Kategoria: Encyklopedia

CZAPIGA Wawrzyniec

CZAPIGA Wawrzyniec urodzony 27 maja 1933 r. w Żarówce, jako syn Jana i Józefy z domu Pulak. Wychował się w rodzinie chłopskiej w niewielkim gospodarstwie rolnym w Żarówce na tzw. „pańskich polach”, Ukończył Szkołę Podstawową w Żarówce, a następnie Technikum Radiotechniczne w Dzierżoniowie które ukończył w 1954 r. Na jego wybór drogi życiowej z pewnością miały wpływ wydarzenia w czasie...

Czytaj dalej

CZERNIECKI Leon ks.

CZERNIECKI Leon ks. urodzony w 1805 roku w Tarnowie, jako syn urzędnika. W tym mieście prawdopodobnie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum, teologię studiował we Lwowie i tam przyjął święcenia kapłańskie w roku 1831. W tym roku trafił do Radomyśla (Wielkiego), jako wikary i tu przebywał do roku 1935. Z Radomyśla przeniesiony do Bodzanowa gdzie został proboszczem,  tam przebywał do końca...

Czytaj dalej

CZUCHRO Stanisław

CZUCHRO Stanisław urodzony 19 grudnia 1949 w Dąbiu gm. Radomyśl Wielki, syn Michała i Marii z domu Szlachetka. Dąbie to jego rodzinna miejscowość gdzie mieszkał i pomagał rodzicom, bo ogólnie w tych latach na wsi panowała bieda. Mając 15-16 lat w domu w okresie zimowym zajmuje się wyrobem mioteł z gałązek brzozy, później podejmuje pracę, jako pomocnik murarza z Dębicy,...

Czytaj dalej

CZUCHRO Zbigniew

CZUCHRO Zbigniew, urodzony 20 marca 1950 r. w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Edwarda i Elżbiety z domu Kozioł. Od 1974 r. należał do Klubu Honorowych Dawców Krwi im. J. Aleksandrowicza przy WSK „PZL-Mielec”. Do 2000 roku oddał 30 100 ml. krwi.

Czytaj dalej

DĄB PAMIĘCI

DĄB PAMIĘCI, ogólnopolska akcja posadzenia 21 857 dębów na 70-lecie obchodów Zbrodni Katyńskiej, czyli jeden dąb na jedno nazwisko z listy katyńskiej, ofiar pomordowanych przez NKWD w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie i innych miejscach. Akcja prowadzona od roku 2008 początkowo pod Honorowym Patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W naszym mieście pierwsze dęby posadzono 13 kwietnia 2010 na terenie Gimnazjum Publicznego im. Jana...

Czytaj dalej

DĄBIE gm. Radomyśl Wielki

DĄBIE wioska w gminie Radomyśl Wielki, powiecie mieleckim, województwie podkarpackim, wcześniej administracyjnie w pilzneńskim, krakowskim a w latach 1975 – 1998 tarnowskim. Zajmuje obszar 1 242,70 ha z przysiółkami Zagrody, Podlesie, Pod Borem i Granica, liczy ok. 950 mieszkańców, położona jest przy trasie Radomyśl – Dębica nad Potokiem Zgórskim w południowej części gminy. Dąbie od prawie dwóch wieków było związane...

Czytaj dalej

DĄBRÓWKA WISŁOCKA gm. Radomyśl Wielki

DĄBRÓWKA WISŁOCKA wieś w gminie Radomyśl Wielki, powiecie mieleckim. Położona jest we wschodniej części gminy przy trasie bezpośrednio Radomyśl – Zasów i zajmuje powierzchnię 1107,07 ha. Obszar nieistniejącej jeszcze kiedyś osady należał do kasztelani Wiślickiej, a w okresie podziału dzielnicowego wchodził w skład dzielnicy sandomierskiej. Początki wioski sięgają połowy XVI wieku, założona przez hetmana Jana Tarnowskiego, właściciela klucza wiewióreckiego, który...

Czytaj dalej

DĄBROWSKI Józef

DĄBROWSKI Józef ps. „Agaton”, urodzony 24 marca 1893 roku w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Karoliny z domu Kijowska. Szkołę Ludową kończy w Radomyślu, następnie gimnazjum z maturą w Krakowie w roku 1920. Dalsze studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydział Prawa i Administracji zakończone egzaminem sędziowskim w roku 1926. Pierwsze praktyki w sądownictwie pobierał w C.K. Sądzie Powiatowym w Radomyślu Wielkim...

Czytaj dalej

DĄBROWSKI Michał ks.

DĄBROWSKI Michał ks. urodzony 25 września 1890 roku w Starym Sączu, syn Wincentego i Elżbiety z domu Glińska. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum z maturą w 1909 w Nowym Sączu i rozpoczął studia teologiczne w Tarnowie, zakończone przyjęciem święceń kapłańskich z rąk bpa L. Wałęgi w dniu 30 czerwca 1913 roku. Pierwszą pracę wikariusza obejmuje od 1 sierpnia...

Czytaj dalej

DĄBROWSKI Stanisław

DĄBROWSKI Stanisław, urodzony 1 maja 1901 r. w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Karoliny z domu Kijowska. Przed wojną był komornikiem Sądu Grodzkiego w Radomyślu Wielkim i Żabnie. Od 1 lipca 1917 roku i w czasie wojny w latach 1943 – 1946, pracował, jako sekretarz sądowy w Sądzie Grodzkim w Radomyślu Wielkim. W czasie okupacji od 12 grudnia 1944 r.,...

Czytaj dalej

DĄBROWSKI Stefan Franciszek

DĄBROWSKI Stefan Franciszek urodzony 10 grudnia 1890 roku w Radomyślu, syn Józefa i Karoliny z domu Kijowska. Lata szkolne spędził przy rodzicach w Radomyślu uczęszczając do Szkoły Powszechnej, a następnie pracując jako biuralista w Sądzie Powiatowym w Radomyślu u notariusza Jana Glasera, adwokata Sylwestra Richtera, adwokata Józefa Borowicza w Nowym Targu, adwokata Stanisława Sosnowskiego w Dynowie, Urzędzie Skarbowym w Radomyślu...

Czytaj dalej

DĄBROWSKIEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim

DĄBROWSKIEJ (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Wola, położonym w płd.-zach. części miasta. Jedna z najkrótszych ulic w mieście mierząca 78 m.b., pokryta asfaltem, bez chodników i ślepa jak wszystkie ulice wewnętrzne na tym Osiedlu. Początek bierze od ulicy Kochanowskiego, znajdują się na niej tylko domy mieszkalne, jednorodzinne bez firm i instytucji. Nazwę ulicy nadano uchwałą Rady Miejskiej z dnia...

Czytaj dalej

DANEK Józef ks.

DANEK Józef ks., urodzony w 1792 roku w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1816 roku, po święceniach na pierwszą parafię został skierowany do Radomyśla (Wielkiego). Po roku czasu został notariuszem dekanalnym, m.in. bp Grzegorz Wojtarowicz zlecił mu zbadanie sprawy ks. proboszcza Zubrzyckiego z Rabki. W roku 1819 objął probostwo w Harklowej, pod koniec 1823 roku czynił starania o przeniesienie do...

Czytaj dalej