Kategoria: S

STIEGLITZ Szymon

STIEGLITZ Szymon pochodzenia żydowskiego, urodzony w Radomyślu (Wielkim) w 1844 roku, syn Mendla i Chaji Goldy z domu Herz. Nauczyciel w chederze (elementarna szkoła żydowska dla chłopców w wieku od 3 – 5 lat). Początkowo mieszkał w Radomyślu, później przeprowadził się do Biecza, gdzie prowadził jeden z czterech chederów w Bieczu, jego szkoła mieszcząca się przy ul. Grodzkiej liczyła 20...

Czytaj dalej

STOPA Czesław

STOPA Czesław urodzony 9 kwietnia 1956 roku w Radomyślu Wielkim, syn Zygmunta i Władysławy. Posiadał wykształcenie rolnicze, w roku 1998 wraz z żoną Kazimierą założyli Zakład Przetwórstwa Mięsnego – Czesław Stopa. Informacje o zakładzie – patrz oddzielny opis. Czesław był działaczem społecznym i gospodarczym, jako przedsiębiorca branży mięsnej sponsorował wiele uroczystości organizowanych przez organizacje społeczne jak i samorząd lokalny, np....

Czytaj dalej

STOPA Józef

STOPA Józef ps. „Puk”, urodzony 13 czerwca 1910 roku w Dulczy Wielkiej, gmina Radomyśl Wielki, syn Wawrzyńca i Apolonii z domu Wolak. Szkołę powszechną kończy w miejscu urodzenia. Po jej ukończeniu pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym, mając 16 lat wstąpił do młodzieżowej organizacji „Wici”, której był członkiem z przerwą na odbycie służby wojskowej, którą pełnił w latach od 1931 do...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Nasze Miasto Radomyśl Wielki”

STOWARZYSZENIE „Nasze Miasto Radomyśl Wielki” powstało w roku 2008 na zebraniu założycielskim w dniu 2 czerwca, w którym uczestniczyło 22 osoby. Opracowano statut i nakreślono kierunki działania m.in. podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości, ochrony zdrowia i zapobiegania patologiom społecznym, ochrony i upowszechniania praw kobiet, wspieranie rozwoju edukacji, krajoznawstwa i wypoczynku młodzieży i osób starszych, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrona...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Praktyczna Pani” w Dulczy Małej

STOWARZYSZENIE „Praktyczna Pani” w Dulczy Małej, gm. Radomyśl Wielki, założone na zebraniu lokalnych działaczy i zarejestrowane w KRS dnia 9 czerwca 2011 r. pod nr 0000388768. Opracowano statut i wytyczono kierunki działania stowarzyszenia. Do najważniejszych zaliczono: przekazywanie tradycji wiejskich m.in. robótki ręczne typu haftowanie, szydełkowanie, robótki na drutach, szycie, tkanie dywanów oraz wykonywanie wieńców dożynkowych. W zakresie podniesienia wiedzy: kursy...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Zgórsko Aktywna Wieś” w Podborzu

STOWARZYSZENIE „Zgórsko Aktywna Wieś” w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 26 stycznia 2008, a w dniu 13 marca 2008 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie otrzymując nr KRS 0000301065. Obszarem jego działalności statutowej jest m.in. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Upowszechniania i ochrony praw kobiet, działań na...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Ziemia nad Potokiem” w Podborzu

STOWARZYSZENIE „Ziemia nad Potokiem” w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, zostało powołane na zebraniu założycielskim w dniu 13 maja 2008 roku, a w dniu 23 maja 2008 r. zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie otrzymując nr KRS 0000305743. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Zakres działalności m.in.: podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społeczności środowiska lokalnego, globalnie pojęty rozwój osobowy dzieci,...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE „Ku Przyszłości” w Partyni

STOWARZYSZENIE „Ku Przyszłości” w Partyni, powstało na zebraniu założycielskim w dniu 13 stycznia 2009 roku, a w dniu 4 marca 2009 r. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie otrzymując nr KRS 0000324964. Od 30 listopada 2011 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Obszarem jego działań jest: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE MOTO LEWART w Radomyślu Wielkim

STOWARZYSZENIE MOTOCYKLOWE MOTO LEWART w Radomyślu Wielkim, powstało w roku 2019 i zarejestrowane, jako stowarzyszenie zwykłe w Starostwie Powiatowym. Celem stowarzyszenia oprócz propagowania sportu motorowego jest radość ze spędzania wolnego czasu na motocyklu, ale również wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych społeczności, edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udział w akcjach charytatywnych itp. Jest to zwarta grupa elegancko wyposażona w skórzane kurtki...

Czytaj dalej

STOWARZYSZENIE OSZCZĘDNOŚCI i POŻYCZEK w RADOMYŚLU (Wielkim)

„STOWARZYSZENIE OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZEK w RADOMYŚLU z nieograniczoną poręką zaprotokołowane”, zostało zawiązane na podstawie kontraktów (statutów) i wpisane w rejestr z datą 25 października 1877 roku. Celem stowarzyszenia było zachęcenie do oszczędności przez ułatwienie oprocentowania i kapitalizowania dużej jak i małej gotówki oraz prowadzenie interesu pożyczkowego na wspólny rachunek członków stowarzyszenia. Dyrekcję stowarzyszenia stanowi trzech członków dyrektorów: dr Andrzej Lorentski,...

Czytaj dalej

STROJNOWSKI Karol

STROJNOWSKI Karol urodzony 4 listopada 1894 w Radomyślu (Wielkim), Syn Jana, powstańca styczniowego i Tekli z domu Szlajber. Tutaj ukończył szkołę powszechną. Udał się na plac zborny „Sokoła” w Tarnowie, a następnie do Krakowa. Tam otrzymał przydział do 2 pułku piechoty Legionów i wziął udział w kampanii karpackiej, bukowińskiej i besarabskiej. W lipcu 1915 r. przydzielony do 6. pp LP,...

Czytaj dalej

STRYCHARZ Marian

STRYCHARZ Marian, urodzony 15 maja 1943 r. w Radomyślu Wielkim, syn Józefa i Bronisławy z domu Barłóg. Absolwent Technikum Mechanicznego MPC w Mielcu, z maturą w 1963 r. Od 1960 r. pracował w mieleckiej WSK, początkowo, jako ślusarz, a następnie od 1966 r., jako konstruktor w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, później w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym SK w Mielcu, przez 25 lat. W...

Czytaj dalej

SUCHARSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

SUCHARSKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z krótszych ulic w mieście licząca 87 mb. Znajduje się w północno-zachodniej części miasta na Osiedlu Kościuszki zw. też potocznie Osiedlem Generałów. Jest ulicą miejską, lokalną, ślepą o nawierzchni asfaltowej, bez chodników, biorącą swój początek od ul. Sobieskiego. Nazwa jej pochodzi od nazwiska majora Henryka Sucharskiego, legendarnego obrońcy Westerplatte. Przy tej ulicy...

Czytaj dalej