Kategoria: S

SYPEK Michał

SYPEK Michał urodzony 13 kwietnia 1951 roku w Wadowicach Górnych pow. Mielec, syn Stanisława i Zofii z domu Padykuła. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości, Liceum Ogólnokształcące w Mielcu w roku 1969. Kolejnym etapem była obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa w latach 1970 – 1972, w tym 6 miesięczna Szkoła Podoficerów i Młodszych Specjalistów Radiotechników, ukończona zdobyciem specjalności „radiooperator”. Pierwszą pracę...

Czytaj dalej

SZAFRAN Maria

SZAFRAN Maria Józefa ps. „Rysia” córka Piotra Nowaka i Elżbiety Marii z domu Trybulec urodzona w Radomyślu Wielkim w dniu 2 marca 1921 roku. Kiedy miała roczek zmarła jej mama Elżbieta. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim biologię uzyskując tytuł magistra. Wyszła za mąż za Władysława Szafrana mgra ekonomii. Nie mieli dzieci. W latach 1945-46 ojciec Marii został aresztowany przez UB, później...

Czytaj dalej

SZAFRAŃSKI Stanisław ks.

SZAFRAŃSKI Stanisław ks. urodzony 14 kwietnia 1895 r. w Lipnicy Wielkiej. Po ukończeniu studiów teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1927. Pierwszą placówką, którą obejmuje, jako wikary jest parafia w Okulicach z cudownym obrazem Matki Bożej Okulickiej (obecnie sanktuarium) w latach 1927 – 1933, następnie w parafii p.w. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej 1933 -1938. Kolejno ks. Szafrański zostaje skierowany do...

Czytaj dalej

SZANIAWSKA Zofia

SZANIAWSKA Zofia (z domu Goryl), urodzona 25 stycznia 1934 roku w Radomyślu Wielkim, córka Ludwika i Anieli z domu Osmola. Lata dziecinne spędziła w Radomyślu, ich rodzinny dom znajdował się przy ul. Rudzkiej (obecnie Armii Krajowej). Szkołę średnią Liceum Ogólnokształcące, później LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, ukończyła zdając maturę w roku 1954. Następnie studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk...

Czytaj dalej

SZCZERBOWSKI Jan ks.

SZCZERBOWSKI Jan ks., urodzony w rodzinie rolniczej dnia 6 września 1854 roku w Gródku, syn Walentego i Marianny z domu Urbańczyk. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości i w Myślenicach, gimnazjum ukończył w Bochni i Krakowie. Dalszą naukę kontynuował w Tarnowie studiując teologię w Seminarium Duchownym, kończąc święceniami kapłańskimi 15 września 1867 z rąk bpa Józefa Alojzego Pukalskiego. Po...

Czytaj dalej

SZCZUREK Florian

SZCZUREK Florian, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Syn Józefa i Marianny z domu Nosal, urodzony 12 kwietnia 1893 roku w Janowcu gm. Radomyśl Wielki. W swoim gospodarstwie ukrywał dwóch żydów. W styczniu 1944 roku funkcjonariusze Gestapo wraz z policją na skutek doniesienia weszli do jego mieszkania, odkrywając żydów, gospodarza wyprowadzili na zewnątrz i zastrzelili, matka z dziećmi zaczęła uciekać, Niemcy za...

Czytaj dalej

SZCZUREK Jan

SZCZUREK Jan, urodzony 16 października 1913 r. w Żarówce gmina Radomyśl Wielki, syn Pawła i Zofii z domu Bajor. Do Szkoły Powszechnej uczęszczał w Żarówce, po jej ukończeniu pracował z rodzicami na gospodarstwie rolnym. Następnie zostaje powołany do odbycia służby wojskowej, służy w 16 Tarnowskim Pułku Piechoty w Tarnowie. Przed wybuchem wojny stara się o wyjazd do Francji, otrzymuje paszport,...

Czytaj dalej

SZEGLOWSKI Andrzej

SZEGLOWSKI Andrzej, urodzony 4 sierpnia 1947 r. w Radomyślu Wielkim, syn Jana i Franciszki z domu Mielnik. Po ukończeniu szkoły zawodowej w 1965 r. został zatrudniony w WSK Mielec na stanowisku ślusarza. W latach 1966-1968 odbył zasadniczą służbę wojskową, a następnie ukończył szkołę milicyjną. Pracował na posterunku Milicji Obywatelskiej w Radomyślu Wielkim do końca lat 70-tych. W 1980 r., powrócił...

Czytaj dalej

SZĘSZOŁ Stanisław Tomasz

SZĘSZOŁ Stanisław Tomasz, urodzony 30 kwietnia 1938 r. w Radomyślu Wielkim, syn Józefa (z dziada na ojca pokolenie cieśli) i Anieli z domu Błoch. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim, praktykował u krawca, później ukończył szkołę zawodową ze specjalnością wiertacz szybów w 1956 r., w Pankach koło Częstochowy. Następnie w latach 1956-1964 pracował jakiś czas w kopalni Lubiąż na...

Czytaj dalej

SZKOLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim

SZKOLNA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najkrótszych ulic w mieście licząca 43 mb. Jest na całej długości pokryta asfaltem z chodnikiem na całej długości po jednej i drugiej stronie. Jest drogę gminną, lokalną, biegnąca od ul. Rynek do ul. Ogrodowej. Nazwa jej jest kulturowa pochodzi od starej szkoły, przy której się znajdowała. Przy niej znajdują się: Kwieciarnia...

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Gorlacha w Rudzie

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Józefa Gorlacha w Rudzie gm. Radomyśl Wielki, obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie. Informacje o wsi Ruda pojawiają się wcześniej niż informacja o nadaniu praw miejskich dla Radomyśla tj. 1581 rok. Tereny te, zmieniały właścicieli, a ostatnimi była rodzina Kostórkiewiczów, właścicieli folwarku i dużego majątku ziemskiego, którzy posiadali duży wpływ na rozwój wsi i życie mieszkańców. Wioska do...

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dąbrówce Wisłockiej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dąbrówce Wisłockiej gm. Radomyśl Wielki, pierwsze wzmianki o szkole pochodzą z roku 1905. Był to mały drewniany budynek, w którym uczył jeden nauczyciel E. Wojciechowski. później Jan Wisz. Budynek szkoły stał w ogrodzie podzielonym na dwie części, w jednej kierownik uprawiał warzywa, a w drugiej zasadził drzewka owocowe dając przykład i zachętę chłopom do sadzenia drzew z...

Czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Małej

SZKOŁA PODSTAWOWA w Dulczy Małej to jedna z najstarszych szkół na terenie gminy Radomyśl Wielki. Jej początki sięgają czasów zaboru austriackiego. W Szematyźmie Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1875 r., jest wymieniona, jako szkoła pospolita z nieobsadzonym etatem, ludowa, jednoklasowa, w której uczono czytania, pisania i rachunków oraz katechizmu. Budynek był drewniany z dwoma izbami....

Czytaj dalej