Kategoria: S

SMOŁKA Ludwik ks.

SMOŁKA Ludwik ks. urodzony 1 września 1896 roku w Świniarsku dekanat Nowy Sącz, syn Błażeja i Karoliny z domu Skoczeń. Gimnazjum ukończył w Nowym Sączu, dalszą naukę kontynuował w Tarnowie studiując teologię w Seminarium Duchownym. Po ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 13 czerwca 1920 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Na pierwszą placówkę, jako wikariusz został skierowany do Gawłuszowic, ale z...

Czytaj dalej

SNUZIK Agnieszka

SNUZIK Agnieszka (z domu Grzych) urodzona 19 września 1978 r. w Radomyślu Wielkim, córka Romana i Teresy z domu Giża. Ukończyła Szkołę Podstawową im. gen. Wł. Sikorskiego w Radomyślu Wielkim z czerwonym paskiem, świadectwo dojrzałości uzyskuje w IV Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu w 1998 r. Studiuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku pedagogiki, uzyskując tytuł licencjata pedagogiki w zakresie wczesnoszkolnej...

Czytaj dalej

SNUZIK Aleksandra

SNUZIK Aleksandra urodzona 20 czerwca 2000 roku w Tarnowie, córka Piotra i Agnieszki z domu Grzych. Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego oraz I kl. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II kończy w Radomyślu Wielkim. II i III kl. gimnazjum kończy w Niepublicznym Gimnazjum w Mielcu, dodatkowo w tym czasie uczęszcza na zajęcia z biologii, chemii, jęz. angielskiego i polskiego...

Czytaj dalej

SOBIESKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim

SOBIESKIEGO (ulica) w Radomyślu Wielkim (figuruje pod pełną nazwą Jana III Sobieskiego) na Osiedlu Kościuszki, zw. też Osiedlem generałów. Jedna z średniej długości ulic 370 mb, biegnąca przez środek osiedla, łączy dwie skrajne ulice Firleja (droga wojewódzka 984) i Ludwika Lonczaka, przecinają ją dwie ulice Zawadzkiego i Sikorskiego oraz początek od niej biorą trzy ulice lokalne, Sucharskiego, Bema i Batorego,...

Czytaj dalej

SOJA Kazimierz ks.

SOJA Kazimierz ks., urodzony 18 września 1905 roku, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1929, od 1936 r. pełnił obowiązki wikarego w Tęgoborzu k/Nowego Sącza. Z chwilą wybuchu II wojny światowej, podejrzewany był o kolportowanie prasy podziemnej i poszukiwany przez Niemców, aresztowany w sierpniu 1940 roku i osadzony w więzieniu w Nowym Sączu. Przesłuchiwany i torturowany przez nowosądeckie Gestapo spędza w...

Czytaj dalej

SOKÓŁ Aleksander

SOKÓŁ Aleksander Piotr urodził się w 20 października 1891 w Radomyślu (Wielkim). Syn Mateusza i Bronisławy z domu Dydo. Zarobkował, jako szewc, działał w miejscowym gnieździe „Sokoła”. W sierpniu 1914 r. zgłosił się do służby w Legionach i przydzielono go do oddziału pionierów w 2 pułku piechoty. Awansował do stopnia starszego żołnierza. Po wojnie pracował, jako gajowy w Borowej na...

Czytaj dalej

SOLAK Józef ks.

SOLAK Józef ks., urodzony 20 listopada 1910 roku w Biskupicach Radłowskich gm. Radłów, syn Macieja i Marii z domu Pajdo. Gimnazjum ukończył w Tarnowie, tam też dalej uczył się studiując teologię w Seminarium Duchownym kończąc je święceniami kapłańskimi 29 czerwca 1934 roku z rąk bpa Franciszka Lisowskiego. Na pierwszą placówkę, jako wikary zostaje skierowany do Zdziarca gm. Radomyśl Wielki, parafii...

Czytaj dalej

SOŁTYS Stanisław

SOŁTYS Stanisław, ps. „Sowa”, „Wójt”, por. urodzony 1 grudnia 1921 r. w Warszawie, syn Miłosza i Jadwigi z Malczewskich. Maturę zdał w katowickim Gimnazjum w 1939 r., był harcerzem, należał do drużyny im. T. Kościuszki. Zamierzał iść na studia na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wyjechał na wakacje do wujostwa Dulińskich w Zofipolu, okolice Annopola i tam zastaje go wybuch wojny....

Czytaj dalej

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA przy Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA przy Gminnej Szkole Podstawowej w Radomyślu Wielkim – powstała w roku 1971. W pierwszym roku opiekunką była Janina Bartnik, później Wanda Ganczarska i Zofia Kapinos. W 1973 roku spółdzielnia liczyła 216 członków, z chwilą powstania szkół gminnych, została zlikwidowana Spółdzielnia Uczniowska w Dulczy Małej, a towar wraz z gotówką przekazano spółdzielni w Radomyślu. Instruktorem spółdzielni był wówczas Władysław...

Czytaj dalej

SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA (SUW) w Partyni

SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA (SUW) w Partyni gm. Radomyśl Wielki. W połowie roku 1973, dwanaście Kółek Rolniczych w gminie tj.: Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Janowiec, Partynia, Podborze, Ruda, Wólka Dulecka, Zdziarzec, Pień i Żarówka podjęły uchwały na Walnych Zgromadzeniach o utworzeniu jednego przedsiębiorstwa, Spółdzielni Kółek Rolniczych (SKR) w Radomyślu Wielkim. Pierwszego grudnia 1973 odbyło się Walne Zgromadzenie tworzące tą...

Czytaj dalej

SPYCHAJEWSKI Tomasz ks.

SPYCHAJEWSKI Tomasz ks., urodzony w roku 1740 w Mielcu. Studiował teologię w seminarium Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie – Stradomiu. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1766. Na pierwszą placówkę został skierowany do Radomyśla (Wielkiego), gdzie proboszczem był ks. Franciszek Schaff. W roku 1770 zostaje przeniesiony do Mielca, początkowo, jako prebendarz i wikary, a w latach 1782...

Czytaj dalej

SROCZYŃSKI Jan ks.

SROCZYŃSKI Jan ks., urodzony 5 maja 1857 roku w Ciężkowicach, w rodzinie mieszczańskiej, syn Teofila. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej parafii, gimnazjum w Nowym Sączu. Następnie studiował teologię w Tarnowie, gdzie po ukończeniu przyjął święcenia kapłańskie 22 czerwca 1882 roku z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego. Miesiąc później, jako wikary został skierowany na pierwszą placówkę do Radomyśla (Wielkiego), gdzie proboszczem...

Czytaj dalej

SROKA Maria

SROKA Maria, z domu Weryńska, urodzona 22 września 1937 r. w Partyni, gmina Radomyśl Wielki, córka Pawła i Pauliny z domu Lenart. Absolwentka Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli w Tarnowie. Po maturze w 1957 r. rozpoczyna pracę zawodową w Przedszkolu WSK w Dębicy. W 1962 r. przeniosła się do Mielca i pracowała w Przedszkolu nr 2 WSK. W 1972 r....

Czytaj dalej