Kategoria: S

STAŃSKI Tomasz ks.

STAŃSKI Tomasz ks., urodzony 18 grudnia 1798 w Wojniczu w rodzinie mieszczańskiej, syn Andrzeja i Zofii z domu Kurek. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Tarnowie, studia na kierunku filozofia wybrał Lwów, teologię studiował we Lwowie i Bochni. W Bochni przyjął też święcenia kapłańskie z rąk bpa Grzegorza Tomasza Zieglera w roku 1826. Po święceniach na pierwszą placówkę,...

Czytaj dalej

STARSIAK Piotr

STARSIAK Piotr, urodzony 3 maja 1896 roku w Toni Małej k/Mędrzechowa, powiat Dąbrowa Tarnowska. Syn Stefana i Katarzyny z domu Sternał. W roku 1914 został powołany do armii austriackiej, gdzie służył do końca wojny tj. do 1918 roku. W 1920 wstępuje do Policji Państwowej, początkowo służył w Nowym Sączu, a od 1 maja 1922 roku na posterunku PP w Radomyślu...

Czytaj dalej

STARZYK Stanisław Władysław

STARZYK Stanisław Władysław, urodzony 5 maja 1965 r. w Radomyślu Wielkim, syn Stanisława i Heleny z domu Siembab. Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Tarnowie maturą w 1985 roku, następnie studiował historię na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie uzyskując tytuł magistra historii w 1990 roku. W tym roku rozpoczyna pracę jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 8 w Mielcu, po...

Czytaj dalej

STAŚKO Stanisław ks.

STAŚKO Stanisław ks. urodzony 7 maja1959 r. w miasteczku Kietrzu w województwie opolskim. Do szkoły powszechnej i średniej uczęszczał w miejscowości Wysokie k/ Limanowej, gdzie rodzice przenieśli się w 1966 roku. W 1978 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył w 1984. W maju tego roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp Jerzego Ablewicza i jako wikariusz, na...

Czytaj dalej

STATUA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM w Zgórsku

STATUA MATKI BOŻEJ Z DZIECIĄTKIEM w Zgórsku. Staraniem ks. Bronisława Pałysa powstała piękna statua Matki Bożej z Dzieciątkiem i lilijką, ustawiona na wysokim gzymsowanym, kamiennym postumencie obok dzwonnicy, przy kościele parafialnym p. w. św. Mikołaja Bpa w Zgórsku. Wykonawcą figury był Zakład Kamieniarski Piekoszowskiego w Pińczowie. Na postumencie wyryto napis: „B0GARODZICY / DZIEWICY / NIEPOKALANEJ / KRÓLOWEJ POLSKI / w...

Czytaj dalej

STEC Aleksander

STEC Aleksander, urodzony 7 stycznia 1925 r. w Wólce Duleckiej (wówczas przysiółek, obecnie część Radomyśla), syn Jana i Katarzyny z domu Nosal. Dnia 26 sierpnia 1946 roku zostaje powołany do służby wojskowej do 41 Pułku Piechoty w Szczecinie, w październiku złożył przysięgę wojskową, następnie 5 lutego 1947 roku został przeniesiony do 40 Pułku Artylerii Lekkiej w Jarosławiu w stopniu szeregowca...

Czytaj dalej

STIEGLITZ Szymon

STIEGLITZ Szymon pochodzenia żydowskiego, urodzony w Radomyślu (Wielkim) w 1844 roku, syn Mendla i Chaji Goldy z domu Herz. Nauczyciel w chederze (elementarna szkoła żydowska dla chłopców w wieku od 3 – 5 lat). Początkowo mieszkał w Radomyślu, później przeprowadził się do Biecza, gdzie prowadził jeden z czterech chederów w Bieczu, jego szkoła mieszcząca się przy ul. Grodzkiej liczyła 20...

Czytaj dalej

STOPA Czesław

STOPA Czesław urodzony 9 kwietnia 1956 roku w Radomyślu Wielkim, syn Zygmunta i Władysławy. Posiadał wykształcenie rolnicze, w roku 1998 wraz z żoną Kazimierą założyli Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Czesław Stopa. Informacje o zakładzie – patrz oddzielny opis. Czesław był działaczem społecznym i gospodarczym, jako przedsiębiorca branży mięsnej sponsorował wiele uroczystości organizowanych przez organizacje społeczne jak i samorząd lokalny, np....

Czytaj dalej

STOPA Józef

STOPA Józef ps. „Puk”, urodzony 13 czerwca 1910 roku w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki, syn Wawrzyńca i Apolonii z domu Wolak. Szkołę powszechną kończy w miejscu urodzenia. Po jej ukończeniu pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym, mając 16 lat wstąpił do młodzieżowej organizacji „Wici”, której był członkiem z przerwą na odbycie służby wojskowej, którą pełnił w latach od 1931 do...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”

STOWARZYSZENIE „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” powstało w roku 2008 na zebraniu założycielskim w dniu 2 czerwca, w którym uczestniczyło 22 osoby. Opracowano statut i nakreślono kierunki działania m.in. podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości, ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom społecznym, ochrony i upowszechniania praw kobiet, wspieranie rozwoju edukacji, krajoznawstwa i wypoczynku młodzieży i osób starszych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrona...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Praktyczna Pani” w Dulczy Małej

STOWARZYSZENIE „Praktyczna Pani” w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki, założone na zebraniu lokalnych działaczy i zarejestrowane w KRS dnia 9 czerwca 2011 r. pod nr 0000388768. Opracowano statut i wytyczono kierunki działania stowarzyszenia. Do najważniejszych zaliczono: przekazywanie tradycji wiejskich m.in. robótki ręczne typu haftowanie, szydełkowanie, robótki na drutach, szycie, tkanie dywanów oraz wykonywanie wieńców dożynkowych. W zakresie podniesienia wiedzy: kursy...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Zgórsko Aktywna Wieś” w Podborzu

STOWARZYSZENIE „Zgórsko Aktywna Wieś” w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 26 stycznia 2008, a w dniu 13 marca 2008 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie otrzymując nr KRS 0000301065. Obszarem jego działalności statutowej jest m.in. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Upowszechniania i ochrony praw kobiet, działań na...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Ziemia nad Potokiem” w Podborzu

STOWARZYSZENIE „Ziemia nad Potokiem” w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 13 maja 2008 roku, a w dniu 23 maja 2008 r. zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie otrzymując nr KRS 0000305743. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Zakres działalności m.in.: podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społeczności środowiska lokalnego, globalnie pojęty rozwój osobowy dzieci,...

Czytaj dalej