńska (opr. graficzne) i Jan Ziobroń Redaktor Naczelny. Po paru pierwszych numerach w zespole pozostali Jan Ziobroń i Bożena Weryńska. Zamierzeniem pisma była integracja mieszkańców wg własnych problemów, informowanie o bieżących wydarzeniach, poznanie historii miasta,...

Czytaj dalej

ZIĘTKIEWICZ Marian

ZIĘTKIEWICZ Marian ps. „Halny”, urodzony 12 października 1909 r. w Lwowie, syn Józefa i Tekli z domu Czerwiec. Ojciec był porucznikiem I Pułku Ułanów Austriackich zginął w działaniach I wojny światowej. Po śmierci ojca matka przeniosła się do rodziny do Radomyśla Wielkiego, gdzie mały Marian w wieku 7 lat rozpoczyna naukę w Szkole powszechnej, a następnie uczęszczał do szkoły przemysłowej....

Czytaj dalej