Kategoria: Encyklopedia

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO K. MROZOWSKI

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO K. MROZOWSKI, historia zakładu można powiedzieć sięga czasów przedwojennych, kiedy ojciec właściciela Aleksander produkował wyroby wg starych, tradycyjnych receptur dla własnego użytku i znajomych. Obecny zakład rozpoczął swoją działalność od 28 listopada 1991 roku, na terenie Dulczy Małej, jednak na skutek zmiany granic, zakład znalazł się w obrębie Radomyśla Wielkiego przy ul. Granicznej. Początkowo był prowadzony wspólnie...

Czytaj dalej

ZAKŁAD STOLARSKI Edward Dolot

ZAKŁAD STOLARSKI Edward Dolot z siedzibą w Dąbiu gmina Radomyśl, został wpisany na listę Ewidencji działalności gospodarczej w Radomyślu z dniem 14 czerwca 1984 r. Początkowo była to działalność samodzielna, ale talent i umiejętności założyciela zakładu sprawiły, że firma szybko się rozrastała. Właściciel Edward Dolot stolarz z zamiłowania i pasji pozyskał wszystkie uprawnienia i dokumenty świadczące o jego wysokich kwalifikacjach....

Czytaj dalej

ŻALA Stanisław ks.

ŻALA Stanisław ks. urodzony 11 kwietnia 1954 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Władysława i Heleny z domu Rzegocka. W roku 1970 wstąpił do Niższego Seminarium Księży Michalitów w Miejscu Piastowym (Michalici – Zgromadzenie św. Michała Archanioła, wspólnota kapłanów i braci zakonnych). Podczas II roku nowicjatu zdał maturę w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Krośnie. W 1974...

Czytaj dalej

ŻALA Stanisław ks.

ŻALA Stanisław ks. urodzony 11 kwietnia 1954 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Władysława i Heleny z domu Rzegocka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1969 w Podborzu, w roku 1970  wstąpił do Niższego Seminarium Księży Michalitów w Miejscu Piastowym (CSMA, michalici – Zgromadzenie św. Michała Archanioła, wspólnota kapłanów i braci zakonnych). Podczas II roku nowicjatu zdał maturę w Korespondencyjnym...

Czytaj dalej

ZAPAŁA Sebastian ks.

ZAPAŁA Sebastian ks., urodzony w roku 1812 w Podobinie, gmina Niedźwiedź pow. Limanowa w rodzinie rolniczej. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa J. Wojtarowicza w 1842 r. Pierwszą parafią była Makowa do 1844, później Gawłuszowice do 1845, a następnie jako wikary trafił do Radomyśla Wielkiego do roku 1852. 20 czerwca tegoż roku zostaje proboszczem w...

Czytaj dalej

ŻARÓWKA historia wsi

 ŻARÓWKA historia wsi sięga połowy XVI wieku. Jej nazwa związana jest z osadnictwem leśnym i żarowym systemem wypalania lasów. Początkowo nazwa brzmiała Zdzar, ulegając z czasem przekształceniu w Zdziar, a następnie w Zdzarowka. Wpierw miejscowość stanowiła własność księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego. Na skutek podziału dóbr pomiędzy jego synów, w roku 1603 wieś przeszła na Janusza Ostrogskiego, jako część klucza wiewióreckiego. Wieś...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Bogusław

ZASKALSKI Bogusław, urodzony 30 lipca 1950 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Józefa i Danuty z domu Chmielewska. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscu zamieszkania a ukończył w Radomyślu. Absolwent 27 Liceum Ogólnokształcącego z maturą w 1967 roku. Następnie miał roczną przerwę w nauce, wykorzystaną jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej w Podborzu. Kolejno rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Edward

ZASKALSKI Edward, urodzony 6 października 1930 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Piotra i Emilii z domu Litwin. Absolwent Państwowej Koedukacyjnej Szkoły Stopnia Licealnego im. S. Konarskiego w Mielcu, maturę zdał w 1950 r. W roku szkolnym 1950/1951 pracował, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej. W latach 1951-1953 odbył zasadniczą służbę wojskową w Toruniu, najpierw w Szkole...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Jan ks.

ZASKALSKI Jan ks., urodzony 20 grudnia 1897 roku w Izbiskach parafia Zgórsko gm. Radomyśl (Wielki), w rodzinie rolniczej, syn Józefa i Katarzyny z domu Kozłowska. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Mielcu, dalsze studia teologiczne w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym, zakończone święceniami kapłańskimi 29 czerwca 1923 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Od 1 sierpnia 1923 pracował,...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Józef

ZASKALSKI Józef, urodzony 1 grudnia 1911 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Antoniego i Apolonii z Grudzińskich. Absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego im. S. Konarskiego w Mielcu. Maturę zdał w 1933 r., ukończył także wyższy kurs nauczycielski w Krakowie i latem 1939 r. otrzymał skierowanie do pracy na Śląsku. Kiedy wybuchła wojna, przeszedł szkolenie wojskowe i jako kontraktowy oficer Wojska...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Józef Władysław

ZASKALSKI Józef Władysław, urodzony 27 stycznia 1943 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Piotra i Emilii z domu Litwin. Absolwent Technikum Mechanicznego MPC w Mielcu z maturą w 1962 r. W tym roku został zatrudniony w WSK Mielec a następnie w OBR SK Mielec i Zakładzie Lotniczym „PZL Mielec” Sp.z.o.o., do 1999 r. Pracował na różnych stanowiskach, głównie w...

Czytaj dalej

ZASOWSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZASOWSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najdłuższych ulic w mieście licząca 1545 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową biegnącą od ul. Józefa Piłsudskiego w kierunku południowo-wschodnim do Zasowa i dalej do Dębicy. Jej nazwa pochodzi od właściwości terenowych tzn. wskazuje nazwę miejscowości Zasów, do której prowadzi. Przy niej...

Czytaj dalej

ZASTAWSKI Mikołaj

ZASTAWSKI Mikołaj ks., urodzony w roku w roku 1745. Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1770, po święceniach na pierwszą placówkę został skierowany do Nowego Wiśnicza, gdzie pracował do kwietna 1777. Od 1785 był wikarym, a rok później administratorem w Szczurowej. Stąd w roku 1786 został skierowany do Radomyśla (Wielkiego), jako administrator, od roku 1801 pełnił urząd wikarego. Podczas jego pobytu była...

Czytaj dalej