Kategoria: S

SZKOLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

SZKOLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najkrótszych ulic w mieście licząca 43 mb. Jest na całej długości pokryta asfaltem z chodnikiem na całej długości po jednej i drugiej stronie. Jest drogę gminną, lokalną, biegnąca od ul. Rynek do ul. Ogrodowej. Nazwa jej jest kulturowa pochodzi od starej szkoły, przy której się znajdowała. Przy niej znajdują się: Kwieciarnia...

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Gorlacha w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Gorlacha w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie. Informacje o wsi Ruda pojawiają się wcześniej niż informacja o nadaniu praw miejskich dla Radomyśla tj. 1581 rok. Tereny te, zmieniały właścicieli, a ostatnimi była rodzina Kostórkiewiczów, właścicieli folwarku i dużego majątku ziemskiego, którzy posiadali duży wpływ na rozwój wsi i życie mieszkańców. Wioska do...

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dąbrówce Wisłockiej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dąbrówce Wisłockiej gm. Radomyśl Wielki, pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z roku 1905. Był to mały drewniany budynek, w którym uczył jeden nauczyciel E. Wojciechowski. później Jan Wisz. Budynek szkoły stał w ogrodzie podzielonym na dwie części, w jednej kierownik uprawiał warzywa, a w drugiej zasadził drzewka owocowe dając przykład i zachętę chłopom do sadzenia drzew z...

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Małej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Małej to jedna z najstarszych szkół na terenie gminy Radomyśl Wielki. Jej początki sięgają czasów zaboru austriackiego. W Szematyźmie Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1875 r., jest wymieniona, jako szkoła pospolita z nieobsadzonym etatem, ludowa, jednoklasowa, w której uczono czytania, pisania i rachunków oraz katechizmu. Budynek był drewniany z dwoma izbami....

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Wielkiej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Wielkiej, wzmianki o pierwszej szkole w Dulczy Wielkiej wskazują rok 1870, inne 1878, a więc czasy zaboru austriackiego. Była to drewniana szkoła jednoklasowa wybudowana z materiału po dawnej karczmie żydowskiej. Z czasem rozbudowywana i przekształcana w dwu, trzy, cztero a później nawet w szkołę pięcioklasową. Klasa piąta była klasą dopełniającą, lekcje w niej odbywały się tylko...

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Janowcu

SZKOŁA PODSTAWOWA w Janowcu, gm. Radomyśl Wielki. Do roku 1939 działała przez kilka lat, dwuklasowa szkoła publiczna, prowadzona przez siostry zakonne Służebniczki Starowiejskie. Szkoła znajdowała się wówczas w Podlesiu Żarowskim, ponieważ do 1947 r. nie było jeszcze nazwy Janowiec. Istniała także ochronka, w której naukę prowadziła od roku 1933 siostra Anna Krzyżan o imieniu zakonnym Brunona. Wybuch drugiej wojny światowej...

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Pniu

SZKOŁA PODSTAWOWA w Pniu, gm. Radomyśl Wielki. Jako najmniejsza miejscowość gminy w tamtych czasach, nie miała wielkich szans na powstanie szkoły. W sąsiednich miejscowościach szkoły zaczęły powstawać w latach 1905 – 1908, w Pniu jedna osoba umiała czytać był nim p. Płatek. Był samoukiem, ale dzielił się tą znajomością z innymi, zainteresowanych uczył czytać z książeczki do nabożeństwa. Ludzie zdawali...

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Radomyślu Wielkim

SZKOŁA PODSTAWOWA w Radomyślu Wielkim, pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z XVI w. kiedy szkoły były prowadzone przy kościołach. Z chwilą erygowania parafii w roku 1599, powstała przy niej szkoła, której kierownikiem był Jan Szczerba, człowiek dobry i uczciwy jak o nim pisano. Dalej nauczanie odbywało się z wielkimi problemem. Od roku 1810 odbywało się w starym budynku przy wikarówce....

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Zdziarcu

SZKOŁA PODSTAWOWA w Zdziarcu, gm. Radomyśl Wielki. Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z roku 1595, następna pojawia się po 42 latach w roku 1637. W roku 1886 podano informację, że zbudowano budynek szkolny, jednoklasowy, w którym uczyli kolejno nauczyciele: Wacław Mroczkowski (1870 – 1874), Leon Kapłociński (1875 – 1878), Wincenty Kielar (1879), Aleksandra Kręglewska (1880 – 1896) i Aleksandra Sznajderowa...

Czytaj dalej

SZPAK Stanisław

SZPAK Stanisław, urodzony 14 kwietnia 1876 r. jako 13 członek rodziny w małej miejscowości Bieżdziatka k/Jasła, syn Piotra i Anny z domu Ochałek. Szkołę Podstawową i następnie gimnazjum ukończył w Jaśle. W maju 1898 zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na c.k. Politechnice Lwowskiej Wydz. Inżynierii u prof. K. Skibińskiego. Uczył się bardzo dobrze i na przełomie lat 1904/05 uzyskał...

Czytaj dalej

SZPALA Roman Franciszek

SZPALA Roman Franciszek, urodzony 1 czerwca 1939 roku w Tyczynie k/Rzeszowa, syn Tadeusza i Julii z domu Stybak. Szkołę podstawową jak również i średnią ukończył w Tyczynie, studia rozpoczął w Warszawie na Warszawskiej Akademii Medycznej, po dwóch latach przeniósł się na Śląsk, do Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu – Rokitnicy, uzyskując dyplom i tytuł lekarza w 1966 roku. Pracę, jako...

Czytaj dalej

SZPITAL (Dom ubogich) w Radomyślu

SZPITAL (Dom ubogich) w Radomyślu wzmianki podają, że istniał już przed rokiem 1608, stanowił przytułek dla ludzi starych, kalek i ubogich, nie pełniąc typowych funkcji leczenia. Jego mieszkańcy żyli wyłącznie z jałmużny. Po kilku latach opiekę nad nimi roztoczyło rozwijające się w Radomyślu zgromadzenie Braci Szpitalnych św. Ducha de Saxia. Wzmianka w dekrecie biskupa krakowskiego A. Trzebickiego z dnia 17...

Czytaj dalej

SZPYRKA Józef

SZPYRKA Józef, urodzony 2 września 1896 roku w Chicago, syn Wojciecha i Marii z domu Bartkowicz. Miał jeszcze rodzeństwo bliźniaków Ewę i Adama, urodzonych w Chicago. Rodzina w 1900 roku wracała statkiem do Polski, w czasie podróży wydarzyła się tragedia. Zachorowała mała Ewa, na statku nie było lekarza i zmarła, ze względu na długą podróż i brak warunków do przechowywania...

Czytaj dalej