Kategoria: Encyklopedia

ŻALA Stanisław ks.

ŻALA Stanisław ks. urodzony 11 kwietnia 1954 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Władysława i Heleny z domu Rzegocka. W roku 1970 wstąpił do Niższego Seminarium Księży Michalitów w Miejscu Piastowym (Michalici – Zgromadzenie św. Michała Archanioła, wspólnota kapłanów i braci zakonnych). Podczas II roku nowicjatu zdał maturę w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Krośnie. W 1974...

Czytaj dalej

ŻALA Stanisław ks.

ŻALA Stanisław ks. urodzony 11 kwietnia 1954 roku w Podborzu gm. Radomyśl Wielki, syn Władysława i Heleny z domu Rzegocka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1969 w Podborzu, w roku 1970  wstąpił do Niższego Seminarium Księży Michalitów w Miejscu Piastowym (CSMA, michalici – Zgromadzenie św. Michała Archanioła, wspólnota kapłanów i braci zakonnych). Podczas II roku nowicjatu zdał maturę w Korespondencyjnym...

Czytaj dalej

ZAPAŁA Sebastian ks.

ZAPAŁA Sebastian ks., urodzony w roku 1812 w Podobinie, gmina Niedźwiedź pow. Limanowa w rodzinie rolniczej. Studia teologiczne ukończył w Tarnowie, święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa J. Wojtarowicza w 1842 r. Pierwszą parafią była Makowa do 1844, później Gawłuszowice do 1845, a następnie jako wikary trafił do Radomyśla Wielkiego do roku 1852. 20 czerwca tegoż roku zostaje proboszczem w...

Czytaj dalej

ŻARÓWKA gm. Radomyśl W. – historia wsi

 ŻARÓWKA historia wsi sięga połowy XVI wieku. Jej nazwa związana jest z osadnictwem leśnym i żarowym systemem wypalania lasów. Początkowo nazwa brzmiała Zdzar, ulegając z czasem przekształceniu w Zdziar, a następnie w Zdzarowka. Wpierw miejscowość stanowiła własność księcia Konstantego Wasyla Ostrogskiego. Na skutek podziału dóbr pomiędzy jego synów, w roku 1603 wieś przeszła na Janusza Ostrogskiego, jako część klucza wiewióreckiego. Wieś...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Bogusław

ZASKALSKI Bogusław, urodzony 30 lipca 1950 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Józefa i Danuty z domu Chmielewska. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscu zamieszkania a ukończył w Radomyślu. Absolwent 27 Liceum Ogólnokształcącego z maturą w 1967 roku. Następnie miał roczną przerwę w nauce, wykorzystaną jako nauczyciel fizyki w Szkole Podstawowej w Podborzu. Kolejno rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Edward

ZASKALSKI Edward, urodzony 6 października 1930 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Piotra i Emilii z domu Litwin. Absolwent Państwowej Koedukacyjnej Szkoły Stopnia Licealnego im. S. Konarskiego w Mielcu, maturę zdał w 1950 r. W roku szkolnym 1950/1951 pracował, jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej. W latach 1951-1953 odbył zasadniczą służbę wojskową w Toruniu, najpierw w Szkole...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Jan ks.

ZASKALSKI Jan ks., urodzony 20 grudnia 1897 roku w Izbiskach parafia Zgórsko gm. Radomyśl (Wielki), w rodzinie rolniczej, syn Józefa i Katarzyny z domu Kozłowska. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości, gimnazjum w Mielcu, dalsze studia teologiczne w Tarnowie w Wyższym Seminarium Duchownym, zakończone święceniami kapłańskimi 29 czerwca 1923 roku z rąk bpa Leona Wałęgi. Od 1 sierpnia 1923 pracował,...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Józef

ZASKALSKI Józef, urodzony 1 grudnia 1911 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Antoniego i Apolonii z Grudzińskich. Absolwent Państwowego Gimnazjum Męskiego im. S. Konarskiego w Mielcu. Maturę zdał w 1933 r., ukończył także wyższy kurs nauczycielski w Krakowie i latem 1939 r. otrzymał skierowanie do pracy na Śląsku. Kiedy wybuchła wojna, przeszedł szkolenie wojskowe i jako kontraktowy oficer Wojska...

Czytaj dalej

ZASKALSKI Józef Władysław

ZASKALSKI Józef Władysław, urodzony 27 stycznia 1943 r. w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki, syn Piotra i Emilii z domu Litwin. Absolwent Technikum Mechanicznego MPC w Mielcu z maturą w 1962 r. W tym roku został zatrudniony w WSK Mielec a następnie w OBR SK Mielec i Zakładzie Lotniczym „PZL Mielec” Sp.z.o.o., do 1999 r. Pracował na różnych stanowiskach, głównie w...

Czytaj dalej

ZASOWSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim

ZASOWSKA (ulica) w Radomyślu Wielkim, jest to jedna z najdłuższych ulic w mieście licząca 1545 mb., pokryta asfaltem z chodnikiem po jednej stronie w obrębie jej zabudowy. Jest drogą powiatową biegnącą od ul. Józefa Piłsudskiego w kierunku południowo-wschodnim do Zasowa i dalej do Dębicy. Jej nazwa pochodzi od właściwości terenowych tzn. wskazuje nazwę miejscowości Zasów, do której prowadzi. Przy niej...

Czytaj dalej

ZASTAWSKI Mikołaj

ZASTAWSKI Mikołaj ks., urodzony w roku w roku 1745. Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1770, po święceniach na pierwszą placówkę został skierowany do Nowego Wiśnicza, gdzie pracował do kwietna 1777. Od 1785 był wikarym, a rok później administratorem w Szczurowej. Stąd w roku 1786 został skierowany do Radomyśla (Wielkiego), jako administrator, od roku 1801 pełnił urząd wikarego. Podczas jego pobytu była...

Czytaj dalej

ZAWADZKIEGO Tadeusza (ulica)

ZAWADZKIEGO Tadeusza (ulica) w Radomyślu Wielkim na Osiedlu Kościuszki, niezbyt długa (91 m), pierwsza w kolejności rozdzielona na dwie części przez ul. Sobieskiego od strony ul. Firleja, bez chodników częściowo pokryta asfaltem. Zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2017 z ul. Zawadzkiego Aleksandra, działacza komunistycznego i Przew. Rady Państwa na Zawadzkiego Tadeusza, żołnierza AK ps. Zośka, który zginął 20 sierpnia...

Czytaj dalej

ZAWILIŃSKI Zygmunt Maksymilian Tadeusz ks.

ZAWILIŃSKI Zygmunt Maksymilian Tadeusz ks., urodzony 2 października 1874 roku w Siedliskach Bogusz, pow. dębicki. Syn Jana (organisty) i Marii z domu Michalska. Po ukończeniu gimnazjum studiował teologię w Tarnowie i tam 29 czerwca 1899 roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Ignacego Łobosia. Na pierwszą placówkę, jako wikary zostaje skierowany do Radomyśla (Wielkiego), gdzie proboszczem był ks. Feliks Kuczkowski....

Czytaj dalej